EU's handelsaftaler og handelsaftaler

EU forvalter handelsforbindelserne med lande i udlandet i form af handelsaftaler og -ordninger. Aftaler og ordninger, der bygger på gensidige forpligtelser mellem EU og dets handelspartnere, og som er udformet med henblik på at skabe bedre handelsmuligheder og overvinde hindringer. Handel i henhold til en aftale kommer med konkrete fordele for virksomheder, såsom lavere takster, bedre markedsadgang og mindre bureaukrati.

Er du interesseret i handel med lande uden for EU?

Dette afsnit informerer dig om

Er du interesseret i handel med lande i EU?

Dette afsnit vil oplyse dig om fordelene ved EU's indre marked.

Del denne side: