Vejledning i import af varer

Planlægger din virksomhed at importere varer fra lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til at importere, og beskriver de forskellige trin i importprocessen.

4 skridt hen imod import afet produkt

 
 

Har du planer om at importere et produkt til EU for første gang?

Inden du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Kan produktet blive en succes på dit hjemmemarked eller i andre EU-lande?
 • Har din virksomhed kapacitet til at købe produktet på udenlandske markeder uden for EU? Råder den over tilstrækkelige personale-, tids-, finansielle og juridiske ressourcer?
 • Er din virksomhed parat til at foretage internationale salg, vælge det mest hensigtsmæssige transportmiddel og gå igennem toldprocedurer?
 • Har din virksomhed en omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for importprodukter fra lande uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for, hvordan du importerer produktet til dit marked? Du kan f.eks. importere dit produkt direkte fra producenten eller indirekte ved at ansætte en tredjepart, en sådan distributør. Både direkte og indirekte import kan også støttes af e-handelsplatforme.
 • Er den intellektuelle ejendom knyttet til dit produkt beskyttet på dit eksportmarked, hvis det er relevant?
 • Har din virksomhed kapacitet til at analysere og kontrollere, om produktet overholder EU's standarder for sundhed, sikkerhed, teknik og/eller markedsføring?

Inden du fortsætter, skal du nøje overveje ovenstående spørgsmål og drøfte dem i din virksomhed for at afgøre, om du er parat til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt du skal tage for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Trin 1: Find en leverandør i udlandet

For at importere varer fra lande uden for EU skal man begynde med at identificere mulige leverandører af produktet.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om markeder og forretningspartnere og dirigere dig til relevante rapporter.
 • Handelsspecifikke nyhedsudbydere eller handelsfremmebureauer, der dækker markedsanalyser og vurdering af forretningsmuligheder, kan være en hjælp. Disse institutioner leverer ofte undersøgelser for nøglesektorer.
 • Handelskonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan vælger du dine forsyningsmarkeder?

Screene potentielle importmarkeder for at vurdere, om der er udbud af dit produkt.

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle forsyningsmarked.

Hvordan finder man potentielle leverandører?

Når du har valgt et marked for udbud, kan du se på potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

 

2

Kontrollér importbetingelser og -afgifter og sikrer, at produktet opfylder EU-kravene

Importbetingelserne og -tolden afhænger af, hvordan du ønsker at importere og på dit forsyningsmarked.

Hvem kan importere til EU?

 • Du skal normalt være etableret i EU som virksomhed eller fast forretningssted. Dette omfatter momsregistrering.
 • Hvis du har bopæl uden for EU, skal du have en arbejdstilladelse for at kunne udføre selvstændig erhvervsvirksomhed. desuden skal du finde en person, der er etableret i EU, og som er villig til at handle på dine vegne som eksportør (f.eks. en logistiktjenesteudbyder eller toldagent).

Generelt skal du også registrere dig i det nationale handelsregister. Læs mere i dit lokale handelskammer. Som EU-importør skal du ansøge om et EORI-nummer. EORI-nummeret er gyldigt i hele EU.

Hint: EORI-registrering kan tage nogen tid, så planlæg og ansøge i god tid.

I nogle EU-lande skal virksomheder over en vis størrelse være registreret i et nationalt handelsregister.
Læs mere på EU-markedet eller hos dit lokale handelskammer.

 • Hvis du har bopæl uden for EU, skal du være etableret som firma og/eller have en arbejdstilladelse, der giver dig mulighed for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvilke import- eller markedsføringsregler gælder for dit importerede produkt i EU?

Kontrollér, om der er importbegrænsninger i EU eller en bestemt medlemsstat.

Import af visse følsomme varer eller import af visse varer, der kommer fra bestemte lande, kan forbydes eller begrænses. Du kan have brug for tilladelser, en licens eller en officielt godkendt importmeddelelse.

Tjek TARIC-databasen for at se, om du har brug for en importlicens for dit produkt

De vigtigste typer produkter, der er underlagt importrestriktioner, er:

 • landbrugsprodukter
 • lægemidler
 • kemikalier
 • jern- og stålprodukter
 • kulturgoder
 • tekstilvarer og beklædningsgenstande
 • våben
 • varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer
 • artikler/publikationer/videooptagelser
 • truede arter
 • affald
 • visse levende dyr og produkter, der indeholder animalske stoffer
 • planter og produkter indeholdende vegetabilske stoffer.

For sådanne produkter kontrollere, hvilke regler der gælder.

Hvilke importtoldsatser gælder for dit produkt?

 • Det kan være nødvendigt at betale importtold for dit produkt, når det kommer ind i EU. EU er en toldunion, hvilket betyder, at der skal betales en enkelt importtold på det indgangssted, hvor importangivelsen udfærdiges, uanset hvilken EU-medlemsstat der er tale om. Produktet kan derefter cirkulere på EU-markedet uden yderligere toldformaliteter.
 • Hvem der betaler for tolden, afhænger af aftalen med sælgeren, men importtolden betales ofte af importøren.

 

Hvad er en importtold?

Kan min virksomhed drage fordel af en EU-handelsaftale?

Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra, kan tolden på dit produkt reduceres eller endda afskaffes.

 • Disse kaldes præferentielle toldsatser.
 • præferencetoldsatsen er betinget af, at dit produkt er i overensstemmelse med oprindelsesreglerne
 • Der kan anvendes kontingenter enten på grundlag af handelsaftalen eller på grundlag af EU's politik for landbrugsprodukter af en bestemt type produkter.

Find ud af, hvilke specifikke regler der gælder for dit produkt og det relevante marked, i min handelsassistent.

Hvornår skal du have et oprindelsescertifikat?

Ofte skal din leverandør fremlægge dokumentation for produktets oprindelse i overensstemmelse med aftalens oprindelsesregler. Dette bevis kan være et oprindelsescertifikat eller en oprindelseserklæring udstedt af den godkendte eksportør eller den registrerede eksportør (i REX-systemet), som også skal angive nummeret på tilladelsen eller registreringen.

Gælder der tillægstold?

 • Det er muligt, at EU anvender handelsbeskyttelsesforanstaltninger på et produkt, der importeres fra et bestemt land.
 • Den hyppigst anvendte told er antidumpingforanstaltninger. Disse vises i Min handelsassistent. En EU-toldmyndighed kan give oplysninger om, hvorvidt der gælder tillægstold som antidumpingtold på din vare.
 • Vareafsnittet indeholder en forklaring på forskellige typer handelsbeskyttelsesforanstaltninger.
 • Hvis du leder efter en omfattende oversigt over de specifikke foranstaltninger, der anvendes af hvert land, kan du besøge afsnittet om markeder.

Hvilke interne afgifter finder anvendelse?

Merværdiafgift (moms) pålægges varer, der sælges på EU-markedet, og dermed også varer, der importeres fra lande uden for EU. Momsen varierer fra medlemsstat til medlemsstat og betales normalt af importøren.

 • Taksten er den samme, som hvis du købte produktet på dit hjemmemarked.
 • Momsregistrerede virksomheder kan kræve importmomsen tilbagebetalt som indgående moms, ligesom de kan kræve deres indenlandske momsbetalinger tilbagebetalt.
 • Beregningen af dine momsbetalinger er baseret på værdien af dine varer, din importtold og punktafgifter, hvis de finder anvendelse. Du kan læse mere om moms og medlemsstaternes satser her.
 • For udvalgte varer skal du betale punktafgifter, som varierer fra EU-land til EU-land. Disse skatter gælder f.eks. for:
  • tobaksvarer
  • alkoholholdige drikkevarer
  • mineralolie
  • energiprodukter.

Hvordan sikrer du, at dit produkt opfylder EU-kravene?

For dine importerede varer gælder de samme krav som for varer, der er fremstillet i EU til EU-markedet.

Hvilke krav gælder der for dit produkt med hensyn til sundhed, sikkerhed, miljø og teknik, og hvordan certificeres de?

De fleste produkter skal opfylde visse tekniske og/eller sundheds- og hygiejnekrav. Disse kan kræve forskellige typer prøvning og certificering.

Dette er ofte tilfældet for tekniske krav til industriprodukter og for sundheds- og hygiejnekrav til fødevarer og landbrugsprodukter.

Det er vigtigt at skelne mellem obligatoriske krav og frivillige krav.

De produktgrupper, hvor obligatoriske krav ofte anvendes, omfatter:

 • kemikalier
 • kosmetik
 • lægemidler
 • landbrugsprodukter, levnedsmidler og foderstoffer
 • levende dyr
 • og animalske produkter.

Der kræves f.eks. plantesundhedscertifikater ved import af:

 • de fleste friske frugter
 • grøntsager
 • andre plantematerialer
 • produkter, der består af animalske produkter.

CE-mærket angiver, at produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

 • CE-mærkning er obligatorisk for visse produkter, f.eks.:
  • elektronik
  • medicinsk udstyr
  • legetøj,
  • elektriske apparater
  • byggeprodukter.
 • CE-mærket finder ikke anvendelse på:
  • levnedsmidler
  • motorkøretøjer
  • kemikalier
  • kosmetik
  • medicin
  • og biocider

Disse har alle deres egne specifikke regler. Læs mere om C beskikkelse E Marking.

Du kan finde oplysninger om de specifikke krav, der gælder for dit produkt i Min handelsassistent.

Hvad er kravene til emballering og mærkning?

EU's medlemsstater har ofte detaljerede krav til emballering og mærkning af produkter.

Disse krav kan være obligatoriske eller frivillige.

 • Obligatoriske mærker og etiketter på forbrugerprodukter og deres emballage vedrører normalt hensynet til den offentlige sikkerhed, sundhed og/eller miljøet. De kan give oplysninger såsom ingredienser eller sidste anvendelsesdato.
 • Frivillige mærker er f.eks. dem, der angiver økologisk produktion af gode miljømærker på industriprodukter.

Normalt er der forskellige agenturer, der er ansvarlige for forskellige industrier, f.eks. inden for medicin, elektricitet, fødevarer og kemikalier, som alle har meget forskellige krav.

 

3

Forberede salget og organisere transporten

Hvordan deles ansvaret mellem dig og din leverandør?

Du kan bruge Incoterms® til at definere dit kontraktlige ansvar.

Incoterms® 

 • Fastsætte sælgeres og køberes ansvar for levering, forsikring og transport af varer i henhold til købsaftaler
 • find ud af, hvem der er ansvarlig for toldformaliteterne ved eksport i EU og formaliteterne på eksportmarkedet.

Eksempler

"Fri om bord" (fob): det betyder, at det er din leverandørs ansvar at betale alle lokale omkostninger:

 • transport af varerne til afsendelseshavnen
 • indladningsomkostninger
 • toldbehandlingsprocedurer i eksportlandet.

Som køber er du ansvarlig for omkostningerne ved:

 • transport fra afskibningshavnen og fremefter
 • forsikring
 • losning
 • transport fra ankomsthavnen til det endelige bestemmelsessted.

"Omkostninger, forsikring og fragt" (CIF): din leverandør er ansvarlig for de lokale omkostninger under FOB, plus:

 • fragtafgifter
 • forsikring

Under cif er din leverandør ansvarlig for alle omkostninger, indtil produkterne ankommer til deres bestemmelseshavn.

 

4

Forberede dokumenter til toldbehandling i EU

Hvilke dokumenter skal forberedes til toldvæsenet?

 • Du skal indgive en toldangivelse til din nationale toldmyndighed. En toldrepræsentant kan rådgive dig om dette vigtige spørgsmål.
 • Du skal indgive en summarisk indgangsangivelse (ENS), inden varerne ankommer til det første indgangssted til EU.
  • Den summariske indgangsangivelse bør forelægges for det første indgangstoldsted i EU af fragtføreren eller i visse tilfælde af importørens eller importørens repræsentant eller en repræsentant for transportøren eller importøren.
  • Fristen for indgivelse af den summariske indgangsangivelse afhænger af varernes transportform. Mere.
 • EU har en fælles importangivelsesformular for alle EU-lande, som kaldes det administrative enhedsdokument (SAD). Mere.
  • Afhængigt af varernes art kan yderligere dokumenter, der skal fremlægges for toldmyndighederne, omfatte:
  • handelsfaktura
  • transportdokumenter
  • oprindelsescertifikater
  • importlicenser
  • prøvningsresultater og andre certifikater
  • kontrolattester (f.eks. sundhedscertifikater, veterinærcertifikater eller plantesundhedscertifikater).

Toldklareringen kan indgives af importøren eller af en toldrepræsentant, som er den person, som importøren har udpeget til at opfylde alle de toldformaliteter, der kræves i henhold til EU's toldlovgivning.

Hvis du vil vide mere om dokumenter og processer, kan du kontakte din nationale toldmyndighed, et handelskammer eller et handelskammer. Mere.

Hvad sker der, når dine varer ankommer til grænsen?

 • De anbringes midlertidigt under toldtilsyn (højst 90 dage), indtil de er afsluttet.
  • Varerne kan toldklareres på grundlag af de indsendte dokumenter, eller
  • Dine varer kan blive udvalgt til dokumentkontrol, og du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumenter, inden dine varer kan toldbehandles, eller
  • Dine varer kan også udvælges til dokumentkontrol eller fysisk kontrol.

Kan dit produkt sælges hvor som helst i EU, efter at det er blevet ryddet?

Når toldmyndighederne har fortoldet et produkt, har det samme status som et EU-produkt og kan cirkulere frit inden for EU og sælges hvor som helst på EU-markedet.

 • Alle EU-lande anvender samme told på varer, der importeres fra lande uden for EU.
 • De samme regler gælder for import, uanset hvilket EU-land der kommer ind på EU-markedet.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Din tjekliste: 4 trin til import af et produkt

Trin 1: Find en leverandør i udlandet

 • Vurdere potentielle lande af interesse og sammenligne potentielle leverandørers konkurrenceevne (f.eks. sammenligning af priser, herunder importrelaterede omkostninger, såsom takster og transportomkostninger.
 • Angiv forretningspartnere/leverandører.
 • Angiv et agentur/en institution/partner til støtte for formaliteterne i forbindelse med importprocesserne (f.eks. udarbejdelse af kontrakter, betalingsbetingelser, leverandørens kreditværdighed).

Trin 2: Vurdere importbetingelserne og -tolden og sikre, at produktet opfylder EU's krav

 • et EORI-registreringsnummer (EORI-registreringsnummer) ( ansøge i god tid).
 • Kontrollér, at der ikke gælder nogen importrestriktioner.
 • Tjek, om EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra.
 • Vished, om dit produkt overholder de relevante oprindelsesregler, og angiv den gældende (præferentielle) toldsats.
 • Vurder, om der gælder andre afgifter (f.eks. handelsbeskyttelse) eller interne skatter.
 • Identificere sundheds-, sikkerheds-, miljømæssige og tekniske krav i EU.
 • Sikre, at produktet opfylder kravene, og leverandøren kan levere den nødvendige certificering.
 • Tjek emballerings- og mærkningsreglerne i EU.
 • Vurdere, om der kræves et oprindelsescertifikat, som eksportøren skal fremlægge, og hvilken type certifikat der skal fremlægges, afhængigt af om der foreligger en handelsaftale eller -ordning, der finder anvendelse mellem EU og varernes oprindelsesland.

Trin 3: Forberede salget og organisere transporten

 • Udarbejde og underskrive kontrakten med leverandøren, herunder en aftale om, hvem der er ansvarlig for hvad, og tilrettelægge transportprocessen.
 • Koordinere med potentielle institutioner, der støtter processen.

Trin 4: Forberede dokumenter til toldklarering ved grænsen

 • Kontakt en toldrepræsentant med henblik på rådgivning i tvivlstilfælde
 • Sikre, at den summariske indgangsangivelse ertilgængelig
 • Udarbejde supplerende dokumenter til en importtoldklarering (handelsfaktura, transportdokumenter, oprindelsescertifikat (f.eks. formular A, Eur.1/Eur.Med, REX-meddelelse udstedt af en registreret eksportør eller oprindelseserklæring udstedt af en godkendt eksportør), importlicens, prøvningsresultater, kontrolattester (f.eks. sundheds-, veterinær- eller plantesundhedscertifikater) Udfylde og indsende importangivelsen/det administrative enhedsdokument (SAD)
Del denne side:

Genveje