Klassificering af plast

Denne vejledning vil hjælpe dig med at forstå klassificeringen af plastprodukter med henblik på at fastlægge de gældende toldsatser og ikketoldmæssige foranstaltninger, der gælder for dine produkter.

Denne vejledning indeholder desuden en oversigt over basiskemien i forbindelse med polymerer, et simpelt sammendrag af fremstillingsprocesser og praktiske tips til klassificering af specifikke færdigvarer eller forarbejdede varer.

 

Hvis du importerer polymerer i ubearbejdet form, er det vigtigt at kende den kemiske sammensætning og den dominerende monomer i polymeren.

For forarbejdede og færdige produkter er det nyttigt at kende sammensætningen af den anvendte polymer og fremstillingsprocessen. Husk, at hvis varens definition er dens fremstilling af plast, f.eks. plastflaske eller plastslange, skal den tariferes i kapitel 39 i tariffen. Hvis varen derimod er nævnt andetsteds i toldtariffen, f.eks. legetøj fremstillet af plast, skal det tariferes i den pågældende position.

Polymerer i ubearbejdet form

Definitionen af "primære former" er

 • væsker og pastaer, herunder dispersioner (dvs. emulsioner og suspensioner) og opløsninger
 • blokke eller uregelmæssige former, stykker, pulvere (herunder pulvere til støbning eller støbning), granulater, flager og lignende former

Polymerer er store molekyler fremstillet af monomerer, og deres bestanddele kaldes monomere enheder. Monomer er et molekyle eller en forbindelse, som normalt indeholder kulstof, som kan omdannes til polymerer, syntetiske harpikser eller elastomerer ved at kombinere med sig selv eller andre lignende molekyler eller forbindelser.

Der er mange forskellige polymerer, der har forskellige egenskaber og egenskaber og anvendes til forskellige formål. F.eks. anvendes polyvinylchlorid (PVC) i bygningsindustrien til brug i dobbeltruder. Polypropylen og polyfenylentereftalat (PET) anvendes almindeligvis til fremstilling af flasker.

For at kunne klassificere dine polymerer korrekt i den primære form skal du identificere den dominerende monomer

 • polymerer af ethylen (heidigg 3901)
 • polymerer af propylen (pos. 3902)
 • polymerer af styren (pos. 3903)
 • polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner (pos. 3904)
 • polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere samt andre vinylpolymerer (pos. 3905)
 • akrylpolymerer (pos. 3906)
 • polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere (pos. 3907)
 • polyamider (pos. 3908)
 • aminoplast, phenolplast og polyurethaner (pos. 3909)
 • silikone (pos. 3910)
 • Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner (pos. 3911)

Copolymerer fremstilles ved samtidig polymerisation af to eller flere ikke-forskellige monomerer. De indeholder mere end én enhedstype eller gentagen enhed. For eksempel skabes copolymer af poly (ethylen ethylen/vinylchlorid) ved polymerisering af en ethylen- og vinylchlorid.

Ved tarifering omfatter udtrykket "copolymer" alle polymerer, hvor ingen enkelt monomer udgør 95 % eller derover af det samlede polymerindhold.

De fremstilles, copolymerer — herunder copenpolykondensater, co-polyadditionsprodukter, blokkocopolymerer og podningscopolymerer — tariferes under den position, der anvendes af comonomer. Hvis der ikke er noget comonomer, skal du klassificere varerne under positionskoden, som har det højeste nummer, der er relevant for alle comonomerer.

Kemisk modificerede polymerer, hvor kun lemmer af den primære polymerkæde er blevet ændret ved kemisk reaktion, klassificeres under positionskoden for den uændrede polymer.

Forarbejdede produkter eller færdigvarer

Ved klassificering af forarbejdede eller færdige plastprodukter er det nyttigt at kende så meget om dem som muligt, herunder

 • varernes funktion eller rolle
 • polymer, som stammer fra
 • fremstillingsmetode

Varernes funktion eller rolle er af afgørende betydning for, at de kan klassificeres korrekt. Det kan også være nødvendigt at foretage en korrekt fremstilling og fremstilling af varerne, selv om dette ikke altid er tilfældet. Det er imidlertid en meget god idé at få alle disse oplysninger til at gå hånd i hånd, da det vil fremskynde klassificeringsprocessen for dig.

Fremstillingsteknikker

Polymerer i ubearbejdet form forarbejdes ved hjælp af tre forskellige processer til fremstilling af færdigvarer

 • Sprøjtestøbning anvendes til at danne plast til hule profiler — f.eks. flasker og beholdere, legetøj eller benzintanke
 • Samlinger med kompression anvendes til at forme særlige former ved hjælp af en form — f.eks. knapper og håndtag til grandingere, strygejern, kogeapparater og elektriske belysningsartikler, såsom stikpropper og -dåser og belysningsartikler.
 • Ekstrudering udgør form ved hjælp af et materiale, der dannes ved hjælp af en metalform, f.eks. film, folie, stænger, profiler, rør

Særlige typer færdigvarer eller forarbejdede varer

Hvis affald, afklip og skrot (pos. 3915) er blevet omdannet til en primær form, klassificeres de som sådan under anvendelse af den relevante kode mellem 3901 og 3914.

Ved tarifering af rør og slanger (pos. 3917) skal De være opmærksom på, at definitionen omfatter alle hule varer, i form af halvfabrikata eller færdige, som anvendes til fremstilling af gasser eller væsker, f.eks. rillede have, perforerede rør eller slanger med flad slange. Hvis varerne imidlertid har et indvendigt tværsnit, som ikke er rund, oval, rektangulær eller anden regelmæssig polygon, bør de klassificeres som profiler.

Ved tarifering af væg- eller loftsbeklædning af plast (pos. 3918) skal de være mere end 54 centimeter og omfatte plast fastgjort permanent på et andet underlag end papir. Plastlaget skal også være dekoreret med prægning, farve, mønstertryk eller benævnelse. Dette er for at adskille dem fra visse baggrunde.

Der er meget specifikke produkter, der er omfattet af byggematerialer "af plast (pos. 3925).

Denne kode dækker specifikt:

 • tanke (herunder septiktanke), kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter
 • konstruktionsdele til gulve, mure eller skillevægge samt lofter eller tage
 • tagrender og tilbehør
 • døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler
 • Balkoner, af den art der anvendes i balkoner, af den art der anvendes til balkoner, af den art der anvendes i forbindelse med balkoner, af den art der
 • skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele og tilbehør dertil
 • omfattende reolkonstruktioner til samling og permanent installation, f.eks. i butikker, værksteder og pakhuse
 • arkitektoniske dekorationsgenstande, f.eks. kuperede, kupolarter og dovecotes
 • beslag og tilbehør bestemt til permanent montering i eller på døre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele — f.eks. knapper, håndtag, kroge, knagerækker, håndklædeholdere, underlagsplader til elektriske kontakter og andre beskyttelsesplader

I nogle tilfælde kan tekstiler tilsættes plasticprodukter med henblik på forstærkning. Hvis plasten er celleopdelt og har været dækket på den ene side og kun med tekstilstoffet, skal du klassificere det under den relevante kode i kapitel 39. Hvis plasten er dækket af begge overflader, skal varen klassificeres som et tekstilmateriale under anvendelse af den relevante kode i kapitel 59.

Fælles forkortelser for plast og polymerer

Forkortelse

Post

ABS

Acrylonitril-butadien-styren

BDS

Butadien-styren-blokcopolymer

DEN KOMPETENTE MYNDIGHED

Celluloseacetat

CB

Cellulosebutyrat

CE

Cellulose/cellofan

EVA

Ethylen-vinylacetat

GPS

Almindelig polystyren

GRUPPE

Glasforstærket polyester

HDPE

HD-polyethylen

SPS

Slagfast polystyren (hærdet polystyren)

LDPE

Polyethylen med lav densitet

LLDPE

Lineær lavdensitetspolyethylen

MF

Melaminformaldehyd

OPP

Orienteret polypropylen

PA

Polyamid (nylon)

BB 6

Nylon 6

BB 6 6

Nylon 6 6

BB 4 6

Nylon 4 6

BB 6 10

Nylon 6 10

BB 11

Nylon 11

BB 12

Nylon 12

PBT

Polybuthylen terephthalat

PC

Polycarbonat

PE

Polyethylen

PET

Polyethylenterephthalat

Del denne side: