Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

EU-Közép-Amerika társulási megállapodás

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás kereskedelmi pillérét Hondurasszal, Nicaraguával és Panamával 2013. augusztus 1. óta, Costa Ricával és Salvadorral 2013. október 1. óta, Guatemalával pedig 2013. december 1. óta ideiglenesen alkalmazzák. Csökkenti a vámtarifákat és növeli a vámeljárások hatékonyságát.

A megállapodás dióhéjban

A megállapodásban részes hat közép-amerikai ország a következő:

 • Costa Rica
 • Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Nicaragua
 • Panama

A megállapodásteljes szövege és mellékletei.

Olvassa el a megállapodásnak a kereskedelemre vonatkozó konkrét részét.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás

 • megkönnyíti és olcsóbbá teszi az uniós kereskedők számára a Közép-Amerikából történő behozatalt és a Közép-Amerikába irányuló kivitelt
 • megszünteti a legtöbb importvámot, és javítja a kormányzati beszerzési és beruházási piacokhoz való hozzáférést.
 • kiszámíthatóbb kereskedelmi környezetet teremt Közép-Amerikában, a nem vámjellegű akadályokra vonatkozó közvetítő mechanizmussal és kétoldalú vitarendezési mechanizmussal

 

AzEU és Közép-Amerika közötti kereskedelmi kapcsolatok

Az EU és Közép-Amerika hosszú ideje szoros és átfogó kapcsolatokat ápol. EU-exportőrként vagy -importőrként Ön kihasználhatja a két régió közötti kapcsolatot, hogy vállalkozása javát szolgálja.

A Közép-Amerikából származó legjelentősebb behozatal olyan élelmiszerek, mint a gyümölcs (pl. banán, ananász), cukor, állati vagy növényi zsírok és olajok (főként pálmaolaj), kávés italok és orvosi eszközök.

Ami a Közép-Amerikába irányuló uniós exportot illeti, a jelentős termékcsoportok közé tartoznak a gyógyszeripari termékek, gépek és berendezések, valamint a szállítóeszközök.

Tarifák

Ipari termékek és halászat

Tudta-e, hogy a társulási megállapodás szinte teljesen megszünteti a gyártott termékekre és a halászatra kivetett vámokat?

 • a megállapodás hatálybalépésével az EU megszüntette az ipari termékekhez és a halászathoz kapcsolódó vámtarifasorok 99 %-át.
 • Közép-Amerika megállapodott abban, hogy 2025-ig vámmentes hozzáférést biztosít valamennyi ipari termékhez és halászathoz

Mezőgazdasági áruk

Az EU-Közép-Amerika szabadkereskedelmi megállapodás megszüntette a mezőgazdasági termékekre kivetett vámok többségét, és csak az „érzékeny területekre” vonatkozó vámokat hagyta. Ezért

 • az EU megállapodott abban, hogy megszünteti a vámokat a mezőgazdasági vámtarifasorok 73 %-a esetében, ami a Közép-Amerikából származó mezőgazdasági behozatal mintegy 64 %-ának felel meg.Az EU-ba vámmentesen behozható áruk közé tartozik a kávé, a fűrészes garnélarák, az ananász és a sárgadinnye. Az olyan kulcsfontosságú termékek, mint a cukor és a rum vámmentes kontingensek keretében is beléphetnek az EU-ba.
 • Közép-Amerika a mezőgazdasági vámtarifasorok 67 %-a esetében megszüntette a vámokat, ami az EU-ból származó mezőgazdasági behozatal mintegy 62 %-át teszi ki.Például teljesen liberalizálták a megállapodásban részes közép-amerikai országokba irányuló európai whiskeys-behozatalt.

 

A kivitel előtt

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, tekintse meg a fogalmakat az „Áruk” részben.

Származási szabályok

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatók a származási szabályok?

A származási szabályokat az EU-Közép-Amerika társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. melléklete tartalmazza.

A termékem „származik” az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás szerint?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára jogosult legyen, annak az EU-ból vagy Közép-Amerikából kell származnia.

Az EU-ból vagy Közép-Amerikából származó termék, ha

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például a szálak fonalas fonása – ezeket a szabályokat elsősorban a textilruházati és a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok a kereskedelmi asszisztensemnél találhatók.

A termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez szükséges tippek és trükkök

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön betartsa a termékspecifikus szabályokat, például a tűréshatárt vagy a kumulációt.

Tűrés

 • a tűréshatár a gyártó számára lehetővé teszi, hogy a termék gyártelepi árának 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok értékküszöbének túllépésére.
 • Különleges tűréshatárok vonatkoznak a HR 50-63. árucsoportjaiba sorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyek a termékspecifikus származási szabályok „Bevezető megjegyzések” című 1. függelékének 5-6. megjegyzésében szerepelnek.

Kumuláció

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás a következőket is lehetővé teszi:

 • kétoldalú kumuláció, az aláíró közép-amerikai országból származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat termék gyártásához használják fel
 • diagonális kumuláció a Bolíviából, Kolumbiából, Ecuadorból, Peruból vagy Venezuelából származó anyagok Közép-Amerikából származónak tekinthetők, amennyiben azokat valamely termék előállításához használják fel, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek
 • ezen túlmenően valamely közép-amerikai ország vagy az EU kérésére diagonális kumuláció engedélyezhető a Mexikóból, a dél-amerikai vagy a karibi országokból származó anyagokra, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból egy aláíró közép-amerikai országba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

A harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor engedélyezett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • áttöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotuk megőrzése

A közvetlen szállítás tényét igazolnia kell az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás lehetővé teszi a kedvezményes vámtarifával exportált áru előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Ha preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és igényét ellenőriznie kell annak az országnak a vámhatóságaival, ahová az árut behozza. Az eljárásokat a IV. cím (A származás igazolása) és az V. cím (Aközigazgatási együttműködés szabályairól) határozza meg.

Hogyan lehet kedvezményes tarifát igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás a következő lehet:

 • EUR.1 szállítási bizonyítvány
 • származási nyilatkozat

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • 500 EUR kis csomagok esetében
 • 1 EUR személyi poggyász esetén

A származási igazolás a kiállítás napjától számított tizenkét hónapig érvényes.

EUR.1 szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai állítják ki
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.
 • A 3. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját és a kitöltésére vonatkozó utasításokat.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy valamely közép-amerikai országból származik. A származási nyilatkozatot kiállíthatja:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t
Engedélyszámok mintái
 • az e megállapodás hatálya alá tartozó exportőrök engedélyt kérhetnek vámhatóságaiktól a bármilyen értékű termékekre vonatkozó származási nyilatkozatok kiállítására.
 • a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt visszaélés esetén.
Hogyan kell származási nyilatkozatot tenni?
 • Az exportőrnek a következő nyilatkozatot kell beírnia, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (4. függelék)
  • „Az ezen okmány (... számú vám- [vagy illetékes kormányzati] engedély) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”
 • a származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható.
 • a származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító valamennyi nyilatkozatért.
 • a származási nyilatkozatot az exportőr az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően is kiállíthatja, azzal a feltétellel, hogy azt az érintett termékek behozatalát követően legfeljebb két éven belül bemutatják az importáló országban.
 • a számlanyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló félnek az exportőrnél tett látogatásai nem megengedettek)

Az ellenőrzés lezárását követően az exportáló fél hatóságai meghatározzák a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A műszaki szabályok olyan konkrét jellemzőket határoznak meg, amelyekkel a terméknek rendelkeznie kell, mint például a tervezés, a címkézés, a jelölés, a csomagolás, a funkcionalitás vagy a teljesítmény, és céljuk például az emberi egészség, a biztonság vagy a környezet védelme. A kereskedőknek azonban költséges lehet különböző piacokon különböző követelményeknek megfelelni.

A társulási megállapodás értelmében az EU és a közép-amerikai országok együttműködnek a piacfelügyelet, a műszaki előírások kidolgozása, a szabványok megállapítása és a megfelelőségértékelések kialakítása terén. Valamennyi fél elkötelezett az átláthatóság mellett, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az összes műszaki szabályt. Ami a legfontosabb, a felek arra törekszenek, hogy minden régióban harmonizált szabályokat és szabványokat dolgozzanak ki az áruk szabad mozgásának megkönnyítése érdekében.

Honduras – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Nicaragua – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Panama – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Costa Rica – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Salvador – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Guatemala – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények (SPS)

Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló 5. fejezet megerősíti a felek WTO SPS-megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit, miközben a WTO-t – valamint a hatékony végrehajtást elősegítő eljárási intézkedéseket — írja elő. A részletes eljárási és értelmező intézkedéseket a VII. melléklet az állati eredetű termékekkel foglalkozó létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények és rendelkezések, valamint a VIII. mellékletnek az ellenőrzések elvégzésére vonatkozó iránymutatásai tartalmazzák.

A megállapodás rendelkezik továbbá egy egészségügyi és növény-egészségügyi albizottság létrehozásáról az e területen esetlegesen felmerülő problémák megoldása, valamint a megállapodás valamennyi részes fele által végrehajtott SPS-fellépések nyomon követése és nyomon követése érdekében.

Megállapodás született további fejlesztésekről, például az állatjólét területén. Ezek elősegítik a közép-amerikai országok kapacitásépítését, és ezáltal megkönnyítik piacra jutásukat.

Honduras – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Nicaragua – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Panama – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Costa Rica – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Salvador – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Guatemala – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre mint exportőrre.

 

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását, vagy megakadályozza, hogy exportáljon, mondhat nekünk.
 • az online űrlap segítségével jelentse be, hogy mi áll fenn az Ön Közép-Amerikába irányuló exportja, majd az EU megvizsgálja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

A lépésenkénti útmutatók ismertetik azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyeket fel kell készíteni termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok az alábbi elemek mindegyikét vagy némelyikét bekérhetik:

Az egyértelműség érdekében Ön előzetesen kérelmezheti a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást.

Arra vonatkozóan, hogy terméke vámkezeléséhez milyen dokumentumokat kell bemutatnia, kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens weboldalra.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

Annak ismertetését, hogy az Ön termékeinek származását hogyan kell igazolni a preferenciális vámtarifák igényléséhez, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszban.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

Az EU-Közép-Amerika megállapodás erősebb szellemitulajdon-jogokat biztosít Önnek ahhoz, hogy termékeit Közép-Amerikába importálja és/vagy exportálja.

Az EU-Közép-Amerika szabadkereskedelmi megállapodás XVII. és XVIII. melléklete megerősítia felek elkötelezettségét a TRIPS-megállapodás és a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD) iránt, és biztosítja számukra mind a nemzeti elbánást, mind a legnagyobb kedvezményes elbánást. Más szóval, a szellemi tulajdon tulajdonosai nem részesülnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint az adott ország saját állampolgárai vagy bármely más ország állampolgárai.

Földrajzi jelzések

A közép-amerikai országok módosították és új jogszabályokat fogadtak el annak érdekében, hogy az EU-hoz hasonló módon beillesszék a regionális specialitásokat és a földrajzi jelzéseket. Ha Ön földrajzi jelzéssel ellátott termékeket gyárt az EU-ban, érdekes lehet, hogy több mint 200 földrajzi jelzés – például a pezsgő, a pármai sonka és a skót whisky – a közép-amerikai piacokon is különleges oltalmat élvez.

Szolgáltatások kereskedelme

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás biztosítja, hogy kihasználhassa a közép-amerikai piac kínálta lehetőségeket. Ez a megállapodás megnyitja a közép-amerikai szolgáltatási piacot, és biztosítja azt a jogbiztonságot és kiszámíthatóságot, amelyre Önnek mint szolgáltatónak szüksége van ahhoz, hogy ezekben az országokban kereskedjen. Emellett Ön ugyanolyan elbánásban részesül, mint a helyi beszállítók.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Ha Ön olyan kkv, amely nem szándékozik fizikailag letelepedni Közép-Amerikában, a megállapodás felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyek liberalizálásáról az EU és Közép-Amerika megállapodott, és amelyek megtalálhatók a XI. mellékletben a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalások listáiban.

A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásról bővebben a III. cím "Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem" című 3. fejezetében olvashat.

A lefedett szolgáltatási ágazatokról további információk találhatók a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján (lásd a megállapodás 170. cikkét és XI. mellékletét).

Vállalkozás alapítása Közép-Amerikában

Azokban az ágazatokban, ahol az EU és a közép-amerikai országok piacra jutási kötelezettségvállalásokat tettek, a felek megállapodtak abban, hogy a következő módok egyikén sem korlátozzák a vállalkozás alapítását (hacsak a X. melléklet másként nem rendelkezik).

 • a telephelyek számának korlátozása (akár számbeli kvóták, monopóliumok vagy kizárólagos jogok formájában, akár gazdasági szükségesség vizsgálatának megkövetelésével)
 • az Ön számára engedélyezett ügyletek vagy eszközök összértékének korlátozása (szám szerinti kvóták vagy a gazdasági szükségesség vizsgálatának előírása révén)
 • az országban engedélyezett műveletek teljes számának korlátozása vagy a kibocsátás kijelölt számbeli egységekben kifejezett teljes mennyiségének korlátozása (kvóták formájában vagy gazdasági szükségesség vizsgálat előírásával)
 • a külföldi tőke részesedésének korlátozása a külföldi részesedés maximális százalékos korlátja vagy az egyedi vagy összesített külföldi befektetések összértéke tekintetében
 • meghatározott típusú (leányvállalat, fióktelep, képviseleti iroda) vagy közös vállalatot korlátozó vagy előíró intézkedések, amelyeken keresztül a másik fél befektetője gazdasági tevékenységet végezhet

Ideiglenes tartózkodás

A megállapodás lehetővé teszi az alábbiak belépését és ideiglenes tartózkodását az EU és Közép-Amerika területére:

 • kulcsfontosságú személyzet
 • felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok
 • üzleti szolgáltatások értékesítői

Ez a X. és XI. mellékletben felsorolt ágazatok határain belül a szolgáltatásokról szóló fejezet célkitűzésével, hatályával és alkalmazási körével összhangban történik. Ezért

Ha Ön befektető

 • a cégalapításért felelős vezető üzleti személyzet bármely 12 hónapos időszakban kilencven napig tartózkodhat az e megállapodásban részes közép-amerikai országok valamelyikében.
 • az Ön uniós székhelyű műveleteiből közép-amerikaiakhoz áthelyezett vezetők és szakemberek három évig tartózkodhatnak az adott országban, miután az Ön vállalkozása megtelepedett.
 • az EU-ból a közép-amerikai telephelyre áthelyezett, felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok számára legfeljebb egyéves tartózkodást kell biztosítani.

Ha Ön határokon átnyúló szolgáltatást nyújt, az EU és a közép-amerikai országok lehetővé teszik Önnek, hogy évente legfeljebb 90 napig beutazzon és ott tartózkodjon, hogy tárgyaljon a szolgáltatások értékesítéséről.

Mely ágazatokat zárják ki a liberalizációból?

E megállapodás értelmében egyes érzékeny ágazatok ki vannak zárva a liberalizációból. A fő kivételek a következők:

 • minden fél „prudenciális kivétellel” rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások tekintetében,
  • védi a befektetőket, betéteseket, pénzügyi piaci felhasználókat, kötvénytulajdonosokat vagy olyan személyeket, akiknek a pénzügyi szolgáltató vagyonkezelői kötelezettséggel tartozik
  • fenntartja a pénzügyi szolgáltatók biztonságát, megbízhatóságát, integritását vagy pénzügyi felelősségét
  • biztosítja a felek pénzügyi rendszerének integritását és stabilitását
 • Costa Rica nem foglalja magában a lakossági magánbankokat, amelyeknek állandó minimális hitelegyenleget kell fenntartaniuk az állami bankkal, vagy legalább négy ügynökséget vagy fiókot kell létrehozniuk, hogy meghatározott régiókban alapvető banki szolgáltatásokat nyújtsanak.
 • Salvador nem foglalja magában a vidéki területeket, amelyek nem lehetnek külföldi [jogi] személyek tulajdonában, ideértve egy külföldi jogi személy fióktelepét is, és amelyek esetében a biztosítótársaságok esetében 75 %-os (közép-amerikai) állampolgársági, a bankok esetében pedig 50 %-os (közép-amerikai) tulajdonjogi követelmény áll fenn, kivéve, ha ezeket a pénzügyi intézményeket egy nemzetközileg elismert kockázatosztályozó szervezet jóváhagyta.
 • Guatemala nem tesz említést fenntartásokról.
 • Honduras előírja a Hondurasban letelepedett külföldi biztosítási intézmények számára, hogy a javasolt társaság minimális tőkéjének legalább 10 %-át a Banco Central de Hondurasban helyezzék el, vagy a fenti összeget állampapírokba fektessék be. A külföldi pénzügyi szolgáltatóknak vállalatként (sociedades anosnimas), fióktelepként vagy képviseleti irodaként kell megalakulniuk.
 • Nicaragua fenntartja magának a jogot, hogy előnyöket biztosítson olyan (teljes egészében vagy többségi állami tulajdonban lévő) pénzügyi szolgáltatóknak vagy közintézményeknek, amelyek közpolitikai célokat követnek azáltal, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak (többek között, de nem kizárólagosan) a mezőgazdaságnak, az alacsony jövedelmű családok lakhatásának vagy a kis- és középvállalkozásoknak. Fenntartja továbbá azt a jogot, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn, amelyek előírják a külföldi pénzügyi szolgáltatók Nicaraguába történő bejegyzését. A biztosítás és a viszontbiztosítás jogi személyiséget igényel, amelyet Nicaraguában alapítottak és hoztak létre állami vállalatok formájában.
 • Panama legalább 49 %-os nemzeti tulajdont ír elő a biztosítási alkuszok számára

Közbeszerzés

Az EU-Közép-Amerika társulási megállapodás számos közbeszerzési lehetőséget nyit meg az Ön számára nemzeti, regionális és helyi szinten a megállapodásban részes valamennyi országban.

A külföldi és a helyi vállalatok között nem lesz megkülönböztetés.

A megállapodás V.címe és XVI. melléklete meghatározza azokat az általános elveket és eljárásokat, amelyek összeegyeztethetők a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásával (GPA).

A XVI. melléklet megállapítja

 • az érintett közbeszerzési ajánlatkérők és a szerződések értékére vonatkozó azon értékhatárok, amelyek felett a rendelkezések alkalmazandók
 • a közbeszerzési szerződések odaítélési folyamatának fő jellemzői

Ez különösen az ajánlatok közzétételének helyére, a dokumentációs követelményekre, a szerződések odaítélésére és a határidőkre vonatkozik.

Honduras – közbeszerzési kapcsolattartók

Nicaragua – közbeszerzési kapcsolattartók

Panama – közbeszerzési kapcsolattartók

Costa Rica – közbeszerzési kapcsolattartók

Salvador – közbeszerzési kapcsolattartók

Guatemala – közbeszerzési kapcsolattartók

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

Honduras

Nemzeti intézmények – Honduras

Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

A Pénzügyminisztérium Vámbevételekért Felelős Helyettes Igazgatósága

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Honduras

Az Európai Unió hondurasi küldöttsége

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail:Delegation-honduras@eeas.europa.eu

Honduras Belga Királyság melletti nagykövetsége és Honduras Európai Unió melletti képviselete

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 27340000

E-mail:Info@hondurasembassy.be

Honduras Szabadkereskedelmi Övezeteinek Szövetsége

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Honduras

Pénzügyminisztérium (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Emelet,Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Az Alkoholizmus, a Kábítószer-függőség és a Jogorvoslati Alkalmazás Megelőzésével Foglalkozó Hondurasi Intézet (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

A Külügyminisztériumhoz rendelt, a Külpolitikai Főigazgatóság alá tartozó kormányzati közösségi központ

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Hondurasi Polgári Repülési Ügynökség (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Tanulmányi és Szennyezőanyag-ellenőrzési Központ (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Honduras

A Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztériumhoz rendelt Országos Mezőgazdasági Egészségügyi Szolgálat (SENASA)

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Energiaügyi, Természeti Erőforrásokért, Környezetvédelmi és Bányákért Felelős Minisztérium

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Közbeszerzési kapcsolattartók – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail:Info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Állami Közbeszerzési Ügynökség (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación és ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Nemzeti intézmények – Nicaragua

Nicaraguai Központi Bank

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255-7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Honlap: https://www.bcn.gob.ni/

Nicaraguai Vámhatóság (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (Általános Ügyek Igazgatósága)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Képviseletek, kereskedelmi kamarák, vállalkozói szövetségek – Nicaragua

Az Európai Unió küldöttsége Nicaraguába és a Közép-amerikai Integrációs Rendszerbe (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail:Delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nicaraguai Nagykövetség Belgiumban

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail:Sky77706@skynet.be

National Free Trade Zone Commission (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

A Pénz- és Közhitelminisztériumhoz (MHCP) rendelt Vámszolgálati Főigazgatóság (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Nicaragua

APromóciós, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (MIFIC) Normalizációs és Metrológiai Igazgatósága (DNM)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ADD 2276

Fax: + 505 22489300, ADD 2228

A Védelmi Minisztérium keretében működő, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, tárolásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény alkalmazásával foglalkozó intézményközi bizottság

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nicaraguai Polgári Repülőgépészeti Intézet (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

A Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériumához rendelt Környezetminőségi Főigazgatóság (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Nicaragua

Mezőgazdasági és Egészségügyi Intézet (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, Contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Vetőmagtanúsítási Terület, Vetőmagok Osztály, Növény- és Vetőmag-egészségügyi Igazgatóság, Mezőgazdasági Védelmi és Egészségvédelmi Intézet

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, Contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

A mérgező anyagok regisztrálásával és ellenőrzésével foglalkozó nemzeti bizottság felülvizsgálati, értékelési és nyilvántartási igazgatósága

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ADD 11 vagy 12

Közbeszerzési kapcsolattartók – Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail:Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

Ministry of Finance Procurement Office (Pénzügyminisztériumi Közbeszerzési Hivatal)

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Calle S.E., Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222-7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nemzeti intézmények – Panama

Panama Nemzeti Bankja

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Panama

Az Európai Unió panamai küldöttsége

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, 14. emelet, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail:Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panama Belga Királyság, Luxemburgi Nagyhercegség melletti nagykövetsége és az Európai Unió mellé akkreditált képviselete

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail:Info@embpanamabxl.be

Honlap: http://www.embpanamabxl.be/

Az Országos Beruházásfejlesztési Igazgatóság alá tartozó Szabad Övezetek Főigazgatósága, Külkereskedelmi helyettes minisztérium, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Panama

Egészségügyi Minisztérium (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Az Egészségügyi Minisztérium veszélyes hulladékokkal és vegyi anyagokkal foglalkozó részlege, Környezet-egészségügyi Alosztály (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Gorgas Antiguo kórház, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Az Egészségügyi Minisztérium környezeti egészséggel és nem veszélyes hulladékkal foglalkozó részlege, Környezetegészségügyi Alosztály (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Gorgas Antiguo kórház, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Panama

Nemzeti Állategészségügyi Igazgatóság, Agrárfejlesztési Minisztérium (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zonaz 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Növény-egészségügyi követelményekkel foglalkozó részleg, Országos Növényegészségügyi Igazgatóság (DNSV), Mezőgazdasági Fejlesztési Minisztérium (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zonaz 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

National Directorate of Plant Health (DNSV), Ministry of Agricultural Development (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zonaz 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Department of Biodiversity and Wildlife (A biológiai sokféleséggel és a vadon élő állatokkal és növényekkel foglalkozó osztály), Környezetvédelmi Minisztérium

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ADD 6877

Fax: + 507 5000839

Az Egészségügyi Minisztérium veszélyes hulladékokkal és vegyi anyagokkal foglalkozó részlege, Környezet-egészségügyi Alosztály (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Gorgas Antiguo kórház, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Közbeszerzési kapcsolattartók – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nemzeti Közbeszerzési Hivatal (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail:Info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Nemzeti intézmények – Costa Rica

Costa Rica Központi Bankja

Banco Central de Costa Rica

Av. central y 1, calles 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Costa Ricai Vámhivatal

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Adóügyi Főigazgatóság, Pénzügyminisztérium

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nemzeti nyilvántartás

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Costa Rica

Az Európai Unió Costa Ricába delegált küldöttsége

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail:Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Costa Rica Belga Királyságba, Luxemburgi Nagyhercegségbe és az Európai Unió mellé akkreditált képviseletébe delegált nagykövetsége

489 Avenue Louise, 1050 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Costa Rica Külkereskedelmi Társasága (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Egyablakos külkereskedelmi keret (VUCE), Vámügyi Főigazgatóság (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Costa Rica

Costa Rican Institute for Technical Standards (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Egészségügyi Minisztérium

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ADD 327 vagy 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

A Közbiztonsági Minisztérium Fegyverkezési Főigazgatóságához tartozó Fegyverzet- és Robbanóanyag-ellenőrzési Főosztály

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

A Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium (MINAE) környezetminőség-irányítási igazgatósága (DIGECA)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenidaz 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Costa Rica

National Service of Animal Health (SENASA), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

National Phytosanitary Service (SFE), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

A Nemzeti Növény-egészségügyi Szolgálat (SFE), Mezőgazdasági és Állategészségügyi Minisztérium (MAG) Biotechnológiai Főosztályának Élő Módosított Szervezetek Osztálya

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Közbeszerzési kapcsolattartók – Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail:Consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvador

Nemzeti intézmények – Salvador

Central American Bank of Economic Integration (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Általános Vámigazgatóság (DGA)

Dirección General de Aduanas (Általános Ügyek Igazgatósága)

Ministerio de Hacienda, pánamerikai autópálya Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Salvador

Az Európai Unió salvadori küldöttsége

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail:Delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Salvador belgiumi nagykövetsége

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail:Embajadabruselas@rree.gob.sv

Pénzügyminisztérium

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Egyablakos külkereskedelmi rendszer (VUCE), a Központi Tartalékbank import- és exportfeldolgozó központja

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Salvador

National Quality Council (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Honvédelmi Minisztérium (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Hőszén- és Bányaügyi Igazgatóság (DHM), Gazdasági Minisztérium (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Polgári Légiközlekedési Hatóság (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Salvador

Állat-egészségügyi részleg, Általános Állattenyésztési Igazgatóság (DGG), Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Általános Növény-egészségügyi Igazgatóság (DGSV), Földművelésügyi és Állattenyésztési Minisztérium (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Végleges 1aAvenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Közbeszerzési kapcsolattartók – Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-mail:Unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Pénzügyminisztérium

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244-3171

Guatemala

Nemzeti intézmények – Guatemala

Guatemalai Központi Bank

Banco de Guatemala

7a. AV. 22-01, zonaz 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Guatemala

Az Európai Unió guatemalai küldöttsége

Edificio Europlaza, 5ta. Avenidaz 5-55 zonaz 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail:Delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalai nagykövetség, Belgium

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail:Embbelgica@minex.gob.gt,

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail:Secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Guatemala

Guatemalai Szabványügyi Bizottság (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zonaz 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Guatemalai Nemzeti Vegyifegyver-tilalmi Hatóság (ANGPAQ), Külügyminisztérium

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zonaz 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zonaz 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Gazdasági Minisztérium

Ministerio de Economía

8a Avenidaz 10-43, Zonaz 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Guatemala

Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenidaz 12-90, Zonaz 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

A Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium (MAGA) Növényegészségügyi Igazgatóságának Járványügyi Felügyeleti és Kockázatelemzési Főosztálya

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenidaz 12-90, Zonaz 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Norms and Regulations Unit, Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA) (Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmiszerügyi Minisztérium)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenidaz 12-90, Zonaz 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Védett területek nemzeti tanácsa (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, Zonaz 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

A Mezőgazdasági, Állattenyésztési és Élelmezésügyi Minisztérium (MAGA) Növényegészségügyi Igazgatóságának Mezőgazdasági Anyagok Nyilvántartásával Foglalkozó Főosztálya

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenidaz 12-90, Zonaz 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Közbeszerzési kapcsolattartók – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

General Directorate of Public Procurement (DGAE) (Közbeszerzési Főigazgatóság)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

További linkek

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások