Produktkrav

Hvilke krav skal landene opfylde for at sikre, at mit produkt opfylder sikkerheds-, sundheds- og miljøstandarderne?

Produktkrav henviser til væsentlige betingelser, som produkterne skal opfylde for at komme ind på et marked.

De tekniske regler definerer de særlige karakteristika, som et produkt bør have, f.eks. i forbindelse med

  • udformning
  • mærkning
  • mærkning
  • emballage
  • funktionalitet eller ydeevne

Der findes særlige regler, der skal sikre, at produkter er udformet til at beskytte menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet.

Produktkrav kan dækkes

  • produktet selv — f.eks. antændelighed, elektriske egenskaber eller hygiejne
  • produktets fremstillingsproces
  • produktets effektivitet — f.eks. dets energieffektivitet

I de fleste tilfælde fastlægges det, hvilke mål der skal nås, eller hvilke farer der skal håndteres, men de indeholder ikke tekniske løsninger.

Produktkrav varierer betydeligt fra land til land og fra handelsblok til handelsblok. Det kan være dyrt for erhvervsdrivende at opfylde forskellige krav på forskellige markeder.

Inden for EU's handelsaftaler er tekniske regler og bestemmelser ofte harmoniseret, og der etableres et samarbejde mellem standardiserings-, test-, certificerings- og akkrediteringsorganer på begge sider. Det giver virksomhederne mulighed for at sælge det samme produkt eller den samme vare med færre ændringer på begge markeder. Den giver også små virksomheder, især mikrovirksomheder, mulighed for at konkurrere med større virksomheder og deltage i internationale forsyningskæder og e-handel.

 

På EU-markedet viser CE-mærkningen, at et produkt opfylder alle de sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelseskrav, der skal sælges i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Du skal derfor kontrollere produktkrav for hver region, du eksporterer til.

Gå til Min handelsassistent og lancere en produktsøgning for at finde oplysninger om et bestemt produkt.

Du kan også finde en oversigt over EU's produktkrav på dette websted.

Del denne side:

Genveje