Közbeszerzés

Kíván-e az Ön vállalkozása szolgáltatásokat értékesíteni a közbeszerzési piacon?

Tájékozódjon arról, hogyan lehet ajánlatot tenni kormányzati szerződésekre, a vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal együtt.

A külföldi közbeszerzési eljárásban való részvételre való jogosultság értékelése

A Saját kereskedelemért felelős közbeszerzési asszisztens eszköz segítségével tájékozódhat arról, hogy jogosult-e részt venni egy adott, az EU-n kívüli kormányzati közbeszerzési eljárásban.

A közbeszerzéssel foglalkozó kereskedelmi asszisztensem célja, hogy segítse az európai vállalatokat annak értékelésében, hogy jogosultak-e részt venni az EU-n kívüli közbeszerzési eljárásokban. Az értékeléshez a felhasználónak be kell töltenie az ajánlati felhívásban általában szereplő információkat: a beszerzést végző szerv, a beszerzés tárgya és becsült értéke.

Kísérleti projektként az eszköz jelenleg lehetővé teszi a Kanadából származó kormányzati közbeszerzési pályázatok értékelését (a GPA és a kétoldalú CETAalapján egyaránt). A következő ország Japán lesz. További országok kellő időben beépülnek az eszközbe.

Ellenőrizze a közbeszerzésért felelős kereskedelmiasszisztensemet

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások