Pojem ve slovníčku:

Antidumpingová opatření

Dumping vyváží za cenu nižší, než jsou vnitrostátní tržní náklady, aby získal podíl na světovém trhu. Článek VI GATT z roku 1994 povoluje uložení antidumpingového cla z dumpingového zboží, které se rovná rozdílu mezi jeho vývozní cenou a běžnou hodnotou, pokud dumping působí újmu výrobcům konkurenčních výrobků v zemi dovozu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy