Seirbhísí i gcomhaontuithe trádála AE

Cumhdaítear trádáil seirbhísí le comhaontuithe trádála arna dtabhairt i gcrích nó atá faoi chaibidil ag an Aontas. Is é cuspóir an Aontais i gcaibidlíocht dhéthaobhach trádála a áirithiú go mbeidh cead ag soláthraithe seirbhísí de chuid an Aontais seirbhísí a sholáthar i margaí eachtracha agus nach ndéanfar idirdhealú orthu maidir le hoibreoirí náisiúnta nó oibreoirí eachtracha eile san earnáil chéanna.

Is gnách go mbíonn raon leathan prionsabal rialála i gcomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh in earnálacha tábhachtacha áirithe amhail

  • teileachumarsáid
  • seirbhísí airgeadais
  • muiriompar
  • trádáil dhigiteach

Ina theannta sin, cuireann na páirtithe i gcomhaontú a gcoinníollacha maidir le rochtain ar an margadh i láthair go mion sna “cáipéisí de ghealltanais shonracha”.

Ní bhaineann caibidlíocht trádála maidir le seirbhísí le príobháidiú ná le dírialáil, ach ní bhaineann sí ach le héascú forásach trádála trí níos mó oscailte do sholáthraithe seirbhísí eachtracha.

Conas a chumhdaíonn comhaontuithe trádála an Aontais trádáil i seirbhísí agus in infheistíocht?

Tríd is tríd, tá dhá phríomhchatagóir gealltanas ann

  • an Gealltanas maidir le Rochtain ar an Margadh
  • an Gealltanas Cóireála Náisiúnta

Gealltanas maidir le Rochtain ar an Margadh

Is é sin an tiomantas chun ligean do sholáthraithe nó d’infheisteoirí seirbhísí a chéile rochtain a fháil ar an margadh seirbhísí intíre agus gan srianta cainníochtúla a fhorchur, amhail srianta ar

  • líon na soláthróirí nó na n-oibríochtaí seirbhíse
  • luach iomlán na n-idirbheart
  • rannpháirtíocht caipitil eachtraigh de réir cainníochta

An Gealltanas Cóireála Náisiúnta

Is é sin an gealltanas caitheamh le soláthraithe seirbhísí eachtracha nó infheisteoirí nach bhfuil chomh fabhrach céanna le soláthraithe seirbhíse nó infheisteoirí an duine féin.

Féadfaidh gach Páirtí coinníollacha nó eisceachtaí maidir lena ghealltanais a shocrú, ar a dtugtar ‘teorainneacha’ nó ‘forchoimeádais’ go minic. Tá gealltanais agus eisceachtaí inscríofa i sceidil, mar a thugtar orthu, ar dlúthchuid den chomhaontú trádála iad.

Fiú amháin mura n-áiríonn Páirtí eisceachtaí ina sceideal – agus má ghlacann sé an rud ar a dtugtar “gealltanas iomlán” – ní chiallaíonn sé go bhfuil nó go ndéanfar an earnáil a dhírialáil.

Is féidir leis an bPáirtí leanúint ar aghaidh ag rialáil na hearnála sin ach beidh air é sin a dhéanamh gan cuótaí a fhorchur nó idirdhealú a dhéanamh, agus mar sin ba chóir go mbeadh feidhm ag na rialacha ar an mbealach céanna maidir le soláthraithe seirbhíse baile agus coigríche agus infheisteoirí araon.

Roinn an leathanach seo: