Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Стоки — основни понятия

Този раздел ви представя бизнес концепциите и процесите, с които трябва да сте запознати, когато обмисляте да търгувате със стоки. Понятията, свързани с търговията с услуги, са разработени в отделен специален раздел.

Понятията, обяснени в настоящия раздел, са групирани в следните основни заглавия:

Share this page:

Бързи връзки