Стоки – основни понятия

Този раздел ви представя бизнес концепциите и процесите, с които трябва да сте запознати, когато обмисляте да търгувате със стоки. Концепциите, свързани с търговията с услуги, са разработени в отделен специален раздел.

Понятията, обяснени в настоящия раздел, са групирани в следните основни заглавия:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки