Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Пречки пред търговията

В този раздел можете да видите всички пречки пред търговията, докладвани на ГД „Търговия“, които засягат износа на ЕС за държави извън Съюза. Пречките се класифицират по видове мерки и по секторите, които засягат. Когато е възможно, пречките са изброени със съответните кодове на продукти по ХС.

Списък на пречките пред търговията по държави

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки