Пазарът на ЕС

ЕС е митнически съюз — неговите 27 държави членки образуват единна територия за митнически цели.

Това означава, че

 • не се плащат мита за стоки, които се движат между държави — членки на ЕС
 • Държавите —членки на ЕС , прилагат обща митническа тарифа за стоки, внасяни от държави извън ЕС
 • законно внесените стоки могат да се движат в целия ЕС без допълнителни митнически проверки.

Предприятията във и извън ЕС се възползват от

 • пазар за техните продукти от над 400 милиона потребители
 • по-лесен достъп до широк кръг от доставчици и потребители
 • по-ниски единични разходи
 • по-големи търговски възможности.

27-те държави — членки на ЕС, образуват единна територия за митнически цели. Това означава, че ЕС е митнически съюз, което означава, че неговите държави членки нямат митнически бариери помежду си и всички те имат обща митническа тарифа за внасяните стоки. Освен това, след като митата бъдат надлежно платени и бъде проверено спазването на условията за внос, внесените стоки са свободни да се движат в останалата част на ЕС без допълнителен митнически контрол.

Митническата територия на Съюза включва териториите на следните държави членки:

 • Белгия
 • България
 • Хърватия
 • Чешката република
 • Дания, с изключение на Фарьорските острови и Гренландия
 • Германия, с изключение на остров Хелголанд и територията на Бюзинген
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания, с изключение на Сеута и Мелила
 • Франция, с изключение на Нова Каледония, Сен Пиер и Микелон, острови Уолис и Футуна, Френска Полинезия и френски южни и антарктически територии, но включително отвъдморските департаменти Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот и Реюнион
 • Италия, с изключение на община Ливиньо
 • Кипър (в очакване на решение на кипърския проблем прилагането на достиженията на правото на Съюза се спира в областите, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол)
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Нидерландия в Европа
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словашката република
 • Финландия
 • Швеция

Митническата територия на Съюза включва териториалните води, вътрешните води и въздушното пространство на държавите членки, с изключение на териториалните води, вътрешните води и въздушното пространство на териториите, разположени извън митническата територия на Съюза.

Територията на Княжество Монако, включително неговите териториални води, вътрешни морски води и въздушно пространство, въпреки че се намира извън територията на Съюза, също се счита за част от митническата територия на Съюза.

ЕС

 

Австрия

 

Белгия

 

България

 

Хърватия

 

Кипър

 

Чешката република

 

Дания

 

Естония

 

Финландия

 

Франция

 

Германия

 

Гърция

 

Унгария

 

Ирландия

 

Италия

 

Латвия

 

Литва

 

Люксембург

 

Малта

 

Нидерландия

 

Полша

 

Португалия

 

Румъния

 

Словашката република

 

Словения

 

Испания

 

Швеция

 
Княжество Монако (включително неговите териториални води, вътрешни морски води и въздушно пространство) също се счита за част от митническата територия на ЕС.

 

Пазарът на ЕС също има за цел:

 • законодателна рамка — за да се подобри вътрешният пазар на стоки и да се укрепят условията за пускане на широка гама от продукти на пазара на ЕС, през 2008 г. беше приета нова законодателна рамка.
 • градивни елементи на единния пазар — законодателството относно единния пазар на стоки има за цел да гарантира, че продуктите, пуснати на пазара на ЕС, отговарят на високи изисквания по отношение на здравето, безопасността и околната среда — продуктите, за които е разрешено да се продават в ЕС, могат да се движат без пречки пред търговията и с минимална административна тежест
 • свободно движение в хармонизирани и нехармонизирани сектори — принципът на свободно движение на стоки гарантира, че тези разпоредби не водят до създаването на необосновани пречки пред търговията
 • международни аспекти на единния пазар — чрез отношенията си с държави, които не са членки на ЕС, ЕС се опитва да осигури възможно най-добрите условия за международна търговия с регулирани продукти

Насоки относно правилата на ЕС за продуктите

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки