Dleachtanna frithdhumpála

Cé is moite de ghnáthdhleachtanna custaim, is féidir táirge a bheith faoi réir ionstraimí frithdhumpála nó ionstraimí cosanta trádála eile freisin.

Déantar dumpáil nuair a onnmhairíonn cuideachta táirge ar phraghas níos ísle ná gnáthluach an táirge ina mhargadh baile. D’fhéadfadh praghas intíre an táirge, nó costas táirgthe, a bheith i gceist leis an ngnáthluach sin.

Má fhaightear amach le himscrúdú go bhfuil allmhaireoirí ag gabháil do dhumpáil agus go ndearna sé sin díobháil do thionscal intíre na tíre allmhairithe, ansin is féidir bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí an táirge lena mbaineann.

Tá na bearta sin i gceann de na foirmeacha seo a leanas:

  • Dleacht ad valorem (cánacha de réir luach idirbhirt)
  • Dleachtanna sonracha (cáinithe de réir mhéid shonrach an táirge)
  • Gnóthais phraghais (aontaíonn an t-onnmhaireoir a tháirgí a dhíol ar phraghas íosta)

Agus do chuideachta ag smaoineamh ar a cuid táirgí a thrádáil, ba cheart duit a fháil amach cé na dleachtanna iompórtála agus na costais eile a d’fhéadfadh a bheith ort. Seiceáil an t-eolas atá ar fáil anseo

Roinn an leathanach seo: