Sõnastiku mõiste:

Dumpinguvastased meetmed

Dumpingu eksport jääb allapoole riigi turu kulusid, et võita turuosa maailmaturul. 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikkel lubab nõuda dumpinguhinnaga kaupadelt sisse dumpinguvastaseid tollimakse, mis on võrdsed nende ekspordihinna ja normaalväärtuse vahega, kui dumping kahjustab importiva riigi konkureerivate toodete tootjaid.

Jagage seda lehte: