Izraz v glosarju:

Protidamping

Damping izvaža po cenah, nižjih od nacionalnih tržnih stroškov, da bi pridobil tržni delež na svetovnem trgu. Člen VI GATT iz leta 1994 dovoljuje, da se protidampinške dajatve za dampinško blago obračunajo v višini razlike med njegovo izvozno ceno in njegovo normalno vrednostjo, če damping povzroča škodo proizvajalcem konkurenčnih izdelkov v državi uvoznici.

Deli to stran:

Hitre povezave