Vodič za uvoz robe

Planira li vaše poduzeće uvoziti robu iz zemalja izvan EU-a? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete je li vaše poduzeće spremno za uvoz i u njemu su opisani različiti koraci postupka uvoza.

Četiri koraka prema uvozu proizvoda

 
 

Planirate li prvi put uvesti proizvod u EU?

Prije toga provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Može li proizvod biti uspješan na vašem domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za kupnju proizvoda na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih sredstava?
 • Je li vaše poduzeće spremno obavljati međunarodnu prodaju, odabrati najprikladnije prijevozno sredstvo i proći kroz carinske postupke?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu uvozu proizvoda iz zemalja izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za uvoz proizvoda na vaše tržište? Na primjer, svoj proizvod možete uvoziti izravno od proizvođača ili neizravno angažiranjem treće strane, takvog distributera. Platforme za e-trgovinu mogu podupirati i izravni i neizravni uvoz.
 • Ako je primjenjivo, je li intelektualno vlasništvo povezano s vašim proizvodom zaštićeno na vašem izvoznom tržištu?
 • Je li vaše poduzeće sposobno analizirati i provjeriti je li proizvod u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim, tehničkim i/ili tržišnim standardima EU-a?

Prije nego što nastavite, pažljivo razmislite o prethodno navedenim pitanjima i raspravite ih unutar svojeg poduzeća kako biste odlučili jeste li spremni trgovati sa zemljama koje nisu članice EU-a ili koje korake trebate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Stupanj 1.: Pronađite dobavljača u inozemstvu

Uvoziti robu iz zemalja izvan EU-a, započeti utvrđivanjem mogućih dobavljača proizvoda.

 • Gospodarske komore mogu vam pružiti informacije o tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Pružatelji vijesti specifični za trgovinu ili agencije za promicanje trgovine koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih prilika mogu biti od pomoći. Te institucije često pružaju studije za ključne sektore.
 • Savjetnici za trgovinu i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati svoja tržišta opskrbe?

Provjerite moguća uvozna tržišta kako biste procijenili postoji li opskrba vašim proizvodom.

Provjerite statističke podatke o trgovini svojeg potencijalnog tržišta opskrbe.

Kako pronaći potencijalne dobavljače?

Nakon što odaberete tržište opskrbe, pogledajte potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i osobe za kontakt možete pronaći na:

 

2

Provjeriti uvozne uvjete i carine te provjeriti je li proizvod u skladu sa zahtjevima EU-a

Uvjeti uvoza i carine ovisit će o tome kako želite uvoziti i o vašem tržištu opskrbe.

Tko može uvoziti u EU?

 • U pravilu morate imati poslovni nastan u EU-u kao trgovačko društvo ili stalni poslovni nastan. To uključuje registraciju u svrhu PDV-a.
 • Ako imate boravište izvan EU-a, morate imati radnu dozvolu za obavljanje neovisne komercijalne djelatnosti; nadalje, morate pronaći osobu s poslovnim nastanom u EU-u koja je spremna djelovati u vaše ime kao izvoznik (npr. pružatelj logističkih usluga ili carinski zastupnik).

Općenito se morate registrirati i u nacionalnom trgovačkom registru. Za više informacija posjetite lokalnu gospodarsku komoru. Kao uvoznik iz EU-a morate podnijeti zahtjev za EORI broj. EORI je identifikacijski broj koji vrijedi u cijelom EU-u.

Savjet: Registracija u sustavu EORI može potrajati neko vrijeme, pa planirati i prijaviti se znatno unaprijed.

U nekim državama članicama EU-a poduzeća iznad određene veličine moraju biti upisana u nacionalni trgovački registar.
Za više informacija posjetite tržište EU-a ili posjetite lokalnu gospodarsku komoru.

 • Ako imate boravište izvan EU-a, morate biti osnovani kao poduzeće i/ili imati radnu dozvolu koja vam omogućuje obavljanje neovisne komercijalne djelatnosti.

Koja se pravila za uvoz ili stavljanje na tržište primjenjuju na vaš uvezeni proizvod u EU?

Provjerite postoje li ograničenja uvoza u EU-u ili određenoj državi članici.

Uvoz neke osjetljive robe ili uvoz određene robe iz određenih zemalja može se zabraniti ili ograničiti. Možda će vam biti potrebne dozvole, dozvola ili podnijeti službeno odobrenu obavijest o uvozu.

Provjerite bazu podatakaTARIC kako biste vidjeli je li vam potrebna uvozna dozvola za vaš proizvod

Glavne vrste proizvoda na koje se primjenjuju ograničenja uvoza su:

 • poljoprivredni proizvodi,
 • lijekovi,
 • kemikalije,
 • proizvodi od željeza i čelika;
 • kulturna dobra,
 • tekstilne proizvode i odjeću,
 • oružje,
 • krivotvorena ili piratska roba,
 • nedostojanstveni članci/publikacije/videozapisi,
 • ugrožene vrste,
 • otpad,
 • neke žive životinje i proizvodi koji sadrže tvari životinjskog podrijetla,
 • bilje i proizvod koji sadržava biljne tvari.

Za takve proizvode provjerite koja se pravila primjenjuju.

Koje se uvozne carine primjenjuju na vaš proizvod?

 • Možda će biti potrebno platiti uvozne carine za vaš proizvod pri ulasku u EU. EU je carinska unija, što znači da se jedinstvena uvozna carina plaća na mjestu ulaska na kojem se podnosi uvozna deklaracija, neovisno o državi članici EU-a. Proizvod se zatim može kretati na tržištu EU-a bez dodatnih carinskih formalnosti.
 • Tko plaća carine ovisi o dogovoru s prodavateljem, ali uvoznik često plaća uvozne carine.

 

Što je uvozna carina?

Može li moje poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a?

Ako EU ima trgovinski sporazum s državom iz koje želite uvoziti, carine na vaš proizvod mogu se smanjiti ili čak ukinuti.

 • One se nazivaju povlaštenim carinskim stopama.
 • Povlaštena carinska stopa uvjetovana je time da je vaš proizvod u skladu s pravilima o podrijetlu
 • Kvote se mogu primjenjivati na temelju trgovinskog sporazuma ili na temelju politike EU-a za poljoprivredne proizvode određene vrste proizvoda.

Kako biste saznali više o posebnim pravilima koja se primjenjuju na vaš proizvod i tržište interesa, posjetite Moj pomoćnik za trgovinu.

Kada vam je potrebna potvrda o podrijetlu?

Vaš dobavljač često mora dostaviti dokaz o podrijetlu proizvoda u skladu s pravilima o podrijetlu iz sporazuma. Taj dokaz može biti potvrda o podrijetlu ili izjava o podrijetlu koju izdaje ovlašteni izvoznik ili registrirani izvoznik (u sustavu REX), koji također navodi svoje brojeve ovlaštenja ili registracije.

Postoje li dodatne carine koje se primjenjuju?

 • Moguće je da EU primjenjuje mjere trgovinske zaštite na proizvod koji se uvozi iz određene zemlje.
 • Najčešće se primjenjuju antidampinške mjere. Oni su prikazani na stranici Moj pomoćnik za trgovinu. Carinsko tijelo EU-a može pružiti informacije o tome primjenjuju li se dodatne pristojbe kao što su antidampinške pristojbe na vaš proizvod.
 • Objašnjenje različitih vrsta mjera trgovinske zaštite nalazi se u odjeljku o robi.
 • Ako tražite sveobuhvatan pregled konkretnih mjera koje se primjenjuju u svakoj zemlji, posjetite odjeljak o tržištima.

Koji se unutarnji porezi primjenjuju?

Porez na dodanu vrijednost (PDV) primjenjuje se na robu koja se prodaje na tržištu EU-a, a time i na robu uvezenu iz zemalja izvan EU-a. PDV se razlikuje u svakoj državi članici EU-a i obično ga plaća uvoznik.

 • Ta je stopa ista kao da ste kupili proizvod na domaćem tržištu.
 • Poduzeća koja su registrirana u sustavu PDV-a mogu tražiti povrat PDV-a na uvoz kao pretporez, kao što mogu zatražiti povrat domaćeg PDV-a.
 • Izračun vaših plaćanja PDV-a temelji se na vrijednosti vaše robe, vašoj uvoznoj carini i trošarinama ako se primjenjuju. Više informacija o PDV-u i stopama država članica možete pročitati ovdje.
 • Za odabranu robu morat ćete platiti trošarine, koje se razlikuju od države članice do države članice EU-a. Ti se porezi, primjerice, primjenjuju na:
  • duhanski proizvodi,
  • alkoholna pića,
  • mineralno ulje,
  • energente.

Kako osiguravate usklađenost svojeg proizvoda sa zahtjevima EU-a?

Na uvezenu robu primjenjuju se isti zahtjevi kao i za robu proizvedenu u EU-u za tržište EU-a.

Koji su zdravstveni, sigurnosni, okolišni i tehnički zahtjevi za vaš proizvod i kako ih certificirati?

Većina proizvoda mora biti u skladu s određenim tehničkim i/ili zdravstvenim i higijenskim zahtjevima. Za njih mogu biti potrebne različite vrste ispitivanja i certificiranja.

To je često slučaj s tehničkim zahtjevima za industrijske proizvode te zdravstvenim i higijenskim zahtjevima za hranu i poljoprivredne proizvode.

Važno je razlikovati obvezne zahtjeve od dobrovoljnih zahtjeva.

Skupine proizvoda u kojima se često primjenjuju obvezni zahtjevi uključuju:

 • kemikalije,
 • kozmetički proizvodi,
 • lijekovi,
 • poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode i hranu za životinje,
 • žive životinje,
 • i proizvoda životinjskog podrijetla.

Fitosanitarni certifikati, na primjer, potrebni su za uvoz:

 • većina svježeg voća,
 • povrće,
 • ostali biljni materijali
 • proizvodi koji se sastoje od proizvoda životinjskog podrijetla.

Oznaka CE označava da je proizvod u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

 • Oznaka CE obvezna je za neke proizvode, kao što su:
  • elektronika,
  • medicinske proizvode,
  • igračke,
  • električne uređaje,
  • građevni proizvodi.
 • Oznaka CE ne odnosi se na:
  • hrana,
  • motorna vozila,
  • kemikalije,
  • kozmetički proizvodi,
  • farmaceutski proizvodi,
  • i biocidi

Svi imaju vlastita posebna pravila. Saznajte više o oznaci CφE.

Informacije o posebnim zahtjevima koji se primjenjuju na vaš proizvod možete pronaći u odjeljku Moj pomoćnik za trgovinu.

Koji su zahtjevi za pakiranje i označivanje?

Države članice EU-a često imaju detaljne zahtjeve za pakiranje i označivanje proizvoda.

Ti zahtjevi mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

 • Obvezne oznake i oznake na proizvodima široke potrošnje i njihovoj ambalaži obično su povezane s pitanjima javne sigurnosti, zdravlja i/ili okoliša. Mogu pružiti informacije kao što su sastojci ili datum „upotrijebiti do”.
 • Dobrovoljne oznake su, na primjer, oznake koje upućuju na ekološku proizvodnju proizvoda obuhvaćenog znakom za okoliš na industrijskim proizvodima.

Obično postoje različite agencije odgovorne za različite industrije, npr. medicinske, električne, prehrambene i kemijske, koje sve imaju vrlo različite zahtjeve.

 

3

Priprema prodaje i organizacija prijevoza

Kako se obveze dijele između vas i vašeg dobavljača?

Incoterms® možete definirati svoje ugovorne obveze.

Incoterms® 

 • utvrditi odgovornosti prodavatelja i kupaca za isporuku, osiguranje i prijevoz robe na temelju ugovora o kupoprodaji
 • odredite tko je odgovoran za carinske izvozne formalnosti u EU-u i formalnosti na vašem izvoznom tržištu.

Primjeri

„Slobodno na plovilu” (FOB): znači da je odgovornost vašeg dobavljača platiti sve lokalne troškove:

 • prijevoz robe do luke otpreme
 • troškovi utovara
 • postupci carinjenja u zemlji izvoznici.

Kao kupac snosite sljedeće troškove:

 • prijevoz od luke otpreme nadalje
 • osiguranje
 • istovar
 • prijevoz od luke dolaska do konačnog odredišta.

„Troškovi, osiguranje i vozarina” (CIF) znači da je vaš dobavljač odgovoran za lokalne troškove u okviru FOB-a, plus:

 • vozarine
 • osiguranje

Pod CIF vaš je dobavljač odgovoran za sve troškove do dolaska proizvoda u odredišnu luku.

 

4

Pripremite dokumente za carinjenje u EU-u

Koje dokumente treba pripremiti za carinu?

 • Morate dostaviti carinsku deklaraciju svojem nacionalnom carinskom tijelu. Carinski zastupnik može vas savjetovati o tom važnom pitanju.
 • Prije dolaska robe na prvu točku ulaska u EU morate predočiti ulaznu skraćenu deklaraciju.
  • Ulaznu skraćenu deklaraciju u prvom carinskom uredu ulaska u EU trebao bi podnijeti prijevoznik robe ili, u nekim slučajevima, uvoznik-primatelj ili zastupnik prijevoznika ili uvoznika.
  • Rok za podnošenje ulazne skraćene deklaracije ovisi o načinu prijevoza robe. Više.
 • EU ima zajednički obrazac uvozne deklaracije za sve države članice EU-a, koji se naziva Jedinstvenom carinskom deklaracijom (JCD). Više.
  • Ovisno o vrsti robe, dodatne isprave koje se podnose carinskim tijelima mogu uključivati:
  • trgovački račun,
  • prijevozne isprave,
  • potvrde o podrijetlu,
  • uvozne dozvole,
  • rezultate ispitivanja i druge potvrde,
  • potvrde o inspekciji (kao što su zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni certifikati).

Carinjenje može podnijeti uvoznik ili carinski zastupnik koji je osoba koju je uvoznik imenovao za obavljanje svih carinskih formalnosti koje se zahtijevaju carinskim zakonodavstvom EU-a.

Za više informacija o dokumentima i postupcima obratite se svojem nacionalnom carinskom tijelu, gospodarskoj komori ili agenciji za promicanje trgovine. Više.

Što se događa kad vaša roba stigne na granicu?

 • Roba se stavlja u privremeni smještaj pod carinskim nadzorom (najviše 90 dana) do carinjenja.
  • Vaši proizvodi mogu biti ocarinjeni na temelju dostavljenih dokumenata ili
  • Vaša roba može biti odabrana za provjeru dokumenata i od vas se može zatražiti da dostavite dodatne dokumente prije carinjenja robe ili
  • Vaši proizvodi mogu biti odabrani i za dokument ili fizičku provjeru.

Može li se vaš proizvod prodavati bilo gdje u EU-u nakon carinjenja?

Nakon carinjenja proizvoda carinska tijela imaju isti status kao i proizvod iz EU-a i mogu se slobodno kretati unutar EU-a i prodavati bilo gdje na tržištu EU-a.

 • Sve države članice EU-a primjenjuju istu carinu na robu uvezenu iz zemalja izvan EU-a.
 • Ista se pravila primjenjuju na uvoz, neovisno o tome preko koje države članice EU-a ulazi na tržište EU-a.

Gdje možete pronaći više informacija?

Vaš kontrolni popis: 4 koraka za uvoz proizvoda

Stupanj 1.: Pronađite dobavljača u inozemstvu

 • Procijeniti potencijalne zemlje od interesa i usporediti konkurentnost potencijalnih dobavljača (npr. usporedba cijena, uključujući troškove povezane s uvozom, kao što su tarife i troškovi prijevoza.
 • Utvrditi poslovne partnere/dobavljače.
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu u vezi s formalnostima postupka uvoza (na primjer radi pripreme ugovora, uvjeta plaćanja, kreditne sposobnosti dobavljača).

Stupanj 2.: Procijeniti uvozne uvjete i carine te osigurati usklađenost proizvoda sa zahtjevima EU-a

 • Ishoditi registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI) ( prijavljivati dovoljno unaprijed).
 • Provjeriti primjenjuje li se ograničenje uvoza.
 • Provjerite je li EU sklopio trgovinski sporazum sa zemljom iz koje želite uvoziti.
 • procjenjuje je li vaš proizvod u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu i navedite primjenjivu (povlaštenu) carinsku stopu.
 • Procijeniti primjenjuju li se druge carine (npr. trgovinska zaštita) ili unutarnji porezi.
 • Utvrditi zdravstvene, sigurnosne, okolišne i tehničke zahtjeve u EU-u.
 • Osigurati da je proizvod u skladu sa zahtjevima i da dobavljač može osigurati potrebnu certifikaciju.
 • Provjerite pravila o pakiranju i označivanju u EU-u.
 • Procijeniti je li potrebna potvrda o podrijetlu, koju izvoznik treba dostaviti, i koja se vrsta potvrde mora predočiti ovisno o tome postoji li trgovinski sporazum ili dogovor koji se primjenjuje između EU-a i zemlje podrijetla robe.

Korak 3.: Priprema prodaje i organizacija prijevoza

 • Priprema i potpisivanje ugovora s dobavljačem, uključujući sporazum o tome tko je odgovoran za što, i organizira postupak prijevoza.
 • Koordinirati se s potencijalnim institucijama koje podupiru proces.

Četvrti korak: Priprema isprava za carinjenje na granici

 • Obratite se nadležnom zastupniku za savjet u slučaju sumnje
 • Osiguravanje dostupnosti ulazne skraćene deklaracije
 • Pripremiti dodatne isprave za carinjenje uvoza (trgovački račun, prijevozne isprave, potvrda o podrijetlu (npr. obrazac A, Eur.1/Eur.Med, komunikacija u REX-u koju je izdao registrirani izvoznik ili izjava o podrijetlu koju je izdao ovlašteni izvoznik), uvoznu dozvolu, rezultate ispitivanja, potvrde o inspekciji (kao što su zdravstvene, veterinarske ili fitosanitarne potvrde) Popuniti i podnijeti uvoznu deklaraciju/jedinstvenu carinsku deklaraciju (JAD)
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice