Sănătatea și protecția consumatorilor pentru produsele de origine animală și vegetală

Această pagină servește drept document de referință numai pentru cerințele privind produsele la nivelul UE. În funcție de țara de destinație din UE, se pot aplica cerințe suplimentare. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați secțiunea „ Asistentul meu pentru comerț”.

Vă atragem atenția asupra faptului că, pe această pagină, descrierea generală a fiecărei rubrici este furnizată în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Sănătatea animalelor

Condiții obligatorii pentru importul în UE de animale și produse de origine animală (aprobare sanitară națională, unitate autorizată, certificate de sănătate, controale sanitare, document sanitar-veterinar comun de intrare (DSVCI)

 

Controlul sanitar al animalelor vii

Animalele vii pot fi importate în UE numai dacă provin dintr-o țară terță inclusă pe o listă pozitivă a țărilor eligibile pentru animalul în cauză, dacă sunt însoțite de certificate corespunzătoare și dacă au trecut cu succes de controalele obligatorii la punctul de control la frontieră (PCF) al statului membru în cauză.

 

Controlul sanitar al produselor de origine animală destinate consumului uman

Importurile de produse de origine animală destinate consumului uman trebuie să respecte următoarele cerințe de sănătate referitoare, printre altele, la condițiile de sănătate referitoare la protecția populației și a șeptelului, la aprobarea sanitară a țării și la unitățile autorizate.

 

Controlul sanitar al produselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Importurile UE de produse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman trebuie să respecte normele generale privind sănătatea publică și animală. Acest lucru se realizează pentru a garanta niveluri ridicate de sănătate și siguranță în cadrul lanțurilor alimentare și furajere și pentru a evita răspândirea bolilor periculoase pentru animale sau oameni.

 

Controlul sanitar al produselor pescărești destinate consumului uman

Importurile de produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman trebuie să respecte cerințele generale de sănătate legate de autorizarea sanitară acordată de o țară autorizată, de o unitate autorizată, de certificatele de sănătate și de controlul sanitar.

 

Controlul sanitar al produselor pescărești care nu sunt destinate consumului uman

Importurile de produse pescărești și de acvacultură care nu sunt destinate consumului uman trebuie să respecte cerințele generale de sănătate legate de autorizarea sanitară acordată de o țară autorizată, de o unitate autorizată, de certificatele de sănătate și de controlul sanitar.

 

Controlul sanitar al materialului seminal, ovulelor și embrionilor

Importurile de material seminal, ovule și embrioni de animale în Uniunea Europeană trebuie să vizeze garantarea absenței agenților patogeni specifici care ar putea fi transportați de aceste produse și evitarea contaminării receptoarelor și a descendenților acestora.

 

Sănătatea plantelor

Măsuri de protecție împotriva introducerii în UE a plantelor, a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor

 

Controlul fitosanitar

Importurile UE de produse vegetale și orice material capabil să adăpostească organisme dăunătoare plantelor (de exemplu, produse din lemn, sol etc.) pot face obiectul unor măsuri de protecție. Scopul este de a preveni introducerea și/sau răspândirea organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale care traversează granițele UE.

 

Siguranța alimentelor și a hranei pentru animale

Importurile de produse alimentare și de hrană pentru animale de origine nonanimală sunt autorizate numai dacă respectă condițiile generale și dispozițiile specifice destinate prevenirii riscurilor pentru sănătatea umană și animală.

 

Trasabilitatea, conformitatea și responsabilitatea în ceea ce privește produsele alimentare și hrana pentru animale

Produsele alimentare și hrana pentru animale nu pot fi introduse pe piață în Uniunea Europeană (UE) dacă nu prezintă siguranță. Legislația UE în domeniul alimentar urmărește nu numai un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane și a intereselor consumatorilor, ci și protecția sănătății și bunăstării animalelor, a sănătății plantelor și a mediului.

 

Controlul sanitar al furajelor de origine nonanimală

Importurile UE de furaje de origine neanimală sunt autorizate numai dacă provin din unități care au un reprezentant în UE și respectă normele generale și specifice menite să prevină riscurile pentru sănătatea umană și animală și să protejeze mediul.

 

Controlul sanitar al produselor alimentare de origine nonanimală

Importurile de produse alimentare de origine nonanimală în Uniunea Europeană (UE) trebuie să respecte condițiile generale și dispozițiile specifice menite să prevină riscurile pentru sănătatea publică și să protejeze interesele consumatorilor.

 

Controlul sanitar al articolelor care intră în contact cu produsele alimentare

Toate materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (direct sau indirect) trebuie să respecte cerințele UE menite să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor.

 

Controlul sanitar al alimentelor modificate genetic (MG) și al alimentelor noi

Importurile în UE de alimente modificate genetic (MG) și de alimente noi trebuie să respecte proceduri de autorizare specifice, pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a sănătății umane.

 

Controlul sănătății și al etichetării produselor din tutun

Toate produsele din tutun importate în UE trebuie să respecte noul cadru juridic (aplicabil de la 20 mai 2016) care reglementează fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun pentru a proteja sănătatea publică și interesele consumatorilor.

 

Controlul substanțelor chimice din alimente

Importurile de produse alimentare și furaje sunt autorizate numai dacă nu conțin reziduuri chimice (de exemplu, medicamente de uz veterinar, pesticide și contaminanți) la niveluri care ar putea amenința sănătatea umană.

 

Controlul reziduurilor de medicamente de uz veterinar în animale și în produsele de origine animală destinate consumului uman

Importurile UE de produse de origine animală destinate consumului uman sunt permise numai dacă respectă legislația UE care limitează cantitatea de substanțe chimice și de reziduuri permisă în animalele vii și în produsele de origine animală.

 

Controlul contaminanților din produsele alimentare

Importurile în UE de produse alimentare ar trebui să respecte legislația UE menită să garanteze că alimentele introduse pe piață sunt sigure pentru consum și nu conțin contaminanți la niveluri care ar putea amenința sănătatea umană.

 

Controlul reziduurilor de pesticide din produsele vegetale și animale destinate consumului uman

Importurile de produse vegetale și animale destinate consumului uman care pot conține reziduuri de pesticide sunt permise numai în conformitate cu legislația UE menită să controleze prezența substanțelor chimice și a reziduurilor în animalele vii, în produsele de origine animală și în produsele de origine vegetală.

 

Standarde (de calitate) de comercializare a produselor agricole și pescărești

Anumite produse agricole și pescărești furnizate în stare proaspătă consumatorilor trebuie să respecte standarde comune de comercializare și de calitate referitoare la o varietate de aspecte (prospețime, dimensiune, calitate, prezentare, toleranțe, marcare etc.) și pot fi monitorizate prin inspecții documentare și/sau fizice.

 

Standarde de comercializare pentru ouăle pentru incubație și puii de fermă

Ouăle pentru incubație și puii importați în UE trebuie să conțină indicații clare cu privire la scopul și țara lor de origine. Numai cele din aceeași specie, categorie și tip de pasăre pot fi ambalate împreună.

 

Standarde de comercializare pentru ouă

Ouăle de găină importate, adecvate pentru consumul uman sau pentru utilizare în industria alimentară, nu pot fi introduse pe piața Uniunii Europene (UE) decât dacă respectă normele UE privind clasificarea, marcarea și etichetarea/ambalarea.

 

Standarde de comercializare pentru anumite produse pescărești

Anumite produse pescărești pot fi importate din țări terțe și comercializate în Uniunea Europeană (UE) numai dacă respectă normele UE privind clasificarea în funcție de prospețime, mărime sau greutate, ambalare, prezentare și etichetare.

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete

Fructele și legumele destinate a fi vândute în stare proaspătă consumatorilor din UE pot fi comercializate numai dacă sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și dacă țara de origine este indicată în conformitate cu reglementările UE. Sunt prevăzute dispoziții speciale pentru importurile de astfel de produse din India, Kenya, Maroc, Senegal, Türkiye și Africa de Sud.

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din India

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Kenya

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete provenite din Maroc

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Senegal

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Türkiye

 

Standarde de comercializare pentru fructele și legumele proaspete din Africa de Sud

 

Standarde de comercializare pentru bananele proaspete

Bananele importate trebuie să respecte normele UE în domenii precum calitatea, calibrarea, prezentarea etc. înainte de a fi introduse pe piață.

 

Standarde de comercializare pentru cânepă

(Necesare numai pentru semințele de cânepă) Semințe de cânepă importate trebuie să facă obiectul unor controale în zone precum scopul și conținutul de tretrahidrocanabinol (THC).

 

Standarde de comercializare pentru hamei

Hameiul și produsele din hamei pot fi importate în UE numai dacă dovedesc că standardele lor de calitate sunt cel puțin echivalente cu cerințele minime de comercializare stabilite de UE.

 

Standarde de comercializare pentru apa minerală naturală

Utilizarea descrierilor și definițiilor apei minerale naturale este obligatorie pentru exportul de apă îmbuteliată pe piața UE, precum și pentru îndeplinirea criteriilor standard de calitate.

 

Standarde de comercializare a uleiului de măsline

Utilizarea descrierilor și definițiilor uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline este obligatorie pentru exportul uleiurilor de măsline pe piața UE, precum și pentru îndeplinirea criteriilor standard de calitate.

 

Standardele de comercializare a cărnii de pasăre

Carnea de pasăre importată trebuie să respecte normele UE în domenii precum conservarea, criteriile de clasificare, etichetarea și conținutul de apă înainte de a fi introdusă pe piață.

 

Standarde de comercializare pentru conservele de sardine

Conservele de sardine importate trebuie să respecte normele UE în domenii precum tipul de specie, prezentarea, acoperirea mediilor, sterilizarea etc. înainte de a fi introduse pe piața UE.

 

Cerințe de comercializare pentru semințe și material săditor

Semințele și materialul săditor care intră pe piața UE trebuie să respecte legislația specifică a UE privind cerințele de comercializare. Acestea sunt concepute pentru a garanta că produsele îndeplinesc criteriile de sănătate și de înaltă calitate, precum și de protecție a biodiversității.

 

Standarde de comercializare pentru conservele de ton și pălămidă

Conservele de ton și de pălămidă importate în UE trebuie să respecte standardele de comercializare privind utilizarea speciilor de pește, omogenitatea, mediul, descrierea comercială etc. înainte de a fi introduse pe piața UE.

 

Certificat și raport de analiză pentru vin, suc de struguri și must

Vămuirea la import a vinului, a mustului de struguri și a sucului de struguri necesită un document V I 1, care este un certificat al buletinului de analiză întocmit de un laborator oficial recunoscut de țara terță.

 

Produse din producția ecologică

Descrierea sistemului de producție ecologică care vizează promovarea bunurilor de calitate și integrarea conservării mediului în agricultură.

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante