Często zadawane pytania:

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat krajów, które nie są objęte zakresem moich asystentów ds. handlu usługami i inwestycjami?

W przypadku eksportu usług do krajów, których nie obejmuje mój asystent handlowy ds. usług, możesz skontaktować się z właściwym organem krajowym w Twoim państwie członkowskim lub odpowiednią izbą handlową lub poszukać informacji na stronie internetowej właściwego organu kraju, do którego chcesz eksportować.

Udostępnij tę stronę: