Онлайн инструменти и услуги за по-малките предприятия

Онлайн инструменти и услуги за по-малките предприятия

Услуги за малки и средни предприятия (МСП)

Информация за търговски панаири

  • База данни на AUMA за търговски панаири Информация за търговските панаири в Германия и по света, предоставена от AUMA, Асоциацията на германските търговски панаири, в която се предлагат подробности за събития като дати, данни за разпространение, статистически данни и информация как да се осъществи връзка с търговските панаири и организаторите на прояви.

Малки и средни глави в търговските споразумения

Всички нови търговски споразумения ще съдържат глава за МСП, ако държавата партньор е съгласна. Това би позволило по-добър обмен на информация по въпроси, свързани с достъпа до пазара, както и плодотворно сътрудничество между Комисията и държавата партньор при разглеждането на въпроси, свързани с МСП, в търговското споразумение.

Освен това на 26 септември 2018 г. Съвместният комитет на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада постигна съгласие в специфична препоръка за МСП всяка от страните да предоставя онлайн информация на МСП от другата страна относно ВИТС и достъпа до пазара, както и че звено за контакт за МСП от всяка страна работи заедно за решаване на специфични за МСП въпроси.

Свържете се с нас

Чрез формуляра за контакти можете да отправяте конкретни запитвания, свързани с МСП, достъпа до пазара и информацията на този уебсайт.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки