System handlu i ogólne bezpieczeństwo produktów

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

System handlu – pozwolenia na przywóz i dokumenty

Ta grupa wymogów ma zastosowanie do kilku rodzin produktów, w szczególności sektorów, które wymagają specjalnych dokumentów do odprawy celnej.

 

Pozwolenie na przywóz produktów rolnych

Przywóz wybranych produktów podlega uprzedniemu wydaniu pozwolenia na przywóz (świadectwa przywozowego) przez właściwy organ państwa członkowskiego przywozu.

 

Wymogi dotyczące przywozu broni palnej i materiałów wojennych

W tej bazie danych nie przetwarza się konkretnie broni palnej i materiałów wojennych.

 

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Obejmuje to ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony konsumentów w odniesieniu do produktów nieobjętych bardziej szczegółowymi wymogami bezpieczeństwa w innych miejscach na stronie internetowej Helpdesk.

 
Udostępnij tę stronę: