Na Balcáin Thiar

Ó seoladh an Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, tá comhaontuithe saorthrádála déthaobhacha tugtha i gcrích de réir a chéile ag an Aontas — dá ngairtear “Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais” (SAAnna) le gach ceann de chomhpháirtithe na mBalcán Thiar

  • An Albáin (2009)
  • An Mhacadóin Thuaidh (2004)
  • Montainéagró (2010)
  • An tSeirbia (2013)
  • An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin (2015)
  • An Chosaiv* (2016)

* Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim CBI maidir le Dearbhú Neamhspleáchais na Cosaive.)

 

Is uirlisí iad na SAAnna lena ndéantar foráil d’fhorbairt eacnamaíoch agus do chobhsaíocht pholaitiúil na dtíortha sa réigiún, agus do chruthú dlúthchomhlachais fhadtéarmaigh idir an tAontas agus na Balcáin Thiar.  Go bunúsach, is iad na CCCanna an ionstraim dlí le haghaidh ailíniú le acquis AE agus le haghaidh comhtháthú forásach i margadh an AE.

Tá limistéar saorthrádála bunaithe ag na CCCanna thar idirthréimhse atá críochnaithe anois do chách ach don Chosaiv (2026). 

Foráiltear leis na Comhaontuithe go gcuirfear deireadh le dleachtanna agus srianta neamhtharaife ar thrádáil dhéthaobhach agus cumhdaítear leo i gCaibidlí uile an Chórais Chomhchuibhithe.  Níl ach roinnt bheag eisceachtaí, a bhaineann le roinnt táirgí talmhaíochta agus iascaigh, nach bhfuil léirscaoilte go hiomlán, agus tá siad faoi réir dleachtanna laghdaithe agus/nó lamháltais chainníochtúla fhabhracha.

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

 

Tá na rialacha tionscnaimh á rialú ag an gCoinbhinsiún Pan-Eora-Mheánmhara.

Ina theannta sin, áirítear sna comhaontuithe forálacha maidir le cúrsaí iomaíochta, ardleibhéal cosanta do chearta maoine intleachtúla agus comhar neartaithe i gcúrsaí custaim. Áirítear leo freisin disciplíní breise a bhaineann, go háirithe, le soláthar rialtais, le comhfhogasú reachtach in go leor réimsí lena n-áirítear caighdeánú, chomh maith le forálacha maidir le seirbhísí agus bunú.

Léigh níos mó

Roinn an leathanach seo: