Útmutató a szolgáltatások exportjához

Tervezi-e vállalata szolgáltatások exportját az EU-n kívülre? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e az exportra, és felvázolja az exportálási folyamat különböző lépéseit.

4 Aszolgáltatás exportálásának lépései

 
 

Mielőtt megkezdené tevékenységét – Készen áll-e az Ön cége kereskedni?

Tervezi-e, hogy első alkalommal exportál egy szolgáltatást?

Ezt megelőzően ellenőrizze, hogy cége készen áll-e a következőkre:

 • Sikeres-e már az Ön által nyújtott szolgáltatás a hazai piacon vagy más uniós országokban?
 • Képes-e az Ön vállalkozása ezt a szolgáltatást az EU-n kívüli külföldi piacokon nyújtani? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi forrással?
 • A vállalat vezetése elkötelezett-e amellett, hogy az EU-n kívüli exportpiacokra is kiterjessze magát?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása átfogó pénzügyi/marketing/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli piacokra irányuló export támogatására?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan exportálja a szolgáltatást az EU-n kívülre? Például Ön közvetlenül exportálhatja szolgáltatását az exportpiacán lévő vevőnek, például egy másik vállalatnak vagy fogyasztónak. Vagy exportálhat e-kereskedelmi platformokon keresztül.
 • Adott esetben rendelkezik-e az Ön cége a szükséges szellemitulajdon-védelemmel külföldön?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása kapacitással és szakértelemmel ahhoz, hogy szolgáltatását az EU-n kívüli országok kulturális preferenciáihoz vagy eltérő normáihoz igazítsa?

Mielőtt folytatná, alaposan vizsgálja meg a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül annak eldöntéséhez, hogy kész-e szolgáltatásait nem uniós országokba exportálni, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Lépés: Annak megértése, hogyan lehet szolgáltatásokat exportálni

Az Ön által nyújtott szolgáltatásokat jellemzően négyféleképpen lehet egy EU-n kívüli piacra exportálni (más néven „szolgáltatásnyújtási módok”). Ezeket nemzetközi megállapodás, nevezetesen a Kereskedelmi Világszervezet szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménye határozza meg.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás (1. módozat):

 

Ha az Ön cégének székhelye egy adott országban található, és egy másik országban található vevőnek nyújt szolgáltatásokat, ezt határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak nevezik.

Csak a szolgáltatás lépi át a határt.

Az ilyen típusú szolgáltatásokat gyakran online portálokon, telefonon vagy e-mailben nyújtják.

Példa:

Egy németországi tanácsadó cég gazdasági elemző jelentéseket nyújt be egy indiai ügyfélcégnek.

A gyakran határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás útján exportált szolgáltatások további példái a következők:

 • piackutatás
 • statisztikai elemzés
 • kommunikációs tanácsadás, például marketinggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
 • szakmai szolgáltatások (például jogi, építészeti, számviteli szolgáltatások)
 • informatikával kapcsolatos szolgáltatások
 • távközlési szolgáltatások
 • futárszolgáltatás

Szolgáltatások igénybevétele külföldön (2. módozat):

 

Ha az Ön cége külföldi vevőnek nyújt szolgáltatást az Ön hazai piacán, ezt a külföldi szolgáltatás fogyasztásának nevezik.

Az ügyfél átlépi a határt, és igénybe veszi az Ön által az Ön piacán nyújtott szolgáltatást.

Példa:

Egy japán ügyfél Írországba utazik, és egy szállodában vagy egy étteremben tartózkodik, így igénybe veszi az írországi szolgáltatásokat.

Kereskedelmi jelenlét külföldön (3. módozat):

 

Ha az Ön cége külföldi piaci jelenlétet létesít, ez külföldi kereskedelmi jelenlétnek nevezhető.

Ez azt jelenti, hogy leányvállalatot, fióktelepet vagy képviseleti irodát nyitnak egy másik országban.

Példa:

Egy dán bank fiókot nyit Kanadában, vagy egy francia távközlési csoport úgy dönt, hogy leányvállalatot nyit Ausztráliában.

Azok az ágazatok, amelyekben a szolgáltatásnyújtás e formája általánosan elterjedt, a következők:

 • pénzügyi szolgáltatások
 • távközlési szolgáltatások
 • környezetvédelmi szolgáltatások

A külföldi társaság külföldi alapítását vagy felvásárlását általában közvetlen külföldi befektetésnek nevezik.

Ha Ön külföldi piacon tervez befektetést, az az ország, amelybe befektetni kíván, alkalmazhat bizonyos korlátozásokat. Ezek a jogi kerettől függnek, és a következőket foglalhatják magukban:

 • a külföldi tulajdonra vonatkozó korlátozások:
  Ezek jellemzően a vállalatok saját tőkéjéből való azon részesedés korlátozásában nyilvánulnak meg, amellyel az országban nem rezidensek rendelkezhetnek.
 • Ajogi személyek típusára vonatkozó korlátozások megengedettek:
  Ezek közé tartozhatnak bizonyos jogalanyokra – például a közös vállalatokra vagy az egyéni vállalkozásokra – vonatkozó egyedi tilalmak.
 • átvilágítási és jóváhagyási eljárások:
  Ezek megkövetelhetik, hogy a külföldi befektetők gazdasági előnyöket mutassanak fel, vagy hogy előzetes jóváhagyást szerezzenek a befektetéshez.
 • a külföldi személyzetre vonatkozó korlátozások:
  Ezek jellemzően a külföldi vállalatok által irányított vagy kapcsolt vállalkozásokban dolgozó külföldi állampolgárok számának/százalékának korlátozásában, valamint e vállalatok egyéb operatív ellenőrzésében nyilvánulnak meg.

Beruházási szerződés létrehozása céljából kapcsolatba léphet annak az országnak a beruházásösztönzési ügynökségével, amelybe befektetni kíván, illetve egy helyi adótanácsadóval vagy ügyvéddel, és tájékoztatást kérhet az adott ágazat befektetőinek egyéb kötelezettségeiről.

A kereskedelmi akadályok adatbázisa lehetővé teszi a „Beruházással kapcsolatos akadályok” keresését. Ezek az akadályok a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési találataiban is megjelennek.

Természetes személyek jelenléte külföldön (4. módozat):

 

Ha az Ön cégének alkalmazottja egy EU-n kívüli országban ideiglenes szolgáltatásnyújtás céljából külföldre utazik, akkor ezt a szolgáltatást természetes személy külföldi tartózkodásával nyújtja.

Az Ön vállalkozásának különböző típusú személyzet nyújthatja szolgáltatásait:

 • Vállalaton belüli áthelyezett személyek:
  Az Ön vállalatának alkalmazottai (gyakran vezető tisztségviselők, vezetők, szakértők), akiket áthelyeznek az Ön vállalatának egy EU-n kívüli országban való kereskedelmi jelenlétéhez.
 • Üzleti célú látogatók:
  Ezek a néhány hónapos (gyakran 3 hónapra korlátozott) rövid távú tartózkodások, amelyekért a külföldi országban nem jár javadalmazás. Az üzleti látogatók általában vezető pozíciót töltenek be az Ön cégénél, és ők felelősek azért, hogy telephelyet hozzanak létre a célpiacon.
 • Szerződéses szolgáltatók:
  Ezek az Ön cégének alkalmazottai, akik egy külföldi végső fogyasztóval kötött szerződés alapján nyújtanak szolgáltatást. A szerződéses szolgáltatókat azért küldik külföldre, mert az Ön cége nem rendelkezik kereskedelmi jelenléttel a külföldi országban, és mivel ideiglenes külföldi tartózkodásuk szükséges a szolgáltatási szerződés teljesítéséhez.

A vállalati személyzet e kategóriáin kívül az önfoglalkoztató független szakemberek külföldi természetes személyek jelenlétével is szembesülnek:

 • Független szakemberek: Olyan önálló vállalkozókról van
  szó, akik külföldi szolgáltatási szerződés alapján nyújtanak szolgáltatást.

Azok az ágazatok, amelyek gyakran külföldi munkavállalókon keresztül nyújtanak szolgáltatásokat, magukban foglalják az IKT-szolgáltatásokat, a mérnöki vagy szakmai szolgáltatásokat, illetve az értékesítés utáni támogatásra támaszkodó egyéb szolgáltatásokat.

Példák:

 • információtechnológiai vállalatok, amelyek informatikai szakértőiket küldik ki egy projekttel kapcsolatos tanácsadásra vagy szoftver helyi telepítésére
 • gépipari vállalatok, amelyek helyszíni műveletekre küldik ki személyzetüket a projektekhez
 • más országban található ügyfeleknek szóló tanácsadás céljából utazó ügyvédek
 • ipari vállalatok, amelyek munkatársaikat tervezési és karbantartási szolgáltatásokra küldik.

Általánosságban elmondható, hogy ugyanaz a szolgáltatás különböző módokon nyújtható:
A jogi szolgáltatásokat például e-mailen (1. módozat), külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozáson keresztül (3. módozat) vagy az ügyvéd külföldi jelenlétén keresztül (4. módozat) is nyújthatja az ügyfélnek.

 

2

Lépés: Piac és vevő keresése

Ahhoz, hogy az EU-n kívülre exportálhasson szolgáltatásokat, először meg kell neveznie egy piacot és egy vevőt.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztathatják Önt a különböző piacokról és üzleti partnerekről, és eligazíthatják Önt a vonatkozó jelentésekhez.
 • AzÖn országában vagy az Ön által kiválasztott exportpiacon a piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelemösztönző ügynökségek segíthetnek. Ezek a szervek gyakran készítenek tanulmányokat a kulcsfontosságú exportágazatokról.
 • Az exporttanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válasszuk ki a célpiacokat?

Átvilágítja a potenciális exportpiacokat, hogy felmérje, van-e kereslet az Ön termékére, és megvizsgálja, hogy az Ön terméke versenyképes lenne-e az exportpiacon?

 

Ellenőrizze a potenciális célpiac kereskedelmi statisztikáit.

Az importstatisztikák megmutathatják, hogy az Ön által exportálni kívánt ország már importálja-e az Ön szolgáltatását, honnan származik az import, és hogy az Ön által nyújtott szolgáltatás típusa már most is magas a piacon.

Hogyan találhatunk potenciális vásárlókat?

Miután kiválasztott egy vagy több célpiacot, a következő lépés a potenciális kereskedelmi partnerek és üzleti kapcsolatok azonosítása.

A partnerek és a kapcsolattartók a következő címen érhetők el:

 

 • Kifejezetten a vevők és eladók számára szervezettkereskedelmi vásárok. Az Enterprise Europe Network például rendszeres kapcsolatteremtési rendezvényeket szervez meghatározott ágazatok számára, amelyekben nem uniós országok vállalatai is részt vesznek.
 • A kereskedelmi kamarák által a lehetséges üzleti partnerek közötti kapcsolatok kialakítása érdekében biztosítottrendezvények vagy segítségnyújtás.

Azt is ellenőrizheti, hogy eladhat-e a kormánynak a potenciális exportpiacán.

 

 

3

Lépés: Nézzen utána, hogy az Ön cége részesülhet-e az uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből.

Az EU gyakran köt kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat az EU-n kívüli országokkal.

A „Polgárok” részben tájékozódhat arról, hogy az EU kötött-e kereskedelmi megállapodást az Ön által exportálni kívánt országgal.

Az uniós kereskedelmi megállapodások kiterjedhetnek a kulcsfontosságú ágazatokban folytatott szolgáltatáskereskedelemre, és gyakran csökkenthetik vagy akár megszüntethetik az export előtt álló akadályokat ezekben az ágazatokban. Ilyen kulcsfontosságú ágazatok például:

 • pénzügyi szolgáltatások
 • távközlés
 • tengeri szállítás
 • szakmai szolgáltatások
 • digitális kereskedelem

Milyen előnyökkel járnak a kereskedelmi megállapodások az Ön közvetlen külföldi befektetései számára?

Amennyiben az EU és az ország között kereskedelmi megállapodás van érvényben, a közvetlen külföldi befektetések előtt álló akadályok bizonyos ágazatokban csökkenthetők vagy akár megszüntethetők, és olyan konkrét beruházási rendelkezéseket tartalmazhatnak, amelyek jogilag kötelező erejűek a külföldi befektetések számára.

 

Uniós kereskedelmi megállapodások

 • Stabilabb és kiszámíthatóbb szabályok biztosítása a külföldi piacokkal folytatott kereskedelem során
 • Annak biztosítása, hogy a nem uniós országok jogszabályai ne alkalmazzanak megkülönböztetést az uniós szolgáltatásokkal szemben
 • Új és jobb exportlehetőségeket teremt vállalkozása számára, és megkönnyíti a külföldi befektetést.

Mi a teendő, ha szolgáltatásom nem tartozik uniós megállapodás hatálya alá?

Ha az EU-nak még nincs kereskedelmi megállapodása azzal az országgal, ahová exportálni kíván, vagy ha az Önt érdeklő ágazatra nem vonatkozik egy adott megállapodás, a következőket kell tennie:

a WTO szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezményében felsorolt piacra jutási feltételek ellenőrzése.

A WTO-tagok a kötelezettségvállalási listájukban felsorolják a szolgáltatásexport előtt álló akadályokat.

 

4

Lépés: Értékelje az Ön exportpiacára vonatkozó követelményeket

 

 • A követelmények az exportálás módjától (lásd a 2. lépést) és a célpiactól függenek.

Az Ön által kiválasztott célpiac konkrét követelményeire vonatkozó részletes információk a piaci szakaszban találhatók.

Milyen követelmények alapján kell ellenőriznie a határon átnyúló értékesítést (1. módozat)?

 • Engedélyezési és engedélyezési követelmények: Előfordulhat, hogy az Ön vállalatának bizonyos engedélyeket kell beszereznie ahhoz, hogy az exportpiacon nyújthassa a szolgáltatást.
 • Az oklevelek és képesítések kölcsönös elismerésének követelménye: Ahhoz, hogy szolgáltatását külföldön nyújthassa, az Ön által exportálni kívánt országnak el kell fogadnia a vonatkozó szolgáltatói okleveleket és egyéb képesítéseket. Ez igaz a szakmai szolgáltatások bizonyos exportjaira: Példa: előfordulhat, hogy egy uniós könyvvizsgáló nem ellenőrizheti egy külföldi vállalat számláját, ezért Ön uniós vállalatként nem exportálhatja szolgáltatását az adott országba.
 • Egyes szolgáltatási ágazatokra vonatkozóegyedi korlátozások: A biztosítási szolgáltatásokra például korlátozások és korlátozások vonatkozhatnak. Hasonlóképpen, a pénzügyi szolgáltatási termékek egyes exportjaihoz szükség lehet (a célország jogalkotói által biztosított) „egyenértékűségre” a külföldi piacon.

Milyen követelményeket kell támasztania a külföldi fogyasztással szemben (2. módozat)?

A külföldi fogyasztásra akkor kerül sor, amikor az ügyfél külföldre utazik, és az Ön által az Ön országában nyújtott szolgáltatást veszi igénybe.

 • A legtöbb esetben ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, mint amikor a szolgáltatást az Ön nemzeti vagy uniós piacán nyújtják.

Milyen követelmények alapján kell ellenőriznie a kereskedelmi jelenlétet (3. módozat)?

Az EU-n kívüli országok kereskedelmi jelenlétre vonatkozó követelményekkel vagy korlátozásokkal rendelkezhetnek, amelyeket az uniós exportőröknek figyelembe kell venniük, amikor befektetnek ezekben az országokban.

 • Helyi jelenlét szükséges:
  Bizonyos szolgáltatások nem nyújthatók harmadik országokba anélkül, hogy ne rendelkeznének helyi jelenléttel az adott piacon. Ez lehet a helyzet például egyes biztosítási szolgáltatások esetében. Előfordulhat tehát, hogy az Ön vállalkozásának külföldi kereskedelmi jelenlétet kell kialakítania, például leányvállalat létrehozásával vagy a külföldi piacon működő helyi vállalatokkal együttműködésben, például közös vállalkozáson keresztül.
 • Külföldi sajáttőke-korlátozások:
  Egyes országok korlátozásokat alkalmaznak a külföldi tőke befektetés esetén megengedett maximális részesedésére vonatkozóan.
 • A beruházásokra vonatkozó korlátozások: Ezek a
  korlátozások kapcsolódhatnak az egyének vagy vállalatok számára szükséges egyedi engedélyekhez vagy az engedélyezett vállalatok számának korlátozásához.
 • A jogalany típusára vonatkozó korlátozások: Előfordulhat, hogy bizonyos
  külföldi piacokon olyan jogi rendelkezések vannak érvényben, amelyek csak a közös vállalatokat engedik meg, vagy kifejezetten tiltják a befektetések egyéb jogi formáit, például az egyéni vállalkozást.
 • Aszállítók számának korlátozása: Az
  ilyen korlátozások lényegesek lehetnek a szállítók által kötelezően megadandó egyedi engedélyek esetében.
 • Állampolgársági követelmények:
  Bizonyos ágazatok vagy terméktípusok megkövetelhetik a befektetőktől, hogy olyan engedéllyel rendelkezzenek, amely az Ön által exportálni kívánt ország állampolgárságával rendelkező személyekre korlátozódik, vagy megkövetelhetik, hogy a létesítmény vezetői az adott ország állampolgárságával rendelkezzenek. A külföldiek föld- és ingatlantulajdon-szerzése és -használata is korlátozható.
 • Adórendelkezések: A külföldi befektetésekre
  külön adórendelkezések vonatkozhatnak, és egyes országok olyan jogi kerettel rendelkezhetnek, amely a külföldi befektetések diszkriminatív adóztatását is magában foglalja.
 • Pénzügyi korlátozások: A közvetlen külföldi befektetésekre
  bizonyos pénzügyi korlátozások vonatkozhatnak. Ilyenek lehetnek például az átutalások, a tőketranszferek és a valutaátváltás korlátozásai. A határokon átnyúló egyesülések és felvásárlások szintén korlátozhatók.

Milyen követelmények alapján kell ellenőriznie a természetes személyek jelenlétét (4. módozat)?

A szolgáltatás exportálása gyakran megköveteli, hogy alkalmazottai ideiglenesen külföldön tartózkodjanak a célpiacon ahhoz, hogy ténylegesen nyújthassák a szolgáltatást.

Például:

 • előfordulhat, hogy vállalata mérnökének utaznia kell a gép/szoftver frissítéséhez vagy a berendezések karbantartásához. A szolgáltatások ilyen módon történő nyújtása azonban korlátozhatja a személyek mobilitását.

A vizsgálati követelmények közé tartoznak a következők:

 • Tartózkodási helyhez kötött: Előfordulhat, hogy a
  szolgáltatóknak a célországban lakóhellyel kell rendelkezniük.
 • Állampolgársági követelmények: Előfordulhat, hogy a szolgáltatóknak
  annak az országnak az állampolgárainak kell lenniük, ahová a szolgáltatásokat exportálni kívánják.
 • Engedélyezési és tanúsítási követelmények: A
  szolgáltatóknak speciális engedélyre, képzésre, oktatásra vagy egyéb képesítési bizonyítványra lehet szükségük. Fontos tudni, hogy bizonyos bizonyítványok érvényesek-e a külföldi országban. Előfordulhat az is, hogy ezeket a szolgáltatásokat a célország szervezeteinek kell nyújtaniuk bizonyos szakmák/szolgáltatások esetében.
 • Az üzleti vízumra és a munkavállalási engedélyre vonatkozó követelmények: Az ideiglenes tartózkodásra és a vízumkötelezettségre vonatkozó
  egyik konkrét példa az, hogy a munkavállaló a tartózkodás ideje alatt behozhatja-e házastársát vagy gyermekeit.
 • Gazdasági szükségesség vizsgálata/munkaerő-piaci vizsgálat:
  Egyes országok megkövetelhetik, hogy Ön vagy ügyfele bizonyítsa, hogy a helyi munkaerő nem tudja kielégíteni a szolgáltatási igényeket.
 • Belépési korlátozások/kvóták:
  Bizonyos belépési korlátozások vagy kvóták vonatkozhatnak bizonyos szakmákban nyújtott külföldi szolgáltatásokra.
 • Oktatási és egyéb képesítési követelmények:
  Fontos tudni, hogy bizonyos bizonyítványok érvényesek-e a szóban forgó külföldi országban.

Mit kell még megtudnia?

A nem uniós országokba irányuló szolgáltatásnyújtás során azt is ellenőriznie kell, hogy milyen adójogszabályok alkalmazandók. Ez magában foglalja:

 • helyi adók
 • Héafizetések

Az Ön exportpiacára különböző adójogszabályok vonatkozhatnak. Egyes szolgáltatásokra vonatkozhatnak kivételek attól függően, hogy melyik országba kíván exportálni, például ha az Ön vállalkozása állandó jelenléttel rendelkezik az adott országban.

Hol találhat további információkat?

Ellenőrzőlista: 4 lépés a szolgáltatás exportálása érdekében

A kezdés előtt: Vállalata exportkészültségének értékelése

 • Tekintse meg a kérdéseket tartalmazó ellenőrzőlistát a vállalat exportkészültségének értékeléséhez.
 • Vitassa meg és döntse el, hogy vállalata kész-e harmadik országokkal kereskedni, vagy milyen lépéseket kell tenni az EU-n kívüli jövőbeli kereskedelmi tevékenységek előkészítése érdekében

Lépés: Annak megértése, hogyan lehet szolgáltatásokat exportálni

 • Döntsön arról, hogyan kívánja exportálni szolgáltatását

Lépés: Annak megértése, hogyan lehet szolgáltatásokat exportálni

 • Válassza ki új exportpiacát, és mérje fel szolgáltatásainak üzleti potenciálját és versenyképességét (fontos, hogy az exporttal kapcsolatos költségeket beépítse az árszámításokba)
 • A potenciális vevőkazonosítása
 • Nevezzen meg egy ügynökséget/intézményt/partnert, amely támogatja Önt az exportfolyamat megszervezésében és alakiságaiban (például szerződések előkészítése, a fizetési feltételek ellenőrzése, a vevő hitelképessége, tőketranszfer-korlátozások a vevő országában)

Lépés: Annak ellenőrzése, hogy az Ön vállalkozása részesülhet-e az uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből

 • Erősítse meg, hogy az EU kötött-e kereskedelmi megállapodást az Ön által exportálni kívánt országgal
 • A vonatkozó kereskedelmi megállapodással kapcsolatos további információk forrásának meghatározása
 • Vizsgálja meg, milyen piacra jutási feltételek vonatkoznak az Ön szolgáltatására a kötelezettségvállalások jegyzékében

Lépés: Értékelje az Ön exportpiacára vonatkozó követelményeket

 • Mérje fel, hogy az Ön által nyújtott szolgáltatás beléphet-e az Önt érdeklő exportpiacra, azaz hogy van-e korlátozás vagy tilalom.
 • Ha határokon átnyúló szolgáltatásokat kíván nyújtani, ellenőrizze, hogy milyen követelmények alkalmazhatók (például engedélyezési követelmények)
 • Ha külföldi piacon kíván jelenlétet létesíteni, ellenőrizze, hogy milyen korlátozások vonatkozhatnak (például a külföldi tulajdonlásra, az engedélyezett jogi személyek típusára vagy a jóváhagyási eljárásokra)
 • Ha azt szeretné, hogy valamelyik alkalmazottja elkísérje az Ön által exportált szolgáltatást, nézzen utána, hogy milyen konkrét követelmények alkalmazhatók (például a képesítésre, a munkavállalásra vonatkozó állampolgársági követelményekre vagy belépési korlátozásokra vonatkozóan).
 • Nézzen utána, milyen adójogszabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Ön az EU-n kívül nyújt szolgáltatásokat
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások