System handlu i ogólne bezpieczeństwo produktów

Strona ta służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Mój asystent ds. handlu.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdego nagłówka znajduje się we wszystkich językach UE. Dane te są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

System handlu - pozwolenia na przywóz i dokumenty

Ta grupa wymogów ma zastosowanie do kilku rodzin wyrobów, w szczególności sektorów, które wymagają specjalnych dokumentów odprawy celnej.

 

Pozwolenie na przywóz produktów rolnych

Przywóz wybranych produktów podlega uprzedniemu wydaniu pozwolenia na przywóz (świadectwo przywozowe) przez właściwy organ państwa członkowskiego przywozu.

 

Wymogi dotyczące przywozu broni palnej i materiałów wojennych

Broń palna i materiały wojenne nie są szczegółowo przetwarzane w tej bazie danych.

 

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Obejmuje to ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony konsumentów w odniesieniu do produktów nieobjętych bardziej szczegółowymi wymogami bezpieczeństwa w innych miejscach na stronie internetowej punktu informacyjnego.

 
Udostępnij tę stronę: