Earraí

Sa chuid seo tugtar isteach coincheapa agus próisis ghnó gur chóir duit a bheith eolach orthu nuair a mheasann tú earraí a thrádáil. Déantar coincheapa a bhaineann le trádáil i seirbhísí a fhorbairt i roinn tiomnaithe ar leith.

 

Comhlánaíonn an roinn seo an fhaisnéis a fhaightear i gcodanna eile den tairseach gréasáin, go háirithe i dtaca le

  • Roinn na Margaí — ina dtugtar eolas faoi na coinníollacha trádála faoi chomhaontuithe trádála AE agus faoi shocruithe trádála le tíortha áirithe
  • Mo Chúntóir Trádála — a chuireann faisnéis mhionsonraithe le haghaidh trádáil Táirge (Earraí) ar leith idir tíortha ar leith

Chomh maith leis na coincheapa bunúsacha a fhorbairt, soláthraíonn an t-alt treoracha praiticiúla maidir le hearraí a thrádáil agus faisnéis faoi shreabhadh trádála

  • Tús a chur le trádáil earraí: cuidíonn an roinn seo leat a mheas an bhfuil do chuideachta réidh le trádáil thar lear agus cuidíonn sí leat bunghnéithe an phróisis iompórtála/onnmhairiú earraí a thuiscint
  • Staidreamh: sa roinn seo léirítear sonraí stairiúla faoi luachanna trádála agus faoi chainníochtaí táirgí, nuair a bhí trádáil idir tír amháin nó níos mó san AE agus tír nach bhfuil san AE
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa