Uirlisí agus seirbhísí ar líne do ghnólachtaí beaga

Uirlisí agus seirbhísí ar líne do ghnólachtaí beaga

Seirbhísí d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)

Faisnéis faoi aontaí trádála

  • AUMA bunachar sonraí aonaigh trádála Faisnéis ar Aontaí Trádála sa Ghearmáin agus ar fud an domhain ar fáil ag AUMA, Cumann Thionscal Aonach Trádála na Gearmáine, ag tairiscint sonraí ar na himeachtaí ar nós na dátaí, sonraí dáilte, staitisticí agus faisnéis conas teagmháil a dhéanamh leis na haontaí trádála agus eagraithe imeachtaí.

Caibidlí Beaga agus Meánmhéide i gComhaontuithe Trádála

Beidh Caibidil FBM i ngach comhaontú trádála nua, má chomhaontaíonn an tír chomhpháirtíochta. Leis sin, d’fhéadfaí malartú faisnéise níos fearr a dhéanamh maidir le saincheisteanna a bhaineann le rochtain ar an margadh, chomh maith le comhar tairbheach idir an Coimisiún agus an tír chomhpháirtíochta agus aghaidh á tabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le FBManna sa chomhaontú trádála.

Thairis sin, an 26 Meán Fómhair 2018, chomhaontaigh Comhchoiste an Chomhaontaithe Chuimsithigh Eacnamaíoch agus Trádála idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (CETA) i Moladh sonrach maidir le FBManna go gcuirfeadh gach Páirtí faisnéis ar líne ar fáil do FBManna an Pháirtí eile faoi CETA agus rochtain ar an margadh, agus go n-oibreodh Pointe Teagmhála FBM ar gach taobh le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha FBManna.

Deasca cabhrach trádála réigiúnaí

Rinneadh deasca cabhrach réigiúnacha a dhearadh agus a chur chun feidhme chun faisnéis shaincheaptha trádála a chur ar fáil do FBManna i réigiún ar leith chun tacú lena riachtanais chun trádáil a dhéanamh laistigh den réigiún agus den Aontas. Tá sé d’aidhm ag na deasca cabhrach réigiúnacha tacú le húsáideoirí leis an bhfaisnéis amhail faisnéis faoin margadh onnmhairíochta, cúnamh maidir le rochtain ar an margadh, comhairle maidir le saincheisteanna rialála, treoir maidir le sainiúlachtaí trádála a bhaineann go sonrach le réigiún ar leith d’fhonn cabhrú níos fearr le gnólachtaí agus iad ag iarraidh idirnáisiúnú agus a n-iarrachtaí i réigiúin éagsúla ar fud an domhain.

Deasc Chabhrach Trádála Chomhpháirtíocht an Oirthir

Rochtain a fháil ar Dheasc Chabhrach Trádála Chomhpháirtíocht an Oirthir chun deiseanna trádála a shainaithint, faisnéis a aimsiú maidir le coinníollacha rochtana ar an margadh, agus teagmhálacha comhpháirtithe ionchasacha i gcúig thír de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir (an Airméin, an Asarbaiseáin, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin). Is féidir le trádálaithe an t-ardán a fhostú chun a n-onnmhairí a fhás agus a leathnú i margaí breise.

Is tionscadal í Deasc Chabhrach Trádála Chomhpháirtíocht an Oirthir faoi thionscnamh EU4Business atá deartha agus curtha chun feidhme ag an Ionad Trádála Idirnáisiúnta chun borradh a chur faoi iomaíochas trádála na micrifhiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (FBManna) i dtíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir laistigh den réigiún agus san Aontas Eorpach.

Deasc Chabhrach Trádála Euromed

Rochtain a fháil ar Dheasc Chabhrach Trádála Euromed chun deiseanna trádála a shainaithint, faisnéis a fháil maidir le rochtain ar an margadh, agus teagmhálacha comhpháirtithe ionchasacha i 10 dtír Euromed (an Ailgéir, an Éigipt, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, an Libia, Maracó, an Phalaistín, an Túinéis agus Türkiye). Is féidir le trádálaithe é a úsáid chun a n-onnmhairí a fhás agus a leathnú isteach i margaí breise. Cuireann sé staidreamh maidir le trádáil seirbhísí agus sreafaí infheistíochta dírí coigríche ar fáil freisin.

Tionscnamh atá á mhaoiniú ag an Aontas is ea Deasc Chabhrach Trádála Euromed, arna cheapadh agus arna chur chun feidhme ag an Ionad Trádála Idirnáisiúnta chun borradh a chur faoi iomaíochas trádála na micrifhiontar, na bhfiontar beag agus na bhfiontar meánmhéide sna tíortha Euromed laistigh den réigiún agus san Aontas Eorpach.

Déan teagmháil linn

Is féidir leat aghaidh a thabhairt ar cheisteanna sonracha a bhaineann le FBManna, rochtain ar an margadh agus eolas ar an suíomh gréasáin seo tríd an bhfoirm theagmhála.

Roinn an leathanach seo: