Útmutató a szolgáltatások exportjához

Tervezi-e az Ön vállalkozása, hogy szolgáltatásokat exportál az EU-n kívülre? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e az exportra, és felvázolja a kiviteli folyamat különböző lépéseit.

4 A szolgáltatás exportálásához szükséges lépések

 
 

Mielőtt elkezdődne – készen áll-e a vállalkozása a kereskedésre?

Tervezi-e első alkalommal exportálni egy szolgáltatást?

Ezt megelőzően győződjön meg arról, hogy vállalkozása készen áll-e erre:

 • Sikeres-e az Ön szolgáltatása az Ön hazai piacán vagy más uniós országokban?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása kapacitással ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást az EU-n kívüli külföldi piacokon kínálja? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi erőforrásokkal?
 • Elkötelezett-e az Ön vállalatának vezetősége az EU-n kívüli exportpiacokra való terjeszkedés mellett?
 • Vállalata rendelkezik-e olyan átfogó pénzügyi/marketing-/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli piacokra irányuló export támogatására?
 • Vállalata rendelkezik-e konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan exportálhatja a szolgáltatást az EU-n kívülre? Ön például közvetlenül exportálhatja szolgáltatását az exportpiacán működő vevőjéhez, például egy másik vállalathoz vagy fogyasztóhoz. Vagy az e-kereskedelmi platformokon keresztül exportálhat.
 • Adott esetben vállalata rendelkezik-e a szükséges szellemi tulajdonjogi védelemmel külföldön?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása kapacitással és szakértelemmel ahhoz, hogy szolgáltatását az EU-n kívüli országok kulturális preferenciáihoz vagy eltérő normáihoz igazítsa?

Mielőtt folytatná, alaposan gondolja át a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül, hogy eldöntse, kész-e a szolgáltatásait nem uniós országokba exportálni, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Lépés: Annak megértése, hogy a szolgáltatásokat hogyan lehet exportálni

Szolgáltatását jellemzően négy különböző módon exportálhatja az EU-n kívüli piacra (más néven „szolgáltatási módok”). Ezeket egy nemzetközi megállapodás, nevezetesen a Kereskedelmi Világszervezetnek a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménye határozza meg.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás (1. mód):

 

Ha az Ön vállalkozása egyetlen országban rendelkezik székhellyel, és egy másik országban lévő vevőnek nyújt szolgáltatásokat, ezt határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak nevezzük.

Csak a szolgáltatás lépi át a határt.

Az ilyen típusú szolgáltatásokat gyakran online portálokon, telefonon vagy e-mailben nyújtják.

Példa:

Egy németországi tanácsadó vállalat gazdasági elemzéseket készít egy indiai ügyfélvállalatnak.

A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében gyakran exportált szolgáltatások további példái a következők:

 • piackutatás
 • statisztikai elemzés
 • kommunikációs tanácsadás, például marketinggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
 • szakmai szolgáltatások (például jogi, építészeti, számviteli szolgáltatások)
 • számítógéppel kapcsolatos szolgáltatások
 • távközlési szolgáltatások
 • futárszolgálatok

Szolgáltatások igénybevétele külföldön (2. mód):

 

Ha az Ön cége az Ön hazai piacán szolgáltatást nyújt egy külföldi ügyfélnek, ezt a szolgáltatást külföldön történő szolgáltatásnyújtásnak nevezzük.

Az ügyfél átlépi a határt, és igénybe veszi az Ön piacán nyújtott szolgáltatást.

Példa:

Egy japán ügyfél Írországba utazik, és szállodában vagy étteremben tartózkodik, így a szolgáltatásokat Írországban veszi igénybe.

Külföldi kereskedelmi jelenlét (3. módozat):

 

Ha az Ön cége külföldi piacon is jelen van, ez külföldi kereskedelmi jelenlétnek tekinthető.

Ehhez leányvállalatot, fióktelepet vagy képviseleti irodát kell nyitni egy másik országban.

Példa:

Egy dán bank fióktelepet nyit Kanadában, vagy egy francia távközlési csoport úgy dönt, hogy leányvállalatot nyit Ausztráliában.

Azok az ágazatok, amelyekben a szolgáltatásnyújtás e formája gyakori, többek között a következők:

 • pénzügyi szolgáltatások
 • távközlési szolgáltatások
 • környezetvédelmi szolgáltatások

A külföldi társaság külföldi alapítását vagy felvásárlását általában közvetlen külföldi befektetésnek nevezik.

Ha külföldi piacon tervezi befektetését, előfordulhat, hogy az az ország, amelybe befektetni kíván, bizonyos korlátozásokat alkalmaz. Ezek a jogi kerettől függnek, és a következőket foglalhatják magukban:

 • a külföldi tulajdonra vonatkozó korlátozások:      
  Ezek jellemzően abban nyilvánulnak meg, hogy korlátozzák a vállalatok saját tőkéjének azon részét, amellyel az országban nem rezidensek rendelkezhetnek.
 • az engedélyezett jogalanyok típusára vonatkozó korlátozások:
  Ezek közé tartozhatnak bizonyos jogi személyekre, például a közös vállalkozásokra vagy az egyéni vállalkozásra vonatkozó egyedi tilalmak.
 • átvilágítási és jóváhagyási eljárások:
  Ezek megkövetelhetik, hogy a külföldi befektetők gazdasági előnyöket mutassanak be, vagy előzetes jóváhagyást kapjanak a befektetéshez.
 • a külföldi személyzetre vonatkozó korlátozások:
  Ezek jellemzően abban nyilvánulnak meg, hogy korlátozzák azoknak a külföldi állampolgároknak a számát/százalékát, akik külföldi vállalatok kapcsolt vállalkozásait irányítják vagy foglalkoztatják, valamint e vállalatok egyéb operatív ellenőrzését.

Befektetési szerződés megkötésével kapcsolatban felveheti a kapcsolatot annak az országnak a beruházásösztönzési ügynökségével, amelybe befektetni kíván, helyi adótanácsadóval vagy ügyvéddel, és tájékoztatást kérhet az adott ágazat befektetőinek egyéb kötelezettségeiről.

A kereskedelmet gátló akadályok adatbázisa lehetővé teszi a „Beruházással kapcsolatos akadályok” keresését. Ezek az akadályok a „Saját kereskedelmi asszisztens” keresési eredményeiben is megjelennek.

Természetes személyek jelenléte külföldön (4. módozat):

 

Ha az Ön vállalkozásának alkalmazottja ideiglenesen külföldre utazik, hogy az EU-n kívüli országban nyújtson szolgáltatást, akkor ezt a szolgáltatást természetes személy külföldi tartózkodásán keresztül nyújtja.

Az Ön vállalkozásának szolgáltatásait különböző típusú személyzet nyújthatja:

 • vállalaton belül áthelyezett személyek:
  ezek az Ön cégének alkalmazottai (gyakran ügyvezetők, vezetők, szakértők), akiket vállalatuk kereskedelmi képviseletére helyeznek át egy EU-n kívüli országban.
 • üzleti látogatók:
  ezek néhány hónapos (gyakran 3 hónapra korlátozott) rövid távú tartózkodások, amelyek külföldi országban nem kapnak díjazást. Az üzleti látogatók általában vezető pozíciót töltenek be az Ön vállalatánál, és ők felelősek azért, hogy a célpiacon telephelyet hozzanak létre.
 • szerződéses szolgáltatók: az Ön vállalkozásának olyan munkavállalóiról van
  szó, akik egy külföldi országbeli végső fogyasztóval kötött szerződés alapján nyújtanak szolgáltatást. A szerződéses szolgáltatókat azért küldik külföldre, mert az Ön cége nem rendelkezik kereskedelmi jelenléttel a külföldi országban, és mivel a szolgáltatásnyújtási szerződés teljesítéséhez a külföldi országban való ideiglenes tartózkodás szükséges.

A vállalati személyzet e kategóriáin kívül az önálló vállalkozóként tevékenykedő független szakemberek külföldi természetes személyek jelenlétével is rendelkeznek:

 • független szakemberek: olyan önálló vállalkozókról van
  szó, akik szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés alapján külföldi országban nyújtanak szolgáltatást.

Azok az ágazatok, amelyek gyakran külföldi alkalmazottakon keresztül nyújtanak szolgáltatásokat, IKT-szolgáltatásokat, mérnöki vagy szakmai szolgáltatásokat vagy egyéb olyan szolgáltatásokat foglalnak magukban, amelyek értékesítés utáni támogatásra támaszkodnak.

Példák:

 • információtechnológiai vállalatok, amelyek informatikai szakértőiket küldik ki, hogy tanácsot adjanak egy projekttel kapcsolatban, vagy helyi szoftvert telepítsenek
 • mérnöki társaságok, amelyek helyszíni műveletekre küldik személyzetüket a projektekhez
 • más országban található ügyfeleknek tanácsot adó ügyvédek
 • ipari vállalatok, amelyek személyzetüket tervezési és karbantartási szolgáltatásokra küldik.

Általános megjegyzés, hogy ugyanaz a szolgáltatás különböző módokon nyújtható:
Például a jogi szolgáltatásokat e-mailben (1. mód) vagy külföldön letelepedett kapcsolt vállalkozással (3. mód) vagy az ügyvéd külföldi jelenlétével (4. módozat) lehet nyújtani az ügyfélnek.

 

2

Lépés: Találjon piacot és vevőt

Ahhoz, hogy szolgáltatásokat exportáljon az EU-n kívülre, először azonosítania kell a piacot és a szolgáltatás vevőjét.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztathatják Önt a különböző piacokról és üzleti partnerekről, és a vonatkozó jelentésekhez irányíthatják Önt.
 • A piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó, az Ön országában vagy a kiválasztott exportpiacon működő kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelmi promóciós ügynökségek segítséget nyújthatnak. Ezek a testületek gyakran készítenek tanulmányokat a legfontosabb exportágazatokról.
 • Az exporttanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válassza ki a célpiacokat?

Vizsgálja meg a potenciális exportpiacokat, hogy felmérje, van-e kereslet az Ön terméke iránt, és mérlegelje, hogy az Ön terméke versenyképes lenne-e az exportpiacon?

 

Tekintse meg a potenciális célpiac kereskedelmi statisztikáit.

Az importstatisztikák megmutathatják, hogy az Ön által exportálni kívánt ország már importálja-e az Ön szolgáltatásait, honnan érkezik az import, és hogy a piacon már most is magas a szolgáltatástípus kínálata.

Hogyan találhatunk potenciális vevőket?

Miután kiválasztott egy vagy több célpiacot, a következő lépés a potenciális kereskedelmi partnerek és üzleti kapcsolatok azonosítása.

A partnerek és a kapcsolattartók a következő címen találhatók:

 

 • kifejezetten a vevők és az eladók számára szervezettkereskedelmi vásárok. Az Enterprise Europe Network például rendszeres partnerkapcsolati rendezvényeket szervez bizonyos ágazatok számára, amelyekben nem uniós országok vállalatai is részt vesznek.
 • a kereskedelmi kamarák által a potenciális üzleti partnerek közötti kapcsolatok kialakítása érdekébenszervezett rendezvények vagy segítségnyújtás.

Azt is ellenőrizheti, hogy az Ön potenciális exportpiacán értékesíthet-e a kormánynak.

 

 

3

Lépés: Ellenőrizze, hogy az Ön cége részesülhet-e uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből

Az EU gyakran köt kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat az EU-n kívüli országokkal.

Ellenőrizze, hogy az EU-nak van-e kereskedelmi megállapodása azzal az országgal, ahová exportálni kíván.

Az uniós kereskedelmi megállapodások kiterjedhetnek a szolgáltatások kereskedelmére a kulcsfontosságú ágazatokban, és gyakran csökkentik vagy akár megszüntetik az export akadályait ezekben az ágazatokban. Az ilyen kulcsfontosságú ágazatok közé tartoznak például a következők:

 • pénzügyi szolgáltatások
 • távközlés
 • tengeri szállítás
 • szakmai szolgáltatások
 • digitális kereskedelem

Milyen előnyökkel járnak a kereskedelmi megállapodások az Ön közvetlen külföldi befektetései számára?

Amennyiben az EU kereskedelmi megállapodást kötött az országgal, a közvetlen külföldi befektetések előtt álló akadályok bizonyos ágazatokban csökkenthetők vagy akár megszűnhetnek, és olyan konkrét beruházási rendelkezéseket is tartalmazhatnak, amelyek jogilag kötelezővé teszik a külföldi befektetések védelmének szintjét.

 

Az EU kereskedelmi megállapodásai

 • biztosítson stabilabb és kiszámíthatóbb szabályokat a külföldi piacokkal való kereskedés során
 • annak biztosítása, hogy a nem uniós országok jogszabályai ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést az uniós szolgáltatásokkal szemben
 • teremtsen új és jobb exportlehetőségeket vállalkozása számára, és könnyítse meg a külföldi befektetéseket.

Mi a teendő abban az esetben, ha az általam képviselt szolgálat nem tartozik uniós megállapodás hatálya alá?

Ha az EU még nem kötött kereskedelmi megállapodást azzal az országgal, amelybe Ön exportálni kíván, vagy ha az Ön érdeklődésére számot tartó ágazat nem tartozik egy adott megállapodás hatálya alá, kérjük, hogy:

ellenőrizze a WTO szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezményében felsorolt piacra jutási feltételeket.

A WTO-tagok kötelezettségvállalási listájukban felsorolják a szolgáltatások exportja előtt álló akadályokat.

 

4

Lépés: Értékelje a követelményeket az Ön exportpiacán

 

 • A követelmények attól függnek, hogy Ön hogyan kívánja exportálni (lásd a 2. lépést) és a célpiactól.

A kiválasztott célpiac konkrét követelményeire vonatkozó részletes információkat a. szakaszban vizsgálhatja meg.

Milyen követelményeket kell ellenőriznie a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatban (1. módozat)?

 • Engedélyezési és engedélyezési követelmények: Előfordulhat, hogy az Ön vállalatának bizonyos engedélyeket kell beszereznie ahhoz, hogy az exportpiacon szolgáltatást nyújthasson.
 • Az oklevelek és képesítések kölcsönös elismerésének követelménye: Annak az országnak, ahová exportálni kíván, el kell fogadnia a vonatkozó szolgáltatói okleveleket és egyéb képesítéseket ahhoz, hogy külföldön nyújthassa szolgáltatásait. Ez igaz a szakmai szolgáltatások egyes exportjaira: Példa: előfordulhat, hogy egy uniós könyvvizsgáló nem ellenőrizheti egy külföldi cég fiókját, ezért Ön uniós vállalkozásként nem exportálhatja szolgáltatását a kérdéses országba.
 • Egyes szolgáltatási ágazatokra vonatkozó egyedi korlátozások: Előfordulhatnak például a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások. Hasonlóképpen, egyes pénzügyi szolgáltatási termékek exportja szükségessé teheti (a célország jogalkotói által biztosított) „egyenértékűséget” a külföldi piacon.

Milyen követelményeknek kell ellenőrizniük a külföldi fogyasztást (2. módozat)?

A külföldi fogyasztásra akkor kerül sor, amikor az ügyfél a hazáján kívülre utazik, és igénybe veszi az Ön országában nyújtott szolgáltatást.

 • A legtöbb esetben ugyanazoknak a követelményeknek kellene megfelelniük, mint a nemzeti vagy uniós piacon történő szolgáltatásnyújtáskor.

Milyen követelményeknek kell ellenőrizniük a kereskedelmi jelenlétet (3. módozat)?

Előfordulhat, hogy az EU-n kívüli országok kereskedelmi jelenlétre vonatkozó követelményekkel vagy korlátozásokkal rendelkeznek, amelyeket az uniós exportőröknek figyelembe kell venniük, amikor ezekben az országokban fektetnek be.

 • Helyi jelenlét szükséges:
  egyes szolgáltatások nem nyújthatók nem uniós országokba anélkül, hogy helyi jelenléttel rendelkeznének ezen a piacon. Ez lehet a helyzet például egyes biztosítási szolgáltatások esetében. Előfordulhat tehát, hogy az Ön vállalatának külföldi kereskedelmi jelenlétet kell létesítenie, például leányvállalat alapításával vagy a külföldi piacon működő helyi vállalatokkal együttműködésben való belépéssel, például közös vállalaton keresztül.
 • A külföldi tőkére vonatkozó felső határok:
  egyes országok korlátozásokat alkalmaznak a külföldi tőkének a befektetések tekintetében megengedett maximális arányára vonatkozóan.
 • A beruházásokra vonatkozó korlátozások:
  az ilyen korlátozások kapcsolódhatnak az egyének vagy vállalatok számára szükséges egyedi engedélyekhez vagy az engedélyezett vállalatok számának korlátozásához.
 • A jogalany típusára vonatkozó korlátozások: előfordulhat, hogy
  egyes külföldi piacokon olyan jogi rendelkezések vannak érvényben, amelyek csak a közös vállalkozásokat teszik lehetővé, vagy kifejezetten tiltják a befektetések egyéb jogi formáit, például az egyéni vállalkozást.
 • Abeszállítók számának korlátozása:
  az ilyen korlátozások relevánsak lehetnek olyan egyedi engedélyek esetében, amelyekkel a szállítóknak rendelkezniük kell.
 • Állampolgársági követelmények:
  egyes ágazatok vagy terméktípusok esetében előfordulhat, hogy a befektetőknek olyan engedéllyel kell rendelkezniük, amely az exportáló ország állampolgárságával rendelkező személyekre korlátozódik, vagy megkövetelheti, hogy a telephely vezetői az adott állampolgársággal rendelkezzenek. A föld és ingatlan külföldiek általi megszerzése és használata is korlátozható.
 • Adóügyi rendelkezések: a külföldi befektetésekre
  egyedi adóügyi rendelkezések vonatkozhatnak, és egyes országok rendelkezhetnek olyan jogi kerettel, amely magában foglalja a külföldi befektetések diszkriminatív adóztatását.
 • Pénzügyi korlátozások:
  bizonyos pénzügyi korlátozások vonatkozhatnak a közvetlen külföldi befektetésekre. Ezek közé tartozhatnak például az átutalásokra, a tőketranszferekre és a valutaátváltásra vonatkozó korlátozások. A határokon átnyúló egyesülések és felvásárlások is korlátozhatók.

Milyen követelményeknek kell ellenőrizniük a természetes személyek jelenlétét (4. módozat)?

A szolgáltatás kiviteléhez nagyon gyakran szükséges, hogy az Ön munkavállalói ideiglenesen külföldön tartózkodjanak a célpiacon ahhoz, hogy a szolgáltatást ténylegesen nyújtani tudják.

Például:

 • előfordulhat, hogy vállalata mérnökének gép/szoftver frissítéséhez vagy berendezés karbantartásához kell utaznia. Az ilyen szolgáltatásnyújtás során azonban a személyek mobilitását korlátozhatják.

A vizsgálatra vonatkozó követelmények a következőket foglalják magukban:

 • Tartózkodási helyhez kötött: előfordulhat, hogy a
  szolgáltatóknak a célországban lakóhellyel kell rendelkezniük.
 • Állampolgársági követelmények:
  előfordulhat, hogy a szolgáltatóknak annak az országnak az állampolgárainak kell lenniük, ahová a szolgáltatásokat exportálni kívánják.
 • Engedélyezési és tanúsítási követelmények: a
  szolgáltatók külön engedélyeket, képzési, oktatási vagy egyéb képesítési bizonyítványokat igényelhetnek. Fontos tudni, hogy egyes bizonyítványok érvényesek-e a külföldi országban. Előfordulhat az is, hogy ezeket bizonyos szakmák/szolgáltatások esetében a célország szervezeteinek kell biztosítaniuk.
 • Üzleti vízumra és munkavállalási engedélyre vonatkozó követelmények: Az ideiglenes tartózkodással és a vízumkötelezettséggel kapcsolatos
  egyik konkrét példa az, hogy a munkavállaló a tartózkodás ideje alatt magával viheti-e házastársát vagy gyermekeit.
 • Gazdasági szükségesség vizsgálata/munkaerőpiaci vizsgálatok:
  egyes országok megkövetelhetik Öntől vagy ügyfeletől annak bizonyítását, hogy a helyi munkaerő nem tudja kielégíteni a szolgáltatási igényt.
 • Belépési korlátozások/kvóták:
  bizonyos belépési korlátozások vagy kvóták vonatkozhatnak bizonyos szakmákban nyújtott külföldi szolgáltatásokra.
 • Oktatási és egyéb képesítési követelmények: fontos
  tudni, hogy egyes bizonyítványok érvényesek-e a szóban forgó külföldi országban.

Mit kell még tudnia?

Ha Ön nem uniós országba nyújt szolgáltatásokat, azt is ellenőriznie kell, hogy mely adószabályok alkalmazandók. Ez a következőket foglalja magában:

 • helyi adók
 • Héabefizetések

Az Ön exportpiacán eltérő adószabályok vonatkozhatnak. Egyes szolgáltatásokra vonatkozhatnak kivételek attól függően, hogy melyik országba kíván exportálni, például ha az Ön cége állandó jelleggel jelen van az adott országban.

Hol találhat további információkat?

Az Ön ellenőrzőlistája: 4 A szolgáltatás exportálásához szükséges lépések

A kezdet előtt: Értékelje vállalata exportra való felkészültségét

 • Tekintse meg a kérdések ellenőrzőlistáját annak értékeléséhez, hogy az Ön vállalata készen áll-e az exportra.
 • Megvitatja és eldönti, hogy vállalkozása kész-e nem uniós országokkal kereskedni, vagy hogy milyen lépéseket kell tenni az EU-n kívüli jövőbeli kereskedelmi tevékenységekre való felkészülés során

Lépés: Annak megértése, hogy a szolgáltatásokat hogyan lehet exportálni

 • Döntse el, hogyan kívánja exportálni szolgáltatását

Lépés: Annak megértése, hogy a szolgáltatásokat hogyan lehet exportálni

 • Válassza ki új exportpiacát, és mérje fel az üzleti potenciált és a szolgáltatások versenyképességét (fontos, hogy az árak kiszámításakor figyelembe vegyék az exporttal kapcsolatos költségeket)
 • A potenciális vevőkazonosítása
 • Nevezzen meg egy ügynökséget/intézményt/partnert, amely támogatja Önt az exportfolyamat megszervezésében és alakiságaiban (például szerződések előkészítése, a fizetési feltételek ellenőrzése, a vevő hitelképessége, tőketranszfer-korlátozások a vevő országában)

Lépés: Ellenőrizze meg, hogy vállalata részesülhet-e az uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből

 • Erősítse meg, hogy az EU kötött-e kereskedelmi megállapodást azzal az országgal, amelybe exportálni kíván
 • A vonatkozó kereskedelmi megállapodással kapcsolatos további információk forrásának azonosítása
 • Vizsgálja meg az Ön szolgáltatásának piacra jutási feltételeit a kötelezettségvállalások listájában

Lépés: Értékelje a követelményeket az Ön exportpiacán

 • Értékelje, hogy az Ön által igénybe vett szolgáltatás beléphet-e az exportpiacra, azaz hogy vannak-e korlátozások vagy tilalmak
 • Ha határokon átnyúló szolgáltatásokat kíván nyújtani, ellenőrizze, hogy mely követelmények alkalmazhatók (például engedélyezési vagy engedélyezési követelmények).
 • Ha külföldi piacon kíván jelen lenni, ellenőrizze, hogy milyen korlátozások alkalmazhatók (például a külföldi tulajdonnal, az engedélyezett jogi személyek típusával vagy a jóváhagyási eljárásokkal kapcsolatban).
 • Ha azt akarja, hogy valamelyik alkalmazottja elkísérje az exporttevékenységet, ellenőrizze, hogy milyen konkrét követelmények vonatkozhatnak (például a képesítésekre, a munkavállalási engedélyekre vonatkozó állampolgársági követelmények vagy a beutazási korlátozások tekintetében).
 • Nézzen utána, hogy mely adószabályok alkalmazandók, ha Ön az EU-n kívül nyújt szolgáltatásokat
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások