Instrumente și servicii online pentru întreprinderile mai mici

Instrumente și servicii online pentru întreprinderile mai mici

Servicii pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

Informații privind târgurile comerciale

  • Baza de date a AUMA privind târgurile comerciale din Germania și din întreaga lume, furnizată de AUMA, Asociația industriei comerțului echitabil din Germania, care oferă detalii cu privire la evenimente, cum ar fi datele, datele de distribuție, statisticile și informațiile privind modul de contactare a târgurilor comerciale și a organizatorilor de evenimente.

Capitolele privind întreprinderile mici și mijlocii din acordurile comerciale

Toate noile acorduri comerciale vor conține un capitol privind IMM-urile, dacă țara parteneră este de acord. Acest lucru ar permite un schimb mai bun de informații cu privire la aspectele legate de accesul pe piață, precum și o cooperare fructuoasă între Comisie și țara parteneră în ceea ce privește abordarea aspectelor legate de IMM-uri în cadrul acordului comercial.

În plus, la 26 septembrie 2018, Comitetul mixt al Acordului economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA) a convenit, într-o recomandare specifică privind IMM-urile, că fiecare parte furnizează online informații IMM-urilor celeilalte părți cu privire la CETA și la accesul pe piață și că un punct de contact pentru IMM-uri din fiecare parte colaborează pentru a aborda aspecte specifice IMM-urilor.

Servicii regionale de asistență în domeniul comerțului

Au fost concepute și puse în aplicare servicii regionale de asistență pentru a oferi IMM-urilor din anumite regiuni informații comerciale adaptate pentru a veni în sprijinul nevoilor lor de comerț în regiune și în UE. Serviciile regionale de asistență au scopul de a sprijini utilizatorii cu informații precum informații privind piața de export, asistență pentru accesul pe piață, consiliere cu privire la aspecte de reglementare, orientări privind particularitățile comerciale specifice fiecărei regiuni, pentru a ajuta mai bine întreprinderile în eforturile lor de internaționalizare și în eforturile lor în diferite regiuni la nivel mondial.

Serviciul de asistență pentru comerț al Parteneriatului estic

Să acceseze Serviciul de asistență pentru comerț al Parteneriatului estic pentru a identifica oportunitățile comerciale, pentru a găsi informații privind condițiile de acces pe piață și pentru a contacta potențiali parteneri din cinci țări din cadrul Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina). Comercianții pot utiliza platforma pentru a-și crește exporturile și pentru a se extinde pe piețe suplimentare.

Serviciul de asistență pentru comerț al Parteneriatului estic este un proiect finanțat de UE în cadrul inițiativei EU4Business, conceput și pus în aplicare de Centrul de comerț internațional pentru a stimula competitivitatea comercială a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din țările Parteneriatului estic din regiune și din Uniunea Europeană.

Serviciul de asistență Euromed pentru comerț

Accesați Euromed Trade Helpdesk pentru a identifica oportunitățile comerciale, pentru a găsi informații privind accesul pe piață și pentru a contacta potențiali parteneri din 10 țări Euromed (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Tunisia și Türkiye). Comercianții îl pot utiliza pentru a-și crește exporturile și pentru a se extinde pe piețe suplimentare. De asemenea, furnizează statistici privind comerțul cu servicii și fluxurile de investiții străine directe.

Euromed Trade Helpdesk este o inițiativă finanțată de UE, concepută și pusă în aplicare de Centrul de comerț internațional pentru a stimula competitivitatea comercială a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din țările Euromed din regiune și din Uniunea Europeană.

Contactați-ne

Puteți adresa întrebări specifice referitoare la IMM-uri, la accesul pe piață și la informații pe acest site prin intermediul formularului de contact.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante