Útmutató az áruk kiviteléhez

Tervezi-e vállalata, hogy árukat exportál az EU-n kívülre? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e az exportra, és felvázolja az exportálási folyamat különböző lépéseit.

5 lépésa termékexport felé

 
 

Mielőtt megkezdené tevékenységét – Készen áll-e az Ön cége kereskedni?

Tervezi-e, hogy első alkalommal exportál egy terméket?

Ezt megelőzően ellenőrizze, hogy cége készen áll-e a következőkre:

 • Sikeres-e már az Ön terméke a hazai piacon vagy más uniós országokban?
 • Képes-e vállalata a terméket az EU-n kívüli külföldi piacokon értékesíteni? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi forrással?
 • A vállalat vezetése elkötelezett-e amellett, hogy az EU-n kívüli exportpiacokra is kiterjessze magát?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása átfogó pénzügyi/marketing/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli piacokra irányuló export támogatására?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalata konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan exportálja a terméket az Ön exportpiacára? Például Ön exportálhatja termékét közvetlenül az exportpiacán lévő vevőjéhez, például egy másik vállalathoz vagy fogyasztóhoz, vagy közvetetten harmadik fél, például ügynök vagy forgalmazó alkalmazásával. Az e-kereskedelmi platformok a közvetlen és a közvetett kivitelt is támogathatják.
 • Adott esetben az Ön termékéhez kapcsolódó szellemi tulajdon védelmet élvez-e az Ön exportpiacán?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása megfelelő kapacitással és szakértelemmel ahhoz, hogy termékét az EU-n kívüli országok kulturális preferenciáihoz vagy eltérő műszaki szabványaihoz igazítsa?

Mielőtt folytatná, alaposan vizsgálja meg a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül annak eldöntéséhez, hogy kész-e harmadik országokkal kereskedni, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Piac és vevő keresése

Ha az árut az EU-n kívülre kívánja exportálni, először azonosítania kell a piacot, és vevőt kell találnia a termékére. A Saját Kereskedelmi Asszisztens által kínált információksegítik Önt abban, hogy terméke számára megfelelő piacokat találjon. Segítséget nyújt Önnek abban is, hogy meghatározhassa a vevőre vonatkozó követelményeket, például az egyes árukkal való kereskedésre vagy a gazdaság egy bizonyos területén való részvételre vonatkozó nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési követelményeket. Mivel az Ön vevője általában importőr, és felelősséget vállal termékének a rendeltetési országba és annak piacára történő bevezetéséért, döntő fontosságú, hogy a termék megfelel-e ennek a szerepnek.

A következő intézmények vagy gazdasági szereplők segíthetnek az exportpiaci lehetőségek azonosításában és a minősített vevők megtalálásában.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztathatják Önt a különböző piacokról és üzleti partnerekről, és eligazíthatják Önt a vonatkozó jelentésekhez.
 • AzÖn országában vagy az Ön által kiválasztott exportpiacon a piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelemösztönző ügynökségek segíthetnek. Ezek a szervek gyakran készítenek tanulmányokat a kulcsfontosságú exportágazatokról.
 • Az exporttanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válasszuk ki a célpiacokat?

Átvilágítja a potenciális exportpiacokat, hogy felmérje, van-e kereslet az Ön termékére, és megvizsgálja, hogy az Ön terméke versenyképes lenne-e az exportpiacon.

Ellenőrizze a potenciális célpiac kereskedelmi statisztikáit.

Az importstatisztikák megmutathatják, hogy az Ön célországa már importálja-e az Ön terméktípusát, honnan származik az import, és a piacon már most is nagy a kínálat. Az alacsony számok lehetőséget jelenthetnek, de felfedhetik a piacra jutás útjában álló akadályokat, sőt akár akadályokat is, amelyeket a kereskedelemért felelős asszisztensemnél is ellenőrizhet.

Hogyan találhatunk potenciális vásárlókat?

Miután kiválasztott egy vagy több célpiacot, a következő lépés a potenciális kereskedelmi partnerek és üzleti kapcsolatok azonosítása.

A partnerek és a kapcsolattartók a következő címen érhetők el:

Az ilyen rendezvényeket egyre gyakrabban kínálják online, és talán célszerű lenne megvizsgálni a megfelelő lehetőségeket.

A belföldi ügyletekkel ellentétben gondosan ellenőrizni kell a vevő behozatali ügyletre vonatkozó minősítését, valamint termékének a rendeltetési országban való tényleges felhasználását vagy forgalmazását.

Azt is ellenőrizheti, hogy eladhat-e a kormánynak a potenciális exportpiacán.

Mi a közbeszerzés?

 

2

Ellenőrizze az exportfeltételeket az EU-ban és a behozatali követelményeket az Ön célpiacán

Ahhoz, hogy termékét az EU-n kívülre exportálja, meg kell felelnie bizonyos alapvető követelményeknek.

Hogyan exportálható?

Különböző módokon exportálhat egy terméket.

 • Például közvetlenül exportálhat az exportpiacán lévő vevőhöz. Ez lehet egy másik vállalat vagy fogyasztó.
 • Alternatív megoldásként, különösen a nagyon kis vállalatok gyakran közvetetten, e-kereskedelmi platformokon keresztül exportálnak.

 

Mi az e-kereskedelem?

Ki exportálhat?

 • Önnek általában vállalatként vagy állandó üzleti telephelyként kell letelepednie az EU-ban. Ez magában foglalja a héa-nyilvántartásba vételt is.
 • Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jegyeztetnie magát. További információkért forduljon a helyi kereskedelmi kamarához.
 • Ha Ön nem uniós lakos, munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytathasson; emellett Önnek olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki kész exportőrként eljárni az Ön nevében (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Hogyan lehet exportőrként nyilvántartásba vetetni magát?

Uniós exportőrként Önnek az illetékes vámigazgatási szervnél úgynevezett „gazdálkodói nyilvántartási és azonosító” (EORI) számot kell igényelnie.

Az EORI az EU egész területén érvényes azonosító szám, amelyre minden kiviteli vámáru-nyilatkozathoz szükség van.

Tipp: Ez a folyamat időbe telhet, ezért jól előre kell lépnie.

Preferenciális kereskedelmi megállapodások:

Ha Ön olyan országba kíván exportálni, amely az EU-val preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött, és élvezi az alacsonyabb vámtarifák előnyeit, előfordulhat, hogy hivatalos exportőri státuszt (EA) kell kérelmeznie, vagy – a megállapodástól függően – regisztrált exportőri státuszt (REX) kell kérelmeznie. Az EA-t a nemzeti vámigazgatáson keresztül, a REX-t pedig a nemzeti vámigazgatáson keresztül alkalmazzák.

Mivel Ön jogosult „származási nyilatkozatokat” kiállítani, regisztrált exportőrként „származási nyilatkozatokat” is kiállíthat, amelyek meghaladják a vonatkozó megállapodásban a szállítmányokra vonatkozóan meghatározott értékhatárokat. Ezek a nyilatkozatok vagy nyilatkozatok kijelentik, hogy az exportálandó termékek megfelelnek az adott kereskedelmi megállapodásban meghatározott származási szabályoknak.

Lehetséges egyszerűsítések

Ha Ön gyakran exportál, és jól tájékozott személyzettel és a vámeljárások megbízható szervezésével rendelkezik, kérelmezheti az Uniós Vámkódexben előírt egyszerűsített vámáru-nyilatkozatokat. Ebben az összefüggésben a tapasztaltabb kereskedők is figyelembe vehetik az engedélyezett gazdálkodói státuszt.

Korlátozzák-e az Ön termékének exportját az EU-ban?

Meghatározott áruk kivitele vagy egy termék bizonyos rendeltetési országba történő kivitele megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy engedélyre vagy engedélyre van szüksége.

A korlátozás vagy tilalom alá eső fő terméktípusok a következők:

 • néhány élő állat, hús és növény.
 • veszélyeztetett fajok
 • bizonyos élelmiszerek
 • veszélyes vegyi anyagok
 • gyógyszerek és gyógyszerek
 • fegyverek
 • kettős felhasználású áruk
 • hulladék
 • kulturális javak (értékes régiségek és műalkotások)
 • hamisított vagy kalózáruk
 • hamis cikkek, kiadványok és videofelvételek

Az ilyen termékek esetében ellenőrizni kell, hogy mely szabályok alkalmazandók.

Vannak-e korlátozások az Ön exportpiacán?

Arról is gondoskodnia kell, hogy az Ön által exportálni kívánt ország ne alkalmazzon olyan tilalmakat vagy korlátozásokat az Ön termékére, amelyek tiltják az országba való belépést vagy annak forgalomba hozatalát. Bár a vevő általában felelősséget vállal a termék behozataláért, valamint felhasználásáért vagy forgalmazásáért, a sikeres és fenntartható ügyletekért tisztában kell lennie az importtilalommal és az importkorlátozásokkal az importáló országban.

A különböző célországokban érvényes korlátozások átfogó leírása a kereskedelmi asszisztensemnél található.

A korlátozások különböző típusaira vonatkozó általános magyarázatok az „Áru” részben találhatók.

Milyen tarifák vonatkoznak az Ön termékére?

Előfordulhat,hogy vámot kell fizetni az Ön termékéért, amikor azt az exportpiacon forgalomba hozzák. A különböző célországok által alkalmazott tarifákat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találja.

Ez az Ön megállapodásától és a vevővel kötött szerződésétől függ, de a legtöbb esetben tanácsos a behozatali vámkezelést a vevőre hagyni, aki ezután megfizeti a vámokat, valamint a behozatalkor esedékessé váló adókat és kiegészítő vámokat. Ne feledje, hogy ez utóbbi hozzáadódik az Ön termékének az Ön exportpiacán érvényes árához. Ennek az úgynevezett kirakodási költségnek továbbra is versenyképesnek kell lennie.

 

Mi az importvám?

Részesülhet-e vállalkozásom az EU és a célország közötti preferenciális kereskedelmi megállapodás előnyeiből?

Ha az EU preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött a rendeltetési országgal, előfordulhat, hogy az Ön termékének vámtarifái csökkennek, vagy akár teljesen megszűnnek. Ezeket a vámokat kedvezményes vámtételeknek nevezik.

A My Trade Adyouügyben a különböző célországokból származó, az EU-ból származó termékekre alkalmazandó kedvezményes vámtételeket alkalmazzák.

Ezek a kedvezményes vámtételek azonban attól függnek, hogy az Ön termékét a preferenciális kereskedelmi megállapodásban részes felek területén állítják-e elő, és megfelelnek-e az e megállapodásban foglalt származási szabályoknak.

Ezért először azt kell ellenőriznie, hogy van-e preferenciális vámtétel és úgynevezett preferenciális különbözet a rendes legnagyobb kedvezményes vámtétel és az uniós preferenciális vámtétel között.

Ebben az esetben Ön preferenciális származási igazolást szeretne bemutatni, amely lehetővé teszi a kedvezményes vámtétel alkalmazását, és amelynek meg kell felelnie a származási szabályoknak.

E célból Önnek megfelelő igazolásra van szüksége a harmadik felektől származó anyagok származó helyzetének igazolására. Az EU-n belül ezt az úgynevezett beszállítói nyilatkozatok teszik, amelyeket e célból be kell gyűjteniük.

Ha meg szeretné tudni, milyen konkrét szabályok vonatkoznak az Ön termékére és a célországra, kérjük, keresse fel a Kereskedelmi Asszisztensemet.

Uniós kereskedelmi megállapodások:

 • Stabilabb és kiszámíthatóbb szabályok biztosítása a külföldi piacokkal folytatott kereskedelem során.
 • Annak biztosítása, hogy a nem uniós országok jogszabályai ne alkalmazzanak megkülönböztetést az uniós termékekkel szemben.
 • Új és jobb exportlehetőségeket teremt vállalkozása számára, és megkönnyíti a külföldi befektetést.

Vonatkoznak-e az Ön termékére piacvédelmi intézkedések?

Az importáló országpiacvédelmi intézkedéseket alkalmazhatna az Ön termékére. Az ilyen intézkedések jelentős költséget jelenthetnek, amelyet figyelembe kell venni az exporttervezés során. A legfontosabbak a dömpingellenes intézkedések, de lehetnek kiegyenlítő vagy védintézkedések is. Bár a szerződéses megállapodás szerinti vevő általában importőrként jár el, és viseli az ilyen többletköltségeket, ezek akadályozhatják a sikeres és fenntartható tranzakciókat.

Adott esetben az adott importáló ország által alkalmazott kapcsolódó intézkedések tükröződnek a kereskedelmi asszisztensemben.

Melyek a vonatkozó adók és kiegészítő vámok az Ön exportpiacán?

Ellenőrizze azt is, hogy az Ön termékének behozatalakor milyen adókat és adott esetben kiegészítő vámokat kell fizetni. A különböző rendeltetési országokban a behozatalkor esedékes adókról és kiegészítő vámokról a „Kereskedelmi asszisztensem” címszó alatt is tájékozódhat.

Ezeket általában a vevő viseli az importőrnél betöltött szerepében, de növeli a kirakodott költségeket, és ezáltal az Ön termékének versenyképességét az exportpiacon. Az utóbbit illetően mérlegelje az importőrével való összehangolást.

Ha közvetlenül a fogyasztóknak értékesít, vizsgálja meg, hogy szükséges-e regisztrálnia az exportpiacán működő adóhatóságoknál.

Melyek az Ön termékére vonatkozó egészségügyi, biztonsági és műszaki követelmények?

A követelmények az Ön exportpiacától függnek. Az előírásoknak való megfelelés általában a vevő mint importőr felelőssége, akinek azonban segítségére van szüksége a megfelelés igazolásához. Mivel ezt a szerződéses megállapodás határozza meg, ügyeljen arra, hogy csak az exportőri szerepében teljesítendő követelményekért vállaljon felelősséget. Az importőrrel való összehangolás nemcsak tanácsos, hanem általában szükséges is. A Saját Kereskedelmi Asszisztens által megadott információk segítenek abban,hogy az objektív követelményeket megkülönböztesse a vevő egyéni érdekeitől.

A követelmények az Ön exportpiacától függnek.

A Pample esetében:

Előfordulhat, hogy igazolást kell bemutatnia arról, hogy terméke megfelel az ország egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek. Ezek eltérhetnek az uniósaktól.

A legtöbb terméknek meg kell felelnie az Ön exportpiacán érvényes műszaki, egészségügyi és higiéniai követelményeknek (gyakran egészségügyi és növény-egészségügyi követelményeknek). Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsításokat igényelhetnek.

Gyakran ez a helyzet az ipari termékekre vonatkozó műszaki követelmények, valamint az élelmiszerekre és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelmények esetében.

A legtöbb ország egészségügyi bizonyítványokat ír elő a következők esetében:

 • növények
 • élő állatok
 • állati termékek
 • genetikai anyagok

Az orvostechnikai eszközöket például általában tanúsítványnak is kísérnie kell.

Hogyan tanúsítsa termékét?

Kérjük, látogasson el a "Kereskedelmi asszisztensem" szakasz "Eljárások és alakiságok" szakaszára, majd adott esetben tisztázza ügyfelével a következőket:

 • Melyek a tanúsítási követelmények az Ön exportpiacán.
 • Mely tanúsítványokat fogadják el az illetékes hatóságok.
 • A vizsgálatot elvégezheti-e akkreditált laboratórium vagy intézmény az EU-ban?
 • vagy azt, hogy az igazolást a rendeltetési országban kell-e elvégezni.

Milyen csomagolási és címkézési követelmények vonatkoznak az Ön termékére?

Az országok gyakran rendelkeznek részletes követelményekkel a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztási cikkeken és csomagolásukon található kötelező jelölések és címkék általában közbiztonsági, egészségügyi és/vagy környezetvédelmi megfontolásokhoz kapcsolódnak. Tájékoztatást nyújthatnak például az összetevőkről vagy a fogyaszthatósági időről.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, pl. az orvosi, az elektromos, az élelmiszeripari és a vegyiparért, amelyek mindegyike nagyon eltérő követelményekkel rendelkezik.

Az adott importáló ország által alkalmazott kapcsolódó követelmények áttekintéséhez tekintse meg a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpont „Eljárások és alakiságok” részét.

Szüksége van-e termékére a szellemi tulajdon védelme?

Fontos, hogy ellenőrizze, hogyan védi terméke szellemi tulajdonát abban az országban, ahová exportálni kíván.

 

 • Nézzen utána, hogy kell-e új szabadalmakat kérelmeznie, illetve hogy az Ön formatervezési mintája, szerzői joga vagy földrajzi jelzése hogyan részesül oltalomban az Ön exportpiacán

Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, ahová exportálni kíván, a megállapodás további védelmet biztosíthat.

 

3

Az értékesítés előkészítése és a szállítás megszervezése

Hogyan oszlik meg a felelősség Ön és a vevő között?

A fent említetteknek megfelelően a kiviteli/behozatali ügyletben részt vevő felek felelősségét a szerződéses megállapodás állapítja meg. Hacsak különleges okok nem állnak fenn, a vevőnek mint importőrnek kell vállalnia a felelősséget az Ön termékének behozataláért, felhasználhatóságáért vagy forgalmazásáért. Csak tapasztalt kereskedők térhetnek el ettől a szabálytól. Az importáló ország jogszabályaitól függően előfordulhat, hogy Ön nem lesz abban a helyzetben, hogy eleget tegyen bizonyos követelményeknek, így ezek a követelmények a vevőnél maradnak.

Az Incoterms® segítségével meghatározhatja a felek szerződéses kötelezettségeit.

Az Incoterms® meghatározza az eladók és a vevők kötelezettségeit az áruk adásvételi szerződések keretében történő szállítása, biztosítása és szállítása tekintetében, és meghatározza, hogy ki felelős az EU-ban a kiviteli vámalakiságokért és a rendeltetési országban a behozatali vámalakiságokért.

Példák:

 • „Fedélzeti szabadság” (FOB): azt jelenti, hogy az exportőr vagy az eladó viseli az összes helyi költséget:
 • az áruk szállítása a berakodási kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

 

Az Ön vevője felel a következőkért:

 • szállítás a berakodási kikötőből
 • biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőből a végső célállomásra.
 • A „költség, biztosítás és fuvardíj” (CIF) azt jelenti, hogy a FOBkeretében a helyi költségek az exportőrt terhelik, továbbá:
 • fuvardíj
 • biztosítás

CIF esetén az exportőr viseli az összes költséget, amíg a termékek meg nem érkeznek rendeltetési kikötőjébe.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Incoterm® EXW nem változtathatja meg az Ön mint exportőr felelősségét országa hatóságaival szemben, míg a DDP azzal a kockázattal jár, hogy az importáló országban olyan felelősséget vállal, amelyet az exportőr nem tud teljesíteni.

Ki segíthet Önnek a kiviteli és szállítási folyamatban?

A szállítmányozó segíthet a következőkben:

 • a termékek összegyűjtésének és kiszállításának megszervezése
 • a fuvardíjak tárgyalása a fuvarozókkal
 • raktér foglalása
 • csomagolás
 • biztosítás
 • vámokmányok készítése az Ön nevében

Exportfinanszírozási és exporttámogatási programok keresése, amelyeket a kormányok gyakran bankokkal vagy biztosítótársaságokkal együttműködve nyújtanak.

 • Figyelembe veszi a magánfelek vagy a nemzeti export-import pénzügyi intézmények által kínált exportbiztosítást.

 

4

Az EU-n belüli kiviteli vámkezeléshez szükséges dokumentumok előkészítése

A kivitelre előkészített okmányok legalább részben a rendeltetési országban történő behozatalra is szolgálnak. Ezért elkészítésük során figyelembe kell venni a megfelelő követelményeket, és adott esetben össze kell hangolni az Ön vevőjével mint importőrrel.

Mely okmányokat kell előkészíteni a vám elé állításhoz?

 

Először elektronikus kiviteli nyilatkozatot kell benyújtania a nemzeti vámhatósághoz.

Minden uniós tagállam saját elektronikus adatfeldolgozó rendszerrel rendelkezik. A 1 000 eurónál kisebb értékű kis szállítmányok esetében elegendő lehet a fuvarokmányral vagy számlával alátámasztott szóbeli nyilatkozat.

A kiviteli nyilatkozat tartalmazza a szükséges információkat magukról az árukról és a szállításról. Ez a következőket tartalmazza:

 • az áruk származása,
 • rendeltetési ország,
 • vámtarifaszámok,
 • vámeljárási kódok, és
 • az áruk értéke.

Az elkészítendő dokumentumok közé tartoznak a következők:

 • Számla, fuvarokmányok és csomagjegyzék: A kiviteli vámkezelést követő ellenőrzések esetén az összes dokumentumot legalább három évig meg kell őrizni (a nemzeti kereskedelmi és adóügyi jogszabályok gyakran hosszabb időszakokat írnak elő).
 • Héa- és exportnyilvántartások: Ha Ön az EU-n kívülre exportál, terméke mentesül a hozzáadottérték-adó (héa) alól az EU-ban, függetlenül attól, hogy vállalkozás vagy egyéni fogyasztó részére értékesít-e, feltéve, hogy nyilvántartást vezet az exportról és a vámhatóság által kiállított exportigazolásról.
 • Bizonyítványok vagy engedélyek: szükség lehet például növény-egészségügyi bizonyítványokra vagy kiviteli engedélyekre is.

Ki nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot?

A vámáru-nyilatkozatot Ön is benyújthatja, vagy egy olyan szolgáltató is benyújthatja, aki az Ön vámjogi képviselője. Ha Ön szállítmányozó céget vagy vámügynököt alkalmaz, eljárhat az Ön nevében.

Hogyan kell bemutatni a kiviteli nyilatkozatot és a kivitelre szánt árukat?

A kiviteli eljárás két szakaszból áll:

 • A kiviteli nyilatkozat benyújtása és az áruk vám elé állítása a kiviteli vámhivatalnál, valamint
 • Az áruk vám elé állítása és a kiviteli nyilatkozat fő hivatkozási számának (MRN) feltüntetése a kiléptető vámhivatalnál, amelyet kiléptetésre bocsátás követ.

 

A kiviteli nyilatkozatot az Ön vámhatóságának elektronikus rendszerén keresztül kell benyújtani.

A kiviteli nyilatkozatot általában ahhoz a vámhivatalhoz kell benyújtania, amely a vállalat székhelye szerint illetékes, vagy adott esetben ahhoz a vámhivatalhoz, ahol az áruit becsomagolják vagy berakodják az EU-ból történő kivitel céljából.

Ha az egy kiviteli szállítmányban lévő áruk értéke nem haladja meg a 3 EUR-t, és az árukra nem vonatkoznak tilalmak vagy korlátozások, a kiviteli nyilatkozatot a kiléptető vámhivatalnál lehet benyújtani.

 

Tartsa szem előtt, hogy a kiviteli nyilatkozatot az áruk EU-ból való kilépésének tényleges időpontját megelőzően kell benyújtani. Elegendő időt kell hagyni arra, hogy a kiviteli vámhivatal elvégezze a szükséges kockázatelemzéseket az áruk kiadásának engedélyezése előtt.

Mi történik a kiviteli nyilatkozat benyújtása után?

Három eset lehetséges:

 • Az Ön által benyújtott kiviteli nyilatkozat alapján az Ön áruit exportálhatják, vagy
 • Előfordulhat, hogy az Ön áruit kiválasztják okmányellenőrzésre, és további okmányokat kérnek Öntől, mielőtt áruit vámkezelnék, vagy
 • Előfordulhat, hogy az Ön exportálása során dokumentum— és fizikai ellenőrzésre is sor kerül.

A rendszeresebb kivitelek esetében fontolóra kell venni az Uniós Vámkódexben előírt egyszerűsített vámáru-nyilatkozatokat.

További részletekért lásd:

Https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resource/documents/customs/customs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Készítse el a behozatali vámkezeléshez szükséges okmányokat a rendeltetési országban.

Amikor az Ön termékei megérkeznek a rendeltetési országba, a helyi behozatali követelmények és eljárások vonatkoznak az Ön exportjára. Használjon saját kereskedelmi asszisztenst e követelmények megállapítására, és legyen abban a helyzetben, hogy összhangba hozza azokat a vevőjével.

Tipp:

 • Néha lehetőség van az érkezés előtti feldolgozásra, ami azt jelenti, hogy még azelőtt benyújthatja a vonatkozó dokumentumokat, hogy az áruk megérkeznének abba az országba, ahová exportálnak.
 • Önnek meg kell állapodnia a vevővel, hogy mely dokumentumokat kell az exportőrnek elkészítenie, és melyeket a vevőnek, aki általában importőrként felelős a vámkezelésért, a vámokért, valamint az adókért és a kiegészítő vámokért. Az exportőr és az importőr szerepét és felelősségét a szerződéses megállapodás határozza meg, amelyet e tekintetben gondosan meg kell tárgyalni.

A rendeltetési ország illetékes hatóságai által előírt okmányok

 • Kereskedelmi számla (a formájára és tartalmára vonatkozó különleges követelményekkel együtt).
 • Csomagjegyzék
 • Bizonyos árukra vonatkozó (automatikus vagy nem automatikus) behozatali engedélyek.
 • Olyan tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak.
 • Apreferenciális származás igazolása (azaz EUR.1, EUR-MED, származási nyilatkozat vagy származási nyilatkozat), feltéve, hogy az EU és a rendeltetési ország között preferenciális kereskedelmi megállapodás van érvényben, és az Ön termékei megfelelnek a vonatkozó származási szabályoknak.
 • A termék nem preferenciális származását igazoló származási bizonyítvány:
  • Az egyes országokból származó (bizonyos) termékekre vonatkozó behozatali korlátozások, a piacvédelmi intézkedések alkalmazása vagy a célzott behozatal nyomon követése esetén szükség lehet a (nem preferenciális) származási bizonyítvány kiállítására. Az importőr azonban saját céljaira is kérhet ilyen tanúsítványt.
  • A származási bizonyítványokat általában az Ön helyi kereskedelmi kamarája állítja ki. Egyes országokban ezt a feladatot minisztériumokra vagy vámhatóságokra is átruházhatják.

Hol találhat további információkat?

 

Ellenőrzőlista: 5 lépés a termék exportja érdekében

A kezdés előtt

 • A vállalat exportkészültségének értékeléséhez olvassa el a kérdéseket tartalmazó ellenőrzőlistát.
 • Vitassa meg és döntse el, hogy vállalata kész-e harmadik országokkal kereskedni, vagy milyen lépéseket kell tenni az EU-n kívüli jövőbeli kereskedelmi tevékenységek előkészítése érdekében.

Lépés: Piac és vevő keresése

 • Válasszon ki új exportpiacot.
 • Mérje fel az üzleti potenciált és azt, hogy az Ön terméke mennyire versenyképes.
 • Az árszámítások során vegyék figyelembe az exporttal kapcsolatos költségeket, például a tarifákat, a szállítási költségeket, az ügynökök költségeit stb.
 • A potenciális vevők azonosítása.
 • Nevezzen meg egy ügynökséget/intézményt/partnert az exporteljárások alakiságainak támogatására. Például szerződések előkészítésére, fizetési feltételek megállapítására, a vevő hitelképességének ellenőrzésére, valamint arra, hogy az importáló országban vannak-e pénzátutalási korlátozások.
 • Gondosan meg kell határozni és meg kell osztani a felelősséget az eladó/exportőr és a vevő/importőr között, hogy csak azokat a kötelezettségeket lehessen vállalni, amelyek valóban teljesíthetők.

Lépés: Ellenőrizze az exportfeltételeket az EU-ban, és mérje fel az Ön exportpiacára vonatkozó követelményeket

 • Az exportvállalkozásra vonatkozó jogi követelmények meghatározása.
 • Szerezze be a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító (EORI) számát (ezt jóval előre meg kell adni).
 • Ha az EU-nak kereskedelmi megállapodása van azzal az országgal, ahová exportálni kíván, a preferenciális különbözet megállapításához ellenőrizze a rendes és preferenciális vámokat. Adott esetben értékelje, hogy az Ön terméke megfelel-e a vonatkozó származási szabályoknak, és határozza meg az alkalmazandó (preferenciális) vámtételt.
 • Ha olyan országba kíván exportálni, amellyel az EU kereskedelmi megállapodást kötött, és kedvezményes vámtarifákat kíván igényelni, engedélyért folyamodjon, vagy regisztráltassa magát a REX-rendszerben.
 • Mérje fel, hogy alkalmaznak-e exportkorlátozásokat vagy -tilalmakat az EU-ban a célországba irányuló exportra vagy az Ön termékének exportjára.
 • Vizsgálja meg, hogy milyen adók és kiegészítő vámok vonatkoznak az Ön exportpiacára.
 • Ellenőrizze, hogy az Ön termékére alkalmazhatók-e esetleges kereskedelemvédelmi intézkedések.
 • Ellenőrizze, hogy Önnek adószámot kell-e kapnia ahhoz, hogy exportpiacán értékesíthesse termékét (ha közvetlenül a fogyasztóknak értékesít).
 • Azonosítsa az Ön exportpiacán alkalmazandó egészségügyi, biztonsági és műszaki követelményeket.
 • A rendeltetési országban előírt tanúsítási folyamat és dokumentáció értékelése (beleértve a vizsgálatokhoz és tanúsításokhoz szükséges laboratóriumok ellenőrzését).
 • Ellenőrizze a csomagolási és címkézési szabályokat az exportpiacon.
 • Ellenőrizze, hogy védenie kell-e termékének szellemi tulajdonát az exportpiacon.

Lépés: Az értékesítés előkészítése és a szállítás megszervezése

 • Előkészíti és aláírja a vevővel kötött szerződést, beleértve a szállítási folyamatért és annak megszervezéséért felelős személyről szóló megállapodást is.
 • Exportbiztosítás figyelembevétele
 • Azonosítsa azokat az intézményeket, amelyek segíthetnek az exportfolyamat és (szükség esetén) az esetleges exporttámogatási programok megszervezésében.

Lépés: Az EU-n belüli kiviteli vámkezeléshez szükséges dokumentumok előkészítése

 • Töltse ki és nyújtsa be a kiviteli nyilatkozatot.
 • Azonosítsa az esetlegesen szükséges további dokumentumokat, és tervezze meg annak lehetőségét, hogy a vámhatóságok további dokumentumokat kérjenek, vagy fizikai ellenőrzéseket végezzenek.
 • Mutassa be áruit kivitelre a kiviteli és kilépési vámhivatalnál.

Lépés: Készítse el a behozatali vámkezeléshez szükséges okmányokat a rendeltetési országban

 • A rendeltetési ország illetékes hatóságai által előírt dokumentumok egyeztetése a vevővel.

Megállapodik a vevővel arról, hogy ki felel a dokumentumok biztosításáért, ki felel a behozatali vámkezelésért, és ki fizeti meg a vámokat, valamint az adókat és a kiegészítő vámokat. Csak olyan kötelezettségeket vállaljon, amelyeket teljesíteni tud.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások