Основни мита

Ако Вашето дружество обмисля износ, този раздел ви помага да разберете какви вносни мита и други разходи могат да възникнат. Той не предоставя специфична за продукта информация. За тази цел трябва да използвате функцията за търсене на продукти.

Когато даден продукт се търгува на международно равнище, често се прилага мито или митническа тарифа.

Когато обаче съществуват специални търговски режими (като споразумения за свободна търговия или ОСП), понякога има по-ниски или никакви тарифи. Те се наричат преференциални тарифи.

Възможно е също така по отношение на Вашия продукт да се прилагат антидъмпингови, изравнителни или защитни мерки.

 

За да разберете кои от тези мита или мерки се прилагат за вашата стока, е необходимо първо да се определи правилният тарифен или продуктов код.

За да имате предварително правна сигурност, че прилагате правилното класиране на вашите стоки, можете да подадете заявление за решение за обвързваща тарифна информация (ОТИ).

Преференциални тарифни квоти

В рамките на тарифните квоти определени количества стоки могат да бъдат внасяни с намалена или нулева ставка на митото за определен период от време. Това не засяга и действащите антидъмпингови мита.

Такива квоти обикновено се срещат в търговски споразумения и преференциални договорености между държави или търговски блокове. Моля, вижте раздела „ Пазари“ за повече подробности относно въведените квоти за вашия продукт.

Моят търговски сътрудник Ви предоставя подробна информация за тарифите и мерките, приложими за вашия продукт и пазар.

Когато търговските споразумения определят постепенно премахване на митата за определени продуктови линии, моят търговски асистент може да ви помогне да определите бъдещото развитие на митата за вашия продукт. Можете също така да разгледате графиците за премахване на митата (за ЕС или за търговския партньор) директно в търговското споразумение (връзки към правните текстове са включени в раздела „ Пазари“).

Митническо остойностяване

Митническото остойностяване се отнася до изчисляването на икономическата стойност на стоките, декларирани за въвеждане на границата. Наличието на стандартен набор от правила за определяне на стойността на тези стоки е от голямо значение по няколко причини.

Най-важното е, че митата (и ДДС) се изчисляват като процент от стойността на стоките. Предприятията и митническите органи трябва да имат ясни правила за това как да оценяват стоките.

След като стойността на стоките бъде определена, митническата тарифа и произходът на стоката могат да бъдат взети предвид при изчисляването на общото мито, дължимо за продукта.

За повече информация относно начина на изчисляване на митническата стойност в ЕС вижте тук.

Въпреки че в ЕС съществуват общи правила за определяне на митническата стойност, практиките за остойностяване в отделните държави могат да се различават. Търговските споразумения на ЕС често съдържат принципи за улесняване на търговията и могат да включват привеждане в съответствие с Митническия кодекс на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки