Córas trádála agus sábháilteacht ghinearálta táirgí

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Córas trádála — ceadúnais allmhairiúcháin agus doiciméid

Tá feidhm ag an ngrúpa ceanglas sin maidir le roinnt teaghlach táirgí, go háirithe earnálacha, a éilíonn doiciméid shonracha le haghaidh imréiteach custaim.

 

Ceadúnas allmhairiúcháin le haghaidh táirgí talmhaíochta

Tá allmhairí táirgí roghnaithe faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin (an deimhniú allmhairiúcháin) a bheith eisithe roimh ré ag údarás inniúil an Bhallstáit allmhairithe.

 

Ceanglais allmhairithe d’airm thine agus d’ábhar cosúil le cogaíocht

Ní dhéileáiltear go sonrach le hairm thine ná le hábhar cogaíochta sa bhunachar sonraí seo.

 

Sábháilteacht ghinearálta táirgí

Sábháilteacht ghinearálta táirgí

Áirítear leis sin ceanglais ghinearálta sábháilteachta, sláinte agus cosanta tomhaltóirí le haghaidh táirgí nach gcumhdaítear le ceanglais sábháilteachta níos sonraí in áiteanna eile ar shuíomh gréasáin na Deasc Chabhraí.

 
Roinn an leathanach seo: