Pozitív és negatív jegyzés

A kereskedelmi megállapodásokban a felek két különböző módszer szerint írhatják elő kötelezettségvállalásaikat és mentességeiket engedményes listájukban – pozitív lista vagy negatív lista alkalmazásával.

A technika megválasztása azonban nem meghatározó a kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségek körére nézve.

A pozitív listával ugyanolyan fokú nyitás vagy védelem érhető el, mint a negatív lista esetében.

Pozitív listák

Pozitív lista alkalmazásakor a kereskedelmi partnernek kifejezetten („pozitív”) fel kell sorolnia azokat az ágazatokat és alágazatokat, amelyekben piacra jutási és nemzeti elbánási kötelezettségeket vállal. 

Második lépésként a kereskedelmi partner felsorolja az e kötelezettségvállalások alóli valamennyi kivételt és feltételt, megjelölve azokat a piacra jutási és/vagy nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyeket alkalmazni kíván.   

Negatív listák

Negatív lista alkalmazásakor a kereskedelmi partnereknek csak a második lépésen kell átmenniük. 

Nem kell felsorolniuk azokat az ágazatokat, amelyekre vonatkozóan kötelezettségeket vállalnak. A listán nem szereplő valamennyi ágazat vagy alágazat alapértelmezés szerint ugyanolyan feltételek mellett nyitva áll a külföldi szolgáltatók előtt, mint a belföldi szolgáltatók esetében. 

A felek csak azokat az ágazatokat vagy alágazatokat sorolják fel, amelyeket korlátoznak vagy kizárnak.

Hol találhatja meg a listákat a megállapodásban?

A kereskedelmi partnerek jellemzően két különböző mellékletet használnak ahhoz, hogy fenntartásaikat negatív listán tüntessék fel.

  • Az I. melléklet kifejezetten felsorolja azokat a meglévő nemzeti jogszabályokat, amelyek eltérnek a piacra jutástól és/vagy a nemzeti elbánástól
  • A II. melléklet felsorolja azokat az ágazatokat és alágazatokat, amelyek esetében a jövőben fennmarad a piacra jutástól és/vagy a nemzeti elbánástól való eltérés joga, beleértve azokat az eseteket is, amikor jelenleg nem léteznek intézkedések.

Az EU mind a negatív listákat (például a Kanadával és Japánnal kötött megállapodásokban), mind a pozitív listákat (a Koreával, Szingapúrral és Vietnammal kötött megállapodásokban) egyaránt használta.  

Az EU elfogadta továbbá az úgynevezett „hibrid megközelítés” alkalmazását a TISA-ban. További információk

Egyéb kikötések

A kereskedelmi partnerek a kereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalások során úgynevezett „standstill” és/vagy „kiegyenlítő” záradékokat is bevezethetnek. 

Ezek a záradékok meghatározzák a piacra jutási korlátozások vagy diszkriminatív intézkedések jövőbeli bevezetésének lehetőségét.

Még abban az esetben is, ha egy kereskedelmi megállapodás felei megnyitnak egy ágazatot, akár pozitív, akár negatív lista révén (akár felfüggesztéssel vagy beemeléssel, akár anélkül), továbbra is fenntarthatnak vagy bevezethetnek olyan megkülönböztetésmentes jogszabályokat, mint például:

  • a betegek kezelésére vonatkozó előírások
  • a bankokra vonatkozó tőkekövetelmények
  • bizonyos szakmákra vonatkozó képesítési követelmények
  • egyetemes szolgáltatási kötelezettségek (pl. a postai ágazatban)
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások