Polityka w zakresie praw autorskich

Strona wyników w zakładkach „Usługi” i „Inwestowanie” zawiera informacje z wielu źródeł. Zob. poniżej wykaz państw i podmiotów praw autorskich.

Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych. Proszę zapoznać się z dostępnym poniżej odpowiednim regulaminem dotyczącym źródeł.

Canada

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Barreau du Quebec Information use conditions
Government of Canada Terms of use
International Bar Association Terms and Conditions IBA's Global Cross Border Legal Services Report is reproduced by kind permission of the International Bar Association, London, UK, and is available at: https://www.ibanet.org/BIC-ITLS-Committee. © International Bar Association.
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use The Law Society of Manitoba is not responsible for any modifications, summaries, and translations prepared by the European Commission

United Kingdom

Źródło Regulamin Dodatkowe informacje
Bar Standards Board Terms and conditions
Finacial Reporting Council Website Terms of Use (including Disclaimer and Copyright) Reproduced with the kind permission of the FRC and not for further replication or publication.
International Federation of Accountants Terms of use
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji. O ile nie wskazano inaczej (np. w poszczególnych informacjach o prawach autorskich), treści na tej stronie internetowej będące własnością UE są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, nie są objęte zasadami Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania i nie są udostępniane na mocy licencji.

Udostępnij tę stronę: