Vodič za uvoz robe

Planira li vaše poduzeće uvoziti robu iz zemalja izvan EU-a? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete je li vaše poduzeće spremno za uvoz i u njemu su opisani različiti koraci u postupku uvoza.

Koraci prema uvozu proizvoda

 
 

Planirate li prvi put uvoziti proizvod u EU?

Prije nego što to učinite, provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Može li proizvod biti uspješan na vašem domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za kupnju proizvoda na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih resursa?
 • Je li vaše poduzeće spremno obavljati međunarodnu prodaju, odabrati najprikladnije prijevozno sredstvo i proći carinske postupke?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu uvozu proizvoda iz zemalja izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za uvoz proizvoda na vaše tržište? Na primjer, svoj proizvod možete uvesti izravno od proizvođača ili neizravno angažiranjem treće strane, takvog distributera. Platforme za e-trgovinu mogu podupirati i izravni i neizravni uvoz.
 • Ako je primjenjivo, je li intelektualno vlasništvo povezano s vašim proizvodom zaštićeno na vašem izvoznom tržištu?
 • Može li vaše poduzeće analizirati i provjeriti je li proizvod u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim, tehničkim i/ili tržišnim standardima EU-a?

Prije nego što nastavite s radom, pažljivo razmotrite navedena pitanja i razmotrite ih u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje korake trebate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Prvi korak: Pronađite dobavljača u inozemstvu

Za uvoz robe iz zemalja izvan EU-a, najprije utvrđivanjem mogućih dobavljača proizvoda.

 • Gospodarske komore mogu vam pružiti informacije o tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti o trgovini ili agencije za promicanje trgovine koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih prilika. Te institucije često pružaju studije za ključne sektore.
 • Savjetnici za trgovinu i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati svoja tržišta opskrbe?

Provjerite potencijalna uvozna tržišta kako biste procijenili postoji li ponuda vašeg proizvoda.

Provjerite statističke podatke o trgovini svojeg potencijalnog tržišta opskrbe.

Kako pronaći potencijalne dobavljače?

Nakon što odaberete tržište opskrbe, proučite potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i kontakte možete pronaći na:

 

2

Provjera uvoznih uvjeta i carina te osiguravanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a

Uvozni uvjeti i carine ovisit će o tome kako želite uvoziti i o svojem tržištu opskrbe.

Tko može uvoziti u EU?

 • Obično morate imati poslovni nastan u EU-u kao poduzeće ili stalni poslovni nastan. To uključuje registraciju u svrhu PDV-a.
 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati radnu dozvolu za obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti; nadalje, morate pronaći osobu s poslovnim nastanom u EU-u koja je spremna djelovati u vaše ime kao izvoznik (npr. pružatelj logističkih usluga ili carinski zastupnik).

Općenito se morate registrirati i u nacionalni trgovački registar. Više informacija potražite u svojoj lokalnoj gospodarskoj komori. Kao uvoznik iz EU-a morate podnijeti zahtjev za EORI broj. EORI je identifikacijski broj koji vrijedi u cijelom EU-u.

Savjet: Registracija u sustavu EORI može potrajati, pa se planira i primjenjuje znatno unaprijed.

U nekim državama članicama poduzeća iznad određene veličine moraju biti upisana u nacionalni trgovački registar.
Više informacija potražite na tržištu EU-a ili posjetite svoju lokalnu gospodarsku komoru.

 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati poslovni nastan kao poduzeće i/ili radnu dozvolu koja vam omogućuje obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti.

Koja se pravila o uvozu ili stavljanju na tržište primjenjuju na vaš proizvod uvezen u EU?

Provjerite postoje li ograničenja uvoza u EU ili određenu državu članicu.

Uvoz određene osjetljive robe ili uvoz određene robe iz određenih zemalja može se zabraniti ili ograničiti. Možda će vam biti potrebne dozvole, dozvola ili predočenje službeno odobrene obavijesti o uvozu.

Provjerite bazu podatakaTARIC kako biste vidjeli trebate li uvoznu dozvolu za svoj proizvod

Glavne vrste proizvoda na koje se primjenjuju ograničenja uvoza su:

 • poljoprivredni proizvodi,
 • lijekovi,
 • kemikalije,
 • proizvodi od željeza i čelika,
 • kulturna dobra,
 • tekstilni proizvodi i odjeća,
 • oružje,
 • krivotvorena ili piratska roba,
 • nedostojanstvene članke/publikacije/video snimke,
 • ugrožene vrste,
 • otpad,
 • neke žive životinje i proizvodi koji sadržavaju tvari životinjskog podrijetla,
 • bilje i proizvod koji sadržava biljne tvari.

Za takve proizvode provjerite koja se pravila primjenjuju.

Koje se uvozne carine primjenjuju na vaš proizvod?

 • Pri ulasku u EU možda će biti potrebno platiti uvozne carine za vaš proizvod. EU je carinska unija, što znači da se na mjestu ulaska na kojem se podnosi uvozna deklaracija plaća jedinstvena uvozna carina, neovisno o državi članici EU-a. Proizvod se zatim može kretati na tržištu EU-a bez dodatnih carinskih formalnosti.
 • Tko plaća tarife ovisi o sporazumu s prodavateljem, ali uvoznik često plaća uvozne carine.

 

Što je uvozna carina?

Može li moje poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a?

Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom iz koje želite uvoziti, carine na vaš proizvod mogu se smanjiti ili čak ukinuti.

 • To se naziva povlaštenim carinskim stopama.
 • Povlaštena carinska stopa uvjetovana je time da vaš proizvod bude u skladu s pravilima o podrijetlu
 • Kvote se mogu primjenjivati na temelju trgovinskog sporazuma ili na temelju politike EU-a za poljoprivredne proizvode određene vrste proizvoda.

Kako biste saznali više o posebnim pravilima za vaš proizvod i interesno tržište, obratite se svojem asistentu za trgovinu.

Kada vam je potrebna potvrda o podrijetlu?

Često vaš dobavljač mora dostaviti dokaz o podrijetlu proizvoda u skladu s pravilima o podrijetlu iz sporazuma. Taj dokaz može biti potvrda o podrijetlu ili također izjava o podrijetlu koju izdaje ovlašteni izvoznik ili registrirani izvoznik (u sustavu REX), koji također navodi svoje brojeve odobrenja ili registracije.

Postoje li dodatne carine koje se primjenjuju?

 • Moguće je da EU primjenjuje mjere trgovinske zaštite na proizvod koji se uvozi iz određene zemlje.
 • Najčešće korištene pristojbe jesu antidampinške mjere. Oni su prikazani na stranici My Trade Assistant (Moj trgovački pomoćnik). Carinsko tijelo EU-a može pružiti informacije o tome primjenjuju li se na vaš proizvod dodatne pristojbe kao što su antidampinške pristojbe.
 • Objašnjenje različitih vrsta mjera trgovinske zaštite navedeno je u odjeljku o robi.
 • Ako tražite sveobuhvatan pregled posebnih mjera koje primjenjuje svaka zemlja, posjetite odjeljak o tržištima.

Koji se unutarnji porezi primjenjuju?

Porez na dodanu vrijednost (PDV) primjenjuje se na robu koja se prodaje na tržištu EU-a, a time i na robu koja se uvozi iz zemalja izvan EU-a. PDV se razlikuje u svakoj državi članici EU-a i obično ga plaća uvoznik.

 • Stopa je jednaka onoj koju biste kupili na domaćem tržištu.
 • Poduzeća registrirana u sustavu PDV-a mogu zatražiti povrat PDV-a na uvoz kao pretporez, baš kao što mogu tražiti povrat svojih plaćanja PDV-a na domaćem tržištu.
 • Izračun vaših plaćanja PDV-a temelji se na vrijednosti vaše robe, vašoj uvoznoj carini i trošarinama ako se one primjenjuju. Više informacija o PDV-u i stopama država članica možete pročitati ovdje.
 • Za odabranu robu morat ćete platiti trošarine, koje se razlikuju od države članice do države članice EU-a. Ti se porezi primjenjuju na, na primjer:
  • duhanski proizvodi,
  • alkoholna pića,
  • mineralno ulje,
  • energente.

Kako osiguravate sukladnost svojeg proizvoda sa zahtjevima EU-a?

Na vašu uvezenu robu primjenjuju se isti zahtjevi kao i na robu proizvedenu u EU-u za tržište EU-a.

Koji su zdravstveni, sigurnosni, okolišni i tehnički zahtjevi za vaš proizvod i kako ih certificirati?

Većina proizvoda mora biti u skladu s određenim tehničkim i/ili zdravstvenim i higijenskim zahtjevima. Za to mogu biti potrebne različite vrste ispitivanja i certificiranja.

To je često slučaj s tehničkim zahtjevima za industrijske proizvode te zdravstvenim i higijenskim zahtjevima za prehrambene i poljoprivredne proizvode.

Važno je razlikovati obvezne zahtjeve i dobrovoljne zahtjeve.

Skupine proizvoda za koje se često primjenjuju obvezni zahtjevi uključuju:

 • kemikalije,
 • kozmetički proizvodi,
 • lijekovi,
 • poljoprivredni proizvodi, prehrambeni proizvodi i hrana za životinje,
 • žive životinje,
 • i proizvodi životinjskog podrijetla.

Fitosanitarni certifikati, na primjer, potrebni su za uvoz:

 • većina svježeg voća,
 • povrće,
 • ostali biljni materijali
 • proizvodi koji se sastoje od proizvoda životinjskog podrijetla.

Oznaka CE označava da je proizvod u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

 • Oznaka CE obvezna je za neke proizvode, kao što su:
  • elektronika,
  • medicinske proizvode,
  • igračke,
  • električni uređaji,
  • građevni proizvodi.
 • Oznaka CE ne primjenjuje se na:
  • prehrambeni proizvodi,
  • motorna vozila,
  • kemikalije,
  • kozmetički proizvodi,
  • farmaceutski proizvodi,
  • i biocida

Sva ta pravila imaju vlastita posebna pravila. Saznajte više o Označivanju u skladu s CE.

Informacije o posebnim zahtjevima koji se primjenjuju na vaš proizvod možete pronaći u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Koji su zahtjevi za pakiranje i označivanje?

Države članice EU-a često imaju detaljne zahtjeve za pakiranje i označivanje proizvoda.

Ti zahtjevi mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

 • Obvezne oznake i etikete na potrošačkim proizvodima i njihovoj ambalaži obično su povezane s pitanjima javne sigurnosti, zdravlja i/ili okoliša. Mogu pružiti informacije kao što su sastojci ili datum „upotrijebiti do”.
 • Dobrovoljne oznake su, primjerice, one koje označavaju ekološku proizvodnju proizvoda s znaka za okoliš na industrijskim proizvodima.

Obično postoje različite agencije odgovorne za različite industrije, npr. medicinske, električne, prehrambene i kemijske, koje imaju vrlo različite zahtjeve.

 

3

Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

Kako vi i vaš dobavljač dijele obveze?

Zadefiniranje svojih ugovornih obveza možete upotrijebiti Incoterms®.

Incoterms® 

 • utvrđivanje odgovornosti prodavatelja i kupaca za isporuku, osiguranje i prijevoz robe na temelju kupoprodajnih ugovora
 • utvrditi tko je odgovoran za carinske izvozne formalnosti u EU-u i formalnosti na vašem izvoznom tržištu.

Primjeri

„Besplatno na brodu” (FOB): znači da je vaš dobavljač odgovoran za plaćanje svih lokalnih troškova:

 • prijevoz robe do luke otpreme
 • troškovi utovara
 • postupci carinjenja u zemlji izvoznici.

Kao kupac snosite troškove:

 • prijevoz od luke otpreme nadalje
 • osiguranje
 • istovar
 • prijevoz od luke dolaska do konačnog odredišta.

„Troškovi, osiguranje i vozarina” (CIF) znači da je vaš dobavljač odgovoran za lokalne troškove u okviru FOB-a, plus:

 • troškovi prijevoza tereta
 • osiguranje

Pod CIF, vaš je dobavljač odgovoran za sve troškove do dolaska proizvoda u odredišnu luku.

 

4

Pripremite dokumente za carinjenje u EU-u

Koje dokumente treba pripremiti za carinu?

 • Morate dostaviti carinsku deklaraciju svojem nacionalnom carinskom tijelu. Carinski zastupnik može vas savjetovati o tom važnom pitanju.
 • Morate predočiti ulaznu skraćenu deklaraciju (ENS) prije dolaska robe na prvu točku ulaska u EU.
  • Ulaznu skraćenu deklaraciju trebao bi u prvom ulaznom carinskom uredu ulaska u EU podnijeti prijevoznik robe, u nekim slučajevima uvoznik – primatelj, ili zastupnik prijevoznika ili uvoznika.
  • Rok za podnošenje ulazne skraćene deklaracije ovisi o načinu prijevoza robe. Više.
 • EU ima zajednički obrazac uvozne deklaracije za sve zemlje EU-a, koji se naziva Jedinstvena carinska deklaracija (JCD). Više.
  • Ovisno o vrsti robe, dodatne isprave koje se podnose carinskim tijelima mogu uključivati:
  • trgovački račun,
  • prijevozne isprave,
  • potvrde o podrijetlu,
  • uvozne dozvole,
  • rezultate ispitivanja i druge certifikate,
  • potvrde o inspekciji (kao što su zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni certifikati).

Carinjenje može podnijeti uvoznik ili carinski zastupnik, koji je osoba koju je uvoznik imenovao za obavljanje svih carinskih formalnosti koje se zahtijevaju na temelju carinskog zakonodavstva EU-a.

Za više informacija o dokumentima i postupcima obratite se svojem nacionalnom carinskom tijelu, gospodarskoj komori ili agenciji za promicanje trgovine. Više.

Što se događa kada vaša roba stigne na granicu?

 • Roba se stavlja u privremeni smještaj pod carinskim nadzorom (najviše 90 dana) do carinjenja.
  • Roba se može cariniti na temelju dostavljenih dokumenata, ili
  • Vaša roba može biti odabrana za provjeru isprava i od vas se može zatražiti da dostavite dodatne dokumente prije carinjenja robe ili
  • Vaša roba može biti odabrana i za provjeru dokumenta ili fizičku provjeru.

Može li se vaš proizvod nakon carinjenja prodavati bilo gdje u EU-u?

Nakon carinjenja proizvoda carinska tijela imaju isti status kao i proizvod iz EU-a te se mogu slobodno kretati unutar EU-a i prodavati bilo gdje na tržištu EU-a.

 • Sve države članice EU-a primjenjuju istu carinu na robu uvezenu iz zemalja izvan EU-a.
 • Ista se pravila primjenjuju na uvoz, neovisno o zemlji EU-a preko koje ulazi na tržište EU-a.

Gdje možete pronaći više informacija?

Vaš kontrolni popis: Koraci za uvoz proizvoda

Prvi korak: Pronađite dobavljača u inozemstvu

 • Procijeniti potencijalne zemlje od interesa i usporediti konkurentnost potencijalnih dobavljača (npr. usporedba cijena, uključujući troškove povezane s uvozom, kao što su tarife i troškovi prijevoza).
 • Identificirajte poslovne partnere/dobavljače.
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu formalnostima uvoznih postupaka (na primjer za pripremu ugovora, uvjete plaćanja, kreditnu sposobnost dobavljača).

Stupanj 2.: Procjena uvoznih uvjeta i carina te osiguravanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a

 • Dobiti registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI) (prijava se podnosi dovoljno unaprijed).
 • Provjeriti primjenjuje li se ograničenje uvoza.
 • Provjerite ima li EU trgovinski sporazum sa zemljom iz koje želite uvoziti.
 • procijeniti je li vaš proizvod u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu i utvrditi primjenjivu (povlaštenu) tarifnu stopu.
 • Procijeniti primjenjuju li se druge pristojbe (npr. trgovinska zaštita) ili unutarnji porezi.
 • Utvrđivanje zdravstvenih, sigurnosnih, okolišnih i tehničkih zahtjeva u EU-u.
 • Osigurati da je proizvod u skladu sa zahtjevima i da dobavljač može osigurati potrebnu certifikaciju.
 • Provjerite pravila o pakiranju i označivanju u EU-u.
 • Ocijeniti je li potrebna potvrda o podrijetlu, koju izvoznik treba dostaviti i koju vrstu potvrde treba predočiti, ovisno o tome postoji li trgovinski sporazum ili dogovor koji se primjenjuje između EU-a i zemlje podrijetla robe.

Korak 3.: Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

 • Priprema i potpisivanje ugovora s dobavljačem, uključujući sporazum o tome tko je odgovoran za što, te organizacija postupka prijevoza.
 • Koordinacija s potencijalnim institucijama koje podupiru taj proces.

Korak 4.: Priprema dokumenata za carinjenje na granici

 • Obratite se posebnom zastupniku za savjet u slučaju sumnje
 • Osiguravanje dostupnosti ulazne skraćene deklaracije
 • Pripremiti dodatne isprave za carinjenje pri uvozu (trgovački račun, prijevozne isprave, potvrda o podrijetlu (kao što su obrazac A, Eur.1/Eur.Med, priopćenje u REX-u koje izdaje registrirani izvoznik ili izjava o podrijetlu koju je izdao ovlašteni izvoznik), uvozna dozvola, rezultati testiranja, potvrde o inspekciji (kao što su zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni certifikati))Popuniti i dostaviti uvoznu deklaraciju/jedinstvenu carinsku ispravu (SAD)
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice