Základní cla

Pokud váš podnik uvažuje o vývozu, tento oddíl Vám pomůže zjistit, které dovozní clo a jiné náklady, kterým jste mohli čelit. Neposkytuje informace týkající se konkrétního produktu. K tomu byste měli používat funkci vyhledávání výrobků.

Pokud se s produktem obchoduje v mezinárodním měřítku, celní sazba nebo celní sazba se často uplatní.

Pokud však existují zvláštní obchodní dohody (např. dohody o volném obchodu nebo systém všeobecných celních preferencí), jsou někdy nižší nebo žádné sazby. Jedná se o preferenční sazby.

Je rovněž možné, že se na váš výrobek budou vztahovat antidumpingová, vyrovnávací cla nebo ochranná opatření.

 

Aby bylo možné zjistit, které z těchto cel nebo opatření se vztahují na vaše zboží, je třeba nejprve určit správný celní sazebník nebo kód produktu.

Abyste měli předem právní jistotu, že používáte správnou klasifikaci vašeho zboží, můžete požádat o rozhodnutí o závazných informacích o sazebním zařazení zboží (ZISZ).

Preferenční celní kvóty

V rámci celních kvót může být stanovená množství zboží dovážena za sníženou nebo nulovou celní sazbu v daném časovém rámci. Tím nejsou dotčena ani žádná antidumpingová cla.

Tyto kvóty jsou obvykle stanoveny v obchodních dohodách a preferenčních režimech mezi zeměmi nebo obchodními bloky. Podrobnější informace o kvótách jsou pro Váš výrobek uvedeny v oddíle „Trh“.

Můj obchodní asistent poskytuje podrobné informace o tarifech a opatřeních vztahujících se na váš výrobek a trh.

V případě, že obchodní dohody stanoví postupnou demontáž určitých druhů výrobků, může Vám můj obchodní asistent pomoci určit budoucí vývoj cel pro váš výrobek. Můžete rovněž nahlédnout do jízdních řádů pro odstraňování cel (pro EU nebo pro obchodního partnera) přímo v obchodní dohodě (odkazy na právní texty jsou uvedeny v oddíle „Trh trhů“).

Celní hodnota

Celní hodnota se týká výpočtu ekonomické hodnoty zboží deklarovaného pro vstup na hranici. Existence standardního souboru pravidel pro stanovení hodnoty tohoto zboží je velmi důležitá z několika důvodů.

Podstatně se cla (a DPH) vypočítávají jako procento hodnoty zboží. Podniky a celní orgány musí mít jasná pravidla, jak zboží ocenit.

Jakmile je stanovena hodnota zboží, lze pro výpočet celkového cla dlužného za výrobek započítat celní sazebník a původ zboží.

Další informace o tom, jak se vypočítává celní hodnota v EU, najdete zde.

I když jsou zavedena společná pravidla pro určování celní hodnoty v EU, postupy oceňování se mohou v jednotlivých zemích lišit. Obchodní dohody EU často obsahují zásady usnadnění obchodu a mohou zahrnovat soulad s celním kodexem EU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy