Polityka w zakresie praw autorskich

Strona wyników w zakładkach „Usługi” i „Inwestycje” zawiera informacje z wielu źródeł. Zob. poniżej wykaz państw i podmiotów praw autorskich.

Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych. Proszę zapoznać się z dostępnym poniżej odpowiednim regulaminem dotyczącym źródeł.

Canada

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission Copyright and disclaimer
Alcohol and Gaming Commission of Ontario Terms, Privacy and Copyright
Architectural Institute of British Columbia Terms and Conditions
Barreau du Quebec Declaration of confidentiality and conditions of use
British Columbia Securities Commission Legal
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan Website Terms of Use and Privacy
CanLII CanLII Website Terms of Use
Canadian Professional Accountants Quebec Security and privacy
Canadian Transportation Agency Terms and Conditions
Chartered Professional Accountants British Colombia Terms of Use
Chartered Professional Accountants Manitoba Terms of Use
Chartered Professional Accountants Nova Scotia Security and Privacy
Chartered Professional Accountants of Canada Copyright
Chartered Professional Accountants of New Brunswick Security
Chartered Professional Accountants of Newfoundland and Labrador Legal
Chartered Professional Accountants of Ontario Legal
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario Privacy Statement
College of Physicians & Surgeons of Alberta Website Terms of Service & Privacy Policy
College of Physicians and Surgeons of BC Terms of use
Department of Justice Canada Terms and conditions This reproduces parts of the indicated federal legislation. As such the reproduction is a copy of an official work that is published by the Government of Canada. It has not been produced in affiliation with, or with the endorsement of the Government of Canada.
Engineers and Geoscientists BC Terms Of Use, Conditions and Content Disclaimer
Government of Alberta Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Alberta.
Government of British Columbia Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - British Columbia.
Government of Canada Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Canada.
Government of Manitoba OpenMB Information and Data Use License Contains information from the Manitoba government, licensed under the OpenMB Information and Data Use Licence
Government of New Brunswick Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - New Brunswick.
Government of Newfoundland and Labrador Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Newfoundland and Labrador.
Government of Northwest Territories Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Northwest Territories.
Government of Nova Scotia Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Nova Scotia.
Government of Nunavut Copyright Copyright © Government of Nunavut
Government of Ontario Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Ontario.
Government of Prince Edward Island Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Prince Edwards Island.
Government of Saskatchewan Copyright © 2023, Government of Saskatchewan.
Government of Yukon Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Yukon.
Innovation, Science and Economic Development Canada Terms and conditions
Internal Trade Secretariat Corporation © Privacy Policy
International Bar Association Terms and Conditions
King's Printer for British Columbia King's Printer Licence - British Columbia
King's Printer for Ontario Copyright information: © King's Printer for Ontario
King's Printer for the Province of New Brunswick Copyright and Disclaimer
Law Society of Ontario Legal Notice
Law Society of Saskatchewan Terms of Use
National Association of Pharmacy Regulatory Authorities Terms of Use
National Committee on Accreditation Terms of Use
Nunavut Water Board Terms of Use
Ontario Association of Architects Terms of Use
Professional Engineers Ontario Terms of Use
Quebec Order of Architects Conditions of Use
The Law Society of British Columbia Terms of Use
The Law Society of Manitoba Terms of Use
The Order of Engineers of Quebec Terms & Conditions & Privacy
Travel Industry Council of Ontario Copyright © 2022 Travel Industry Council of Ontario

Hong Kong

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Communications Authority and the Office of the Communications Authority of the Government of HKSAR Copyright Notice
Government of the Hong Kong Special Administrative Region Important Notice
Government of the Hong Kong Special Administrative Region Copyright Policy — Hong Kong e-Legislation
Government of the Hong Kong Special Administrative Region Immigration Department Copyright Notice
Hong Kong Insurance Authority Legal Information
Lands Department of the Government of Hong Kong Copyright Notice & Disclaimer
Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region Copyright Notice

Japan

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Bank of Japan Copyright, Disclaimer, and Other Related Matters
Digital Agency Terms of Use
European Union Legal notice
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Links, Copyrights, and Disclaimers
Ministry of Justice Terms of Use
Ministry of Finance Notice on Copyright and Other Related Matters Regarding this Website
Ministry of Economy, Trade and Industry Terms of Use

Norway

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
European Union Copyright notice
Lovdata Foundation User Agreement

Switzerland

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Federal Chancellery Terms and conditions
Federal Council Terms and conditions

United Kingdom

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Bar Standards Board Terms and Conditions
Business Services Organisation & Corporate Services Headquarters Copyright
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0
General Medical Council Disclaimer
General Optical Council Data and information
NHS Education For Scotland Terms and conditions
International Federation of Accountants Terms of Use
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
Solicitors Regulation Authority SRA publication scheme
The Faculty of Advocates Legal notices
Law Society of Northern Ireland Terms and Conditions
Law Society of Scotland Website terms and conditions
Ofcom Copyright and information re-use

United States of America

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Bureau of Consular Affairs, U.S. State Department Copyright Information
Commonwealth of Massachusetts Terms of Use
Comptroller of Public Account Privacy and security policy
District of Columbia Copyright
European Union Legal notice
Internal Revenue Service Use of Content from IRS.gov
State of California Conditions of Use
State of California Conditions of Use
State of New Jersey Conditions of Use Notice
State of North Carolina Terms of Use
State of North Carolina Terms of Use
U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) Copyright
U.S. Department of Labor Public Domain Copyright
US Citizenship and Immigration Services Website Policies
© 2022 The State of North Carolina Terms of Use
© 2024 Commonwealth of Massachusetts Terms of Use
© 2024 Commonwealth of Massachusetts Terms of Use
© 2024 State of California Department of Justice Conditions of Use

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji. O ile nie wskazano inaczej (np. w poszczególnych informacjach o prawach autorskich), treści na tej stronie internetowej będące własnością UE są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, nie są objęte zasadami Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania i nie są udostępniane na mocy licencji.

Udostępnij tę stronę: