Term fra ordlisten:

Antidumping

Dumpingen eksporterer til priser, der ligger under de nationale markedsomkostninger, for at vinde markedsandele på verdensmarkedet. Artikel VI i GATT 1994 tillader, at der opkræves antidumpingtold på dumpingvarer svarende til forskellen mellem deres eksportpris og deres normale værdi, hvis dumping påfører producenter af konkurrerende varer i importlandet skade.

Del denne side: