Produktkrav

Hvilke krav skal landene opfylde for at sikre, at mit produkt opfylder sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarderne?

Produktkravene henviser til de væsentlige betingelser, som produkter skal opfylde for at komme ind på ét marked.

Tekniske regler definerer specifikke egenskaber, som et produkt bør have, f.eks. i forbindelse med

  • udformning
  • mærkning
  • mærkning
  • emballering
  • funktionalitet eller ydeevne

Der er indført særlige regler for at sikre, at produkterne er udformet med henblik på at beskytte menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet.

Produktkravene kan omfatte

  • selve produktet — f.eks. antændelighed, elektriske egenskaber eller hygiejne
  • fremstillingsprocessen for produktet
  • produktets ydeevne — f.eks. dets energieffektivitet

I de fleste tilfælde definerer forordningerne de ønskede mål, der skal nås, eller de farer, der skal håndteres, men den specificerer ikke tekniske løsninger.

Produktkravene varierer betydeligt fra land til land og fra handelsblok til handelsblok. Det kan være dyrt for erhvervsdrivende at opfylde forskellige krav på forskellige markeder.

Inden for EU's handelsaftaler harmoniseres tekniske regler og forskrifter ofte, og der etableres et samarbejde mellem standardiseringsorganer, test-, certificerings- og akkrediteringsorganer på begge sider. Dette gør det muligt for virksomhederne at sælge det samme produkt eller det samme produkt med færre ændringer på begge markeder. Den giver også små virksomheder, navnlig mikrovirksomheder, mulighed for at konkurrere med større virksomheder og deltage i internationale forsyningskæder og e-handel.

 

På EU-markedet angiver CE-mærkningen, at et produkt opfylder alle de sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelseskrav, der skal opfyldes i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Du skal derfor tjekke produktkravene for hver region, du eksporterer til.

Gå til Mine handelsassistent og lancerer en produktsøgning for at finde oplysninger om et bestemt produkt.

Du kan også finde en oversigt over EU's produktkrav i afsnittet om EU's marked på dette websted.

Del denne side: