Na Balcáin Thiar

Ó seoladh an Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais, tá FTAnna déthaobhacha – ar a dtugtar “Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais” (CCCanna) tugtha i gcrích de réir a chéile ag an Aontas le gach comhpháirtí sna Balcáin Thiar

  • An Albáin (2009)
  • An Mhacadóin Thuaidh (2004)
  • Montainéagró (2010)
  • An tSeirbia (2013)
  • An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin (2015)
  • An Chosaiv* (2016)

* Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus i gcomhréir le UNSCR 1244 agus le Tuairim CBI maidir le Dearbhú Neamhspleáchais na Cosaive.)

 

Is uirlisí iad CCCanna lena ndéantar foráil maidir le forbairt eacnamaíoch agus cobhsaíocht pholaitiúil na dtíortha sa réigiún, agus maidir le dlúthchomhlachas fadtéarmach a chruthú idir an tAontas agus na Balcáin Thiar.  I ndáiríre, is iad CCCanna an ionstraim dlí lena n-ailínítear le acquis an Aontais agus lena gcomhtháthú de réir a chéile i margadh an AE.

Tá limistéar saorthrádála bunaithe ag CCCanna thar idirthréimhse atá tagtha chun críche anois do gach duine ach don Chosaiv (2026). 

Foráiltear leis na Comhaontuithe go gcuirfear deireadh le dleachtanna agus le srianta neamhtharaife ar thrádáil dhéthaobhach agus clúdaítear leo earraí i gCaibidlí uile an Chórais Chomhchuibhithe.  Níl ach dornán eisceachtaí, a bhaineann le roinnt táirgí talmhaíochta agus iascaigh, nach léirscaoilte go hiomlán, agus tá siad faoi réir dleachtanna laghdaithe agus/nó lamháltais chainníochtúla fhabhracha.

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

 

Tá na rialacha tionscnaimh á rialú ag an gCoinbhinsiún Uile-Eora-Mheánmhara.

Ina theannta sin, áirítear sna comhaontuithe forálacha a bhaineann le hábhair iomaíochta, le hardleibhéal cosanta do chearta maoine intleachtúla agus le comhar neartaithe i gcúrsaí custaim. Áirítear orthu freisin disciplíní breise a bhaineann, go háirithe, le soláthar rialtais, le comhfhogasú reachtach in a lán réimsí, lena n-áirítear caighdeánú, chomh maith le forálacha maidir le seirbhísí agus bunú.

Tuilleadh eolais

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa