Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Пречки пред търговията

В този раздел можете да видите всички пречки пред търговията, докладвани на ГД „Търговия“, които засягат износа на ЕС за държави извън Съюза. Пречките се класифицират по видове мерки и по секторите, които засягат. Когато е възможно, пречките са изброени със съответните кодове на продукти по ХС.

Списък на пречките пред търговията по държави

Share this page:

Бързи връзки