EU-Törökország vámunió

Érdeklődik a Törökországból származó termékek behozatala iránt? Ez a rész segít megérteni az EU és Törökország közötti vámuniót.

Rövid áttekintés

A Törökországgal létrehozott vámunió 1995 óta van hatályban, és az 1963. évi ankarai megállapodáson és annak kiegészítő jegyzőkönyvén (1970) alapul. Előirányozza, hogy

 • a vámunió két része közötti szabad mozgás azon áruk esetében, amelyeket teljes egészében Törökországban vagy az EK-ban harmadik országokból történő behozatalukat követően állítottak elő vagy bocsátottak szabad forgalomba
 • Törökország csatlakozása a közös vámtarifához, beleértve a preferenciális megállapodásokat és a kereskedelempolitikai intézkedések összehangolását
 • a vámjogszabályok közelítése, különösen a Vámegyüttműködési Bizottság határozatai (pl. az 1/2001 határozat) és a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtás révén
 • egyéb jogszabályok közelítése (szellemi tulajdon, verseny, adózás stb.)
 • preferenciális mezőgazdasági megállapodás (származási szabályok)

Árukereskedelem

A vámunió kizárólag a következőkre terjed ki:

A vámunió nem terjed kia következőkre:

Tarifák

 • nulla vámtétel és nulla kontingens a vámunió hatálya alá tartozó árukra
 • Nézze meg az EU-ból származó és Törökországba exportált termékére vonatkozó tarifákat a „Kereskedelmi asszisztensem” segítségével
 • Keresse meg a Törökországból származó és az EU-ba exportált termékére vonatkozó tarifákat a „Kereskedelmi asszisztensem” segítségével

Az EU és Törökország közötti vámunió hatálya alá tartozó árukra vonatkozó származási szabályok

 

A sajátkereskedelmi asszisztensemen keresztül tájékozódhat az Ön adott termékére vonatkozó származási szabályokról.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalukhoz
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Azok az áruk, amelyeket teljes egészében a vámunióban állítottak elő vagy állítottak elő, vagy amelyeket a vámunióban szabad forgalomba bocsátottak, a vámunió területén bárhol mozoghatnak, amennyiben azokat az A.TR. szállítási bizonyítvány által megállapított vámjogi státusuk igazolása kíséri.

 • információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • további információk a szellemi tulajdonra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós jogszabályokról, valamint az EU szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kereskedelmi politikájáról

Szolgáltatások kereskedelme

 • további információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

 • általános információk a közbeszerzési jogszabályokról, szabályokról és a különböző piacokhoz való hozzáférésről
 • konkrét információk az EU közbeszerzési piacáról

Beruházás

 • a külföldi befektetéshez szükséges általános információk keresése
 • ha külföldről fektet be az EU-ba, találjon konkrét információkat.

Linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások