EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás

A CETA az EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás. Csökkenti a vámokat, és megkönnyíti az áruk és szolgáltatások exportját, ami mind az EU-ban, mind Kanadában az emberek és a vállalkozások javát szolgálja.

A CETA 2017. szeptember 21-én lépett ideiglenesen hatályba, ami azt jelenti, hogy a megállapodás nagy része már alkalmazandó. Az uniós országok nemzeti parlamentjeinek – és egyes esetekben a regionális parlamenteknek is – jóvá kell hagyniuk a CETA-t ahhoz, hogy az teljes mértékben hatályba léphessen.

Felhívás a CETA utólagos értékeléséről szóló felmérésekben való részvételre.

Felkérjük a civil társadalmat, a nem kormányzati szervezeteket, a vállalkozásokat, a kkv-kat és bárki mást, aki így kíván tenni, hogy ossza meg velünk az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodással (CETA) kapcsolatos tapasztalatait.

Kérjük, vegyen részt az alábbi felmérések közül egy vagy több felmérésben:

A CETA utólagos értékeléséről és a szerepvállalás módjáról további információk találhatók az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) utólagos értékelésében.

A megállapodás rövid áttekintése

Az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) 2017. szeptember 21-én ideiglenesen hatályba lépett.

Azok a területek, amelyek még nem léptek hatályba, a következők:

 • beruházásvédelem és a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer (ICS)
 • portfólióbefektetési piachoz való hozzáférés
 • a videokamerás rögzítésre vonatkozó rendelkezések
 • a tagállami szintű közigazgatási eljárások, felülvizsgálat és fellebbezés átláthatóságára vonatkozó két rendelkezés

A megállapodás akkor lép teljes körűen hatályba, ha azt valamennyi tagállam parlamentje hivatalosan megerősítette.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A megállapodás

 • megszünteti vagy csökkenti a kereskedelmi akadályokat, a vámokat és az exporttal kapcsolatos költségeket
 • egyszerűsíti a papírmunkát, a műszaki szabályokat, a vámeljárásokat és a származási szabályokra vonatkozó követelményeket, a termékvizsgálati követelményeket, a közbeszerzési információkat, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdéseket stb.
 • fellendíti az élelmiszer-, állati és növényi termékek kereskedelmét, miközben fenntartja az emberek, állatok és növények egészségének és biztonságának magas szintjét
 • lehetővé teszi az Ön vállalkozása számára, hogy a kanadai kormány minden szintjén ajánlatot tegyen
 • további piaci hozzáférést teremt bizonyos ágazatokban, jobb mobilitást kínálva a munkavállalók számára, és megkönnyítve a képesítések kölcsönös elismerését a szakemberek számára
 • a kanadai piacon a kiváló minőségű európai élelmiszeripari termékek földrajzi árujelzőinek széles körét védi
 • előmozdítja a magas színvonalú beruházásokat az EU és Kanada között

Az érintett területek közé tartoznak az árukra vonatkozó piacra jutási szabályok, a kereskedelem technikai akadályai, az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések, a beruházások, a szolgáltatások, az elektronikus kereskedelem, a versenypolitika, a közbeszerzés, a szellemi tulajdon, a szabályozási együttműködés vagy a vitarendezés. A mellékletek vámlebontási menetrendeket, kontingenseket, eljárásokat, származási szabályokat, a megfelelőségértékelések kölcsönös elfogadását stb. tartalmazzák.

 

A megállapodás fejezeteit itt ismertetjük  röviden, a kapcsolódó szöveg pedig letölthető.

Vámtarifák

2017. szeptember 21-én Kanada és az EU már megszüntette vámsorainak 98 %-át, és megállapodott abban, hogy fokozatosan megszünteti szinte az összes fennmaradó vámsort. 2024-re az összes vámsor 99%-át eltörlik.

A vámok átmeneti megszüntetésének hatálya alá tartozó kanadai termékek közé tartoznak a következők:

 • gépjárművek
 • hajók
 • árpa és maláta
 • finomított cukor
 • burgonyakeményítő
 • virágok

A vámok átmeneti megszüntetésének hatálya alá tartozó európai termékek közé tartoznak a következők:

 • gépjárművek
 • néhány hal- és tenger gyümölcsei
 • nyers- és finomított cukor
 • bizonyos szemek

A vámok fokozatos eltörlése vámlebontási ütemtervet követ. A csökkentéseket a megállapodás 2A. mellékletében szereplő szakaszolási kategóriák fejezik ki.

 • A: nulla vámtétel 2017. szeptember 21-én
 • B: a vámot 3 év alatt egyenlő mértékben nullára kell csökkenteni
 • C: a vámot 5 év alatt egyenlő mértékben nullára kell csökkenteni
 • D: a vámot 7 év alatt egyenlő mértékben nullára kell csökkenteni
 • E: a vám mentesül a vámok eltörlése alól
 • S: a vám 5 évig változatlan marad, ezt követően a 8. év január 1-jén három egyenlő szakaszban el kell távolítani.
 • AV0 + EP: a hatálybalépéskor nullával egyenlő értékvám; az ezekre a származó árukra alkalmazandó belépésiár-rendszerből eredő külön vámtételt fenn kell tartani.

 

A „My Trade Assistant” (Kereskedelmi asszisztensem) megjeleníti az adott tarifacsoportokra vonatkozó vámlebontási ütemterveket.

Ipari termékek

Mindkét fél megállapodott abban, hogy az ipari termékekre vonatkozó vámtarifasorok 100%-át megszüntetik, amelyek 99,6%-a Kanada esetében a hatálybalépéskor, 99,4%-a pedig az EU esetében a hatálybalépéskor lép hatályba. A hatálybalépéskor nem liberalizált néhány termék közé tartozik a gépjárműipari termékek korlátozott száma, amelyeket 3, 5 vagy 7 év alatt viszonossági alapon liberalizálnak (17 termék a kanadai vámtarifa-ajánlatban és a megfelelő termékek az uniós ajánlatban). Kanada 7 év alatt (azaz 2024-ig) liberalizálja a hajókra vonatkozó fennmaradó vámtarifáit.

Mezőgazdasági termékek

Hatálybalépésével Kanada az összes mezőgazdasági tarifasorának 90,9%-a esetében eltörölte a vámokat. 2023-ra ez az arány 91,7%-ra fog emelkedni.

Az érzékeny mezőgazdasági termékek különleges elbánásban részesülnek:

Vámkontingensek

Mindkét fél vámkontingenseket alkalmaz bizonyos termékekre, többek között a kanadai marhahúsra, sertéshúsra és csemegekukoricára, valamint az európai sajtra. Ezek olyan meghatározott árumennyiségek, amelyek egy adott időkereten belül preferenciális tarifális elbánásra lesznek jogosultak.

Behozatal Kanadából

A vámkontingens-kiosztásokat a vámkontingensen belül rendelkezésre álló mennyiségek és a kérelmezett, a nemzeti hatóságok által az Európai Bizottságnak bejelentett mennyiség alapján számítják ki.

Miután az Európai Bizottság kiszámította és nyilvánosságra hozta az allokációkat, az uniós tagállamoknak behozatali vagy kiviteli engedélyeket kell kibocsátaniuk a vonatkozó vámkontingensek keretében kérelmezett mennyiségekre.

Az egyidejű vizsgálat alapvető szabályait az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 1301/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg.

Az uniós vámkontingensek kiosztási arányait a kiadott behozatali engedélyek tekintetében havonta teszik közzé, és azok a Húspiaci Megfigyelőközponton keresztül érhetők el.

A következő rendeletek határozzák meg, hogy az EU hogyan kezeli a CETA-ra vonatkozó különböző vámkontingenseit

Export Kanadába
 • Kanada éves modellt alkalmaz a tejtermékekre vonatkozó kvóták kiosztására
 • a kontingenskérelmekre november első felében kerül sor, a fel nem használt kontingensek visszajuttatására és újraelosztására pedig augusztus 1-jén.
 • Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen kvótára, kanadai lakosnak kell lennie, és aktívnak kell lennie a sajtágazatban.

A CETA keretében az EU-ból Kanadába exportált tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek elosztásáról további információk találhatók a „Közlemények” alatt a Global Affairs Canada honlapján.

Az importőröknek szóló értesítések meghatározzák azokat a jogosultsági kritériumokat, amelyek alapján az egyes vámkontingensek keretében allokációban részesülhetnek. Az értesítések általánosságban is tájékoztatást nyújtanak a vámkontingensek kezeléséről és a kérelmek benyújtásának folyamatáról. A pályázati űrlapokat és a kapcsolódó függelékeket minden egyes hirdetményhez csatolják.

A CETA sajtbirtokosok 2020. évi listája

Az ipari sajtra vonatkozó 2020. évi CETA-kvótabirtokosok listája

2019 – A CETA sajtra vonatkozó vámkontingensének felhasználási táblázata

Megjegyzendő továbbá, hogy

 • a gyümölcs- és zöldségfélék továbbra is az uniós belépésiár-rendszer hatálya alá tartoznak
 • a baromfira és a tojásra kivetett vámokat fenntartják

Borok és szeszes italok

A Kanadába belépő uniós borokra és szeszes italokra kivetett egyedi vámokat a CETA hatálybalépésekor eltörölték.

Az olyan szeszes italok esetében, mint a gin, a vodka és a whisky, a CETA azokkal a nem vámjellegű akadályokkal foglalkozik, amelyek jelentősen akadályozták az EU azon képességét, hogy behatoljon a kanadai piacra, különösen a következők révén:

 • a (Kanada által az importált borokra és szeszes italokra kivetett) szolgáltatásköltség-különbözeti díjnak a mennyiségen, nem pedig az értéken alapuló alkalmazása, és átláthatóbb módon történő kiszámítása, csökkentve az uniós termelők költségeit termékeik Kanadában történő értékesítésére
 • a kizárólag a kanadai termelők számára nyitva álló és a tartományi alkoholtanácsok monopóliumának alternatíváját jelentő, telephelyen kívüli kanadai magánüzletek számának befagyasztása
 • egyes szeszesital-tanácsok tartományon kívüli tevékenységeinek megakadályozása, amelyek tisztességtelen versenyhez vezettek Kanada területén és harmadik országokban
 • az importált ömlesztett szeszes italok helyi szeszes italokkal való keverésére vonatkozó kanadai követelmények eltörlése a palackozás előtt (ez a követelmény megakadályozta, hogy az importált ömlesztett szeszes italokat Kanadában történő palackozáskor földrajzi árujelzőként címkézzék)

A CETA magában foglalja mind az alkoholtartalmú italokról szóló 1989. évi EU–Kanada megállapodást, mind a borokról és szeszes italokról szóló 2004. évi EU–Kanada megállapodást, amelyek erős jogi garanciákat nyújtanak az európai és kanadai bor- és szeszesital-kereskedők számára. A 2004. évi megállapodás kisebb módosításait a CETA 30-B. melléklete tartalmazza. 

Halászat

Kanada a hatálybalépéskor teljes mértékben eltörölte a halászati termékekre kivetett valamennyi vámot.

Az EU a hatálybalépéskor vámtarifáinak 95,5%-át eltörölte, és megállapodott abban, hogy 3, 5 vagy 7 éven belül tovább szünteti a vámtarifák fennmaradó 4,5%-át.

A vámok megszüntetésével párhuzamosan az EU és Kanada nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedések alkalmazásával, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem révén fenntartható halászatot fog kialakítani.

 

Keresse meg az Ön termékére alkalmazandó vámtarifát a „My Trade Assistant” (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon.

Származási szabályok

 

A preferenciális elbánásra való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, ellenőrizze a „Származásiszabályok – Önértékelési eszköz (ROSA)” elnevezésű interaktív eszközta „Kereskedelmi asszisztensem” alkalmazásban, hogy felmérje, az Ön terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan kell elkészíteni a megfelelő dokumentumokat.

Aszármazási szabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk "gazdasági állampolgársága". Ha új vagy a témában, talál egy bevezetést a fő fogalmakhoz az áruk szakaszban.

Származási szabályok

A származási szabályokat az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) származási szabályokról és származási eljárásokról szóló jegyzőkönyve (HL L 11., 2017.1.14., 465. o.) határozza meg. Kérjük, olvassa el a származási szabályokra vonatkozó részletes iránymutatásokat is.

Az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás értelmében „származó”-e a termékem?

Ahhoz, hogy az Ön terméke a CETA szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára jogosult legyen, a terméknek az EU-ból vagy Kanadából kell származnia.

Egy termék akkor "származik" az EU-ból vagy Kanadából, ha megfelel az alábbi követelmények egyikének:

 • teljes egészében az EU-ban vagy Kanadában jött létre vagy került előállításra
 • kizárólag az EU-ból vagy Kanadából származó anyagokból állítják elő
 • az 5. mellékletben meghatározott termékspecifikus szabályoknak megfelelően kielégítő előállításon ment keresztül az EU-ban vagy Kanadában

Lásd még az 5. melléklet bevezető megjegyzéseit.

Ezenkívül az 5a. melléklet bizonyos termékekre vonatkozóan származási kvótákat és alternatív termékspecifikus szabályokat ír elő.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a felhasznált nem származó anyagok összértéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a tarifális besorolás megváltozását eredményezi a nem származó anyagok és a végtermék között (például papír előállítása [harmonizált rendszer, 48. árucsoport] nem származó cellulózból [harmonizált rendszer, 47. árucsoport])
 • egyedi műveletek – egyedi gyártási folyamatra van szükség, például szálak fonalakhoz történő fonására. Ezeket a szabályokat főként a textil- és ruházati, valamint a vegyipari ágazatban alkalmazzák.

E különböző szabályok kombinálhatók úgy, hogy a különböző szabályokat vagylagosan, vagy együttesen teljesítik.

Tippek és trükkök a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít, hogy segítsen Önnek megfelelni a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatároknak vagy a kumulációnak.

Tolerancia
 • a tűréshatár-szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt
 • ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó felső határérték túllépésére.
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer szerinti 50–63. árucsoportba tartozó, az 1. mellékletben szereplő textíliákra és ruházati cikkekre
Kumuláció

A CETA a származás kumulációjának három módjáról rendelkezik

 • kétoldalú kumuláció – a Kanadából származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat egy termék előállítása során használják fel
 • teljes kumuláció – lehetővé teszi a nem származó anyagokon az EU-ban vagy Kanadában végzett megmunkálás vagy feldolgozás figyelembevételét a termékspecifikus szabálynak való megfelelés elősegítése érdekében
 • kiterjesztett kumulációt lehetővé tevő záradék – egy szabadkereskedelmi megállapodás közös partnerétől származó anyagok az EU-ból vagy Kanadából származónak tekinthetők, ha azokat egy termék előállítása során használják fel. E rendelkezés feltétele, hogy a Felek megállapodjanak az alkalmazandó feltételekről.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, illetve a változtatás tilalmának.

A változtatás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Kanadába (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy harmadik országban további feldolgozásra kerülnének.

Egyes műveletek harmadik országban is végrehajthatók, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak

 • kirakodás
 • átrakodás
 • bármely más művelet, amely a termékek jó állapotban való megőrzéséhez vagy a terméknek az EU vagy Kanada területére történő szállításához szükséges
 • tárolás
 • a szállítmányok felosztása

A vámhatóság megkövetelheti az importőrtől annak bizonyítását, hogy azt a terméket, amelyre az importőr preferenciális tarifális elbánást igényel, a szállítási szabályoknak megfelelően szállították.

Vámvisszatérítés

A preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban fizetett vámok visszatérítése csak a CETA hatálybalépését követő első három évben, azaz 2020. szeptember 21-ig engedélyezett.

Származási eljárások

Ha preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és az árut importáló ország vámhatóságaival igazolnia kell kérelmét. Az eljárásokat a megállapodás származási szabályairól szóló jegyzőkönyv C. szakasza határozza meg.

Hogyan igényelhető kedvezményes tarifális elbánás?

Az importőrök preferenciális tarifális elbánást igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

Származási nyilatkozat

Az EU-ban nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • 500 EUR kis csomagok esetében, vagy
 • 1200 EUR az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében.
Az exportőr nyilatkozata

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Kanadából származik.

Az EU-ban is ki lehet egészíteni

Ugyanez a REX-szám más uniós preferenciális kereskedelmi megállapodások (például az EU Japánnal kötött kereskedelmi megállapodása) esetében is használható.

 • a származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletében található.
 • a származási nyilatkozatot fel kell tüntetni a számlán vagy bármely olyan kereskedelmi okmányon, amely kellő részletességgel írja le a származó terméket ahhoz, hogy lehetővé tegye annak azonosítását;
 • a származási nyilatkozat 12 hónapig érvényes attól a naptól számítva, amikor azt az exportőr kitöltötte
 • a származásmegjelölő nyilatkozat általában egy szállítmányra vonatkozik, de Kanadában egy évet meg nem haladó időszakon belül azonos termékek több szállítmányára is vonatkozhat
A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy a behozott termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek.

Kétség esetén a vámhatóság megkövetelheti az importőrtől annak bizonyítását, hogy azt a terméket, amelyre az importőr preferenciális tarifális elbánást igényel, a szállítási szabályoknak megfelelően szállították.

Az ellenőrzés a következő elveken alapul:

 • az importáló és az exportáló ország vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a termékek származásának a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzése. Az importáló ország nem látogathatja meg az exportőrt

Az ellenőrzés befejezését követően az importáló ország hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Gyakorlati útmutató a CETA származási szabályokra vonatkozó rendelkezéseiről

Termékkövetelmények

A műszaki szabályok olyan egyedi jellemzőket határoznak meg, amelyekkel egy terméknek rendelkeznie kell, mint például a tervezés, a címkézés, a jelölés, a csomagolás, a funkcionalitás vagy a teljesítmény, és amelyeket például az emberi egészség, a biztonság vagy a környezet védelmére terveztek. A kereskedők számára azonban költséges lehet a különböző piacok eltérő követelményeinek való megfelelés.

Az uniós és kanadai műszaki szabályok és előírások összeegyeztethetőbbé váltak annak érdekében, hogy a vállalkozások ugyanazt a terméket vagy ugyanazt a terméket kevesebb módosítással értékesíthessék mindkét piacon. Ez lehetővé teszi a kisvállalkozások, különösen a mikrovállalkozások számára, hogy versenyezzenek a nagyobb vállalatokkal, és részt vegyenek a nemzetközi ellátási láncokban és az e-kereskedelemben.

A CETA olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek biztosítják az átláthatóságot – például azt, hogy az érdekelt felek mindkét oldalon észrevételeket tehessenek a Kanada vagy az EU által kidolgozandó javasolt műszaki szabályokkal kapcsolatban).

Ezen túlmenően az EU és Kanada megállapodtak abban, hogy megerősítik a szabványügyi szerveik, valamint vizsgálati, tanúsítási és akkreditációs szervezeteik közötti kapcsolatokat és együttműködést.

A szabályozott termékek tanúsításának megkönnyítése

Az EU és Kanada megállapodtak abban, hogy megerősítik a szabványügyi szerveik, valamint vizsgálati, tanúsítási és akkreditációs szervezeteik közötti kapcsolatokat és együttműködést.

A CETA olyan rendelkezéseket határoz meg, amelyek segítenek elkerülni a szükségtelen fennakadásokat és biztosítják az átláthatóságot (például azt, hogy az érdekelt felek mindkét oldalon észrevételeket tehessenek a Kanada vagy az EU által kidolgozandó javasolt műszaki szabályokkal kapcsolatban).

Megfelelőségértékelés – kölcsönös elfogadás

Kanada és az EU megállapodtak abban, hogy elfogadják az EU-ban található elismert megfelelőségértékelő testületek által kiállított kötelező megfelelőségértékelési tanúsítványokat, és fordítva a CETA-jegyzőkönyv hatálya alá tartozó ágazatok esetében a kanadai vagy uniós követelményeknek való megfelelés igazolására.

megfelelőségértékelés eredményeinek kölcsönös elfogadásáról szóló jegyzőkönyv a meglévő kölcsönös elismerési megállapodás helyébe lép, és kiterjeszti a termékkört a további bővítés lehetőségével.

A jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékek a következők:

 • elektromos és elektronikus berendezések, beleértve az elektromos berendezéseket és készülékeket, valamint a kapcsolódó alkatrészeket
 • rádió- és távközlési végberendezések
 • elektromágneses összeférhetőség (EMC)
 • játékok
 • építési termékek
 • gépek, beleértve az alkatrészeket, részegységeket, beleértve a biztonsági alkatrészeket, cserélhető berendezéseket és gépszerelvényeket
 • mérőműszerek
 • melegvízkazánok, beleértve a kapcsolódó berendezéseket is
 • robbanásveszélyes légkörben használt berendezések, gépek, készülékek, eszközök, vezérlőelemek, védelmi rendszerek, biztonsági eszközök, vezérlőeszközök és szabályozó eszközök, valamint a kapcsolódó műszerek, megelőzési és észlelési rendszerek (ATEX-berendezések)
 • kültéri használatra szánt berendezések, mivel környezeti zajkibocsátással kapcsolatosak
 • kedvtelési célú vízi járművek, beleértve azok alkatrészeit is

Hogyan lehet megtalálni a jóváhagyott megfelelőségértékelő szervezeteket?

 • a meglévő kölcsönös elismerési megállapodás alapján elismert szervek a CETA keretében továbbra is azok maradnak
 • egy új megfelelőségértékelő testület elismeréséhez a kijelölő félnek meg kell adnia a másik félnek a jegyzőkönyv 3. mellékletében felsorolt információkat.

A NANDO adatbázis a bejelentett és kijelölt szervezeteket, valamint a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos egyéb releváns információkat tartalmazza.

Jóváhagyott megfelelőségértékelő testületek

Élelmiszeripari termékek

A CETA tovább egyszerűsíti a jóváhagyási eljárásokat, csökkenti a költségeket és javítja az állati és növényi termékek kereskedelmének kiszámíthatóságát

 • az EU-ba importált valamennyi terméknek meg kell felelnie az alkalmazandó egészségügyi és növény-egészségügyi előírásoknak, és fordítva
 • információkat és követelményeket talál az élelmiszeripari termékek Kanadába történő kivitelére vonatkozóan
 • az élelmiszeripari termékek EU-ba történő behozatalára vonatkozó követelmények

A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Ügynökség (CanadianFood Inspection Agency, CFIA)határozza meg az élelmiszerek, a mezőgazdasági inputanyagok és a mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó politikákat és rendeleteket.

Kanadai Határszolgálati Ügynökség (CBSA) felelős az élelmiszerek, a mezőgazdasági inputanyagok és a mezőgazdasági termékek kezdeti importellenőrzéséért.

Példák élelmiszeripari termékekre vonatkozó címkézési követelményekre Kanadában

 • nyelvi követelmények
 • közönséges név
 • nettó mennyiség
 • Összetevők és allergének
 • Táplálkozási Tények Tábláz
 • a kereskedő azonosító adatai 
 • „Legjobb minőségmegőrzési idő”, „Csomagolva” és lejárati időpontok
 • tárolási utasítások
 • származási ország
 • azonossági szint

További címkézési követelmények a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Ügynökség ipari címkézési eszközében találhatók.

Ez egy lista azokról a szabályokról, amelyek hasznosak lehetnek az élelmiszeripari termékek Kanadába történő exportálásakor

Állatok és állati termékek

A CETA megerősíti az EU és Kanada között az állategészségügy területén meglévő, magas szintű kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést, és magában foglalja az exportőrök jóváhagyási eljárásának további egyszerűsítését.

 • Kanada újra megnyitotta marhahúspiacát tizenkilenc uniós tagállam előtt
 • járványkitörés (úgynevezett regionalizáció) esetén a felek megállapodtak abban, hogy minimálisra csökkentik a kereskedelmi korlátozásokat, és a nem érintett területekről származó kereskedelem megszakítás vagy hosszadalmas újraengedélyezési eljárások nélkül folytatódhat

A Kanadába exportált állatokra és állati termékekre vonatkozó követelmények

Növények, gyümölcsök és zöldségek

A CETA új eljárásokat vezet be a növények, gyümölcsök és zöldségek Kanada általi jóváhagyási folyamatának egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében.

A CETA lehetővé teszi Kanada számára, hogy a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó jelenlegi országonkénti és termékenkénti megközelítést uniós szintű értékelési és jóváhagyási eljárásokkal váltsa fel.

A cél az exportőrök számára kiszámíthatóbb szabályozási környezet megteremtése.

A felek valamennyi termékkategória tekintetében megállapodtak abban, hogy gyorsított eljárásokat alakítanak ki a prioritásként azonosított tételekre vonatkozóan.

Kanadába irányuló növényi és növényitermék-kivitelre vonatkozó információk és követelmények

Gyógyszerek

A CETA a helyes gyártási gyakorlatok kölcsönös elismerésére és az EU és Kanada között már működő gyógyszergyárak ellenőrzésére épül, és csökkenti a kettős ellenőrzéseket.

Ez azt jelenti, hogy gyógyszergyártóként jelentősen kisebb adminisztratív terhekkel és költségekkel kell szembenéznie, és az uniós és kanadai szabályozók jobban kihasználhatják erőforrásaikat azáltal, hogy csökkentik a párhuzamos ellenőrzéseket, és ehelyett azokra a piacokra összpontosítanak, ahol nagyobb a kockázat. Konkrétan

 • Kanada elfogadja az EU területén bármely uniós tagállam hatósága által végzett ellenőrzéseket, és fordítva
 • a harmadik országokban végzett ellenőrzések is elismerhetők

 

Napjaink világgazdaságában az EU-ban forgalmazott kész gyógyszerek 40%-a a tengerentúlról származik, csakúgy, mint a gyógyszerek EU-n belüli forgalmazásához használt gyógyszerhatóanyagok 80%-a.

További információk: Jegyzőkönyv a gyógyszeripari termékek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó megfelelési és végrehajtási program kölcsönös elismeréséről.           

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályokat és követelményeket a „My Trade Assistant” (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon találja.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet jelenthetnek az Ön mint exportőr számára.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását vagy megakadályozza az exportálást, elmondhatja nekünk
 • az online űrlap segítségével tegyen jelentést arról, hogy mi akadályozza az Ön Kanadába irányuló exportját, és az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Lépjen velünk kapcsolatba

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A Lépésről lépésre útmutatók ismertetik azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyeket elő kell készítenie a termékek vámkezeléséhez.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy némelyikét:

 • kereskedelmi számla (keresse meg a formájával és tartalmával kapcsolatos konkrét követelményeket a My Trade Assistant-ban)
 • csomagolási lista
 • egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség érdekében érdemes lehet előzetesen kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást kérni.

 

A termék vámkezeléséhez szükséges dokumentumokkal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a „My Trade Assistant” oldalra.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

A preferenciális vámtarifa igénylése céljából a termékek származásának bizonyítására vonatkozó szabályok, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályok leírása a származási szabályokról szóló fenti szakaszban található.

A behozatali és kiviteli vámeljárással kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A CETA jobb szellemitulajdon-jogokat biztosít az innovatív, művészi, megkülönböztethető és kiváló minőségű termékeket Kanadába exportáló európai vállalatok számára, valamint oltalmat biztosít a gyógyszeripari termékek és a földrajzi árujelzők számára.

Kanada megerősítette a hamisított védjegyekkel, a szerzői jogi kalózkodással érintett árukkal és a hamis földrajzi árujelzővel ellátott árukkal szembeni, határokon alkalmazott intézkedéseit azáltal, hogy lehetővé tette a vámhatóságok számára a feltételezett hamisított áruk visszatartását.

Szellemi tulajdon

A kereskedelmi megállapodás korszerű szabályokat is előirányoz a szellemi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére.

Szerzői jog a digitális korban

A CETA-val Kanada beleegyezett abba, hogy szerzői jogi védelmi rendszerét összehangolja a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) következő „internetszerződéseivel”.

 • a WIPO Szerzői Jogi Szerződése
 • a WIPO Előadásokról és Hangfelvételekről szóló Szerződése

Az internetes szerződések olyan normákat állapítanak meg, amelyek megakadályozzák a kreatív iparágak számára fontos kreatív alkotásokhoz való engedély nélküli hozzáférést és azok online vagy digitális formában történő felhasználását.

A megállapodás fontos rendelkezéseket tartalmaz az internetszolgáltatók jogsértő tartalmakért való felelősségének korlátozására vonatkozóan, amennyiben azok megfelelnek számos feltételnek, például az ilyen tartalmak hatékony bejelentésére szolgáló rendszernek.

Kanada beleegyezett annak biztosításába is, hogy a jogtulajdonosok hatékonyan használhassák a technológiát jogaik védelmére és műveik online engedélyezésére

 • például védelmet és hatékony jogorvoslatot biztosítanak a jogosultak által jogaik védelme érdekében alkalmazott technológiai intézkedések (például titkosítás) megkerülése ellen
 • továbbá tilos szándékosan módosítani vagy törölni az elektronikus „jogkezelési információkat”, azaz a védett anyagot kísérő, a művet, annak alkotóit, előadóját vagy tulajdonosát azonosító információkat, valamint a felhasználás feltételeit
Műsorszórási jogok

Kanada abban is megállapodott, hogy jobban védi az európai művészek jogait azáltal, hogy kizárólagos jogot biztosít az előadóművészeknek előadásaik vezeték nélküli sugárzásának és nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére vagy megtiltására.

Ezek a jogok biztosítani fogják, hogy mind az európai, mind a kanadai művészeket megjutalmazzák kreativitásukért, és ösztönzést kapjanak arra, hogy továbbra is új művészeti alkotásokat hozzanak létre.

 • Az európai művészek jogdíjat kaphatnak például olyan kávézóktól és kiskereskedelmi létesítményektől, amelyek a fogyasztók vonzása érdekében zenélnek
 • Kanada biztosítja, hogy egyszeri méltányos díjat fizetnek a vezeték nélküli sugárzásért vagy a nyilvánossághoz közvetítésért, és ezt a díjat megosztják az érintett előadóművészek és hangfelvétel-előállítók között
Növényfajta-oltalom

Kanada arról is megállapodott, hogy az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) 1991. évi okmánya alapján megerősíti a növényfajták védelmét.

Ez azt jelenti, hogy védelmet élveznek azok az innovatív növényfajták, amelyek például jobb terméshozamhoz vezethetnek, és ezért valószínűleg gyorsabban kerülnek be a kanadai piacra a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók javára.

Az EU az új növényfajták egyik fő szolgáltatója. Ezt a fontos kutatási és innovációs tevékenységet a közösségi növényfajta-oltalomnak nevezett sui generis típusú szellemi tulajdon védi. Ez nem kapcsolódik a géntechnológiával módosított szervezetek használatához.

Fellépés a hamisítványok ellen

Kanada arról is megállapodott, hogy megerősíti a hamisított védjegyek, a szerzői jogi kalózkodással érintett áruk és a hamis földrajzi árujelzővel ellátott áruk elleni, határokon alkalmazott intézkedéseit, nevezetesen azáltal, hogy lehetővé teszi a vámhatóságok számára a hamisított áruk hivatalból történő visszatartását.

 • Kanada illetékes hatóságai saját kezdeményezésükre felléphetnek a szellemitulajdon-jogot feltehetően sértő áruk ideiglenes lefoglalása érdekében
 • a márkákat nem kell egyénileg bejegyeztetni a kanadai vámhatóságoknál ahhoz, hogy oltalomban részesüljenek

Kanada olyan eljárásokat fogad el vagy tart fenn, amelyek alapján a jogtulajdonos kérheti illetékes hatóságaitól a szellemitulajdon-jogot feltehetően sértő áruk kiadásának felfüggesztését vagy azok visszatartását.

Kanada azt is lehetővé tette az igazságügyi hatóságok számára, hogy meghozzák a szükséges ideiglenes intézkedéseket, és közvetlenül a hamisított árukat a piacra hozó közvetítőkkel szemben tiltó végzéseket bocsássanak ki.

Gyógyszerek

A CETA három módon javítja az innovatív gyógyszerek szellemi tulajdonjogait

 • a gyógyszeripari szabadalommal rendelkező innovátorok ugyanúgy jogosultak fellebbezni a forgalombahozatali engedélyre vonatkozó határozatok ellen Kanadában, mint más gyártók
 • Kanada elkötelezi magát a jelenlegi adatvédelmi rendszere (6 + 2 év) mellett, ezáltal jogbiztonságot nyújtva egy olyan területen, ahol a hosszú távú beruházások elengedhetetlenek
 • Kanada az uniós rendszer mintájára szabadalmi idő-helyreállítási rendszert vezet be a forgalombahozatali engedélyezési eljárás indokolatlan késedelmeinek kompenzálása érdekében, beleértve a kiegészítő oltalom maximális időtartamát (2 év) – a felek megállapodtak a harmadik országokba irányuló kivitelre vonatkozó kivételek lehetőségéről

További információk a szellemitulajdon-jogok védelméről az EU-ban.

 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal foglalkozó európai információs szolgálat (IPR Helpdesk) segélyvonalat biztosít a szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen segítségnyújtáshoz. Tanácsadás és támogatás a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kérdésekben az uniós piacon kívül.

Földrajzi árujelzők

A Kanadában és az EU-ban oltalom alatt álló borok és szeszes italok földrajzi árujelzőit a borok és szeszes italok kereskedelméről szóló 2004. évi megállapodás III. mellékletének a) pontja, illetve IV. mellékletének a) pontja sorolja fel.

A CETA-ba integrált, az EU és Kanada közötti, borokról és szeszes italokról szóló megállapodás alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelzők mellett Kanada 143 földrajzi árujelző – az EU meghatározott városaiból vagy régióiból származó, jellegzetes élelmiszer- és italtermékek – oltalmáról állapodott meg.

Kanada az EU-hoz hasonlóan meg fogja védeni ezeket a hagyományos európai termékeket az utánzatoktól. Jogellenes lenne megtéveszteni a fogyasztókat a termék valódi származásával kapcsolatban, például olyan zászlók használatával, amelyek hamisan idéznek egy oltalom alatt álló uniós földrajzi jelzést vagy azt az országot, ahonnan a földrajzi jelzéssel ellátott termék származik. Az uniós jogtulajdonosok közigazgatási eljárást alkalmazhatnak a földrajzi árujelzők oltalmának Kanadában történő fenntartására, ahelyett, hogy csak a nemzeti bírósági rendszer hosszadalmasabb és összetettebb eljárásaira támaszkodnának.

A Kanadában oltalom alatt álló földrajzi árujelzők jegyzéke

A jegyzék a jövőben további termékekre is kiterjeszthető, amennyiben az EU és Kanada erről megállapodik.

A földrajzi jelzéseknek a CETA-nak köszönhetően Kanadában biztosított oltalmáról további információk találhatók ebben a gyakorlati útmutatóban.

A borok és szeszes italok kereskedelméről szóló 2004. évi megállapodásban felsorolt földrajzi jelzések tekintetében ahhoz, hogy Kanadában oltalomban részesüljenek, e földrajzi jelzések jogosultjainak be kell jegyezniük földrajzi jelzéseiket a Kanadai Szellemi Tulajdoni Hivatalnál.

A nyilvántartásba vételi eljárást itt ismertetjük.

Elektronikus kereskedelem

Az elektronikus kereskedelemről szóló fejezet az általános rendelkezésekben megemlíti, hogy a Felek elismerik az elektronikus kereskedelem kkv-k általi használata megkönnyítésének fontosságát.

Szolgáltatások

A CETA jogbiztonságot biztosít az uniós és kanadai szolgáltatók számára azáltal, hogy magas szintű liberalizációt ír elő Kanadában és az EU-ban.

Az EU nagyobb hozzáférést kap a kanadai piachoz, különösen a tengeri szolgáltatások tekintetében.

Fokozatos liberalizáció és átláthatóság

Kanada nem vezethet be új kvótákat vagy új diszkriminatív intézkedéseket az uniós szolgáltatókkal szemben, kivéve néhány érzékeny ágazatban. A megállapodás azt is garantálja, hogy az uniós szolgáltatók

 • a piacra jutás magasabb szintje, amely túlmutat Kanada WTO-kötelezettségvállalásain
 • a legtöbb jövőbeli liberalizáció, amelyet Kanada vállalhat

Kanada számos korlátozást megszüntetett az állampolgárságra és a tartózkodási feltételekre vonatkozóan számos szakember számára, akik Kanadában gyakorolhatnak, beleértve a következőket:

 • ügyvédek
 • könyvelők
 • építészek
 • mérnökök

A távközlés, valamint a postai és futárpostai szolgáltatások terén Kanada első alkalommal zárta le a jövőbeli liberalizációt.

Tengeri szolgáltatások

A kanadai tengeri szállítási piac új megnyitása megkönnyíti az uniós tengeri fuvarozók és nagyobb hajóik számára, hogy Kanadában működjenek a Montreal és Halifax közötti fontos útvonalon.

Mindkét kikötő jelentős a kanadai keleti parton. Montreal egy nagy kikötő, amely 1,4 millió szabványos konténert kezel (2015-ben az összes import- és exportkonténer), míg Halifax 0,4 millió húsz lábnak megfelelő egységet (TEU) kezel (2015).

Az EU messze világelső a kotrási szolgáltatások terén. A CETA-val Kanada a kotrási tevékenységek piacát is megnyitja az uniós gazdasági szereplők előtt, amelynek becsült értéke évi 150–400 millió CAD (kb. 104–278 millió EUR) között van.

Szabályozási szabályok

A vállalt ambiciózus piacrajutási kötelezettségvállalások mellett a CETA olyan innovatív és szigorú szabályozási szabályokat is tartalmaz, amelyek kiegészítik és erősítik a két fél által vállalt piacrajutási kötelezettségvállalásokat.

E szabályozási szabályok közé tartozik a belföldi szabályozásra vonatkozó, kölcsönösen kötelező erejű szabályok egyik legkiterjedtebb és legátfogóbb csoportja, amely szinte valamennyi szolgáltatás és befektetési tevékenység engedélyezési rendszerével foglalkozik. A szöveg tisztességes és átlátható rendszert biztosít valamennyi kérelmező számára, és a lehető legzökkenőmentesebbé teszi az engedélyezési eljárást.

Szakemberek mozgása

A szakemberek ideiglenes beutazásáról szóló, elfogadott csomag a következő előnyöket tartalmazza:

 • Az uniós vállalatok legfeljebb 3 évig küldhetik ki vállalaton belül áthelyezett személyeiket Kanadába – a korábbi megállapodásokra építve ez az előny általában minden ágazatra vonatkozik
 • meghosszabbított tartózkodás szakemberek számára – a szerződéses szolgáltatók vagy a független szakemberek (a megállapodásban meghatározottak szerint) 12 hónapig tartózkodhatnak a másik fél területén (a korábban lehetséges kétszerese)

A szerződéses szolgáltatók számára előnyösek a jobb belépési és tartózkodási feltételek (például a kanadai beszállítókkal szembeni megkülönböztetésmentes bánásmód) további ágazatokban. Ezek közé tartoznak a következők:

 1. Tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban:
  • bányászati
  • távközlési szolgáltatások
  • postai és futárpostai szolgáltatások
  • biztosítás és biztosítással kapcsolatos szolgáltatások
  • egyéb pénzügyi szolgáltatások
  • közlekedés
  • gyártás
 2. Berendezések karbantartása és javítása, pl.
  • hajók, vasúti szállítóeszközök
  • gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállítóeszközök
  • légi jármű és alkatrésze
  • fémtermékek, nem irodai gépek és egyéb berendezések és háztartási cikkek
 3. Kapcsolódó tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások
 4. Környezetvédelmi szolgáltatások

Új profilok: a kanadai piachoz való preferenciális hozzáférés és a Kanadában alkalmazott megkülönböztetésmentes bánásmód az uniós beszállítók új kategóriáira is alkalmazandó lesz, a megállapodásban meghatározottak szerint: befektetők, rövid távú üzleti látogatók és technológusok.

Kanada a vállalaton belül áthelyezett uniós személyek házastársaira ugyanolyan elbánást fog alkalmazni, mint a vállalaton belül áthelyezett kanadai személyek házastársaira az EU-ban.

A képesítések kölcsönös elismerése

A magasan képzett szakemberek EU és Kanada közötti mobilitásának megkönnyítése érdekében a CETA létrehozza a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének keretét, és meghatározza a szakmaspecifikus megállapodásokra irányuló tárgyalások általános feltételeit és iránymutatásait.

A CETA részletes keretet biztosít a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások tárgyalásához és megkötéséhez.

A megállapodás mindkét fél szabályozott szakmák szövetségeire bízza, hogy az illetékes CETA-bizottságnak szóló ajánlások révén kezdeményezzék a kölcsönös elismerésről szóló tárgyalások folyamatát, és állapodjanak meg a konkrét feltételekről. Amint az egyesületek megállapodnak a keretben meghatározott elvekről és eljárásokról, a kölcsönös elismerésről szóló megállapodás jogilag kötelező erejűvé válik, biztosítva, hogy az európai szakemberek képesítését az illetékes kanadai hatóságok elismerjék, és fordítva.

Közbeszerzés

A CETA révén az uniós vállalatok mostantól a közbeszerzés mindhárom szintjén pályázhatnak kanadai kormányzati pályázatokra: szövetségi, tartományi és önkormányzati.

Kanadában tartományok és területek rendelkeznek joghatósággal olyan közjavak felett, mint

 • egészségügyi ellátás
 • oktatás
 • jóléti
 • Tartományon belüli szállítás.

Az önkormányzatok irányítják

 • helyi közlekedés
 • iskolai táblák
 • közművek stb.

A CETA hatálya alá tartozó beszerzést végző szervek a 19-1-19-8. mellékletben találhatók.

A CETA jogbiztonságot is teremt azzal kapcsolatban, hogy a kanadai állami ügynökségek és szervek nem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést az európai vállalatokkal szemben – azaz nem korlátozhatják a vállalatok hozzáférését a közbeszerzési eljárásokhoz.

A beszállítók megtámadhatják azokat a közbeszerzési döntéseket, amelyek véleményük szerint ellentétesek a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel. Kanadában a Kanadai Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság (a továbbiakban: CITT) látja el ezt a szerepet.

Kanada átláthatóbbá tette a pályázati eljárást azáltal, hogy valamennyi közbeszerzési pályázatát közzétette a CanadaBuys elnevezésű egyetlen közbeszerzési weboldalon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy regisztrálnia kell ezen az oldalon, hogy ajánlatot tudjon tenni a kanadai piacon.

 

Ha tudni szeretné, hogy jogosult-e részt venni egy adott közbeszerzési eljárásban az EU-n kívül, használja a „My Trade Assistant for Procurement” felületet.

Beruházás

Amint a CETA véglegesen hatályba lép, nagyobb kiszámíthatóságot, átláthatóságot és védelmet biztosít az uniós és kanadai befektetők számára a Kanadába, illetve az EU-ba irányuló beruházásaik tekintetében.

A CETA beruházásvédelmi rendelkezései és az új beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer magas szintű védelmet biztosít a befektetők számára, miközben teljes mértékben megőrzi a kormányok szabályozáshoz és olyan közpolitikai célkitűzések követéséhez való jogát, mint az egészség, a biztonság vagy a környezet védelme.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer egyértelműen szakít a beruházó és az állam közötti vitarendezés (ISDS) régi megközelítésével, és bizonyítja az EU és Kanada azon közös eltökéltségét, hogy méltányosabb, átláthatóbb és intézményesítettebb rendszert hozzanak létre a beruházási viták rendezésére.

A CETA beruházási rendelkezései az egyes uniós tagállamok és Kanada közötti nyolc meglévő kétoldalú beruházási megállapodás helyébe is lépnek.

A kanadai vállalatok felvásárlásának az Investment Canada Act szerinti felülvizsgálatára vonatkozó küszöbértéket jelentősen megemelték a jelenlegi 354 millió CAD-ról 1,5 milliárd CAD-ra. Ez minden uniós befektetőre vonatkozik, kivéve az állami tulajdonú vállalatokat.

Ha Kanadában kíván befektetni, itt tudhat meg többet.

Megjegyzés: A beruházásvédelem és a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer, valamint a portfólióbefektetések piacához való hozzáférés nem kerül ideiglenesen alkalmazásra az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. október 28-i(EU) 2017/38 tanácsi határozattal (HL L 11., 2017.1.14., 1080. o.) összhangban – „1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Linkek és kapcsolatok

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió kanadai küldöttsége

Cím:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Térkép

Tel.: +1 6132386464

E-mail cím: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AUSZTRIA

Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANADÁBAN

Előny Ausztria Toronto

Ausztria Főkonzulátusa – Kereskedelmi Részleg Előny Ausztria

Cím:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1 Térkép

Tel.: +1 4169673348

E-mail cím: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

E-mail cím: montreal@advantageaustria.org 

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7 Térkép

Tel.: +1 6137891444, 

E-mail cím: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIUM

Vallónia Külkereskedelmi és Befektetési Ügynökség€ 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Exportálás

Flandriai kereskedelem

KANADÁBAN

Flandria/Vallónia/Brüsszel

Ontario, Manitoba kereskedelmi képviselője

Cím:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2 (Térkép megjelenítése)

Tel.: +1 416515-7777

E-mail cím: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flandria Québec, Új-Fundland és Labrador, Nunavut, New Brunswick, Új-Skócia, Prince Edward-sziget
kereskedelmi képviselője

Cím:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4 Térkép megjelenítése

Tel.: +1 514289-9955

E-mail cím: montreal@fitagency.com

 

Vallónia Québec, Új-Fundland és Labrador, Nunavut, New Brunswick, Új-Skócia, Prince Edward-sziget
kereskedelmi képviselője

Cím:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8 Térkép

Tel.: +1 514939-4049

 

Québec, Új-Fundland és Labrador, Nunavut, New Brunswick, Új-Skócia, Prince Edward-sziget brüsszeli
kereskedelmi képviselője

Cím: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7 (Térkép megjelenítése)

Tel.: +1 514286-1581

E-mail cím: info@bruxelles-canada.com

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

360 Albert Street, 8th floor, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7 Térkép

Tel.: +1 6132367267

E-mail cím: ottawa@diplobel.fed.be

BULGÁRIA

A bolgár kis- és középvállalkozások támogatásáért felelős ügynökség
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5 Térkép

Tel.: +1 613893215

E-mail cím: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HORVÁTORSZÁG

Exportportál
Izvozni portál

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6 Térkép

Tel.: +1 6135627820

E-mail cím: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Főkonzulátus

Cím:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8 Térkép

Tel.: +1 9052779051

E-mail cím: genmiss@mvep.hr
E-mail cím: croconsulate.miss@mvep.hr

CIPRUS

Kereskedelmi Szolgálat
Υπηρεσία Εμπορίου

KANADÁBAN

Főbizottság

Cím:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Térkép

Tel.: +1 6135630727

E-mail cím: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Tiszteletbeli konzulátus

Cím:

435 Donald Street, Coquitlam, Brit Columbia, V3K 3Z9 Térkép

Tel.: +1 6049362268

E-mail cím: tberggre@sfu.ca

 

Kereskedelmi részleg

Cím:

13 East 40th Street, New York, NY 10016, Amerikai Egyesült Államok

Tel.: +1 2122139100

E-mail cím: ctncy@cyprustradeny.org

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A Cseh Köztársaság Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának Nemzeti Kereskedelemfejlesztési Ügynöksége
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu

KANADÁBAN

CzechTrade Kanada

Cím:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, Amerikai Egyesült Államok

Tel.: +1 4032694924

E-mail cím: calgary@czechtrade.cz
E-mail cím: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ottawai Nagykövetség

Cím:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2 Térkép

Tel.: +1 6135623875

Honlap: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail cím: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail cím: commerce_ottawa@mzv.cz

 

A Cseh Köztársaság Főkonzulátusa

Cím:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Térkép

Honlap: www.mzv.cz/toronto

E-mail cím: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail cím: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNIA

Dánia Külügyminisztériuma Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANADÁBAN

Dánia Kereskedelmi Tanácsa

Cím:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Térkép

Tel.: +1 416962-5661

E-mail cím: yyzhkt@um.dk

Ottawai Nagykövetség

Cím:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1 Térkép

Tel.: +1 6135621811

E-mail cím: ottamb@um.dk 

ÉSZTORSZÁG

Vállalkozás Észtország (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4 Térkép

Tel.: +1 6137894222

E-mail cím: embassy.ottawa@mfa.ee

FINNORSZÁG

Finpro

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5 Térkép

Tel.: +1 6132882233

E-mail cím: embassy@finland.ca

E-mail cím: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIAORSZÁG

Business France (üzleti Franciaország)

KANADÁBAN

Kanadai kereskedelmi képviselő: Business France (üzleti Franciaország)

Toronto

Cím:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9 Térkép megjelenítése

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France, Franciaország

Cím:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8 (Térkép megjelenítése)

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Cím:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Vancouver, Kanada (Térkép megjelenítése)

Tel.: +1 6046390923

E-mail cím: canada@businessfrance.fr

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9 Térkép

Tel.: +1 6137891795

E-mail cím: politique@ambafrance-ca.org

NÉMETORSZÁG

Németország Kereskedelem és Befektetés (GTAI)

KANADÁBAN

Kanadai Német Kereskedelmi Kamara

Cím:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2 Térkép

Tel.: +1 416598-3355

E-mail cím: info@germanchamber.ca

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: +1 613 232 1101

E-mail cím: info@ottawa.diplo.de

GÖRÖGORSZÁG

Enterprise Greece Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6 Térkép

Tel.: +1 6132386271

E-mail cím: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Főkonzulátus

Cím:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1 Térkép

Tel.: +1 4165150133

E-mail cím: ecocom-toronto@mfa.gr

MAGYARORSZÁG

Magyar Nemzeti Kereskedőház

Nemzeti Befektetési Ügynökség
http://www.hipa.hu/

KANADÁBAN

Torontói Főkonzulátus

Cím:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto (Térkép megjelenítése)

Tel.: +1 6473492550

E-mail cím: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9 Térkép

Tel.: +1 6132307560

E-mail cím: mission.ott@mfa.gov.hu

ÍRORSZÁG

Enterprise Ireland (Írország)

KANADÁBAN

Kanadai kereskedelmi képviselő: Enterprise Ireland (Írország)

Cím:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Térkép

Tel.: +1 4169345033

E-mail cím: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail cím: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

Varette Building, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4 Térkép

Tel.: +1 6132336281

E-mail cím: embassyofireland@rogers.com

OLASZORSZÁG

ICE
Olasz Kereskedelmi Ügynökség –Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

KANADÁBAN

Az Olasz Főkonzulátus Olasz Kereskedelemfejlesztési Ügynöksége

Cím:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4 Térkép

E-mail cím: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Cím:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4 Térkép

Tel.: +1 5142840265

E-mail cím: montreal@ice.it

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9 Térkép

Tel.: +1 6132322401

E-mail cím: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETTORSZÁG

Lett Befektetési és Fejlesztési Ügynökség
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8 Térkép

Tel.: +1 6132386014

E-mail cím: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVÁNIA

Litvániai vállalkozás

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Térkép

Tel.: +1 61356754 58

E-mail cím: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg a vállalkozások számára

KANADÁBAN

Tiszteletbeli konzulátus Ottawában

Cím:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4 Térkép

Tel.: +1 6137554091

E-mail cím: luxconsulottawa@gmail.com

 

Washingtoni Nagykövetség

Cím:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC, Amerikai Egyesült Államok 20008

Tel.: +1 2022654171

E-mail cím: luxembassy.was@mae.etat.lu

MÁLTA

Malta Enterprise (Máltai Vállalkozás)

KANADÁBAN

Kanadában Torontói Főkonzulátus

Cím:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3 Térkép

Tel.: +1 4162070922

E-mail cím: maltaconsulate.toronto@gov.mt

HOLLANDIA

Holland Vállalkozói Ügynökség
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – online portál külföldi és holland induló vállalkozások számára

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4 (Térkép)

Tel.: +1 613 237 503

E-mail cím: ott@minbuza.nl

 

Torontói Főkonzulátus

Cím:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3 Térkép

Tel.: +1 416 595 2402

Honlap: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail cím: tor-ea@minbuza.nl

LENGYELORSZÁG

Lengyel Befektetési és Kereskedelmi Ügynökség (korábbi Lengyel Információs és Külföldi Befektetési Ügynökség)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Elnöki titkárság:

Tel.: +48 223349871

Külföldi Befektetési Osztály:

Tel.: +48 223349875

Gazdaságfejlesztési Tanszék:

Tel.: +48 223349820

Gazdaságfejlesztési Osztály:

Tel.: +48 223349926

Információs és Kommunikációs Osztály:

Tel.: +48 223349994

 

KANADÁBAN

Lengyel Befektetési és Kereskedelmi Ügynökség Torontóban

Cím:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8 Térkép

E-mail cím: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Lengyel Köztársaság Ottawai Nagykövetsége

Cím:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3 Térkép

Tel.: +1 6137890468

E-mail cím: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

A Lengyel Köztársaság Torontói Főkonzulátusa

Cím:

2603 Lake Shore Blvd, Amerikai Egyesült Államok West, Toronto, Ontario, M8V 1G5 Térkép

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

E-mail cím: toronto.info@msz.gov.pl 

 

A Lengyel Köztársaság Vancouveri Főkonzulátusa

Cím:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Brit Columbia, V6E 2K3 Térkép

Tel.: +1 6046883458

E-mail cím: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

A Lengyel Köztársaság montreali konzulátusa

Cím:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8 Térkép

Tel.: +1 6137890468 

E-mail cím: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

aicep Portugal Global – Kereskedelmi és Beruházási Ügynökség

KANADÁBAN

Kereskedelmi és Beruházási Ügynökség: aicep Torontó

Cím:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8 Térkép

Tel.: +1 4169214925

E-mail cím: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8 Térkép

Tel.: +1 6137290883

E-mail cím: ottawa@mne.pt

ROMÁNIA

Ministry for Business Environment, Commerce and Entrepreneurship (Üzleti Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Vállalkozásügyi Minisztérium)

InvestRomania (Románia)

Romániai Kereskedelmi és Iparkamara

KANADÁBAN

Románia Gazdasági és Kereskedelemfejlesztési Hivatala

Cím:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7 Térkép

Tel.: +1 5145048235

E-mail cím: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3 Térkép

Tel.: +1 6137893709

E-mail cím: ottawa@mae.ro

SZLOVÁKIA

Sario – Szlovák Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2 (Térkép)

Tel.: +1 6137494442

E-mail cím: emb.ottawa@mzv.sk

SZLOVÉNIA

SPIRIT Szlovénia – Vállalkozással, Nemzetköziesítéssel, Külföldi Befektetésekkel és Technológiával Foglalkozó Közhivatal
SPIRIT Slovenija

KANADÁBAN

Ottawai Nagykövetség

Cím:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Térkép

Tel.: +1 6135655781

E-mail cím: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANYOLORSZÁG

ICEX – Spanyol Külkereskedelmi Intézet
ICEX España Exportación e Inversiones

KANADÁBAN

Gazdasági és Kereskedelmi Hivatal

Cím:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3 Térkép

Tel.: +1 6132360409

E-mail cím: ottawa@comercio.mineco.es

 

Torontói Kereskedelemfejlesztési Hivatal

Cím:

170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3 Térkép

Tel.: +1 4169670488

E-mail cím:toronto@comercio.mineco.es

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4 Térkép

Tel.: +1 6137472252

E-mail cím: emb.ottawa@mae.es 

SVÉDORSZÁG

Business Sweden – The Swedish Trade and Investment Council (Svéd Kereskedelmi és Beruházási Tanács)

KANADÁBAN

Kanadai kereskedelmi képviselő: Business Sweden (Svédország)

Cím:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Kanada (Térkép megjelenítése)

Tel.: +1 4169228152

E-mail cím: toronto@business-sweden.se

 

Ottawai Nagykövetség

Cím:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8 Térkép

Tel.: +1 6132448200

E-mail cím: sweden.ottawa@gov.se

Kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Kanadai Kereskedelmi Kamarája (EUCCAN)

Cím:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2 Térkép

Tel.:  +1 4165987087

E-mail cím: info@euccan.com 

 

Az Európai Unió Kanadai Kereskedelmi Kamarája Nyugat-Kanada

E-mail cím: info@eu-canada.com

A kanadai helyi és kétoldalú uniós kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek jegyzéke megtalálható az Európai Unió kanadai kereskedelmi kamarájának honlapján (http://www.euccan.com). Az EUCCAN e nagyon különböző struktúrák és szervezetek ernyőszervezete.

Információs eszközök

Ez a hét tájékoztató elmagyarázza, hogy mi a CETA és milyen előnyökkel jár

Ismerje meg, hogyan vehet részt a közbeszerzési eljárásokban Kanadában

Tudjon meg többet az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás által kínált üzleti lehetőségekről

További linkek

Brosúra vállalkozásoknak – fejezetről fejezetre ismerteti az előnyöket, és gyakorlati tanácsokat ad a vállalkozásoknak

Infografikák szemléltetik a CETA előnyeit uniós tagállamonként

Lépésről lépésre útmutató a Kanadába exportálók számára

Vállalati történetek és beszámolók

A kkv-kra vonatkozó ajánlás

2018 szeptemberében a CETA Vegyes Bizottság megállapodott egy konkrét kkv-ajánlásról, amely szerint mindkét fél online tájékoztatást nyújt a másik fél kkv-inak a CETA-ról, és hogy az EU és Kanada együttműködik annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodás a kkv-k javát szolgálja.

Kanadai honlap a Kanadába exportáló uniós kkv-k támogatására

A kanadai kkv-k uniós honlapja

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások