Toldunionen mellem EU og San Marino

Er du interesseret i at importere produkter fra San Marino? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's toldunion med San Marino.

Et overblik

Aftalen mellem EU og San Marino om samarbejde og toldunion (2002) har været i kraft siden 1991.

 • det fjerner alle toldsatser og ikke-toldmæssige foranstaltninger for næsten alle varer
 • den indeholder bestemmelser om fri omsætning for alle varer, der er fremstillet i EU eller San Marino, og for varer fra tredjelande, hvis formaliteterne i forbindelse med indførslen er blevet opfyldt, og der er opkrævet told og andre afgifter med tilsvarende virkning, og der ikke har været nogen hel eller delvis godtgørelse af sådanne afgifter for de pågældende varer.

Samhandelen med varer omfatter alle varekategorier, undtagen varer, der henhører under anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Tariffer

 • det fastsætter nulsatser og ingen kontingenter for varer, der er omfattet

Oprindelsesregler

 • San Marino anvender på samme måde som Fællesskabet fællesskabsbestemmelser om oprindelsesregler i samhandelen med lande, der er omfattet af toldpræferencer.

 

Tjek de oprindelsesregler, der gælder for dit specifikke produkt i My Trade Assistent.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • lær om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

 • læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

 • læs mere om de tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • få mere at vide om lovgivningen om intellektuel ejendomsret i EU og om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder inden for handel

Handel med tjenesteydelser

 • læs mere om regler, forskrifter og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

 • find generelle oplysninger om lovgivning om offentlige indkøb, regler og adgang på forskellige markeder
 • find specifikke oplysninger om EU's marked for offentlige indkøb

Investeringer

 • find generelle oplysninger, der gør det muligt for dig at investere i udlandet
 • find specifikke oplysninger, hvis du investerer i EU fra et andet land

Links og dokumenter

Del denne side:

Genveje