Uirlisí agus seirbhísí ar líne do ghnólachtaí beaga

Uirlisí agus seirbhísí ar líne do ghnólachtaí beaga

Seirbhísí d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)

Faisnéis faoi aontaí trádála

  • Bunachar sonraí trádála cothrom faisnéise faoi Aontaí Trádála na Gearmáine agus ar fud an domhain a chuir AUMA ar fáil, Cumann Thionscal Aonach Trádála na Gearmáine, ina gcuirtear sonraí ar fáil faoi na himeachtaí amhail na dátaí, sonraí dáileacháin, staitisticí agus faisnéis faoi conas teagmháil a dhéanamh leis na haontaí trádála agus eagraithe na n-imeachtaí.

Caibidlí Beag agus Meánmhéide i gComhaontuithe Trádála

Beidh Caibidil FBM i ngach comhaontú trádála nua, má aontaíonn an tír chomhpháirtíochta. Leis sin, d’fhéadfaí faisnéis a mhalartú ar bhealach níos fearr maidir le saincheisteanna a bhaineann le rochtain ar an margadh, chomh maith le comhar tairbheach idir an Coimisiún agus an tír chomhpháirtíochta agus aghaidh á tabhairt acu ar cheisteanna a bhaineann le FBManna sa chomhaontú trádála.

Thairis sin, an 26 Meán Fómhair 2018, chomhaontaigh Comhchoiste an Chomhaontaithe Chuimsithigh Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (CETA) i Moladh sonrach maidir le FBManna go soláthraíonn gach Páirtí faisnéis ar líne do FBManna an Pháirtí eile maidir le CETA agus rochtain ar an margadh, agus go n-oibreoidh Pointe Teagmhála FBM ar gach taobh le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann go sonrach le FBManna.

Déan teagmháil linn

Is féidir leat aghaidh a thabhairt ar cheisteanna sonracha a bhaineann le FBManna, rochtain ar an margadh agus faisnéis ar an suíomh gréasáin seo tríd an bhfoirm theagmhála.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa