Term fra ordlisten:

Antidumping

Dumping eksporteres til priser, der er lavere end de nationale markedsomkostninger, for at få markedsandele på verdensmarkedet. Artikel VI i GATT 1994 tillader, at der opkræves antidumpingtold af varer, der er genstand for dumping, og som svarer til forskellen mellem deres eksportpris og den normale værdi, hvis den forvolder skade for producenter af konkurrerende varer i indførselslandet.

Del denne side:

Genveje