Az állati és növényi termékek egészség- és fogyasztóvédeleme

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelmények tekintetében szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens menüpontra.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Állategészségügy

Az állatok és állati eredetű termékek EU-ba történő behozatalára vonatkozó kötelező feltételek (ország-egészségügyi jóváhagyás, jóváhagyott létesítmény, egészségügyi bizonyítványok, egészségügyi ellenőrzések, közös állat-egészségügyi beléptetési okmány (KÁBO))

 

Az élő állatok egészségügyi ellenőrzése

Élő állatok csak akkor hozhatók be az EU-ba, ha olyan harmadik országból érkeznek, amely szerepel az adott állatra jogosult országok pozitív listáján, megfelelő bizonyítványok kísérik őket, és az érintett tagállam állat-egészségügyi határállomásán (BIP) végrehajtott kötelező ellenőrzéseket követően jártak el.

 

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek egészségügyi ellenőrzése

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalának meg kell felelnie a következő egészségügyi követelményeknek, többek között a lakosságra és az állatállomány védelmére vonatkozó egészségügyi feltételekkel, az ország egészségügyi engedélyével és az engedélyezett létesítményekkel kapcsolatban.

 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek egészségügyi ellenőrzése

A nem emberi fogyasztásra szánt állati termékek uniós behozatalának meg kell felelnie az általános köz- és állat-egészségügyi szabályoknak. Ennek célja a magas egészségügyi és biztonsági szint biztosítása az élelmiszer- és takarmányláncokban, valamint az állatállományra vagy az emberekre veszélyes betegségek terjedésének megakadályozása.

 

Az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek egészségügyi ellenőrzése

Az emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek behozatalának meg kell felelnie az engedélyezett ország, egy engedélyezett létesítmény, az egészségügyi bizonyítványok és az egészségügyi ellenőrzés egészségügyi engedélyezéséhez kapcsolódó általános egészségügyi követelményeknek.

 

A nem emberi fogyasztásra szánt halászati termékek egészségügyi ellenőrzése

A nem emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek behozatalának meg kell felelnie az engedélyezett ország, egy engedélyezett létesítmény, az egészségügyi bizonyítványok és az egészségügyi ellenőrzés egészségügyi engedélyezéséhez kapcsolódó általános egészségügyi követelményeknek.

 

A sperma, petesejtek és embriók egészségügyi ellenőrzése

Az Európai Unióba behozott állatok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak arra kell irányulniuk, hogy biztosítsák az e termékek által hordozható specifikus kórokozók hiányát, és elkerüljék a női recipiensek és utódaik fertőződését.

 

Növényegészségügy

A növényeket vagy növényi termékeket károsító növényeknek, szervezeteknek az EU-ba történő behurcolása és elterjedése elleni védekezési intézkedések

 

Növény-egészségügyi ellenőrzés

A növényi termékek és a növénykárosítók tárolására alkalmas bármely anyag (pl. faipari termékek, talaj stb.) uniós behozatalára védőintézkedések vonatkozhatnak. Ennek célja, hogy megakadályozza a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek uniós határokat átlépő behurcolását és/vagy terjedését.

 

Élelmiszer- és takarmánybiztonság,

A nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozatala csak akkor engedélyezhető, ha azok megfelelnek az emberi és állati egészségre jelentett kockázatok megelőzését célzó általános feltételeknek és különös rendelkezéseknek.

 

Nyomonkövethetőség, megfelelés és felelősség az élelmiszerekben és takarmányokban

Az Európai Unióban (EU) nem hozható forgalomba élelmiszer és takarmány, ha azok nem biztonságosak. Az uniós élelmiszerjog nemcsak az emberi élet és egészség, valamint a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelmére törekszik, hanem az állatok egészségének és jólétének, a növényegészségügynek és a környezetnek a védelmére is.

 

A nem állati eredetű takarmányok egészségügyi ellenőrzése

A nem állati eredetű takarmányok EU-ba történő behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok olyan létesítményekből származnak, amelyek rendelkeznek az EU-ban képviselővel, és megfelelnek az emberi és állati egészséget fenyegető kockázatok megelőzésére és a környezet védelmére irányuló általános és egyedi szabályoknak.

 

A nem állati eredetű élelmiszerek egészségügyi ellenőrzése

A nem állati eredetű élelmiszerek Európai Unióba (EU) történő behozatalának meg kell felelnie a közegészségügyi kockázatok megelőzését és a fogyasztók érdekeinek védelmét célzó általános feltételeknek és különös rendelkezéseknek.

 

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő árucikkek egészségügyi ellenőrzése

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen (közvetlenül vagy közvetve) érintkezésbe kerülő anyagoknak és tárgyaknak meg kell felelniük az emberi egészség és a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelmét biztosító uniós követelményeknek.

 

A géntechnológiával módosított élelmiszerek és az új élelmiszerek egészségügyi ellenőrzése

Az emberi egészség legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében a géntechnológiával módosított élelmiszerek és az új élelmiszerek EU-ba történő behozatalának meg kell felelnie a különleges engedélyezési eljárásoknak.

 

A dohánytermékek egészsége és címkézésének ellenőrzése

A közegészség és a fogyasztói érdekek védelme érdekében az EU-ba behozott valamennyi dohányterméknek meg kell felelnie a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó új jogi keretnek (amely 2016. május 20-tól alkalmazandó).

 

Az élelmiszerekben található vegyi anyagok ellenőrzése

Az élelmiszerek és takarmányok behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok nem tartalmaznak olyan mennyiségű vegyi maradékanyagot (pl. állatgyógyászati készítményeket, növényvédő szereket és szennyező anyagokat), amely veszélyeztetheti az emberi egészséget.

 

Az emberi fogyasztásra szánt állatokban és állati termékekben található állatgyógyászati készítmények maradékanyagainak ellenőrzése

Az emberi fogyasztásra szánt állati termékek uniós behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok megfelelnek az élő állatokban és állati termékekben engedélyezett vegyi anyagok és maradékanyagok mennyiségét korlátozó uniós jogszabályoknak.

 

Az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzése

Az élelmiszerek EU-ba irányuló behozatalának meg kell felelnie azoknak az uniós jogszabályoknak, amelyek célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott élelmiszerek biztonságosan fogyaszthatók legyenek, és ne tartalmazzanak olyan mennyiségű szennyező anyagot, amely veszélyeztetheti az emberi egészséget.

 

Az emberi fogyasztásra szánt növényi és állati termékekben található peszticid-szermaradványok ellenőrzése

A növényvédőszer-maradékokkal esetlegesen rendelkező, emberi fogyasztásra szánt növényi és állati termékek behozatala csak akkor engedélyezett, ha megfelelnek a vegyi anyagok és maradékanyagok élő állatokban, állati termékekben és növényi eredetű termékekben való jelenlétének ellenőrzésére irányuló uniós jogszabályoknak.

 

A mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó forgalmazási (minőségi) előírások

A fogyasztóknak friss állapotban szállított egyes mezőgazdasági és halászati termékeknek meg kell felelniük a különböző szempontokra (frissség, méret, minőség, kiszerelés, tűréshatárok, jelölés stb.) vonatkozó közös forgalmazási és minőségi előírásoknak, és okmány- és/vagy fizikai vizsgálatokkal ellenőrizhetők.

 

A keltetőtojásokra és a naposcsibékre vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ba behozott keltetőtojásoknak és csibéknek egyértelműen jelezniük kell céljukat és származási országukat. Csak az ugyanabba a fajba, kategóriába és baromfitípusba tartozók csomagolhatók együtt.

 

A tojásokra vonatkozó forgalmazási előírások

Az emberi fogyasztásra vagy az élelmiszeriparban történő felhasználásra alkalmas importált tyúktojás csak akkor hozható forgalomba az Európai Unió (EU) piacán, ha megfelel az osztályozásra, jelölésre és címkézésre/csomagolásra vonatkozó uniós szabályoknak.

 

Egyes halászati termékekre vonatkozó forgalmazási előírások

Bizonyos halászati termékek csak akkor hozhatók be harmadik országokból és forgalmazhatók az Európai Unión belül, ha megfelelnek a frissesség, méret vagy súlykategória, csomagolás, kiszerelés és címkézés szerinti osztályozásra vonatkozó uniós szabályoknak.

 

A friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

Az uniós fogyasztók számára frissen történő értékesítésre szánt gyümölcsöket és zöldségeket csak akkor lehet forgalomba hozni, ha azok egészségesek, kifogástalanok és kereskedelmi minőségűek, és ha a származási országot az uniós szabályozásnak megfelelően feltüntetik. Az Indiából, Kenyából, Marokkóból, Szenegálból, Türkiyéből és Dél-Afrikából származó ilyen termékek behozatalára különleges rendelkezések vonatkoznak.

 

Az Indiából származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Kenyából származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Marokkóból származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Szenegálból származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Türkiye-ből származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Dél-Afrikából származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A friss banánra vonatkozó forgalmazási előírások

Az importált banánnak a forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie az uniós szabályoknak olyan területeken, mint a minőség, a méretezés, a kiszerelés stb.

 

A kenderre vonatkozó forgalmazási előírások

(Csak kendermag esetében szükséges) Az importált kendermagokat ellenőrizni kell olyan területeken, mint a cél és a tretrahidrokannabinol (THC) tartalom.

 

A komlóra vonatkozó forgalmazási előírások

Komló és komlótermékek csak akkor hozhatók be az EU-ba, ha bizonyítják, hogy minőségi előírásaik legalább egyenértékűek az EU által megállapított forgalmazási minimumkövetelményekkel.

 

A természetes ásványvizekre vonatkozó forgalmazási előírások

A palackozott víz uniós piacra történő exportjához kötelező a természetes ásványvíz leírásainak és meghatározásának használata, valamint a szabványos minőségi kritériumoknak való megfelelés.

 

Az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások

Az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok megnevezésének és fogalommeghatározásának használata kötelező az olívaolajok uniós piacra történő exportjához, valamint a szabványos minőségi kritériumoknak való megfeleléshez.

 

A baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírások

Az importált baromfihúsnak a forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie az uniós szabályoknak olyan területeken, mint a tartósítás, az osztályozási kritériumok, a címkézés és a víztartalom.

 

A tartósított szardínia forgalmazási előírásai

Az importált tartósított szardínia-behozatalnak meg kell felelnie az uniós szabályoknak olyan területeken, mint a fajtípus, a kiszerelés, a táptalaj lefedése, a sterilizálás stb. az uniós piacon történő forgalomba hozatal előtt.

 

Vetőmagokra és növényi szaporítóanyagokra vonatkozó forgalmazási követelmények

Az uniós piacra belépő vetőmagoknak és növényi szaporítóanyagoknak meg kell felelniük a forgalmazási követelményekre vonatkozó uniós jogszabályoknak. Ezek célja annak biztosítása, hogy a termékek megfeleljenek az egészségre és a jó minőségre, valamint a biológiai sokféleség védelmére vonatkozó kritériumoknak.

 

A konzerv tonhalra és bonitóra vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ba behozott tartósított tonhalnak és bonitónak az uniós piacon történő forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie a halfajok felhasználására, a homogenitásra, a közegre, a kereskedelmi megnevezésre stb. vonatkozó forgalmazási előírásoknak.

 

A borra, szőlőlére és mustra vonatkozó tanúsítvány és analitikai bizonylat

A bor, a szőlőmust és a szőlőlé behozatali vámkezeléséhez V I 1 okmányra van szükség, amely a harmadik ország által elismert hatósági laboratórium által készített analitikai bizonylat.

 

Ökológiai termelésből származó termékek

A minőségi termékek előmozdítását és a környezet megóvásának a mezőgazdaságba való integrálását célzó ökológiai termelési rendszer leírása.

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások