Córas trádála agus sábháilteacht ghinearálta táirgí

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Córas trádála – ceadúnais allmhairiúcháin agus doiciméid

Tá feidhm ag an ngrúpa ceanglas sin maidir le roinnt fine táirgí, go háirithe earnálacha, a dteastaíonn doiciméid shonracha uathu le haghaidh imréiteach custaim.

 

Ceadúnas allmhairiúcháin i gcomhair táirgí talmhaíochta

Maidir le hallmhairiú táirgí roghnaithe, beidh siad faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin (an deimhniú allmhairiúcháin) a bheith eisithe roimh ré ag údarás inniúil an Bhallstáit allmhairithe.

 

Ceanglais iompórtála d’airm thine agus d’ábhar cogaíochta

Ní chaitear go sonrach le hairm thine ná le hábhar cogaidh sa bhunachar sonraí seo.

 

Sábháilteacht ghinearálta táirgí

Sábháilteacht ghinearálta táirgí

Áirítear leis sin ceanglais ghinearálta sábháilteachta, sláinte agus cosanta tomhaltóirí do tháirgí nach gcumhdaítear le ceanglais sábháilteachta níos sonraí in áiteanna eile ar shuíomh gréasáin na deisce cabhrach.

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa