Основни мита

Ако Вашето дружество обмисля износ, този раздел ви помага да разберете кои са вносните мита и други разходи, с които може да се сблъскате. Той не предоставя информация за продукта. За целта трябва да използвате функцията за търсене на продукта.

Когато даден продукт се търгува на международно равнище, често се прилага мито или митническа тарифа.

Когато обаче има специални споразумения за търговия (като споразуменията за свободна търговия или ОСП), понякога тарифите са по-ниски или не. Те се наричат преференциални тарифи.

Възможно е също антидъмпинговите, изравнителните или защитните мерки да се прилагат за Вашия продукт.

 

За да разберете кое от тези мита или мерки се отнася за вашата стока, е необходимо първо да се определи правилната тарифа или кодът на продукта.

За да разполагате с правна сигурност предварително, че прилагате правилната класификация на Вашите стоки, можете да подадете заявление за решение за обвързваща тарифна информация (ОТИ).

Преференциални тарифни квоти

В рамките на тарифните квоти определени количества стоки могат да се внасят при намалена или нулева митническа ставка за определен период от време. Това не засяга действащите антидъмпингови мита.

Такива квоти са често срещани в търговските споразумения и преференциалните договорености между държавите или търговските блокове. Моля, направете справка с раздела за пазарите за повече подробности относно съществуващите квоти за вашия продукт.

Моят отдел по въпросите на търговията Ви предоставя подробна информация за тарифите и мерките, приложими към вашия продукт и пазар.

Когато търговските споразумения определят постепенно премахване на митата върху определени продуктови линии, моят сътрудник по търговията може да ви помогне да определите бъдещото развитие на митата за вашия продукт. Можете също да се запознаете с графиците за премахване на митата (за ЕС или за търговския партньор) директно в търговското споразумение (в раздела за пазарите са включени препратки към правните текстове).

Митническо остойностяване

Митническото остойностяване се отнася до изчисляването на икономическата стойност на стоките, декларирани за влизане на границата. Наличието на стандартен набор от правила за определяне на стойността на тези стоки е от голямо значение по няколко причини.

Повечето мита (и ДДС) се изчисляват като процент от стойността на стоките. Предприятията и митническите органи трябва да разполагат с ясни правила относно начина на остойностяване на стоките.

След определянето на стойността на стоките митническата тарифа и произходът на стоката могат да бъдат взети предвид при изчисляването на общия размер на дължимото мито за продукта.

За повече информация за това как се изчислява митническата стойност в ЕС вижте тук.

Въпреки че съществуват общи правила за митническото остойностяване в ЕС, практиките за оценяване в отделните държави могат да се различават. Търговските споразумения на ЕС често съдържат принципи за улесняване на търговията и могат да включват привеждане в съответствие с Митническия кодекс на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки