Aicmiú táirgí

Aicmítear gach táirge a onnmhairítear ón AE nó a allmhairítear isteach san AE faoi chód taraife. Cabhraíonn an t-aicmiú seo leat tuiscint a fháil ar na coinníollacha agus na taraifí a bhaineann le do tháirge ar leith. Tugann an cód taraife, ar a dtugtar cód táirge freisin,faisnéis maidir le

  • na rátaí dleachta agus na tobhaigh eile a bhaineann leis an táirge
  • aon bhearta cosanta is infheidhme (e.g. frithdhumpáil)
  • foirmiúlachtaí allmhairiúcháin agus onnmhairiúcháin agus ceanglais eile neamhtharaife (deimhnithe sláinte, rialuithe cáilíochta, comhartha CE, etc.)

Tá an córas aicmithe domhanda ar a dtugtar an Córas Comhchuibhithe (HS). Is socrú é a d’fhorbair an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (WCO), ina bhfuil thart ar 5,000 grúpa tráchtearraí. Tá sé eagraithe i struchtúr ordlathach ag

  • Rannóg
  • Caibidil (2 dhigit)
  • ceannteidil (4 dhigit)
  • fotheidil (6 dhigit)

Tacaítear leis le rialacha léirmhínithe agus le nótaí míniúcháin.Cuireann an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (WCO) liosta de thíortha a chuireann an Córas Comhchuibhithei bhfeidhm ar fáil.

Is í Ainmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh (AE) córas códaithe ocht ndigit an Aontais, a chuimsíonn na cóid HS ina bhfuil foranna breise agus nótaí dlíthiúla eile a cruthaíodh go sonrach chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais an Aontais.

Roinn an leathanach seo: