Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

EPA – Nyugat-Afrika

Az EU-Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára, hogy beruházzanak és kereskedjenek egymással, valamint hogy Nyugat-Afrikában ösztönözzék a fejlődést. Ismerje meg, hogy az EU 16 nyugat-afrikai állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai milyen előnyökkel járhatnak az Ön kereskedelméből.

Az EU-Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodást még egyik nyugat-afrikai országban sem alkalmazzák – ideiglenes alkalmazása akkor kezdődik meg, amikor valamennyi nyugat-afrikai ország aláírta, és a nyugat-afrikai országok kétharmada ratifikálta a megállapodást.

Rövid áttekintés

Az EU gazdasági partnerségi megállapodást kezdeményezett 16 nyugat-afrikai állammal; A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és aNyugat-afrikaiGazdasági és Monetáris Unió (WAEMU). Nigéria a régió egyetlen olyan országa, amely még nem írta alá a gazdasági partnerségi megállapodást, ezért a megállapodást még nem alkalmazták.

A Nyugat-Afrikával kötött gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) az árukra és a fejlesztési együttműködésre vonatkozik. A gazdasági partnerségi megállapodás magában foglalja annak lehetőségét is, hogy a jövőben további tárgyalásokat folytassanak a fenntartható fejlődésről, a szolgáltatásokról, a beruházásokról és a kereskedelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

A GPM:

 • segíteni fogja Nyugat-Afrikát abban, hogy jobban integrálódjon a globális kereskedelmi rendszerbe, és támogatni fogja a beruházásokat és a gazdasági növekedést a régióban.
 • az EU-ba irányuló nyugat-afrikai export növelése
 • ösztönözzék a beruházásokat és járuljanak hozzá a termelési kapacitás fejlesztéséhez, pozitív hatást gyakorolva a foglalkoztatásra.

A Nyugat-Afrikával kötött teljes körű regionális gazdasági partnerségi megállapodás elfogadásáig az Elefántcsontparttal és Ghánával kötött „ugródeszka” gazdasági partnerségi megállapodások ideiglenes alkalmazása 2016. szeptember 3-án, illetve 2016. december 15-én kezdődött meg.

Aszimmetrikus rendelkezések a nyugat-afrikai országok javára

A GPM Nyugat-Afrika javára dönt, és figyelembe veszi a két régió fejlettségi szintje közötti jelenlegi különbségeket. A nyugat-afrikai országok számára kedvező aszimmetriák közé tartozik az érzékeny termékek kizárása a liberalizációból, a hosszú liberalizációs időszakok, a rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

 • Míg az EU az első naptól kezdve teljesen megnyitja piacát, Nyugat-Afrika 20 éves átmeneti időszak alatt csak részben szünteti meg a behozatali vámokat. Ezenkívül a legérzékenyebb áruk 25 %-át előállító gyártók állandó védelemben részesülnek a versennyel szemben.

Tarifák

 • A fegyverek és lőszerek kivételével az EU az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében 100 %-ban vámmentes és kvótamentes hozzáférést biztosít a Ghánából és Elefántcsontpartról érkező valamennyi behozatalhoz. Ugyanez vonatkozik valamennyi nyugat-afrikai termékre, a nyugat-afrikai regionális gazdasági partnerségi megállapodás hatálybalépésének első napjától kezdve. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és minden termék számára ingyenes.
 • A nyugat-afrikai országok 20 év alatt liberalizálják az EU-ból érkező behozatalt. Az ECOWAS közös külső vámtarifájában (CET) már meghatározott kategóriák szerint
  • az A. csoportba tartozó, jelenleg 0 vagy 5 %-os vámmal rendelkező javakat (alapvető szociális javak, alapvető szükségleti cikkek, alapvető árucikkek, beruházási javak és különleges inputanyagok) a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazása után 5 évvel liberalizálják.
  • a B. csoportba tartozó, jelenleg 0, 5 vagy 10 %-os vámmal rendelkező árukat (főként alapanyagokat és köztes termékeket) a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazását követő 10-15 éven belül liberalizálják.
  • a jelenleg 5, 10 vagy 20 %-os vámmal rendelkező C. csoportba tartozó árukat (néhány végső fogyasztási cikket) a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazását követő 10-20 éven belül liberalizálják.
 • A vámsorok jelentős része (25 %) teljes mértékben ki lesz zárva a liberalizációból, és továbbra is a rendes vám hatálya alá tartozik. Ide tartoznak az érzékeny termékek, például a mezőgazdaság/halászati termékek és az érzékeny végső fogyasztási cikkek.
 • Ha egyes uniós áruk nyugat-afrikai országokba irányuló behozatala hirtelen megugr, és ezzel veszélybe sodorja a helyi piacokat, akkor olyan biztosítékokat lehet alkalmazni, mint a behozatali kvóták és vámok.

 

Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési opciót, hogy megtalálja az Ön adott termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országának vámhatóságaival.

Származási szabályok

A rugalmas származási szabályok lehetővé teszik a nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő országok számára, hogy más országokból származó alapanyagokat tartalmazó termékeket exportáljanak, különösen a kulcsfontosságú ágazatokban: a mezőgazdaságban, a halászatban, valamint a textil- és ruházati ágazatban. Például egy textiltermék akkor léphet be vámmentesen az EU-ba, ha gyártásának legalább egy szakaszára – például szövésre vagy kötésre – egy EPA-országban került sor.

Mielőtt exportál/importál, győződjön meg arról, hogy:

Tűrés

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodásban foglalt tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásosak. Ezek a végtermék gyártelepi árának 15 %-át teszik ki, szemben a legtöbb uniós megállapodásban előirányzott 10 %-kal. A textil- és ruhaipari termékek esetében különleges tűréshatárok alkalmazandók.

Kumuláció

A gazdasági partnerségi megállapodás rendelkezései a kumuláció alábbi típusait foglalják magukban:

 • Kétoldalú kumuláció az EU-val
 • Diagonális és teljes kumuláció TOT-okkal és AKCS-országokkal, bizonyos feltételek mellett.
 • Kumuláció szomszédos fejlődő országokkal, bizonyos feltételek mellett.

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Visszatérítés igényelhető az olyan anyagok után fizetett vámra, amelyeket korábban további feldolgozásra importáltak, majd olyan országba exportáltak, amely gazdasági partnerségi megállapodást kötött az EU-val.

A hajókra vonatkozó feltételek

A nyílt tengeren és a nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő országok kizárólagos gazdasági övezeteiben kifogott halak kizárólag akkor tekinthetők valamely gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő országból származónak, ha azokat bizonyos kritériumoknak megfelelő hajók fogták ki. Ezek a kritériumok a hajó lajstromozásának helyére, arra a lobogóra, amely alatt a hajó „sail”, valamint a tulajdonjogra vonatkoznak.

Nincs külön követelmény a legénység, a parancsnokok vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan. Ezeket a követelményeket, amelyek az eredeti Cotonoui Megállapodásban szerepeltek, mostanra eltörölték annak érdekében, hogy megkönnyítsék a GPM-országok által kifogott halak származásának biztosítását.

Termékspecifikus származási szabályok

 

Az Ön termékére vonatkozó szabályok megtalálásához használja a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontot.

Eltérések

Valamely gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő ország kérésére bizonyos feltételek mellett eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az egyes országokból származó egyes termékekre enyhébb származási szabályokat lehessen alkalmazni.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalukhoz.
 • Az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályok és rendeletek keresése a Saját Kereskedelmi Asszisztens adatbázisában.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolás

 • Ahhoz, hogy elfogadott exportőrré válhasson, Önnek igazolnia kell a vámhatóságok felé termékeinek származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket.

Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot az Ön országának vámhatóságaival.

 • A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz a nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig érvényes. Ez a következő lehet:
  • Az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) kérésre be kell nyújtania az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és teljesítenie kell a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeit.
  • Számlanyilatkozat – legfeljebb 6 EUR értékű szállítmányok esetében bármely exportőr, bármely értékű szállítmány esetében elfogadott exportőrök. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat, és eleget tegyen a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

Egyéb dokumentumok

 • További információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról[link].

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

Szolgáltatások kereskedelme

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb

Verseny

 • 2014 óta az EU leállította a gazdasági partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.
 • Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • Ha az Európából érkező import megugrása miatt veszély fenyegeti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodások lehetővé teszik az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét célzó intézkedések elindítását.

Fenntartható fejlődés

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodás kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „alapvető és alapvető” elemeken, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson alapul. A megállapodás így tartalmaz néhányat az uniós megállapodásokban szereplő, a jogokkal és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos legerősebb megfogalmazások közül.

 • A „végrehajtás megtagadására vonatkozó záradék” azt jelenti, hogy „megfelelő intézkedéseket” lehet hozni (a Cotonoui Megállapodásban meghatározottak szerint), ha bármely fél nem teljesíti kötelezettségeit az alapvető elemek tekintetében. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi előnyök felfüggesztését is.
 • A közös GPM-intézmények feladata a GPM-ek végrehajtása által a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatás nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerep hárul a civil társadalomra és a parlamenti képviselőkre.

Regionális integráció

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodás éppúgy szól a nyugat-afrikai országok közötti kereskedelemről, mint az EU-val folytatott kereskedelemről. Ez az első gazdasági partnerség, amely nemcsak a régió 16 országát fogja össze, hanem azok két regionális szervezetét is: a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (UEMOA).

 • Az EU nyugat-afrikai piacra jutási ajánlata teljes mértékben összhangban van az ECOWAS közös külső vámtarifájával (CET), amely az ECOWAS vámunió alapját képezi. A gazdasági partnerségi megállapodás és az ECOWAS CET végrehajtása egymással párhuzamosan zajlik, és kölcsönösen erősítik egymást.
 • A GPM fontos rendelkezéseket tartalmaz a vámeljárások megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében, és előírja, hogy a nyugat-afrikai országok legalább ugyanolyan elbánásban részesítik egymást, mint amilyenben az EU-t részesítik.

Kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás

Az EU technikai segítséget nyújt a kereskedelemösztönző támogatásnak. Ez segíti az országokat vámeljárásaik kiigazításában és a papírmunka csökkentésében. Ön számára ez azt jelenti, hogy kevesebb gondot okoz a vámügyekben.

Az EU például pénzügyi és technikai támogatást nyújt a nyugat-afrikai gazdálkodóknak az EU egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) előírásainak való megfeleléshez. Az EU emellett gyakran küldi meg az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal ellenőreit, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg az exportproblémák megoldására vonatkozóan.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások