Earraí

Tugann an t-alt seo isteach na coincheapa gnó agus na próisis ar chóir duit a bheith eolach orthu nuair a mheasann tú earraí a thrádáil. Forbraítear coincheapa a bhaineann le trádáil seirbhísí i roinn thiomnaithe ar leith.

 

Comhlánaíonn an roinn seo an fhaisnéis a fhaightear i gcodanna eile den tairseach ghréasáin, go háirithe i

  • Rannóg na Margaí — a thugann eolas faoi na coinníollacha trádála faoi chomhaontuithe trádála an Aontais agus faoi shocruithe trádála le tíortha áirithe
  • Mo Chúntóir Trádála - a chuireann faisnéis mhionsonraithe ar fáil chun táirge ar leith (Earraí) a thrádáil idir tíortha sonracha

Chomh maith leis na bunchoincheapa a fhorbairt, tugann an t-alt treoracha praiticiúla maidir le hearraí a thrádáil agus faisnéis faoi shreafaí trádála

  • Ag tosú ag trádáil earraí: cabhraíonn an rannán seo leat a mheas an bhfuil do chuideachta réidh le trádáil thar lear agus cabhraíonn sé leat bunghnéithe an phróisis iompórtála/easpórtála earraí a thuiscint
  • Staitisticí: cuirtear i láthair sa roinn seo sonraí stairiúla faoi luachanna agus cainníochtaí arna dtrádáil ar tháirgí, nuair a bhí trádáil idir tír amháin nó níos mó san Aontas agus tír nach bhfuil san Aontas
Roinn an leathanach seo: