Ensidige handelsordninger

Eksporterer eller importerer du fra et udviklingsland til et udviklet land? Dine varer kan drage fordel af nedsatte eller ingen toldsatser takket være en ensidig handelsaftale.

Hvad er en ensidig handelsaftale?

Ensidige handelsaftaler er ensidige, ikke-gensidige handelspræferencer, som de udviklede lande indrømmer udviklingslande, med det formål at hjælpe dem med at øge eksporten og fremme den økonomiske udvikling.

De har til formål at

  • fremme eksport og økonomisk udvikling i modtagerlandene
  • bistå dem i deres bestræbelser på at mindske fattigdom, fremme god regeringsførelse og støtte bæredygtig udvikling
  • tilskynde til overholdelse af internationale standarder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse

 

Hvad betyder det så for dig?

  • under præferenceordninger kan du eksportere/importere fra et udviklingsland til et udviklet land ved at betale mindre eller slet ingen told
  • dine varer skal have oprindelse i det præferenceberettigede land i henhold til de oprindelsesregler, der er fastsat i den særlige præferenceordning.
  • produktdækning, landedækning og specifikke regler varierer meget fra aftale/ordning til en anden

Betingelser

Ofte er ensidige handelsaftaler betinget af udviklingen inden for menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i modtagerlandene. Hvis der er tale om alvorlige og systematiske overtrædelser, kan det leverende land trække denne fordel tilbage, indtil situationen forbedres tilstrækkeligt.

Lande, der leverer tjenesteydelser

Udbydere af præferencehandelsaftaler omfatter: EU, Armenien, Australien, Canada, Chile, Kina, Island, Indien, Japan, Kasakhstan, Sydkorea, Den Kirgisiske Republik, Montenegro, Marokko, New Zeeland, Norge, Rusland, Schweiz, Taiwan, Tadsjikistan, Thailand, Türkiye og USA.

Find listen over præferencehandelsordninger i verden

Del denne side:

Genveje