Wiążąca informacja o pochodzeniu

Jeżeli masz wątpliwości co do pochodzenia towarów lub po prostu chcesz uzyskać pewność prawa, możesz złożyć wniosek o wiążącą informację o pochodzeniu.

Wiążąca informacja o pochodzeniu odnosi się do pisemnej decyzji poświadczającej pochodzenie towarów i jest wiążąca w Unii Europejskiej.

Decyzje WIP są wiążące dla posiadacza i dla organów celnych UE. Takie wiążące informacje o pochodzeniu są zwykle ważne przez trzy lata od daty wydania.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o decyzję WIP?

Wnioski należy składać na piśmie do właściwych organów w państwie UE, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym zamierza korzystać z WIP. Należy upewnić się, że opis towarów w wiążącej informacji o pochodzeniu jest identyczny z opisem towarów wywożonych lub importowanych.

Organy mają 120 dni od daty zarejestrowania wniosku na podjęcie decyzji.

Należy zauważyć, że istnienie wiążącej informacji o pochodzeniu nie zwalnia Cię z obowiązku przedstawienia dowodu pochodzenia.

Więcej informacji

Udostępnij tę stronę: