Ghid pentru importul de mărfuri

Întreprinderea dumneavoastră intenționează să importe mărfuri din afara UE? Această secțiune vă ajută să înțelegeți dacă întreprinderea dumneavoastră este pregătită să importe și descrie diferitele etape ale procesului de import.

4 pași către importul unui produs

 
 

Intenționați să importați pentru prima dată un produs în UE?

Înainte de a face acest lucru, verificați dacă întreprinderea dumneavoastră este pregătită:

 • Ar putea fi produsul cu succes pe piața dumneavoastră internă sau în alte țări din UE?
 • Întreprinderea dumneavoastră are capacitatea de a cumpăra produsul pe piețele străine din afara UE? Dispune Comisia de personal, timp, resurse financiare și juridice suficiente?
 • Întreprinderea dumneavoastră este pregătită să efectueze vânzări internaționale, să aleagă mijlocul de transport cel mai adecvat și să treacă prin proceduri vamale?
 • Întreprinderea dumneavoastră dispune de un plan financiar/de marketing/afaceri cuprinzător, cu obiective clar definite în sprijinul produselor importate din țări din afara UE?
 • Întreprinderea dumneavoastră dispune de o strategie concretă pentru importul produsului pe piața dumneavoastră? De exemplu, puteți importa produsul direct de la producător sau indirect prin angajarea unui terț, un astfel de distribuitor. Atât importurile directe, cât și cele indirecte pot fi sprijinite și de platformele de comerț electronic.
 • Dacă este cazul, proprietatea intelectuală legată de produsul dumneavoastră este protejată pe piața dumneavoastră de export?
 • Întreprinderea dumneavoastră are capacitatea de a analiza și de a verifica dacă produsul respectă standardele UE în materie de sănătate, siguranță, tehnică și/sau de comercializare?

Înainte de a continua, analizați cu atenție întrebările de mai sus și discutați-le în cadrul societății dumneavoastră pentru a decide dacă sunteți pregătit să faceți comerț cu țări din afara UE sau ce măsuri trebuie să luați pentru a vă pregăti în acest sens.

 

1

Etapa 1: Găsiți un furnizor în străinătate

Pentru a importa mărfuri din afara UE, începeți prin identificarea posibililor furnizori ai produsului.

 • Camerele de comerț vă pot oferi informații privind piețele și partenerii de afaceri și vă pot direcționa către rapoartele relevante.
 • Furnizorii de știri specifice comerțului sau agențiile de promovare a comerțului care acoperă analiza pieței și evaluarea oportunităților de afaceri pot fi de ajutor. Aceste instituții furnizează adesea studii pentru sectoare-cheie.
 • Consultanții comerciali și băncile relevante pot oferi, de asemenea, consiliere.

Cum vă puteți selecta piețele de aprovizionare?

Verificați piețele potențiale de import pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră este furnizat.

Consultați statisticile comerciale privind potențiala dumneavoastră piață de aprovizionare.

Cum pot fi găsiți potențiali furnizori?

După ce ați selectat o piață de aprovizionare, consultați potențiali parteneri comerciali și contacte de afaceri.

Puteți găsi parteneri și contacte la adresa:

 

2

Verificarea condițiilor de import și a taxelor vamale și asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

Condițiile și taxele de import vor depinde de modul în care doriți să importați și de piața de aprovizionare.

Cine poate importa în UE?

 • În mod normal, trebuie să fiți stabilit în UE ca întreprindere sau sediu permanent. Aceasta include înregistrarea în scopuri de TVA.
 • Dacă sunteți rezident în afara UE, trebuie să aveți un permis de muncă pentru a desfășura o activitate comercială independentă; în plus, trebuie să găsiți o persoană stabilită în UE care dorește să acționeze în numele dumneavoastră în calitate de exportator (de exemplu, un furnizor de servicii logistice sau un agent vamal).

În general, trebuie să vă înregistrați și la Registrul Comerțului național. Pentru mai multe informații, contactați camera dvs. de comerț locală. În calitate de importator din UE, trebuie să solicitați un număr EORI. EORI este un număr de identificare valabil în întreaga UE.

Sfat: Înregistrarea EORI poate dura ceva timp, deci planificați și aplicați cu mult timp înainte.

În unele țări din UE, întreprinderile care depășesc o anumită dimensiune trebuie să fie promovate într-un registru național al comerțului.
Pentru mai multe informații, consultați piața UE sau contactați camera dvs. de comerț locală.

 • Dacă sunteți rezident în afara UE, trebuie să fiți stabilit ca firmă și/sau să aveți un permis de muncă care să vă permită să desfășurați o activitate comercială independentă.

Ce norme de import sau de comercializare se aplică produsului importat în UE?

Verificați dacă există restricții la import în UE sau într-un anumit stat membru.

Importurile de anumite mărfuri sensibile sau importurile anumitor mărfuri provenind din anumite țări pot fi interzise sau restricționate. Este posibil să aveți nevoie de permise, licențe sau să prezentați o notificare de import aprobată oficial.

Verificați baza de dateTARIC pentru a vedea dacă aveți nevoie de o licență de import pentru produsul dumneavoastră

Principalele tipuri de produse care fac obiectul restricțiilor la import sunt:

 • produse agricole,
 • medicamente,
 • produse chimice;
 • produse siderurgice;
 • bunurile culturale;
 • produse textile și îmbrăcăminte,
 • arme,
 • mărfuri contrafăcute sau piratate;
 • articole/publicații/înregistrări video indecente;
 • specii pe cale de dispariție;
 • deșeuri,
 • unele animale vii și produse care conțin substanțe de origine animală;
 • plante și produse care conțin substanțe vegetale.

Pentru astfel de produse, verificați ce norme se aplică.

Ce tarife de import se aplică produsului dumneavoastră?

 • Este posibil catarifele deimport să trebuiască să fie plătite pentru produsul dumneavoastră atunci când acesta intră în UE. UE este o uniune vamală, ceea ce înseamnă că un tarif de import unic este datorat la locul de intrare în locul în care se face declarația de import, indiferent de statul membru al UE. Produsul poate circula apoi pe piața UE fără alte formalități vamale.
 • Cine plătește tarifele depinde de acordul cu vânzătorul, dar adesea taxele la import sunt plătite de importator.

 

Ce este un tarif la import?

Întreprinderea mea poate beneficia de un acord comercial al UE?

Dacă UE are un acord comercial cu țara din care doriți să importați, taxele vamale aplicate produsului dumneavoastră pot fi reduse sau chiar eliminate.

 • Acestea sunt denumite tarife preferențiale.
 • Tariful tarifar preferențial este condiționat de conformitatea produsului dumneavoastră cu regulile de origine.
 • Contingentele pot fi aplicate, fie pe baza acordului comercial, fie pe baza politicii UE privind produsele agricole, un anumit tip de produse.

Pentru a afla mai multe despre normele specifice în vigoare pentru produsul și piața dumneavoastră de interes, consultați My Trade Assistant.

Când aveți nevoie de un certificat de origine?

Adesea, furnizorul dumneavoastră trebuie să furnizeze o dovadă a originii produsului în conformitate cu regulile de origine din acord. Această dovadă poate fi un certificat de origine sau, de asemenea, o declarație de origine eliberată de exportatorul autorizat sau de exportatorul înregistrat (în sistemul REX), care furnizează, de asemenea, numerele lor de autorizare sau de înregistrare.

Se aplică taxe suplimentare?

 • Este posibil ca UE să aplice măsuri de protecție comercială pentru un produs care este importat dintr-o anumită țară.
 • Taxele cel mai frecvent utilizate sunt măsurile antidumping. Acestea sunt prezentate la My Trade Assistant. O autoritate vamală din UE poate furniza informații pentru a stabili dacă produsului dumneavoastră i se aplică taxe suplimentare, cum ar fi taxele antidumping.
 • O explicație a diferitelor tipuri de măsuri de apărare comercială este furnizată în secțiunea „Bunuri”.
 • Dacă căutați o imagine de ansamblu cuprinzătoare a măsurilor specifice aplicate de fiecare țară, vizitați secțiunea privind piețele.

Ce impozite interne se aplică?

Taxa pevaloarea adăugată (TVA) se aplică bunurilor vândute pe piața UE și, prin urmare, și celor importate din afara UE. TVA-ul variază în fiecare stat membru al UE și este, de obicei, plătit de importator.

 • Rata este aceeași ca în cazul în care ați cumpărat produsul pe piața dumneavoastră internă.
 • Întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA pot recupera TVA-ul la import ca taxă aferentă intrărilor, la fel cum pot solicita rambursarea TVA-ului la nivel național.
 • Calculul plăților de TVA se bazează pe valoarea bunurilor dumneavoastră, pe taxa de import și pe accize, în cazul în care acestea se aplică. Puteți afla mai multe despre TVA și cotele statelor membre aici.
 • Pentru anumite produse, vi se va cere să plătiți accize, care variază de la o țară la alta. Aceste taxe se aplică, de exemplu:
  • produse din tutun;
  • băuturi alcoolice,
  • uleiuri minerale;
  • produse energetice.

Cum vă asigurați că produsul dumneavoastră respectă cerințele UE?

Pentru mărfurile importate, se aplică aceleași cerințe ca și în cazul bunurilor produse în UE pentru piața UE.

Care sunt cerințele tehnice, de sănătate, de siguranță și de mediu pentru produsul dumneavoastră și cum să le certificați?

Majoritatea produselor trebuie să respecte anumite cerințe tehnice și/sau de sănătate și igienă. Acestea pot necesita diferite tipuri de testare și certificare.

Acest lucru este adesea valabil pentru cerințele tehnice pentru produsele industriale și pentru cerințele de sănătate și igienă pentru alimente și produse agricole.

Este important să se facă distincția între cerințele obligatorii și cerințele voluntare.

Grupele de produse în care se aplică adesea cerințe obligatorii includ:

 • produse chimice;
 • produsele cosmetice;
 • medicamente,
 • produse agricole, produse alimentare și hrană pentru animale;
 • animale vii;
 • și produse de origine animală.

Certificatele fitosanitare, de exemplu, sunt necesare pentru importul de:

 • majoritatea fructelor proaspete,
 • legume,
 • alte materiale vegetale
 • produse compuse din produse de origine animală.

Marcajul CE indică faptul că produsul este conform cu legislația UE.

 • Marcajul CE este obligatoriu pentru anumite produse, cum ar fi:
  • electronică,
  • aparatură medicală,
  • jucării,
  • aparate electrice,
  • produselor de construcții.
 • Marcajul CE nu se aplică:
  • produse alimentare,
  • autovehicule,
  • produse chimice;
  • produsele cosmetice;
  • produse farmaceutice;
  • și biocide

Toate acestea au propriile norme specifice. Citiți mai multe despre C W. E Marking.

Puteți găsi informații privind cerințele specifice aplicabile produsului dumneavoastră în cadrul Asistentului meu pentru comerț.

Care sunt cerințele privind ambalarea și etichetarea?

Statele membre ale UE au adesea cerințe detaliate privind ambalarea și etichetarea produselor.

Aceste cerințe pot fi obligatorii sau voluntare.

 • Mărcile și etichetele obligatorii de pe produsele de consum și de pe ambalajele acestora sunt legate, de obicei, de preocupările legate de siguranța publică, sănătate și/sau mediu. Acestea pot furniza informații precum ingredientele sau data limită de consum.
 • Mărcile voluntare sunt, de exemplu, cele care indică producția ecologică a produsului etichetei ecologice pe produsele industriale.

De obicei, există diferite agenții responsabile de diferite industrii, cum ar fi cele medicale, electrice, alimentare și chimice, care au cerințe foarte diferite.

 

3

Pregătirea vânzării și organizarea transportului

Cum sunt împărțite datoriile între dumneavoastră și furnizorul dumneavoastră?

Puteți utiliza Incoterms® pentru a vă defini obligațiile contractuale.

Incoterms® 

 • Stabilește responsabilitățile vânzătorilor și cumpărătorilor în ceea ce privește livrarea, asigurarea și transportul de bunuri în temeiul contractelor de vânzare
 • stabiliți cine este responsabil pentru formalitățile vamale de export în UE și pentru formalitățile de pe piața dumneavoastră de export.

Exemple

„Franco la bord” (FOB): înseamnă că este responsabilitatea furnizorului dumneavoastră să plătească toate costurile locale:

 • transportul mărfurilor către portul de expediere
 • costuri de încărcare
 • procedurile de vămuire în țara exportatoare.

În calitate de cumpărător, sunteți responsabil de costul:

 • transportul începând cu portul de expediere
 • asigurări
 • descărcare
 • transportul de la portul de sosire la destinația finală.

„Cost, asigurare și navlu” (CIF) înseamnă că furnizorul dumneavoastră este responsabil pentru costurile locale în temeiul FOB, plus:

 • taxe de transport
 • asigurări

La rubrica CIF, furnizorul dumneavoastră este responsabil pentru toate costurile până când produsele ajung în portul lor de destinație.

 

4

Pregătirea documentelor pentru vămuire în UE

Ce documente trebuie să se pregătească pentru vamă?

 • Trebuie să furnizați o declarație vamală autorității vamale naționale din țara dumneavoastră. Un reprezentant vamal vă poate sfătui cu privire la acest aspect important.
 • Trebuie să prezentați o declarație sumară de intrare (ENS) înainte de sosirea mărfurilor la primul punct de intrare în UE.
  • ENS ar trebui să fie prezentată la primul birou vamal de intrare în UE de către transportatorul mărfurilor sau, în unele cazuri, de către expeditorul destinatar sau de către un reprezentant al transportatorului sau al importatorului.
  • Termenul limită pentru depunerea ENS depinde de modul de transport al mărfurilor. Mai mult
 • UE are un formular comun de declarație de import pentru toate țările UE, denumit documentul administrativ unic (DAU). Mai mult
  • În funcție de tipul de mărfuri, documentele suplimentare care trebuie prezentate autorităților vamale pot include:
  • factura comercială;
  • documentele de transport;
  • certificate de origine;
  • licențe de import;
  • rezultatele încercărilor și alte certificate;
  • certificatele de inspecție (cum ar fi certificatele sanitare, veterinare sau fitosanitare).

Vămuirea poate fi depusă de importator sau de un reprezentant vamal, care este persoana desemnată de importator pentru a îndeplini toate formalitățile vamale necesare în temeiul legislației vamale a UE.

Pentru mai multe informații privind documentele și procesele, adresați-vă autorității vamale naționale, unei camere de comerț sau unei agenții de promovare a comerțului. Mai mult

Ce se întâmplă atunci când produsele dumneavoastră sosesc la frontieră?

 • Sunt plasate în depozitare temporară sub supraveghere vamală (nu mai mult de 90 de zile) până la vămuire.
  • Bunurile dumneavoastră pot fi vămuite pe baza documentelor prezentate sau
  • Produsele dumneavoastră pot fi selectate pentru verificarea documentelor și vi se poate cere să prezentați documente suplimentare înainte ca mărfurile să poată fi vămuite sau
  • Mărfurile dumneavoastră pot fi selectate și pentru un document sau un control fizic.

Produsul dumneavoastră poate fi vândut oriunde în UE după ce a fost vămuit?

Atunci când autoritățile vamale au vămuit un produs, acesta are același statut ca un produs din UE și poate circula liber în interiorul UE și poate fi vândut oriunde pe piața UE.

 • Toate țările UE aplică același tarif pentru mărfurile importate din afara UE.
 • Aceleași norme se aplică importurilor, indiferent de țara UE prin care intră pe piața UE.

Unde puteți găsi mai multe informații?

Lista dumneavoastră de verificare: 4 etape pentru importul unui produs

Etapa 1: Găsiți un furnizor în străinătate

 • Evaluarea potențialelor țări de interes și compararea competitivității potențialilor furnizori (de exemplu, compararea prețurilor, inclusiv a costurilor legate de importuri, cum ar fi tarifele și costurile de transport.
 • Identificați parteneri de afaceri/furnizori.
 • Identificați o agenție/instituție/partener pentru sprijin cu privire la formalitățile proceselor de import (de exemplu, pentru pregătirea contractelor, condițiile de plată, bonitatea furnizorului).

Etapa 2: Evaluarea condițiilor de import și a taxelor vamale și asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

 • Obțineți un număr de înregistrare pentru înregistrarea și identificarea operatorilor economici (EORI) (se aplică cu mult timp înainte).
 • Verificați dacă nu se aplică nicio restricție la import.
 • Verificați dacă UE are un acord comercial cu țara din care doriți să importați.
 • Să știți dacă produsul respectă regulile de origine relevante și să identificați nivelul tarifar(preferențial) aplicabil.
 • Evaluează dacă se aplică alte taxe (de exemplu, taxe de apărare comercială) sau impozite interne.
 • Identificarea cerințelor tehnice, de sănătate, de siguranță și de mediu în UE.
 • Să se asigure că produsul respectă cerințele și că furnizorul poate furniza certificarea necesară.
 • Verificați normele de ambalare și etichetare din UE.
 • Evaluează dacă este necesar un certificat de origine, pe care exportatorul trebuie să îl furnizeze, și ce tip de certificat trebuie prezentat, în funcție de existența sau absența unui acord comercial sau a unei înțelegeri aplicabile între UE și țara de origine a mărfurilor.

Etapa 3: Pregătirea vânzării și organizarea transportului

 • Să pregătească și să semneze contractul cu furnizorul, inclusiv un acord cu privire la cine răspunde pentru ceea ce este responsabil și să organizeze procesul de transport.
 • Coordonarea cu instituțiile potențiale care sprijină procesul.

Etapa 4: Pregătirea documentelor pentru vămuire la frontieră

 • Contactați un reprezentant vamal pentru consiliere în caz de îndoieli
 • Asigurarea disponibilității declarației sumare de intrare
 • Pregătește documente suplimentare pentru vămuire la import [factură comercială, documente de transport, certificat de origine (cum ar fi formularul A, Eur.1/Eur.Med, comunicarea REX emisă de un exportator înregistrat sau o declarație de origine emisă de un exportator autorizat], licență de import, rezultate ale testelor, certificate de inspecție (cum ar fi certificate sanitare, veterinare sau fitosanitare) Completați și prezentați declarația de import/documentul administrativ unic (DAU)
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante