Toldunionen mellem EU og San Marino

Er du interesseret i at importere produkter fra San Marino? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's toldunion med San Marino.

Et overblik

Aftalen mellem EU og San Marino om samarbejde og toldunion (2002) har været i kraft siden 1991.

 • den fjerner alle toldsatser og ikke-toldmæssige foranstaltninger for næsten alle varer
 • den indeholder bestemmelser om fri omsætning for alle varer, der er fremstillet i EU eller San Marino, samt varer, der kommer fra tredjelande, hvis importformaliteterne er opfyldt, og der er opkrævet told eller afgifter med tilsvarende virkning, som skal betales, og der ikke er givet hel eller delvis godtgørelse af sådan told eller sådanne afgifter for de pågældende produkter.

Handelen med varer omfatter alle kategorier af varer, undtagen produkter, der falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Tariffer

 • den indeholder bestemmelser om nultold og ingen kvoter for varer, der er omfattet

Oprindelsesregler

 • San Marino anvender på samme måde som Fællesskabet fællesskabsbestemmelserne om oprindelsesregler i samhandelen med lande, der er omfattet af toldpræferencer.

 

Tjek de oprindelsesregler, der gælder for dit specifikke produkt, i Mine handelsassistent.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i Mine handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos My Trade Assistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

 • læs mere om toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • læs mere om lovgivningen om intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser i EU samt om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder på handelsområdet

Handel med tjenesteydelser

 • læs mere om regler, bestemmelser og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

 • find generelle oplysninger om lovgivning om offentlige indkøb, regler og adgang på forskellige markeder
 • find specifikke oplysninger om EU's marked for offentlige indkøb

Investeringer

 • find generelle oplysninger, der giver dig mulighed for at investere i udlandet
 • find specifikke oplysninger, hvis du investerer fra udlandet i EU

Links og dokumenter

Del denne side: