Wiążąca informacja o pochodzeniu

Jeżeli nie masz pewności co do pochodzenia towarów lub chcesz po prostu uzyskać pewność prawa, możesz złożyć wniosek o wiążącą informację o pochodzeniu.

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) odnosi się do pisemnej decyzji poświadczającej pochodzenie towarów i jest wiążąca w Unii Europejskiej.

Decyzje WIP są wiążące dla posiadacza i dla organów celnych UE. Takie wiążące informacje o pochodzeniu są zwykle ważne przez trzy lata od daty wydania.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o wydanie decyzji WIP?

Wnioski należy składać na piśmie do właściwych organów w państwie UE, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym przedsiębiorstwo zamierza skorzystać z WIP. Należy upewnić się, że opis towarów w wiążącej informacji o pochodzeniu jest identyczny z opisem towarów, które wywożą lub importują.

Władze mają 120 dni od daty zarejestrowania wniosku na podjęcie decyzji.

Należy zauważyć, że istnienie wiążącej informacji o pochodzeniu nie zwalnia Cię z obowiązku przedstawienia dowodu pochodzenia.

Więcej informacji

Udostępnij tę stronę: