Útmutató az áruk kiviteléhez

Tervezi-e az Ön vállalkozása, hogy árukat exportál az EU-n kívülre? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e az exportra, és felvázolja a kiviteli folyamat különböző lépéseit.

5 lépés a termék exportjafelé

 
 

Mielőtt elkezdődne – készen áll-e a vállalkozása a kereskedésre?

Tervezi, hogy első alkalommal exportál egy terméket?

Ezt megelőzően győződjön meg arról, hogy vállalkozása készen áll-e erre:

 • Sikeres-e az Ön terméke a hazai piacon vagy más uniós országokban?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása kapacitással ahhoz, hogy a terméket az EU-n kívüli külföldi piacokon értékesítse? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi erőforrásokkal?
 • Elkötelezett-e az Ön vállalatának vezetősége az EU-n kívüli exportpiacokra való terjeszkedés mellett?
 • Vállalata rendelkezik-e olyan átfogó pénzügyi/marketing-/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli piacokra irányuló export támogatására?
 • Vállalata rendelkezik-e konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan exportálja a terméket az Ön exportpiacára? Ön például közvetlenül exportálhatja termékét az exportpiacán működő vevőjébe, például egy másik vállalatba vagy fogyasztóba, vagy közvetve, harmadik fél, például ügynök vagy forgalmazó foglalkoztatásával. Az e-kereskedelmi platformok a közvetlen és a közvetett exportot is támogathatják.
 • Adott esetben az Ön termékével kapcsolatos szellemi tulajdon oltalom alatt áll-e az Ön exportpiacán?
 • Rendelkezik-e vállalata kapacitással és szakértelemmel ahhoz, hogy termékét az EU-n kívüli országok kulturális preferenciáihoz vagy eltérő műszaki szabványaihoz igazítsa?

Mielőtt folytatná, alaposan gondolja át a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül, hogy eldöntse, kész-e harmadik országokkal kereskedni, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Találjon piacot és vevőt

Ahhoz, hogy az árukat az EU-n kívülre exportálja, először azonosítania kell a piacot, és meg kell találnia a termék vevőjét. A „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban megadott információksegítenek Önnek abban, hogy megtalálja a terméke számára megfelelő piacokat. Abban is segítséget nyújt Önnek, hogy meghatározza a vevőre vonatkozó követelményeket, például az egyes árukkal való kereskedéshez vagy a gazdaság egy bizonyos területén való részvételhez szükséges nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési követelményeket. Mivel az Ön vevője általában az importőr lesz, és felelősséget vállal az Ön termékének a rendeltetési országba és annak piacára történő bevezetéséért, döntő fontosságú, hogy a vevő be tudja tartani ezt a szerepet.

A következő intézmények vagy gazdasági szereplők segíthetnek az exportpiaci lehetőségek azonosításában és a minősített vevők meghatározásában.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztathatják Önt a különböző piacokról és üzleti partnerekről, és a vonatkozó jelentésekhez irányíthatják Önt.
 • A piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó, az Ön országában vagy a kiválasztott exportpiacon működő kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelmi promóciós ügynökségek segítséget nyújthatnak. Ezek a testületek gyakran készítenek tanulmányokat a legfontosabb exportágazatokról.
 • Az exporttanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válassza ki a célpiacokat?

Ellenőrizze a potenciális exportpiacokat, hogy felmérje, van-e kereslet az Ön terméke iránt, és mérlegelje, hogy a termék versenyképes lenne-e az exportpiacon.

Tekintse meg a potenciális célpiac kereskedelmi statisztikáit.

Az importstatisztikák megmutathatják, hogy a célország már importálja-e az Ön terméktípusát, honnan érkezik az import, és hogy a piacon már most is magas a kínálat. Az alacsony számok lehetőséget jelezhetnek, de felfedhetik a piacra jutás akadályait vagy akár akadályait is, amelyeket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontnál tekinthet meg.

Hogyan találhatunk potenciális vevőket?

Miután kiválasztott egy vagy több célpiacot, a következő lépés a potenciális kereskedelmi partnerek és üzleti kapcsolatok azonosítása.

A partnerek és a kapcsolattartók a következő címen találhatók:

Az ilyen rendezvényeket egyre inkább online kínálják, és célszerű lehet megvizsgálni a megfelelő lehetőségeket.

A belföldi ügyletekkel ellentétben gondosan ellenőrizni kell a vevő minősítését az importtranzakció tekintetében, valamint az Ön termékének a rendeltetési országban történő tényleges felhasználását vagy forgalmazását.

Azt is ellenőrizheti, hogy az Ön potenciális exportpiacán értékesíthet-e a kormánynak.

Mi a közbeszerzés?

 

2

Ellenőrizze az EU-n belüli exportfeltételeket és a célpiacra vonatkozó behozatali követelményeket

A terméknek az EU-n kívülre történő kiviteléhez meg kell felelnie bizonyos alapvető követelményeknek.

Hogyan exportálhatod?

Különböző módokon exportálhat egy terméket.

 • Például exportpiacán közvetlenül is exportálhat vevőhöz. Ez lehet egy másik vállalkozás vagy fogyasztó.
 • Alternatív megoldásként különösen a nagyon kis vállalatok gyakran közvetve, e-kereskedelmi platformokon keresztül exportálnak.

 

Mit jelent az e-kereskedelem?

Ki exportálhat?

 • Önnek általában az EU-ban kell letelepednie vállalatként vagy állandó üzleti telephelyként. Ez magában foglalja a héa-nyilvántartásba vételt is.
 • Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jegyeztetnie magát. További információkért látogasson el a helyi kereskedelmi kamarába.
 • Ha Ön nem uniós lakos, munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytasson; ezenkívül olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki hajlandó az Ön nevében exportőrként eljárni (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Hogyan lehet regisztrálni exportőrként?

Uniós exportőrként Önnek az illetékes vámigazgatásnál kell kérelmeznie az úgynevezett gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosítási (EORI) számát.

Az EORI az egész EU-ban érvényes azonosító szám, amelyre minden kiviteli vám-árunyilatkozathoz szüksége van.

Csúcs: Ez a folyamat időbe telhet, ezért jóval előre kell haladnia.

Preferenciális kereskedelmi megállapodások:

Ha Ön olyan országba kíván exportálni, ahol az EU preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött, és alacsonyabb vámok előnyeit élvezi, előfordulhat, hogy engedélyezett exportőri státuszt vagy – a megállapodástól függően – regisztrált exportőri státuszt (REX) kell kérelmeznie. Az EA-t a nemzeti vámigazgatási szerveknél és a REX-nél alkalmazzák.

Felhatalmazottként Ön „származási nyilatkozatot” állíthat ki regisztrált exportőrként „származási nyilatkozatként” a vonatkozó megállapodásban a szállítmányokra vonatkozóan meghatározott értékhatárokon felül is. Ezek a nyilatkozatok vagy nyilatkozatok kijelentik, hogy az exportálandó termékek megfelelnek az adott kereskedelmi megállapodásban meghatározott származási szabályoknak.

Lehetséges egyszerűsítések

Ha Ön gyakran exportál és ismerős személyzettel, valamint a vámeljárások megbízható megszervezésével rendelkezik, egyszerűsített vámáru-nyilatkozatot igényelhet az Uniós Vámkódexben (Vámkódex) előírtak szerint. Ebben az összefüggésben a tapasztaltabb kereskedők is figyelembe vehetik az engedélyezett gazdálkodói státuszt.

Korlátozzák-e az Ön termékének exportját az EU-ban?

Bizonyos áruk kivitele vagy egy termék kivitele egy adott rendeltetési országba megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy engedélyre vagy engedélyre van szüksége.

 • Ellenőrizze a TARIC- ban, hogy termékéhez szükség van-e kiviteli engedélyre;
 • Ellenőrizze az uniós szankciótérképen szereplő exportkorlátozásokat.
 • Bizonyos termékek esetében kivételesen előfordulhat, hogy az Ön tagállamában nemzeti korlátozások vannak érvényben, amelyeket az illetékes hatóságoknál kell ellenőrizniük.

A korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó főbb terméktípusok a következők:

 • néhány élő állat, hús és növény.
 • veszélyeztetett fajok
 • egyes élelmiszer-ipari termékek
 • veszélyes vegyi anyagok
 • gyógyszerek és gyógyszerek
 • fegyverek
 • kettős felhasználású termékek
 • hulladék
 • kulturális javak (értékelhető régiségek és műalkotások)
 • hamisított vagy kalózáruk
 • tisztes cikkek, kiadványok és videofelvételek

Az ilyen termékekre vonatkozóan ellenőrizze, hogy mely szabályok alkalmazandók.

Vannak-e korlátozások az Ön exportpiacán?

Arról is gondoskodnia kell, hogy az exportáló ország ne alkalmazzon olyan tilalmat vagy korlátozást az Ön termékére vonatkozóan, amely megtiltaná az országba való belépést vagy annak forgalomba hozatalát. Bár a vevő általában felelősséget vállal az Ön termékének behozataláért, felhasználásáért vagy forgalmazásáért, a sikeres és fenntartható ügyletekért Önnek tudnia kell az importtilalmakról és az importkorlátozásokról az importáló országban.

A különböző célországokban érvényben lévő korlátozások átfogó leírásáért látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztensre.

A korlátozások különböző típusaira vonatkozó általános magyarázatok az Áruk részben találhatók.

Milyen tarifák vonatkoznak az Ön termékére?

Előfordulhat, hogy az Ön terméke után vámot kell fizetni az exportpiacon történő forgalomba hozatalkor. A különböző célországokban alkalmazott vámtarifák a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél találhatók.

Ez a vevővel kötött megállapodásától és szerződésétől függ, de a legtöbb esetben tanácsos a behozatali vámkezelést a vevőre hagyni, aki ezt követően megfizeti a vámokat, valamint a behozatalkor esedékessé váló adókat és kiegészítő vámokat. Ne feledje, hogy ez utóbbi hozzáadódik az Ön termékének az Ön exportpiacán érvényes árához. Ennek az úgynevezett kirakodási költségnek továbbra is versenyképesnek kell lennie.

 

Mi a behozatali vám?

Részesülhet-e vállalatom az EU és a rendeltetési ország közötti preferenciális kereskedelmi megállapodás előnyeiből?

Ha az EU-nak preferenciális kereskedelmi megállapodása van a célországgal, akkor az Ön terméke csökkenthető vagy akár teljesen megszüntethető. Ezeket a vámokat kedvezményes vámtételeknek nevezik.

A Saját KereskedelmiAsszisztensnél a különböző célországokban az EU-ból származó termékekre alkalmazandó kedvezményes vámtételeket alkalmazzák.

Ezek a kedvezményes vámtételek azonban attól függnek, hogy az Ön termékét a preferenciális kereskedelmi megállapodásban részt vevő partnerek területén és a megállapodás származási szabályainak megfelelően állítják-e elő.

Ezért először azt kell ellenőriznie, hogy van-e kedvezményes vámtétel és úgynevezett preferenciális különbözet a szokásos legnagyobb kedvezményes vámtétel és az EU kedvezményes vámtétele között.

Ha ez az eset áll fenn, és igazolni szeretné a preferenciális származást, hogy lehetővé tegye a preferenciális vámtétel alkalmazását, meg kell felelnie a származási szabályoknak.

E célból megfelelő igazolásra lesz szüksége a harmadik felektől származó anyagok származó státusára vonatkozóan. Az EU-n belül ez úgynevezett beszállítói nyilatkozatok révén történik, amelyeket e célból be kell gyűjtenie.

Ha szeretne tájékozódni az Ön termékére és a célországra vonatkozó konkrét szabályokról, keresse fel a Saját Kereskedelmi Asszisztenst.

Uniós kereskedelmi megállapodások:

 • biztosítson stabilabb és kiszámíthatóbb szabályokat az Ön számára, amikor külföldi piacokkal kereskedik.
 • annak biztosítása, hogy a nem uniós országok jogszabályai ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést az uniós termékekkel szemben.
 • teremtsen új és jobb exportlehetőségeket vállalkozása számára, és könnyítse meg a külföldi befektetéseket.

Vonatkoznak-e az Ön termékére piacvédelmi intézkedések?

Az importáló országpiacvédelmi intézkedéseket alkalmazhat az Ön termékére. Ezek az intézkedések jelentős költséget jelenthetnek, amelyet figyelembe kell venni az Ön exportjának tervezése során. A legrelevánsabbak a dömpingellenes intézkedések, de lehetnek kiegyenlítő vagy védintézkedések is. Bár a szerződéses megállapodás értelmében vevője általában importőrként jár el, és viseli az ilyen többletköltségeket, ezek akadályozhatják a sikeres és fenntartható ügyleteket.

Az adott importáló ország által alkalmazott kapcsolódó intézkedéseket – az esettől függően – a Saját Kereskedelmi Asszisztens ( Saját Kereskedelmi Asszisztens) tartalmazza.

Melyek a vonatkozó adók és kiegészítő vámok az Ön exportpiacán?

Ellenőrizze továbbá, hogy az Ön termékének behozatalakor milyen adókat és adott esetben kiegészítő vámokat kell fizetni. A különböző rendeltetési országokban a behozatalkor esedékessé váló adók és kiegészítő vámok a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél is megtekinthetők.

Ezeket általában a vevő viseli az importőrnél betöltött szerepében, de hozzáadódik a kirakodott költségekhez, és ezáltal az Ön termékének versenyképességéhez az exportpiacon. Az utóbbit illetően fontolja meg az importőrével való összehangolást.

Ha közvetlenül a fogyasztóknak értékesít, vizsgálja meg, hogy szükséges-e regisztrálnia magát az exportpiac adóhatóságánál.

Milyen egészségügyi, biztonsági és műszaki követelmények vonatkoznak az Ön termékére?

A követelmények az Ön exportpiacától függnek. Ezeknek való megfelelés általában az Ön vevőjének, mint importőrnek a felelőssége, akinek azonban szüksége lesz az Ön segítségére e megfelelés bizonyításához. Mivel ezt a szerződéses megállapodás határozza meg, ügyeljen arra, hogy csak olyan követelményekért vállaljon felelősséget, amelyeket Ön az exportőrként betölthet. Az importőrrel való összehangolás nemcsak tanácsos, hanem általában szükséges is. A „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban megadott információk segítenekÖnnek abban, hogy megkülönböztesse az objektív követelményeket a vevő egyéni érdekeitől.

A követelmények az Ön exportpiacától függnek.

Példa:

Előfordulhat, hogy Önnek igazolást kell bemutatnia arról, hogy terméke megfelel az ország egészségügyi és biztonsági követelményeinek. Ezek eltérhetnek az EU-ban tapasztalhatóktól.

A legtöbb terméknek meg kell felelnie a technikai vagy egészségügyi és higiéniai követelményeknek (gyakran egészségügyi és növény-egészségügyi követelményeknek) az Ön exportpiacán. Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsítást tehetnek szükségessé.

Gyakran ez a helyzet az ipari termékekre vonatkozó műszaki követelmények, valamint az élelmiszerekre és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelmények esetében.

A legtöbb ország egészségügyi bizonyítványt ír elő a következőkhöz:

 • növények
 • élő állatok
 • állati termékek
 • genetikai anyagok

Például az orvostechnikai eszközöket általában tanúsítványnak kell kísérnie.

Hogyan tanúsíthatja termékét?

Keresse fel a „Kereskedelmi asszisztensem Eljárások és Alkalmasságok” menüpontban, és adott esetben tájékoztassa az ügyfelet a következőkről:

 • Melyek az Ön exportpiacán érvényes tanúsítási követelmények.
 • Mely bizonyítványokat fogadják el az illetékes hatóságok.
 • A vizsgálatot elvégezheti-e akkreditált uniós laboratórium vagy intézmény
 • vagy a bizonyítványt a rendeltetési országban kell-e elvégezni.

Milyen csomagolási és címkézési követelmények vonatkoznak az Ön termékére?

Az országok gyakran rendelkeznek részletes követelményekkel a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztási cikkeken és csomagolásukon kötelezően feltüntetendő jelölések és címkék általában a közbiztonsággal, az egészséggel és/vagy a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Tájékoztatást adhatnak például az összetevőkről vagy a fogyaszthatósági időről.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, például az orvosi, az elektromos, az élelmiszer- és a vegyiparért, amelyek mindegyike nagyon eltérő követelményekkel rendelkezik.

Az adott importáló ország által alkalmazott kapcsolódó követelmények áttekintéséhez tekintse meg a „Kereskedelmi asszisztensem” „Eljárások és alakiságok” című szakaszát.

Szükség van-e az Ön termékének a szellemi tulajdon védelmére?

Fontos, hogy ellenőrizze, hogy az Ön termékének szellemi tulajdona milyen oltalom alatt áll abban az országban, amelybe exportálni kíván.

 

 • Ellenőrizze, hogy új szabadalmakat kell-e kérelmeznie, vagy hogy az Ön formatervezési mintája, szerzői joga vagy földrajzi jelzése hogyan részesül oltalomban az exportpiacán

Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, ahová exportálni kíván, a megállapodás további védelmet biztosíthat.

 

3

Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

Hogyan oszlik meg a felelősség Ön és a vevő között?

Amint azt fentebb már említettük, az export-/behozatali ügyletben részt vevő felek felelősségét a szerződéses megállapodás rögzíti. Kivéve, ha különleges okok állnak fenn az Ön termékének behozataláért, használhatóságáért vagy forgalmazásáért való felelősséget a vevőnek mint importőrnek kell vállalnia. Csak tapasztalt kereskedők térhetnek el ettől a szabálytól. Az importáló ország jogi szabályozásától függően előfordulhat, hogy Ön nem tud eleget tenni bizonyos követelményeknek, így azoknak a vevőnél kell maradniuk.

Az Incoterms® segítségével meghatározhatja a felek szerződéses kötelezettségeit.

Az Incoterms® meghatározza az eladók és vevők kötelezettségeit az adásvételi szerződések keretében szállított áruk szállításáért, biztosításáért és szállításáért, és meghatározza, hogy ki felelős a kiviteli vámalakiságokért az EU-ban és a behozatali alakiságokért a rendeltetési országban.

Példák:

 • „Szabad a fedélzeten” (FOB): azt jelenti, hogy az exportőr vagy az eladó felelőssége, hogy fedezze az összes helyi költséget:
 • az áruk szállítása a behajózási kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

 

Az Ön ügyfele felelős a következők költségeiért:

 • szállítás a kihajózási kikötőből
 • biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőből a végső célállomásra.
 • „Költség, biztosítás és fuvardíj” (CIF): az exportőr felel a FOB-paritáson feltüntetett helyi költségekért, valamint:
 • fuvardíjak
 • biztosítás

A CIF szerint az exportőr felel az összes költségért mindaddig, amíg a termékek meg nem érkeznek a rendeltetési kikötőbe.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Incoterm® EXW nem változtathatja meg exportőrként az Ön országának hatóságaival szembeni felelősségét, míg a DDP azzal a kockázattal jár, hogy az importáló országban olyan felelősséget vállal, amelyet az exportőr nem tud teljesíteni.

Ki segíthet Önnek a kiviteli és szállítási folyamatban?

A szállítmányozók segíthetnek a következőkben:

 • az áruk begyűjtésének és szállításának megszervezése
 • a fuvardíjakra vonatkozó tárgyalások a fuvarozókkal
 • raktér lefoglalása
 • csomagolás
 • biztosítás
 • vámokmányok elkészítése az Ön nevében

Olyan exportfinanszírozási és exporttámogatási programokat keres, amelyeket a kormányok gyakran bankokkal vagy biztosítótársaságokkal együttműködve nyújtanak.

 • Mérlegelje a magánfelek vagy nemzeti export-import pénzügyi intézmények által kínált exportbiztosítást.

 

4

Az EU-n belüli exportengedélyezéshez szükséges dokumentumok elkészítése

Az exportra készített okmányok legalább részben a rendeltetési országban történő behozatalra is szolgálnak. Ezért előkészítésük során figyelembe kell venni a megfelelő követelményeket, és adott esetben össze kell hangolni az Ön vevőjével mint importőrrel.

Milyen dokumentumokat kell a vám számára előkészíteni?

 

Önnek először elektronikus kiviteli nyilatkozatot kell benyújtania a nemzeti vámhatóságához.

Minden uniós ország saját elektronikus adatkezelési rendszerrel rendelkezik. Az 1 000 EUR alatti értékű kis küldemények esetében elegendő lehet a fuvarokmánysal vagy számlával alátámasztott szóbeli nyilatkozat.

A kiviteli nyilatkozat tartalmazza a szükséges információkat magukról az árukról és a szállításról. Ez a következőket foglalja magában:

 • az áruk származása,
 • rendeltetési ország,
 • árukódok,
 • vámeljárási kódok, és
 • az áruk értéke.

Az elkészítendő dokumentumok közé tartoznak a következők:

 • Számla és fuvarokmányok, valamint csomagjegyzék: Kiviteli vámkezelést követő ellenőrzések esetén minden dokumentumot legalább három évig meg kell őriznie (a nemzeti kereskedelmi és adóügyi jogszabályok gyakran hosszabb időszakokat írnak elő).
 • Héa- és exportnyilvántartások: Ha Ön az EU-n kívülre exportál, terméke mentesül a hozzáadottérték-adó (héa) alól az EU-ban, függetlenül attól, hogy vállalkozás vagy magánszemély részére értékesít-e, feltéve, hogy nyilvántartást vezet a kivitelről és a vámhatóság által kiállított kiviteli igazolásról.
 • Tanúsítványok vagy engedélyek: szükség lehet például növény-egészségügyi bizonyítványokra vagy kiviteli engedélyekre is.

Ki nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot?

Ön maga is benyújthatja a vám-árunyilatkozatot, vagy megteheti azt az Ön vámjogi képviselőjeként eljáró szolgáltató. Ha Ön szállítmányozó vállalkozást vagy vámközvetítőt alkalmaz, azok az Ön nevében eljárhatnak.

Hogyan kell bemutatni a kiviteli nyilatkozatot és a kivitelre szánt árukat?

A kiviteli eljárás két szakaszból áll:

 • a kiviteli nyilatkozat benyújtása és az áruk vám elé állítása a kiviteli vámhivatalnál, és
 • az áruk vám elé állítása és a kiviteli nyilatkozat fő hivatkozási számának (MRN) feltüntetése a kilépési vámhivatalnál, amelyet kilépésre történő kiadás követ.

 

A kiviteli nyilatkozat az Ön vámhatóságának elektronikus rendszerén keresztül kerül bemutatásra.

A kiviteli nyilatkozatot általában ahhoz a vámhivatalhoz kell benyújtania, amely a vállalat székhelye szerint illetékes, vagy adott esetben abban a vámhivatalban, ahol az árukat az EU-n kívülre irányuló kivitel céljából csomagolják vagy berakodják.

Ha egy exportszállítmányban az áruk értéke nem haladja meg a 3 000 EUR-t, és az árukra nem vonatkoznak tilalmak vagy korlátozások, a kiviteli nyilatkozatot a kilépési vámhivatalnál lehet benyújtani.

 

Tartsa szem előtt, hogy a kiviteli nyilatkozatot azon időpont előtt kell benyújtani, amikor az áruk elhagyják az EU-t. Elegendő időt kell hagyni arra, hogy a kiviteli vámhivatal elvégezze a szükséges kockázatelemzéseket az áruk átengedése előtt.

Mi történik a kiviteli nyilatkozat benyújtása után?

Három lehetséges eset lehetséges:

 • Az Ön által benyújtott kiviteli nyilatkozat alapján az Ön árui exportra bocsáthatók ki, vagy
 • Áruit kiválaszthatják okmányellenőrzésre, és felkérhetik, hogy az áru vámkezelése előtt nyújtson be további dokumentumokat, vagy
 • Előfordulhat, hogy az Ön exportját egy dokumentumhoz és a fizikai ellenőrzéshez is kiválasztják.

A rendszeresebb kivitel esetében fontolóra kell venni az Uniós Vámkódexben előírt egyszerűsített vám-árunyilatkozatokat.

További részletekért lásd:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /helyszínek/adóztatás/fájlok/erőforrások/ dokumentumok/vám/vám_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Előkészíti az okmányokat a rendeltetési országban történő behozatali vámkezeléshez.

Amikor az Ön áruja megérkezik a rendeltetési országba, a helyi behozatali követelmények és eljárások vonatkoznak az Ön exportjára. Használja a kereskedelmi asszisztensemet e követelmények megállapításához és ahhoz, hogy összhangba hozza azokat a vevővel.

Csúcs:

 • Néha lehetőség van az érkezést megelőző feldolgozásra, ami azt jelenti, hogy az áruknak az exportáló országba való megérkezése előtt benyújthatják a vonatkozó dokumentumokat.
 • Önnek meg kell állapodnia a vevővel arról, hogy az exportőrnek milyen dokumentumokat kell elkészítenie, és a vevőnek, aki mint importőr általában felelős a vámkezelésért és a vámokért, valamint az adókért és a kiegészítő vámokért. Az exportőr és az importőr szerepét és felelősségét a szerződéses megállapodás határozza meg, amelyet e tekintetben gondosan meg kell tárgyalni.

Azon okmányok, amelyeket a rendeltetési ország illetékes hatóságai megkövetelhetnek:

 • Kereskedelmi számla (alakjára és tartalmára vonatkozó különleges követelményekkel).
 • Csomagjegyzék
 • Bizonyos árukra vonatkozó (automatikus vagy nem automatikus) behozatali engedélyek.
 • Tanúsítványok arról, hogy az Ön terméke megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak.
 • Preferenciális származás igazolása (azaz EUR.1, EUR-MED, származási nyilatkozat vagy származási nyilatkozat), feltéve, hogy az EU és a rendeltetési ország között preferenciális kereskedelmi megállapodás van érvényben, és az Ön termékei megfelelnek a vonatkozó származási szabályoknak.
 • Származási bizonyítvány, amely igazolja az Ön termékének nem preferenciális származását:
  • A meghatározott országokból származó (egyes) termékekre vonatkozó behozatali korlátozások, a piacvédelmi intézkedések alkalmazása vagy a célzott behozatal nyomon követése esetén (nem preferenciális) származási bizonyítvány megkövetelhető. Az importőr azonban saját céljaira is kérhet ilyen tanúsítványt.
  • A származási bizonyítványokat általában a helyi kereskedelmi kamara állítja ki. Egyes országokban ez a feladat a minisztériumokra vagy a vámhatóságokra is kiterjedhet.

Hol találhat további információkat?

 

Az Ön ellenőrzőlistája: 5 A termék exportjához szükséges lépések

A kezdet előtt

 • Tekintse meg a kérdések ellenőrzőlistáját annak értékeléséhez, hogy vállalata készen áll-e az exportra.
 • Vitassák meg és döntsék el, hogy vállalkozásuk kész-e nem uniós országokkal kereskedni, vagy hogy milyen lépéseket kell tenni az EU-n kívüli jövőbeli kereskedelmi tevékenységek előkészítése során.

Lépés: Találjon piacot és vevőt

 • Válassza ki új exportpiacát.
 • Mérje fel az üzleti potenciált és azt, hogy mennyire versenyképes az Ön terméke.
 • Az árkalkulációnál vegye figyelembe az exporttal kapcsolatos költségeket, mint például a vámok, a szállítási költségek, az ügynökök költségei stb.
 • Azonosítsa be a potenciális vevőket.
 • Találjon egy ügynökséget/intézményt/partnert, amely támogatni tudja Önt az exporteljárások alakiságaival kapcsolatban. Például szerződések előkészítése, fizetési feltételek megállapítása, a vevő hitelképességének ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése, hogy az importáló országban vannak-e pénzátutalási korlátozások.
 • Gondosan határozza meg és ossza meg a felelősségi köröket az eladó/exportőr és a vevő/importőr között annak érdekében, hogy csak azokat vállalják fel, amelyek valóban teljesíthetők.

Lépés: Ellenőrizze az EU-n belüli exportfeltételeket, és értékelje az Ön exportpiacára vonatkozó követelményeket

 • Határozza meg az exportvállalkozásokra vonatkozó jogi követelményeket.
 • Szerezze be a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító (EORI-) számát (a kérelmezési eljárást jóval előre indítsa el).
 • Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, ahová exportálni kíván, ellenőrizze a rendes és preferenciális vámokat a preferenciális árrés megállapítása érdekében. Adott esetben értékelje, hogy az Ön terméke megfelel-e a vonatkozó származási szabályoknak, és határozza meg az alkalmazandó (preferenciális) vámtételt.
 • Engedélyezett exportőr engedélyének kérelmezése vagy a REX-rendszerben való regisztráció, ha olyan országba kíván exportálni, amellyel az EU kereskedelmi megállapodást kötött, és preferenciális vámtarifákat kíván igényelni.
 • Mérje fel, hogy vonatkoznak-e exportkorlátozások vagy -tilalmak az EU-ban a célországba irányuló exportra vagy az Ön termékének kivitelére.
 • Vizsgálja meg, milyen adók és kiegészítő vámok alkalmazandók az Ön exportpiacára.
 • Nézzen utána, hogy potenciális kereskedelemvédelmi intézkedések alkalmazhatók-e az Ön termékére.
 • Ellenőrizze, hogy szüksége van-e adószámra ahhoz, hogy a terméket az exportpiacán értékesítse (ha közvetlenül a fogyasztóknak értékesít).
 • Határozza meg az Ön exportpiacán alkalmazandó egészségügyi, biztonsági és műszaki követelményeket.
 • Értékeli a rendeltetési országban szükséges tanúsítási folyamatot és dokumentációt (beleértve a vizsgálatokhoz és tanúsításokhoz szükséges laboratóriumok ellenőrzését).
 • Ellenőrizze a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó szabályokat az exportpiacon.
 • Ellenőrizze, hogy meg kell-e védenie terméke szellemi tulajdonát az exportpiacon.

Lépés: Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

 • Előkészíti és aláírja a szerződést a vevővel, beleértve egy arra vonatkozó megállapodást is, hogy ki felelős a szállítási folyamatért és a szállítási folyamat megszervezéséért.
 • Mérlegelje az exportbiztosítást
 • Azonosítsa azokat az intézményeket, amelyek segíthetnek Önnek az exportfolyamat és a lehetséges exporttámogatási programok megszervezésében (ha szükséges).

Lépés: Az EU-n belüli exportengedélyezéshez szükséges dokumentumok elkészítése

 • Töltse ki és nyújtsa be a kiviteli árunyilatkozatot.
 • Meg kell határozniuk az esetlegesen szükséges további dokumentumokat, és meg kell tervezniük annak lehetőségét, hogy a vámhatóságok további dokumentációt kérjenek vagy fizikai ellenőrzéseket végezzenek.
 • Mutassa be az exportra szánt árukat a kiviteli és kilépési vámhivatalnál.

Lépés: Előkészíti a behozatali vámkezelési okmányokat a rendeltetési országban

 • Egyeztet a vevővel, hogy a rendeltetési ország illetékes hatóságai milyen dokumentumokat kérnek.

Állapodjon meg a vevővel arról, hogy ki mely dokumentumok benyújtásáért felel, ki a felelős a behozatalra vonatkozó vámkezelésért, és ki fizeti a vámokat, adókat és kiegészítő vámokat. Csak olyan feladatokat vállaljon el, amelyeket teljesíteni tud.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások