Онлайн инструменти и услуги за по-малките предприятия

Онлайн инструменти и услуги за по-малките предприятия

Услуги за малки и средни предприятия (МСП)

Информация за търговски панаири

  • База данни на AUMA за търговски панаири в Германия и по света, предоставена от AUMA, Асоциацията на германските търговски панаири, която предлага подробности за събитията, като дати, данни за разпространението, статистически данни и информация за това как да се свържете с търговските панаири и организаторите на прояви.

Малки и средни глави в търговските споразумения

Всички нови търговски споразумения ще съдържат глава за МСП, ако държавата партньор е съгласна. Това би позволило по-добър обмен на информация по въпроси, свързани с достъпа до пазара, както и ползотворно сътрудничество между Комисията и държавата партньор при разглеждането на свързани с МСП въпроси в търговското споразумение.

Освен това на 26 септември 2018 г. Съвместният комитет по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада постигна съгласие в конкретна препоръка за МСП всяка от страните да предоставя онлайн информация на МСП на другата страна относно ВИТС и достъпа до пазара, както и че звено за контакт за МСП от всяка страна работи заедно за справяне със специфични за МСП въпроси.

Регионални бюра за помощ в областта на търговията

Регионалните информационни бюра са създадени и създадени, за да предоставят на МСП в конкретен регион специализирана търговска информация в подкрепа на техните нужди от търговия в рамките на региона и ЕС. Регионалните информационни бюра имат за цел да подкрепят потребителите с информация, като например информация за експортния пазар, помощ за достъп до пазара, консултации по регулаторни въпроси, насоки относно специфичните за региона търговски особености, за да помогнат по-добре на предприятията в техните усилия за интернационализация и техните усилия в различни региони в световен мащаб.

Бюро за помощ в областта на търговията на Източното партньорство

Достъп до бюрото за търговска помощ на Източното партньорство, за да се установят възможностите за търговия, да се намери информация за условията за достъп до пазара и за контакти на потенциални партньори в пет държави от Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Грузия, Република Молдова и Украйна). Търговците могат да използват платформата, за да увеличат износа си и да навлязат на допълнителни пазари.

Бюрото за търговска помощ на Източното партньорство е финансиран от ЕС проект в рамките на инициативата EU4Business, разработен и изпълняван от Международния търговски център за повишаване на търговската конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (МСП) на държавите от Източното партньорство в региона и в Европейския съюз.

Бюро за помощ по въпросите на търговията на Евромед

Достъп до бюрото за търговска помощ на Евромед, за да се открият търговски възможности, информация за достъпа до пазара и контакти на потенциални партньори в 10 държави от Евромед (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Тунис и Тюркие). Търговците могат да го използват, за да увеличат износа си и да навлязат на допълнителни пазари. Тя също така предоставя статистика за търговията с услуги и потоци от преки чуждестранни инвестиции.

Бюрото за търговска помощ на Евромед е финансирана от ЕС инициатива, разработена и изпълнявана от Международния търговски център за повишаване на търговската конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия от страните от Евромед в региона и в Европейския съюз.

Свържете се с нас

Можете да отправяте конкретни запитвания, свързани с МСП, достъпа до пазара и информация на този уебсайт чрез формуляра за контакт.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки