Umowy handlowe

Musisz zadbać o to, by umowa handlowa została sporządzona na piśmie i zawierała następujące główne elementy:

  • nazwa i ilość przywożonego towaru
  • opis towaru, w tym jego specyfikacje, jakość itp.
  • sposób płatności za towar
  • adres i termin dostarczenia i odbioru towaru
  • warunki dostawy towaru
  • całkowita wartość towarów w dowolnej walucie, której równowartość musi być podana w EUR
  • środki transportu

Proszę zwrócić uwagę, że Państwa umowa może również zawierać inne elementy.

Więcej informacji na temat ceł można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Udostępnij tę stronę: