Nyttige links

Den Europæiske Union

Direktorater, netværk og databaser

EF — udviklingsprogrammer

Told- og skatteorganisationer

Den Europæiske Union

Medlemsstaterne

Kandidatlande til EU

International

Statistiske ressourcer

Den Europæiske Union

International

Handels- og industrikamre

Den Europæiske Union

Medlemsstaterne

Linkene giver oplysninger om medlemsstaternes vigtigste erhvervssammenslutninger og deres respektive netværk. For nogle medlemsstaters vedkommende suppleres disse oplysninger med links til andre relevante erhvervsorganisationer:

International

Faglige sammenslutninger

Den Europæiske Union

International

Virksomhedsfortegnelser

Markedspladser

Begivenhederne

 

Netværk af udenlandske missioner

Den Europæiske Union

Medlemsstaterne

Regionale handelshelpdeske

Del denne side: