Klauzula standstill

W „klauzuli zawieszającej” strony umowy handlowej zobowiązują się do utrzymania w przyszłości rynku co najmniej tak samo otwartego jak w momencie zawarcia umowy.

W praktyce oznacza to, że po zawarciu umowy handlowej, jeżeli strona zdecyduje się na dalsze otwarcie swojego rynku, a następnie zdecyduje się powrócić do bardziej restrykcyjnych ram, ramy te nigdy nie mogą spaść poniżej poziomu otwartości przewidzianego w umowie.

Przykład: jeżeli jedna ze stron w umowie handlowej zobowiąże się do dopuszczenia 30 % udziałów zagranicznych w przedsiębiorstwach krajowych, a następnie jednostronnie zdecyduje o dopuszczeniu 40 %, strona może przywrócić pierwotny poziom 30 % za każdym razem, gdy sobie tego życzy (ale nie może dalej ograniczać się do poziomu poniżej 30 %).

Udostępnij tę stronę: