Acordul interimar de parteneriat economic UE-statele din Pacific

Acordul de parteneriat economic (APE) UE-Pacific facilitează investițiile și schimburile comerciale între cetățenii și întreprinderile din cele două regiuni, precum și stimularea dezvoltării în zona Pacificului. Aflați cum poate fi benefic pentru comerțul dumneavoastră APE al UE cu patru state din Pacific.

Acordul pe scurt

APE UE-Pacific a fost ratificat de Parlamentul European în ianuarie 2011 și de Papua-Noua Guinee în mai 2011. Guvernul Fiji a început să aplice acordul în iulie 2014. Samoa a aderat la acord în decembrie 2018 și îl aplică de atunci. Insulele Solomon au aderat, de asemenea, la acord în mai 2020 și îl aplică de atunci.

Tonga și Timorul de Est au informat Comisia Europeană că intenționează să adere la APE.

APE UE-Pacific deschide comerțul cu mărfuri cu UE. Acordul include:

 • acces fără taxe vamale și fără contingente pe piața UE pentru toate mărfurile care provin din statele din Pacific care fac parte din APE
 • deschiderea asimetrică și progresivă a piețelor pentru bunurile din UE, ținând seama pe deplin de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare și de sectoarele sensibile
 • excluderea anumitor sectoare și produse sensibile de la liberalizare în zona Pacificului
 • posibilitatea statelor din Pacific de a reintroduce taxe vamale și contingente în cazul în care importurile din UE perturbă sau amenință să perturbe economiile lor locale
 • norme privind barierele tehnice în calea comerțului și măsuri sanitare și fitosanitare menite să ajute exportatorii din Pacific să respecte standardele de import ale UE
 • proceduri vamale eficiente și o cooperare consolidată între administrații
 • îmbunătățirea regulilor de origine pentru produsele pescărești prelucrate din Pacific – așa-numita dispoziție privind „aprovizionarea globală”, menită să stimuleze crearea de locuri de muncă și dezvoltarea în regiune.

Țări beneficiare

 • Fiji
 • Papua-Noua Guinee
 • Samoa
 • Insulele Solomon

Posibile țări beneficiare în viitor

 • Tonga și-a exprimat intenția de a adera la APE.
 • Timorul de Est și-a exprimat intenția de a adera la APE.
 • Acordul rămâne deschis aderării celorlalte țări ACP din Pacific

Dispoziții asimetrice în favoarea țărilor din Pacific

APE UE-Pacific prevede dispoziții asimetrice în favoarea țărilor din Pacific, cum ar fi excluderea produselor sensibile din procesul de liberalizare, perioade lungi de liberalizare, reguli de origine flexibile, pe lângă garanții și măsuri speciale pentru agricultură, securitatea alimentară și industriile incipiente.

 

Deși piețele UE au fost deschise imediat și integral, statele APE din Pacific își deschid piețele parțial și treptat pentru importurile din UE, ținând seama pe deplin de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare.

Tarife

 • UE acordă acces fără taxe vamale și contingente de 100 % tuturor importurilor provenite din țările APE din Pacific. Accesul la piața UE este permanent, deplin și gratuit pentru toate produsele.
 • Țările APE din Pacific elimină treptat și parțial taxele, după cum urmează:
  • Papua-Noua Guinee și-a deschis în mod voluntar piața pentru 88 % din importurile UE din prima zi (chiar dacă ar fi beneficiat de o perioadă de tranziție de 15 ani)
  • Fiji își deschide piața pentru 87 % din importurile din UE pe o perioadă de 15 ani
  • Samoa își deschide piața pentru 80 % din importurile din UE pe o perioadă de 20 ani
  • Insulele Solomon își deschid piața pentru 83 % din importurile din UE pe o perioadă de 15 ani
 • În cazul în care importurile unor bunuri din UE în țările APE din Pacific cresc brusc, măsurile de salvgardare, cum ar fi contingentele de import și reintroducerea taxelor vamale, pot fi aplicate de țările APE din Pacific în circumstanțe izolate.

 

Utilizați opțiunea de căutare a asistentului meu comercial pentru a găsi informațiile exacte privind taxele și tarifele pentru produsul dumneavoastră specific, ținând seama de țara de origine și de destinație. Dacă aveți îndoieli, contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră.

 

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale despreregulile de origineși procedurile de determinare a originii pot fi găsite în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere a principalelor concepte din secțiunea „Bunuri”.

Reguli de origine

Pentru a beneficia de tariful preferențial, produsul dumneavoastră trebuie să respecte anumite norme care dovedesc originea sa.

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine sunt stabilite în Protocolul II privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul de parteneriat economic UE-Pacific.

Produsul meu este originar din UE sau dintr-un stat APE din Pacific?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de un tarif preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Acordului de parteneriat economic UE-Pacific, produsul trebuie să fie originar din UE sau dintr-un stat parte la APE din Pacific. Un produs este considerat originar din UE sau dintr-un stat APE din Pacific dacă este

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol (de exemplu, prelucrarea sau transformarea insuficientă, regula transportului direct). Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului (de exemplu, toleranță sau cumul).

 

Exemple de norme specifice produselor în acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al produsului.
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție are ca rezultat o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final, de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din celuloză neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat);
 • operațiunispecifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor pentru fire. Astfel de norme sunt utilizate în principal în sectorul textil și al îmbrăcămintei, precum și în sectorul chimic.
 • o combinație a acestor norme diferite este posibilă cu respectarea diferitelor norme în mod alternativ sau în combinație.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară care vă ajută să respectați normele specifice produselor, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 15 % din prețul franco fabrică al produsului
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag de materiale neoriginare maxime exprimate în valoarea menționată în regulile specifice produsului.
 • toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa 1 „Note introductive”.
Cumulul

Acordul prevede următoarele tipuri de cumul de origine:

 • cumulul bilateral, care permite ca materialele originare dintr-un stat APE din Pacific să fie considerate originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs
 • cumulul integral, care permite ca materialele neoriginare să fie considerate ca fiind originare din UE sau din statele APE din Pacific, atunci când sunt prelucrate sau prelucrate în aceste țări sau în alte state ACP sau în țările și teritoriile de peste mări ale UE
 • cumulul diagonal, care permite ca materialele originare din orice stat parte la APE din Pacific, dintr-un alt stat ACP sau dintr-o țară sau teritoriu de peste mări al UE să fie considerate ca și cum ar fi originare dintr-un stat parte la APE din Pacific sau din UE atunci când ar fi utilizate la fabricarea unui produs în anumite condiții. Acest tip de cumul presupune existența unui acord de cooperare administrativă între cele două țări din care se cumulează originea.

Începând cu 22 februarie 2019, UE poate aplica cumulul diagonal cu anumite state ACP și cu țările și teritoriile de peste mări ale UE (JO C 69, 22.2.2019, p. 2).

 • cumulul cu țările în curs de dezvoltare învecinate, care permite ca materialele originare din aceste țări să fie considerate originare dintr-un stat din Pacific atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții

Alte cerințe

Produsul trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în protocol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct:

Transportul printr-o țară terță: norma privind transportul direct

Produsele originare trebuie să fie transportate din UE către un stat APE din Pacific (și viceversa) fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Transbordarea sau antrepozitarea temporară într-o țară terță este permisă în cazul în care produsele rămân sub supravegherea autorităților vamale și nu sunt supuse altor operațiuni decât

 • descărcare
 • reîncărcare
 • orice operațiune destinată conservării lor în stare bună

Produsele originare pot fi transportate prin conducte pe un alt teritoriu decât cel al statelor părți la APE din Pacific sau al UE.

Dovada transportului direct va trebui adusă la autoritățile vamale din țara importatoare.

Drawback al taxelor vamale

Rambursarea taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial este permisă în temeiul Acordului de parteneriat economic UE-Pacific.

Procedurile privind originea

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile privind originea. Procedurile privind originea legate de cererile de acordare a unui tarif preferențial și de verificarea de către autoritățile vamale sunt prevăzute în titlul IV privind dovada de origine și în titlul V privind modalitățile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul în care:

 • să declare originea unui produs
 • pentru a solicita preferințe
 • autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum se poate solicita un tarif preferențial?

Pentru a beneficia de tratament preferențial, trebuie să furnizați dovada originii.

 • veți avea nevoie de:
  • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau
  • o declarație de origine
 • dovada de origine este valabilă pentru o perioadă de 10 luni de la data eliberării
 • nu este necesară nicio dovadă de origine în cazul în care valoarea totală a produselor nu depășește
  • 500 EUR pentru pachetele mici
  • 1,200 EUR pentru bagajele personale

Dovada originii

Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

 • Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexa III include un model de certificat EUR.1 și conține instrucțiuni pentru completarea acestuia
 • exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză

Declarație de origine (declarație pe propria răspundere a exportatorului)

 • exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau dintr-un stat APE din Pacific, furnizând o declarație de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de către
  • un exportator autorizat sau
  • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a produselor nu depășește 6,000 EUR

 

Exportatori autorizați

Exportatorii în temeiul prezentului acord pot solicita autorităților lor vamale autorizația de a întocmi declarații de origine pentru produse de orice valoare.

Exportatorul trebuie să furnizeze autorităților vamale suficiente garanții că se poate verifica caracterul originar al produselor și îndeplinirea tuturor celorlalte condiții prevăzute în acord (protocol).

Autoritățile vamale pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de abuz.

Ce ar trebui să conțină declarația de origine?

 • exportatorul trebuie să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial de identificare a produsului (anexa IV): „Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială.”
 • declarația de origine poate fi întocmită în oricare dintre limbile oficiale ale UE
 • trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această obligație, cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris prin care acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică

Transmitere

 • exportatorul poate întocmi o declarație de origine atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca aceasta să fie prezentată în țara importatoare în termen de cel mult doi ani de la importul produselor la care se referă.
 • atunci când completați o declarație de origine, trebuie să fiți pregătit (ă) să prezentați documente care dovedesc caracterul originar al produselor dumneavoastră

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă dintre autoritățile vamale ale părții importatoare și cele ale părții exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale – nu sunt permise vizitele părții importatoare la exportator

Autoritățile părții exportatoare stabilesc originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

 • aflați mai multe despre cerințele tehnice, normele și procedurile pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile pentru a fi importate în Uniunea Europeană
 • căutați normele și reglementările specifice aplicabile produsului dumneavoastră și țării sale de origine în asistentul meu comercial

Cerințe sanitare și de siguranță SPS

Documente și proceduri de vămuire

Pentru o descriere a modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a normelor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea privind regulile de origine de mai sus.

Aflați mai multe despre alte documente și proceduri de vămuire necesare pentru importul în Uniunea Europeană.

Pentru informații privind procedurile vamale pentru import și export în general, vizitați site-ul internet al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Comerțul cu servicii

Achiziții publice

Investiții

Alte zone

Concurența

 • din 2014, UE a încetat subvențiile la export pentru toate produsele exportate către țările APE
 • UE a redus la minimum măsurile care denaturează producția și comerțul
 • în cazul în care industria locală este amenințată din cauza creșterii importurilor din Europa, APE din Pacific permite declanșarea unor măsuri de protejare a sectoarelor industriale și a industriei incipiente

Dezvoltarea durabilă și drepturile omului

APE UE-Pacific se bazează în mod explicit pe elementele „esențiale și fundamentale” prevăzute în Acordul de la Cotonou, și anume drepturile omului, principiile democratice, statul de drept și buna guvernanță.

 • „clauza de neexecutare” înseamnă că „măsurile corespunzătoare” (astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou) pot fi luate în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cu privire la elementele esențiale. Aceasta poate include suspendarea beneficiilor comerciale.
 • instituțiile APE comune au sarcina de a monitoriza și de a evalua impactul punerii în aplicare a APE asupra dezvoltării durabile a părților. În conformitate cu Acordul de la Cotonou, societatea civilă și membrii parlamentului au un rol clar.

Consolidarea capacităților și a asistenței tehnice

UE oferă asistență tehnică în domeniul ajutorului pentru comerț. Acest lucru ajută țările să își adapteze procedurile vamale și să reducă formalitățile administrative. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă mai puține ezitări în relația cu autoritățile vamale.

Linkuri și documente utile

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante