Ghid pentru importul de mărfuri

Întreprinderea dumneavoastră intenționează să importe bunuri din afara UE? Această secțiune vă ajută să înțelegeți dacă întreprinderea dumneavoastră este pregătită să importe și prezintă diferitele etape ale procesului de import.

4 pași către importul unui produs

 
 

Intenționați să importați un produs în UE pentru prima dată?

Înainte de a face acest lucru, verificați dacă întreprinderea dumneavoastră este pregătită:

 • Produsul ar putea avea succes pe piața dumneavoastră internă sau în alte țări din UE?
 • Întreprinderea dumneavoastră are capacitatea de a cumpăra produsul pe piețele străine din afara UE? Dispune de suficient personal, timp, resurse financiare și juridice?
 • Întreprinderea dumneavoastră este pregătită să efectueze vânzări internaționale, să aleagă cele mai adecvate mijloace de transport și să treacă prin proceduri vamale?
 • Întreprinderea dumneavoastră are un plan financiar/de marketing/de afaceri cuprinzător, cu obiective clar definite în sprijinul importului de produse din țări din afara UE?
 • Întreprinderea dumneavoastră dispune de o strategie concretă privind modul de import al produsului pe piața dumneavoastră? De exemplu, puteți importa produsul direct de la producător sau indirect prin angajarea unui terț, un astfel de distribuitor. Atât importurile directe, cât și cele indirecte pot fi sprijinite, de asemenea, de platformele de comerț electronic.
 • Dacă este cazul, este proprietatea intelectuală legată de produsul dumneavoastră protejată pe piața dumneavoastră de export?
 • Întreprinderea dumneavoastră are capacitatea de a analiza și de a verifica dacă produsul respectă standardele UE în materie de sănătate, siguranță, tehnică și/sau comercializare?

Înainte de a continua, analizați cu atenție întrebările de mai sus și discutați-le în cadrul întreprinderii dumneavoastră pentru a decide dacă sunteți pregătit să faceți comerț cu țări din afara UE sau ce măsuri trebuie luate pentru a vă pregăti în acest sens.

 

1

Operația 1: Găsiți un furnizor în străinătate

Pentru a importa bunuri din afara UE, începeți prin identificarea potențialilor furnizori ai produsului.

 • Camerele de comerț vă pot oferi informații cu privire la piețe și la partenerii de afaceri și vă pot direcționa către rapoartele relevante.
 • Furnizorii de știri sau agențiile de promovare a comerțului specifice comerțului care acoperă analiza pieței și evaluarea oportunităților de afaceri pot fi utile. Aceste instituții furnizează adesea studii pentru sectoare-cheie.
 • Consultanții comerciali și băncile relevante pot oferi, de asemenea, consiliere.

Cum vă puteți selecta piețele de aprovizionare?

Examinați potențialele piețe de import pentru a evalua dacă există o ofertă de produse.

Verificați statisticile comerciale de pe piața dumneavoastră potențială de aprovizionare.

Cum se pot găsi potențiali furnizori?

După ce ați selectat o piață de aprovizionare, analizați potențiali parteneri comerciali și contacte de afaceri.

Puteți găsi parteneri și contacte la adresa:

 

2

Verificarea condițiilor și a taxelor la import și asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

Condițiile și taxele de import vor depinde de modul în care doriți să importați și de piața dumneavoastră de aprovizionare.

Cine poate importa în UE?

 • În mod normal, trebuie să fiți stabilit în UE ca societate sau ca sediu permanent. Aceasta include înregistrarea în scopuri de TVA.
 • Dacă sunteți rezident în afara UE, trebuie să aveți un permis de muncă pentru a desfășura o activitate comercială independentă; în plus, trebuie să găsiți o persoană stabilită în UE care este dispusă să acționeze în numele dumneavoastră în calitate de exportator (de exemplu, un prestator de servicii logistice sau un comisionar în vamă).

În general, trebuie să vă înregistrați și la registrul național al comerțului. Pentru mai multe informații, consultați camera locală de comerț. În calitate de importator din UE, trebuie să solicitați un număr EORI. EORI este un număr de identificare valabil pe întreg teritoriul UE.

Atenție: Înregistrarea EORI poate dura ceva timp, deci planificați-vă și aplicați cu mult timp înainte.

În unele țări din UE, întreprinderile care depășesc o anumită dimensiune trebuie promovate într-un registru național al comerțului.
Pentru mai multe informații, consultați piața UE sau consultați camera de comerț locală din țara dumneavoastră.

 • Dacă sunteți rezident în afara UE, trebuie să fiți stabilit ca firmă și/sau să aveți un permis de muncă care să vă permită să desfășurați o activitate comercială independentă.

Ce norme de import sau de comercializare se aplică produsului dumneavoastră importat în UE?

Verificați dacă există restricții la import în UE sau într-un anumit stat membru.

Importurile de anumite mărfuri sensibile sau importurile de anumite mărfuri provenind din anumite țări pot fi interzise sau restricționate. Este posibil să aveți nevoie de permise, licențe sau să prezentați o notificare de import aprobată oficial.

Verificați baza de dateTARIC pentru a vedea dacă aveți nevoie de o licență de import pentru produsul dumneavoastră

Principalele tipuri de produse care se confruntă cu restricții la import sunt:

 • produse agricole;
 • medicamente;
 • substanțe chimice;
 • produse din fier și oțel;
 • bunurile culturale;
 • produse textile și îmbrăcăminte;
 • arme;
 • mărfuri contrafăcute sau piratate;
 • articole/publicații/înregistrări video indecente;
 • specii pe cale de dispariție;
 • deșeuri,
 • unele animale vii și produse care conțin substanțe animale;
 • plante și produse care conțin substanțe vegetale.

Pentru astfel de produse, verificați ce norme se aplică.

Ce tarife de import se aplică produsului dumneavoastră?

 • Este posibil catarifele deimport să trebuiască să fie plătite pentru produsul dumneavoastră atunci când acesta intră în UE. UE este o uniune vamală, ceea ce înseamnă că un tarif de import unic este datorat la locul de intrare în care se face declarația de import, indiferent de statul membru al UE. Produsul poate circula apoi pe piața UE fără alte formalități vamale.
 • Persoana care plătește tarifele depinde de acordul cu vânzătorul, dar adesea taxele de import sunt plătite de importator.

 

Ce este un tarif la import?

Întreprinderea mea poate beneficia de un acord comercial al UE?

Dacă UE are un acord comercial cu țara din care doriți să importați, tarifele pentru produsul dumneavoastră pot fi reduse sau chiar eliminate.

 • Acestea se numesc tarife preferențiale.
 • Tariful tarifar preferențial este condiționat de respectarea de către produsul dumneavoastră a regulilor de origine
 • Contingentele se pot aplica, fie pe baza acordului comercial, fie pe baza politicii UE privind produsele agricole, un anumit tip de produse.

Pentru a afla mai multe despre normele specifice în vigoare pentru produsul dumneavoastră și piața dumneavoastră de interes, consultați Asistentul meu comercial.

Când aveți nevoie de un certificat de origine?

Adesea, furnizorul dumneavoastră trebuie să furnizeze o dovadă a originii produsului în conformitate cu regulile de origine din acord. Această dovadă poate fi un certificat de origine sau, de asemenea, o declarație de origine eliberată de exportatorul autorizat sau de exportatorul înregistrat (în sistemul REX), care trebuie să indice, de asemenea, numerele lor de autorizare sau de înregistrare.

Există taxe suplimentare care se aplică?

 • Este posibil ca UE să aplice măsuri de apărare comercială unui produs importat dintr-o anumită țară.
 • Taxele cel mai frecvent utilizate sunt măsurile antidumping. Acestea sunt prezentate în Asistentul meu comercial. O autoritate vamală din UE poate furniza informații care să indice dacă produselor dumneavoastră li se aplică taxe suplimentare, cum ar fi taxele antidumping.
 • O explicație a diferitelor tipuri de măsuri de apărare comercială este furnizată în secțiunea privind mărfurile.
 • Dacă căutați o imagine de ansamblu cuprinzătoare a măsurilor specifice aplicate de fiecare țară, consultați secțiunea privind piețele.

Ce taxe interne se aplică?

Taxape valoarea adăugată (TVA) se aplică bunurilor vândute pe piața UE și, prin urmare, și celor importate din afara UE. TVA-ul variază în fiecare stat membru al UE și este plătit de obicei de către importator.

 • Rata este aceeași ca în cazul în care ați cumpărat produsul pe piața dumneavoastră internă.
 • Firmele înregistrate în scopuri de TVA pot recupera taxa pe valoarea adăugată la import ca taxă aferentă intrărilor, la fel cum pot solicita rambursarea TVA-ului intern.
 • Calculul plăților de TVA se bazează pe valoarea bunurilor dumneavoastră, pe accizele la import și pe accizele aplicabile. Puteți afla mai multe despre TVA și despre cotele aplicate de statele membre aici.
 • Pentru anumite produse, vi se va cere să plătiți accize, care variază de la o țară a UE la alta. Aceste impozite se aplică, de exemplu:
  • produse din tutun;
  • băuturi alcoolice;
  • ulei mineral,
  • produse energetice.

Cum vă asigurați că produsul dumneavoastră respectă cerințele UE?

Pentru mărfurile importate, se aplică aceleași cerințe ca și pentru mărfurile produse în UE pentru piața UE.

Care sunt cerințele sanitare, de siguranță, de mediu și tehnice pentru produsul dumneavoastră și cum să le certificați?

Majoritatea produselor trebuie să respecte anumite cerințe tehnice și/sau de sănătate și igienă. Acestea pot necesita diferite tipuri de încercări și certificări.

Acest lucru este adesea valabil pentru cerințele tehnice pentru produsele industriale și pentru cerințele de sănătate și igienă pentru produsele alimentare și agricole.

Este important să se facă distincția între cerințele obligatorii și cerințele voluntare.

Grupele de produse în cazul cărora se aplică adesea cerințe obligatorii includ:

 • substanțe chimice;
 • produsele cosmetice;
 • medicamente;
 • produse agricole, produse alimentare și hrană pentru animale;
 • animale vii;
 • și produse de origine animală.

Certificatele fitosanitare, de exemplu, sunt necesare pentru importul de:

 • cea mai mare parte a fructelor proaspete;
 • legume,
 • alte materiale vegetale
 • produse compuse din produse de origine animală.

Marcajul CE indică faptul că produsul este conform cu legislația UE.

 • Marcajul CE este obligatoriu pentru unele produse, cum ar fi:
  • electronică,
  • aparatură medicală,
  • jucării,
  • aparate electrice;
  • produselor de construcții.
 • Marcajul CE nu se aplică:
  • produsele alimentare;
  • autovehicule,
  • substanțe chimice;
  • produsele cosmetice;
  • produse farmaceutice;
  • și biocidele

Toate acestea au propriile norme specifice. Citiți mai multe despre marcajul C -E.

Puteți găsi informații privind cerințele specifice aplicabile produsului dumneavoastră în cadrul Asistentului meu comercial.

Care sunt cerințele pentru ambalare și etichetare?

Statele membre ale UE au adesea cerințe detaliate privind ambalarea și etichetarea produselor.

Aceste cerințe pot fi obligatorii sau voluntare.

 • Marcajele și etichetele obligatorii de pe produsele de consum și de pe ambalajele acestora sunt, de obicei, legate de preocupările legate de siguranța publică, sănătate și/sau mediu. Acestea pot furniza informații precum ingredientele sau data limită de consum.
 • Mărcile voluntare sunt, de exemplu, cele care indică producția ecologică a produsului etichetei ecologice pe produsele industriale.

De obicei, există diferite agenții responsabile pentru diferite industrii, cum ar fi cele medicale, electrice, alimentare și chimice, toate având cerințe foarte diferite.

 

3

Pregătiți vânzarea și organizați transportul

Cum sunt repartizate responsabilitățile între dumneavoastră și furnizorul dumneavoastră?

Puteți utiliza Incoterms® pentru a vă defini obligațiile contractuale.

Incoterms® 

 • stabilește responsabilitățile vânzătorilor și cumpărătorilor în ceea ce privește livrarea, asigurarea și transportul bunurilor care fac obiectul contractelor de vânzare
 • stabiliți cine este responsabil pentru formalitățile vamale de export în UE și pentru formalitățile de pe piața dumneavoastră de export.

Exemple

„Gratuit la bord” (FOB): înseamnă că este responsabilitatea furnizorului dumneavoastră să plătească toate costurile locale:

 • transportul mărfurilor către portul de expediere
 • costuri de încărcare
 • procedurile de vămuire în țara exportatoare.

În calitate de cumpărător, sunteți responsabil de costul:

 • transport începând cu portul de expediere
 • asigurări
 • descărcare
 • transportul de la portul de sosire la destinația finală.

„Cost, asigurare și navlu” (CIF) înseamnă că furnizorul dumneavoastră este responsabil pentru costurile locale în cadrul FOB, plus:

 • taxe de transport de marfă
 • asigurări

Conform CIF, furnizorul dumneavoastră este responsabil pentru toate costurile până la sosirea produselor în portul de destinație.

 

4

Pregătiți documentele pentru vămuire în UE

Ce documente trebuie pregătite pentru vamă?

 • Trebuie să furnizați o declarație vamală autorității vamale naționale din țara dumneavoastră. Un reprezentant vamal vă poate recomanda cu privire la acest aspect important.
 • Trebuie să prezentați o declarație sumară de intrare (ENS) înainte de sosirea mărfurilor la primul punct de intrare în UE.
  • ENS trebuie prezentată la primul birou vamal de intrare în UE de către transportatorul mărfurilor sau, în unele cazuri, de către destinatarul expeditorului sau de către un reprezentant al transportatorului sau al importatorului.
  • Termenul de depunere a ENS depinde de modul de transport al mărfurilor. Mai mult.
 • UE dispune de un formular comun de declarație de import pentru toate țările UE, denumit documentul administrativ unic (DAU). Mai mult.
  • În funcție de tipul de mărfuri, documentele suplimentare care trebuie prezentate autorităților vamale pot include:
  • factură comercială;
  • documentele de transport;
  • certificatele de origine;
  • licențe de import;
  • rezultatele încercărilor și alte certificate;
  • certificate de inspecție (cum ar fi certificate de sănătate, veterinare sau fitosanitare).

Vămuirea poate fi depusă de importator sau de un reprezentant vamal, care este persoana desemnată de importator să îndeplinească toate formalitățile vamale necesare în temeiul legislației vamale a UE.

Pentru mai multe informații privind documentele și procesele, adresați-vă autorității vamale naționale din țara dumneavoastră, unei camere de comerț sau unei agenții de promovare a comerțului. Mai mult.

Ce se întâmplă atunci când mărfurile dumneavoastră ajung la frontieră?

 • Sunt plasate în depozitare temporară sub supraveghere vamală (nu mai mult de 90 de zile) până la vămuire.
  • Mărfurile dumneavoastră pot fi vămuite pe baza documentelor pe care le-ați transmis sau
  • Mărfurile dumneavoastră pot fi selectate pentru o verificare a documentelor și vi se poate cere să prezentați documente suplimentare înainte ca mărfurile dumneavoastră să poată fi vămuite sau
  • Mărfurile dumneavoastră pot fi selectate, de asemenea, pentru a face obiectul unui control fizic sau al unui document.

Produsul dumneavoastră poate fi vândut oriunde în UE după ce a fost vămuit?

Atunci când autoritățile vamale au vămuit un produs, acesta are același statut ca un produs din UE și poate circula liber în UE și poate fi vândut oriunde pe piața UE.

 • Toate țările UE aplică același tarif mărfurilor importate din afara UE.
 • Aceleași norme se aplică importului, indiferent de țara UE prin care intră pe piața UE.

Unde puteți găsi mai multe informații?

Lista dumneavoastră de verificare: 4 pași către importul unui produs

Operația 1: Găsiți un furnizor în străinătate

 • Evaluarea potențialelor țări de interes și compararea competitivității potențialilor furnizori (de exemplu, compararea prețurilor, inclusiv a costurilor legate de import, cum ar fi tarifele și costurile de transport.
 • Identificați partenerii de afaceri/furnizorii.
 • Identificarea unei agenții/instituții/unui partener pentru sprijin în ceea ce privește formalitățile aferente proceselor de import (de exemplu, pregătirea contractelor, condițiile de plată, bonitatea furnizorului).

Operația 2: Evaluarea condițiilor și taxelor la import și asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

 • Obțineți un număr de înregistrare de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI) (depuneți o cerere cu suficient timp înainte).
 • Verificați dacă nu se aplică restricții la import.
 • Verificați dacă UE are un acord comercial cu țara din care doriți să importați.
 • verificați dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine relevante și identificați nivelul tarifar(preferențial) aplicabil.
 • Evaluați dacă se aplică alte taxe (de exemplu, protecția comercială) sau impozite interne.
 • Identificarea cerințelor de sănătate, de siguranță, de mediu și tehnice în UE.
 • Să se asigure că produsul respectă cerințele și că furnizorul poate furniza certificarea necesară.
 • Verificați normele de ambalare și etichetare din UE.
 • Evaluează dacă este necesar un certificat de origine, pe care exportatorul trebuie să îl furnizeze și tipul de certificat care trebuie prezentat în funcție de existența sau inexistența unui acord sau a unui aranjament comercial aplicabil între UE și țara de origine a mărfurilor.

Operația 3: Pregătiți vânzarea și organizați transportul

 • Pregătește și semnează contractul cu furnizorul, inclusiv un acord cu privire la cine este responsabil, și organizează procesul de transport.
 • Coordonarea cu instituțiile potențiale care sprijină procesul.

Operația 4: Pregătirea documentelor pentru vămuire la frontieră

 • Contactați un reprezentant personalizat pentru consiliere în cazul în care există îndoieli
 • Asigurarea disponibilității declarației sumare de intrare
 • Pregătirea documentelor suplimentare pentru vămuirea de import [factură comercială, documente de transport, certificat de origine (cum ar fi formularul A, Eur.1/Eur.Med, comunicarea REX emisă de un exportator înregistrat sau declarația de origine eliberată de un exportator autorizat), licența de import, rezultatele testelor, certificatele de inspecție (cum ar fi certificatele sanitare, veterinare sau fitosanitare) Completați și prezentați declarația de import/documentul administrativ unic (DAU)]
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante