Uirlisí agus seirbhísí ar líne do ghnólachtaí beaga

Uirlisí agus seirbhísí ar líne do ghnólachtaí beaga

Seirbhísí d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)

Glao ar Thograí do Chomórtas na Seaimpíní Beaga Gnólachtaí Beaga

  • D’eagraigh Grúpa MSME, an Comhlachas Idirnáisiúnta Tráchtála (ICC) agus an tIonad Trádála Idirnáisiúnta (ITC) an Glao ar Thograí do Chomórtas na Seaimpíní Beaga i gcomhar le chéile. Cuireann comórtas na Seaimpíní Beaga Gnólachtaí Beaga deis ar fáil d’eagraíochtaí tacaíochta gnó bealaí nuálacha praiticiúla a mholadh chun cabhrú le gnólachtaí beaga ról níos gníomhaí a imirt sa trádáil dhomhanda.

  • De réir mar a thagann méadú ar an bpráinn a bhaineann le haghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, tá sé d’aidhm ag iomaíocht bhliantúil na bliana seo tacú le gnólachtaí beaga a lorg carbóin a laghdú agus tairbhe a bhaint as nuálaíochtaí inbhuanaitheachta, ionas gur féidir leo ról lárnach a bheith acu maidir le spriocanna inbhuanaitheachta na Náisiún Aontaithe a bhaint amach agus cuidiú lenár n-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin.

  • Is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí ná an 15 Lúnasa 2022 ag 23.59 Am Lár na hEorpa. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag an nasc seo

Faisnéis faoi aontaí trádála

  • AUMA bunachar sonraí aonaigh trádála Faisnéis ar Aontaí Trádála sa Ghearmáin agus ar fud an domhain ar fáil ag AUMA, Cumann Thionscal Aonach Trádála na Gearmáine, ag tairiscint sonraí ar na himeachtaí ar nós na dátaí, sonraí dáilte, staitisticí agus faisnéis conas teagmháil a dhéanamh leis na haontaí trádála agus eagraithe imeachtaí.

Caibidlí Beaga agus Meánmhéide i gComhaontuithe Trádála

Beidh Caibidil FBM i ngach comhaontú trádála nua, má chomhaontaíonn an tír chomhpháirtíochta. Leis sin, d’fhéadfaí malartú faisnéise níos fearr a dhéanamh maidir le saincheisteanna a bhaineann le rochtain ar an margadh, chomh maith le comhar tairbheach idir an Coimisiún agus an tír chomhpháirtíochta agus aghaidh á tabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le FBManna sa chomhaontú trádála.

Thairis sin, an 26 Meán Fómhair 2018, chomhaontaigh Comhchoiste an Chomhaontaithe Chuimsithigh Eacnamaíoch agus Trádála idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (CETA) i Moladh sonrach maidir le FBManna go gcuirfeadh gach Páirtí faisnéis ar líne ar fáil do FBManna an Pháirtí eile faoi CETA agus rochtain ar an margadh, agus go n-oibríonn Pointe Teagmhála FBM ar gach taobh le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha FBManna.

Déan teagmháil linn

Is féidir leat aghaidh a thabhairt ar cheisteanna sonracha a bhaineann le FBManna, rochtain ar an margadh agus eolas ar an suíomh gréasáin seo tríd an bhfoirm theagmhála.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa