Kumulacja

W celu ustalenia, czy produkt został w wystarczającym stopniu przetworzony w kraju partnerskim, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy użyte materiały i nakłady mogą być uznane za pochodzące z UE lub z kraju partnerskiego handlu. Do preferencyjnych reguł pochodzenia UE zalicza się pojęcie kumulacji, które w pewnych okolicznościach umożliwia Państwu jako importerowi lub eksporterowi uznanie za pochodzące z UE lub kraju partnera handlowego materiałów niepochodzących przywożonych z państw trzecich lub przetwarzania dokonanego w państwie trzecim. Istnieją trzy rodzaje kumulacji stosowane w preferencyjnych ustaleniach UE. Trzy rodzaje materiałów różnią się co do liczby krajów uczestniczących w danej operacji oraz tego, jakie rodzaje materiałów – pochodzących lub niepochodzących – można kumulować.

Kumulacja dwustronna

Kumulacja dwustronna dotyczy dwóch stron: UE i jej kraj partnerski. Pozwala na stosowanie materiałów pochodzących z UE jako materiały pochodzące z Państwa kraju partnerskiego i odwrotnie? Kumulacja ma zastosowanie do wszystkich systemów preferencyjnych UE.

Kumulacja dwustronna ma zastosowanie do trzech głównych zasad opisanych w sekcji dotyczącej towarów odpowiednio przetworzonych w następujący sposób:

  • jeżeli stosowana jest zasada wartości dodanej, kumulacja dwustronna nie pozwala na włączenie wartości materiałów pochodzących z UE do maksymalnej wartości procentowej materiałów niepochodzących z UE.
  • w przypadku zmiany zasad klasyfikacji taryfowej nie ma potrzeby sprawdzania, czy nastąpiła zmiana klasyfikacji taryfowej materiałów pochodzących z UE, z których korzysta producent w swoim kraju partnerskim.
  • jeżeli stosowana jest reguła produkcji niektórych produktów, nie ma potrzeby sprawdzania, czy materiały pochodzące z UE odnoszą się do późniejszego stanu produkcji.

B) Diagonal cumulation

Kumulacja diagonalna jest taka, jak kumulacja dwustronna, ale stosowana w umowach z więcej niż dwoma krajami. Umożliwia on korzystanie z materiałów pochodzących z określonego kraju (o którym mowa w odpowiednim przepisie dotyczącym kumulacji), który różni się od Państwa kraju partnerskiego, z którego chcą Państwo przywozić materiały pochodzące z kraju partnerskiego. Kumulacja diagonalna może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzących z określonego kraju, tj. innych krajów, które są członkami umowy i które są następnie przetwarzane w kraju partnerskim.

Kumulacja diagonalna ma zastosowanie do trzech głównych zasad opisanych w sekcji dotyczącej towarów odpowiednio przetworzonych w następujący sposób:

  • jeżeli stosowana jest zasada wartości dodanej, kumulacja diagonalna pozwala na nieuwzględnianie wartości materiałów pochodzących z określonego państwa w maksymalnej wartości procentowej materiałów niepochodzących od państwa.
  • w przypadku zmiany zasad klasyfikacji taryfowej nie ma potrzeby sprawdzania, czy nastąpiła zmiana klasyfikacji taryfowej materiałów pochodzących z określonego kraju przy przywozie produktu z Państwa kraju partnerskiego.
  • jeżeli stosowana jest reguła produkcji z określonych produktów, nie ma potrzeby sprawdzania, czy materiały pochodzące z określonego kraju odnoszą się do późniejszego stanu produkcji (tj. tkaniny).

C) Pełna kumulacja

Kumulacja jest uznawana nie tylko za materiały pochodzące z UE lub z określonego kraju (o których mowa w odpowiednim przepisie dotyczącym kumulacji), ale również na materiały, które są niepochodzące w UE lub w jednym z określonych krajów na poczet treści pochodzących.

W przeciwieństwie do kumulacji dwu- lub diagonalnej pełna kumulacja pozwala uznać materiały do kumulacji, które nie pochodzą z UE lub kraju partnerskiego. Materiały niepochodzące mogą zostać przywiezione przez producenta w Państwa kraju partnerskim i wykorzystane w procesie produkcji. W przypadku całkowitej kumulacji te niepochodzące materiały mogą być wykorzystane do celów kumulacji i liczone jako pochodzące z Państwa kraju partnerskiego.

Pełna kumulacja ma zastosowanie do trzech głównych zasad opisanych w sekcji dotyczącej towarów odpowiednio przetworzonych w następujący sposób:

  • jeżeli stosowana jest zasada wartości dodanej, pełna kumulacja pozwala nie uwzględniać wartości materiałów przywożonych przez Państwa kraj partnerski w maksymalnej maksymalnej wartości procentowej maksymalnej.
  • w przypadku zastosowania zasady zmiany klasyfikacji taryfowej nie ma potrzeby sprawdzania, czy nastąpiła klasyfikacja taryfowa materiałów przywożonych przez Państwa kraj partnerski.
  • jeżeli stosowana jest reguła produkcji niektórych produktów, nie ma potrzeby sprawdzania, czy materiały, które przywieźli Państwo w swoim kraju partnerskim, odnoszą się do późniejszego stanu produkcji (tj. tkaniny).

Należy pamiętać, że jeżeli przetwarzanie danych w Państwa kraju partnerskim jest tylko jednym z działań prowadzonych w wykazie minimalnych operacji (link do sekcji dotyczącej minimalnych operacji), wówczas nie można zastosować kumulacji.

Udostępnij tę stronę: