Liostú dearfach agus diúltach

I gcomhaontuithe trádála, féadfaidh na páirtithe a ngealltanais agus a n-eisceachtaí a inscríobh ina sceidil de réir dhá theicníc éagsúla — trí liosta dearfach nó liosta diúltach a úsáid.

Níl rogha na teicníce cinntitheach, áfach, maidir le raon na ngealltanas a tugadh i gcomhaontú trádála.

Is féidir an leibhéal céanna oscailte nó cosanta a bhaint amach le liosta dearfach agus le liosta diúltach.

Liostaí dearfacha

Agus liosta dearfach á úsáid aige, ní mór do chomhpháirtí trádála na hearnálacha agus na fo-earnálacha sin ina dtugann sé faoi ghealltanais maidir le Rochtain ar an Margadh agus Cóireáil Náisiúnta a liostú go sainráite (“dearfach”). 

Mar dhara céim, liostaíonn an comhpháirtí trádála gach eisceacht nó coinníoll maidir leis na gealltanais sin, ag sonrú na srianta Rochtana ar an Margadh agus/nó Cóireáil Náisiúnta is mian leis a chur i bhfeidhm.   

Liostaí diúltacha

Agus liosta diúltach á úsáid acu, ní mór do chomhpháirtithe trádála ach dul tríd an dara céim. 

Ní gá dóibh liosta a dhéanamh de na hearnálacha a dtugann siad gealltanais ina leith. Tá gach earnáil nó fo-earnáil nach bhfuil liostaithe ar oscailt, mar réamhshocrú, do sholáthróirí seirbhíse eachtracha faoi na coinníollacha céanna a bhaineann le soláthraithe seirbhíse intíre. 

Ní liostaíonn na páirtithe ach na hearnálacha nó na fo-earnálacha sin a theorannaíonn nó a eisiann siad.

Cá bhfaighidh tú na liostaí i gcomhaontú?

Is iondúil go n-úsáideann na comhpháirtithe trádála dhá iarscríbhinn éagsúla chun a bhforchoimeádais a inscríobh i liosta diúltach

  • Liostaítear go sainráite inIarscríbhinn I an reachtaíocht náisiúnta uile atá ann cheana lena maolaítear ó Rochtain ar an Margadh agus/nó Cóir Náisiúnta
  • Liostaítear inIarscríbhinn II na hearnálacha agus na fo-earnálacha dá gcoinneofar an ceart chun maolú amach anseo ó Rochtain ar an Margadh agus/nó ó Chóireáil Náisiúnta, lena n-áirítear i gcásanna nach bhfuil aon bhearta ann faoi láthair

Bhain an tAontas úsáid as an dá liosta dhiúltacha (mar shampla sna comhaontuithe le Ceanada agus leis an tSeapáin) agus as liostaí dearfacha (sna comhaontuithe leis an gCóiré, le Singeapór agus le Vítneam).  

Ghlac an tAontas freisin leis an ‘gcur chuige hibrideach’ in TISA, mar a thugtar air, a úsáid. Léigh níos mó

Clásail eile

Is féidir leis na comhpháirtithe trádála clásail ‘neamhghníomhaíochta’ agus/nó ‘ratchet’, mar a thugtar orthu, a thabhairt isteach agus comhaontú trádála á chaibidliú acu. 

Leis na clásail sin, leagtar amach an deis chun srianta ar Rochtain ar an Margadh nó bearta idirdhealaitheacha a thabhairt isteach amach anseo.

Fiú nuair a osclaíonn páirtithe i gcomhaontú trádála earnáil, bíodh sin trí liosta dearfach nó diúltach (agus gan neamhghníomh neamhghníomhach nó ratchet i gceist), is féidir leo reachtaíocht neamh-idirdhealaitheach a choinneáil nó a thabhairt isteach, mar shampla

  • caighdeáin chóireála d’othair
  • ceanglais chaipitil do bhainc
  • ceanglais cháilíochta do ghairmeacha áirithe
  • oibleagáidí seirbhísí uilíocha (e.g. don earnáil poist)
Roinn an leathanach seo: