Sănătatea și protecția consumatorilor pentru produsele de origine animală și vegetală

Această pagină servește ca document de referință numai pentru cerințele de produs la nivelul UE. Cerințele suplimentare se pot aplica în funcție de destinația UE. Pentru detalii complete, vă rugăm să faceți referire la „ Asistent My Trade Assistant”.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pe această pagină este furnizată o descriere generală a fiecărei rubrici în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Sănătatea animalelor

Condiții obligatorii pentru animalele și produsele de origine animală care urmează să fie importate în UE [aprobare de sănătate la nivel de țară, stabilire aprobată, certificate de sănătate, controale medicale, document sanitar-veterinar comun de intrare (DSVCI)

 

Controlul sanitar al animalelor vii

Animalele vii pot fi importate în UE numai dacă provin dintr-o țară terță inclusă pe o listă pozitivă de țări eligibile pentru animalul respectiv, sunt însoțite de certificatele corespunzătoare și au reușit să efectueze controalele obligatorii la punctul de control la frontieră al statului membru relevant (PCF).

 

Controlul sanitar al produselor de origine animală destinate consumului uman

Importurile de produse de origine animală destinate consumului uman trebuie să respecte următoarele cerințe de sănătate legate, printre altele, de condițiile de sănătate legate de public și de protecția animalelor, aprobarea din partea sănătății țării și unitățile aprobate.

 

Controlul sanitar al produselor de origine animală nedestinate consumului uman

Importurile UE de produse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman trebuie să respecte normele generale în materie de sănătate publică și animală. Acest lucru este realizat pentru a garanta niveluri ridicate de sănătate și de siguranță în cadrul întregului lanț alimentar și al hranei pentru animale și pentru a evita răspândirea bolilor periculoase pentru animale sau oameni.

 

Controlul sanitar al produselor pescărești destinate consumului uman

Importurile de produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman trebuie să respecte cerințele sanitare generale legate de aprobarea sănătății de către o țară autorizată, o unitate autorizată, certificate sanitare și controlul sanitar.

 

Controlul sanitar al produselor obținute din pescuit care nu sunt destinate consumului uman

Importurile de produse pescărești și de acvacultură care nu sunt destinate consumului uman trebuie să respecte cerințele sanitare generale legate de aprobarea sănătății de către o țară autorizată, o unitate autorizată, certificate sanitare și controlul sanitar.

 

Controlul sanitar al materialului seminal, al ovulelor și al embrionilor

Importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale în Uniunea Europeană trebuie să aibă ca scop garantarea absenței agenților patogeni specifici care ar putea fi transportați de aceste produse, precum și evitarea contaminării primitorilor de sex feminin și a descendenților acestora.

 

Sănătatea plantelor

Măsuri de protecție împotriva introducerii în UE a unor plante, organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor

 

Controlul fitosanitar

Importurile UE de produse vegetale și orice materiale capabile de a adăposti organisme dăunătoare plantelor (de exemplu, produse din lemn, sol etc.) pot face obiectul unor măsuri de protecție. Scopul este de a împiedica introducerea și/sau răspândirea organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale care trec granițele UE.

 

Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale

Importurile de produse alimentare și furaje de origine neanimală sunt autorizate numai dacă respectă condițiile generale și dispozițiile specifice menite să prevină riscurile pentru sănătatea umană și animală.

 

Trasabilitatea, conformitatea și responsabilitatea în domeniul produselor alimentare și al hranei pentru animale

Produsele alimentare și hrana pentru animale nu pot fi introduse pe piața Uniunii Europene (UE) dacă nu sunt sigure. Legislația UE în domeniul alimentar urmărește nu numai un nivel ridicat de protecție a vieții și a sănătății și a intereselor consumatorilor, ci și protecția sănătății și bunăstării animalelor, a sănătății plantelor și a mediului.

 

Controlul sanitar al hranei pentru animale de origine nonanimală

Importurile UE de hrană pentru animale de origine neanimală sunt autorizate numai dacă provin din unități care au un reprezentant în UE și respectă normele generale și specifice concepute pentru a preveni riscurile pentru sănătatea umană și animală și pentru protecția mediului.

 

Controlul sanitar al produselor alimentare de origine nonanimală

Importurile de produse alimentare de origine nonanimală în Uniunea Europeană (UE) trebuie să respecte condițiile generale și dispozițiile specifice menite să prevină riscurile pentru sănătatea publică și să protejeze interesele consumatorilor.

 

Controlul sanitar al articolelor care intră în contact cu produsele alimentare

Materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în mod direct sau indirect) trebuie să respecte cerințele UE menite să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor.

 

Controlul sanitar al alimentelor și al alimentelor noi modificate genetic

Importurile în UE de alimente modificate genetic (MG) și de alimente noi trebuie să respecte procedurile de autorizare specifice, pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a sănătății umane.

 

Controlul sanitar și etichetare al produselor din tutun

Toate produsele din tutun importate în UE trebuie să respecte noul cadru juridic (aplicabil de la 20 mai 2016) care reglementează fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun pentru a proteja sănătatea publică și interesele consumatorilor.

 

Controlul substanțelor chimice din alimente

Importurile de alimente și furaje sunt autorizate numai dacă nu conțin reziduuri chimice (și anume, medicamente de uz veterinar, pesticide și contaminanți) la niveluri care ar putea amenința sănătatea umană

 

Controlul reziduurilor de medicamente veterinare la animalele și produsele de origine animală destinate consumului uman

Importurile UE de produse de origine animală destinate consumului uman sunt permise numai dacă respectă legislația UE care limitează cantitatea de substanțe chimice și de reziduuri autorizate în animalele vii și în produsele de origine animală.

 

Controlul contaminanților din produsele alimentare

Importurile în UE de produse alimentare ar trebui să respecte legislația UE menită să garanteze că alimentele introduse pe piață sunt sigure și nu conțin contaminanți la niveluri care ar putea amenința sănătatea umană.

 

Controlul reziduurilor de pesticide din produsele de origine vegetală și animală destinate consumului uman

Importurile de produse vegetale și animale destinate consumului uman care pot conține reziduuri de pesticide sunt permise numai în cazul în care sunt în conformitate cu legislația UE menită să controleze prezența substanțelor chimice și a reziduurilor prezente în animalele vii, în produsele de origine animală și în produsele de origine vegetală.

 

Standarde de calitate (de calitate) pentru produsele agricole și pescărești

Anumite produse agricole și pescărești care sunt furnizate consumatorului în stare proaspătă trebuie să respecte standardele comune de comercializare și de calitate care se referă la diverse aspecte (prospețime, dimensiune, calitate, prezentare, toleranțe, marcare etc.) și care pot fi monitorizate prin documente și/sau inspecții fizice.

 

Standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă

Ouăle destinate incubației și puii importați în UE trebuie să aibă indicații clare privind scopul și țara de origine. Numai cele din aceeași specie, categorie și tip de pasăre pot fi ambalate împreună.

 

Standarde de comercializare pentru ouă

Ouăle importate de găini, destinate consumului uman sau utilizării în industria alimentară, nu pot fi introduse pe piața Uniunii Europene (UE) decât în cazul în care respectă normele UE privind clasificarea, marcarea și etichetarea produselor.

 

Standarde de comercializare pentru anumite produse pescărești

Anumite produse pescărești pot fi importate din țări terțe și comercializate în Uniunea Europeană (UE) numai dacă îndeplinesc normele UE privind clasificarea pe categorii de prospețime, dimensiune sau greutate, ambalaj, prezentare și etichetare.

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete

Fructele și legumele destinate a fi vândute în stare proaspătă consumatorilor din UE pot fi comercializate numai dacă sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și dacă țara de origine este indicată în conformitate cu reglementările UE. Sunt prevăzute dispoziții speciale pentru importurile de astfel de produse din India, Kenya, Maroc, Senegal, Turcia și Africa de Sud.

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din India

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Kenya

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Maroc

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Senegal

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Turcia

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Africa de Sud

 

Standarde de comercializare pentru bananele proaspete

Bananele importate trebuie să respecte normele UE în domenii precum calitatea, calibrarea, prezentarea etc., înainte de a fi introduse pe piață.

 

Standarde de comercializare pentru cânepă

(numai pentru semințele de cânepă) semințele de cânepă importate trebuie să fie supuse unui control în anumite domenii, cum ar fi conținutul de THC (conținut de THC).

 

Standarde de comercializare a hameiului

Hameiul și produsele din hamei pot fi importate în UE numai dacă dovedesc că standardele lor de calitate sunt cel puțin echivalente cu cerințele minime de comercializare stabilite de UE.

 

Standarde de comercializare pentru apa minerală naturală

Utilizarea descrierilor și a definițiilor apei minerale naturale este obligatorie pentru exportul de apă îmbuteliată pe piața UE, precum și pentru îndeplinirea unor criterii de calitate standard.

 

Standarde de comercializare a uleiului de măsline

Utilizarea descrierilor și definițiilor uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline este obligatorie pentru exportul de uleiuri de măsline către piața UE, precum și pentru îndeplinirea unor criterii de calitate standard.

 

Standardele de comercializare a cărnii de pasăre

Carnea de pasăre importată trebuie să respecte normele UE în domenii precum conservarea, criteriile de clasificare, etichetarea și conținutul de apă înainte de a fi introduse pe piață.

 

Standarde de comercializare pentru conservele de sardine

Conservele de sardine importate trebuie să respecte normele UE în domenii precum tipul de specii, prezentarea, acoperirea mediatică, sterilizarea etc., înainte de a fi introduse pe piața UE.

 

Cerințe de comercializare pentru semințe și materialul săditor

Semințele și materialul săditor care intră pe piața UE trebuie să respecte legislația UE specifică privind cerințele de comercializare. Acestea sunt concepute pentru a garanta că produsele îndeplinesc criteriile de sănătate și de calitate, precum și protecția biodiversității.

 

Standarde de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă

Conservele de ton și de pălămidă importate în UE trebuie să respecte standardele de comercializare privind utilizarea speciilor de pește, omogenitatea, descrierea comercială, mediul de comerț etc., înainte de a fi introduse pe piața UE.

 

Certificat și buletin de analiză pentru vinuri, suc de struguri și must

Vămuirea la import a vinului, a mustului de struguri și a sucului de struguri necesită un document V I 1, care este un certificat al buletinului de analiză întocmit de un laborator oficial recunoscut de țara terță.

 

Produse obținute din producția ecologică

Descrierea sistemului de producție ecologică, care vizează promovarea bunurilor de calitate și integrarea conservării mediului în agricultură.

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante