Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)

Procedury i formalności

W niniejszej sekcji wyjaśniono pojęcia warunków dostępu do rynku: procedury przywozowe, formalności i dokumenty wymagane przez dany kraj w ramach jego polityki i szczególnych stosunków handlowych z UE i WTO.

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, pojęcia powiązane z pojęciami muszą być użyte łącznie.

  • Sekcja dotycząca rynków — oferuje Ci istotne informacje, które należy znać w przypadku handlu z danym krajem.
  • Z My Trade (asystent ds. handlu), który oferuje Ci istotne informacje, które należy znać podczas obrotu danym produktem między poszczególnymi krajami

Pojęcia objęte niniejszą sekcją

Udostępnij tę stronę:

Linki