Vodič za uvoz robe

Planira li vaše poduzeće uvoziti robu iz zemalja izvan EU-a? U ovom odjeljku možete saznati je li vaše poduzeće spremno za uvoz i navesti različite korake u postupku uvoza.

4 koraka prema uvozu proizvoda

 
 

Planirate li prvi put uvesti proizvod u EU?

Prije nego što to učinite, provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Može li proizvod biti uspješan na vašem domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za kupnju proizvoda na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih sredstava?
 • Je li vaše poduzeće spremno obavljati međunarodnu prodaju, odabrati najprikladnije prijevozno sredstvo i proći kroz carinske postupke?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu uvoznim proizvodima iz zemalja izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za uvoz proizvoda na vaše tržište? Na primjer, možete uvoziti proizvod izravno od proizvođača ili neizravno angažiranjem treće strane, takvog distributera. Platforme za e-trgovinu također mogu podupirati izravni i neizravni uvoz.
 • Ako je primjenjivo, je li intelektualno vlasništvo povezano s vašim proizvodom zaštićeno na vašem izvoznom tržištu?
 • Je li vaše poduzeće sposobno analizirati i provjeriti je li proizvod u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim, tehničkim i/ili tržišnim standardima EU-a?

Prije nego što nastavite, pažljivo razmotriti prethodno navedena pitanja i raspraviti o njima u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje korake morate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Korak 1.: Pronađite dobavljača u inozemstvu

Za uvoz robe iz zemalja izvan EU-a, najprije utvrđivanjem mogućih dobavljača proizvoda.

 • Gospodarske komore mogu vam dati informacije o tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti koje se odnose na trgovinu ili agencije za promicanje trgovine koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih mogućnosti. Te institucije često izrađuju studije za ključne sektore.
 • Savjetnici za trgovinu i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati svoja tržišta opskrbe?

Pregledajte potencijalna uvozna tržišta kako biste ocijenili postoji li opskrba vašim proizvodom.

Provjerite statističke podatke o trgovini potencijalnog tržišta opskrbe.

Kako pronaći potencijalne dobavljače?

Nakon što odaberete tržište opskrbe, razmotrite potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i osobe za kontakt možete pronaći na:

 

2

Provjeriti uvjete uvoza i carine i osigurati da je proizvod u skladu sa zahtjevima EU-a

Uvjeti uvoza i carine ovisit će o tome kako želite uvoziti i na svoje tržište opskrbe.

Tko može uvoziti u EU?

 • Obično morate imati poslovni nastan u EU-u kao poduzeće ili stalna poslovna jedinica. To uključuje registraciju u svrhu PDV-a.
 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati radnu dozvolu za obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti; nadalje, morate pronaći osobu s poslovnim nastanom u EU-u koja je spremna djelovati u vaše ime kao izvoznik (npr. pružatelj logističkih usluga ili carinski zastupnik).

Općenito se morate upisati i u nacionalni trgovački registar. Za više informacija obratite se lokalnoj gospodarskoj komori. Kao uvoznik iz EU-a morate podnijeti zahtjev za EORI broj. EORI je identifikacijski broj koji vrijedi u cijelom EU-u.

Savjet: Registracija u sustavu EORI može potrajati, stoga planira i primjenjuje se mnogo unaprijed.

U nekim državama članicama poduzeća iznad određene veličine moraju biti upisana u nacionalni trgovački registar.
Više informacija potražite na tržištu EU-a ili se obratite lokalnoj gospodarskoj komori.

 • Ako nemate boravište u EU-u, morate imati poslovni nastan i/ili radnu dozvolu koja vam omogućuje obavljanje samostalne komercijalne djelatnosti.

Koja se pravila uvoza ili stavljanja na tržište primjenjuju na vaš uvezeni proizvod u EU-u?

Provjerite postoje li ograničenja uvoza u EU-u ili određenoj državi članici.

Uvoz neke osjetljive robe ili uvoz određene robe koja dolazi iz određenih zemalja može se zabraniti ili ograničiti. Možda će vam trebati dozvole, dozvola ili službeno odobrena obavijest o uvozu.

Provjerite bazu podatakaTARIC kako biste vidjeli je li vam potrebna uvozna dozvola za svoj proizvod

Glavne vrste proizvoda na koje se primjenjuju ograničenja uvoza su:

 • poljoprivredni proizvodi,
 • lijekovi,
 • kemikalije,
 • proizvodi od željeza i čelika,
 • kulturna dobra,
 • tekstilni proizvodi i odjeća,
 • oružje,
 • krivotvorena ili piratska roba,
 • nedostojeći članci/publikacije/videozapisi,
 • ugrožene vrste,
 • otpad;
 • neke žive životinje i proizvode koji sadrže životinjske tvari,
 • biljke i proizvodi koji sadrže biljne tvari.

Za takve proizvode provjerite koja se pravila primjenjuju.

Koje se uvozne tarife primjenjuju na vaš proizvod?

 • Pri ulasku u EU možda će biti potrebno platiti uvozne carine za vaš proizvod. EU je carinska unija, što znači da se jedinstvena uvozna carina naplaćuje na mjestu ulaska gdje se podnosi uvozna deklaracija, neovisno o državi članici EU-a. Proizvod tada može prometovati na tržištu EU-a bez daljnjih carinskih formalnosti.
 • Tko plaća tarife ovisi o sporazumu s prodavateljem, ali uvoznik često plaća uvozne carine.

 

Što je uvozna carina?

Može li moje poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a?

Ako EU ima trgovinski sporazum sa zemljom iz koje želite uvoziti, carine na vaš proizvod mogu se smanjiti ili čak ukinuti.

 • One se nazivaju povlaštene carinske stope.
 • povlaštena carinska stopa uvjetovana je time da vaš proizvod bude u skladu s pravilima o podrijetlu.
 • Kvote se mogu primjenjivati na temelju trgovinskog sporazuma ili na temelju politike EU-a za poljoprivredne proizvode određene vrste proizvoda.

Kako biste saznali više o posebnim pravilima koja su na snazi za vaš proizvod i tržište od interesa, obratite se službi My Trade Assistant.

Kada vam je potrebna potvrda o podrijetlu?

Često je potrebno da vaš dobavljač dostavi dokaz o podrijetlu proizvoda u skladu s pravilima o podrijetlu iz sporazuma. Taj dokaz može biti potvrda o podrijetlu ili izjava o podrijetlu koju izdaje ovlašteni izvoznik ili registrirani izvoznik (u sustavu REX), koji također navodi svoj broj ovlaštenja ili registracije.

Postoje li dodatne carine koje se primjenjuju?

 • Moguće je da EU primjenjuje mjere trgovinske zaštite na proizvod koji se uvozi iz određene zemlje.
 • Najčešće se upotrebljavaju antidampinške mjere. Oni su prikazani na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu). Carinsko tijelo EU-a može dostaviti informacije o tome primjenjuju li se na vaš proizvod dodatne pristojbe kao što su antidampinške pristojbe.
 • Objašnjenje različitih vrsta mjera trgovinske zaštite nalazi se u odjeljku o robi.
 • Ako tražite sveobuhvatan pregled konkretnih mjera koje se primjenjuju u svakoj zemlji, posjetite odjeljak o tržištima.

Koji se unutarnji porezi primjenjuju?

Porez na dodanu vrijednost (PDV) primjenjuje se na robu koja se prodaje na tržištu EU-a, a time i na robu uvezenu izvan EU-a. PDV se razlikuje u svakoj državi članici EU-a i obično ga plaća uvoznik.

 • Stopa je ista kao da ste kupili proizvod na domaćem tržištu.
 • Poduzeća registrirana u PDV-u mogu zatražiti povrat PDV-a na uvoz kao pretporez, baš kao što mogu tražiti povrat svojih domaćih plaćanja PDV-a.
 • Izračun vaših plaćanja PDV-a temelji se na vrijednosti vaše robe, vašoj uvoznoj carini i trošarinama ako se primjenjuju. Ovdje možete saznati više o PDV-u i stopama država članica.
 • Za odabranu robu morat ćete platiti trošarine, koje se razlikuju od države članice do države članice EU-a. Ti se porezi, primjerice, primjenjuju na:
  • duhanski proizvodi,
  • alkoholna pića,
  • mineralno ulje,
  • energenti.

Kako osiguravate usklađenost proizvoda sa zahtjevima EU-a?

Za vašu uvezenu robu primjenjuju se isti zahtjevi kao i na robu proizvedenu u EU-u za tržište EU-a.

Koji su zdravstveni, sigurnosni, ekološki i tehnički zahtjevi za vaš proizvod i kako ih certificirati?

Većina proizvoda mora ispunjavati određene tehničke i/ili zdravstvene i higijenske zahtjeve. To može zahtijevati različite vrste ispitivanja i certifikacije.

To je često slučaj s tehničkim zahtjevima za industrijske proizvode te zdravstvenim i higijenskim zahtjevima za hranu i poljoprivredne proizvode.

Važno je razlikovati obvezne zahtjeve i dobrovoljne zahtjeve.

Skupine proizvoda u kojima se često primjenjuju obvezni zahtjevi uključuju:

 • kemikalije,
 • kozmetički proizvodi,
 • lijekovi,
 • poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode i hranu za životinje,
 • žive životinje,
 • i proizvoda životinjskog podrijetla.

Fitosanitarni certifikati, na primjer, potrebni su za uvoz:

 • većina svježeg voća,
 • povrće,
 • ostali biljni materijali
 • proizvodi sastavljeni od proizvoda životinjskog podrijetla.

Oznaka CE označava da je proizvod u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

 • Oznaka CE obvezna je za neke proizvode, kao što su:
  • elektronika,
  • medicinske uređaje,
  • igračke,
  • električni uređaji,
  • građevni proizvodi.
 • Oznaka CE ne primjenjuje se na:
  • hrana,
  • motorna vozila,
  • kemikalije,
  • kozmetički proizvodi,
  • farmaceutski proizvodi,
  • i biocidi

Sva ta tijela imaju vlastita posebna pravila. Saznajte više o oznaci C majkiE Marking.

Informacije o posebnim zahtjevima koji se primjenjuju na vaš proizvod možete pronaći u službi My Trade Assistant.

Koji su zahtjevi za pakiranje i označivanje?

Države članice EU-a često imaju detaljne zahtjeve za pakiranje i označivanje proizvoda.

Ti zahtjevi mogu biti obvezni ili dobrovoljni.

 • Obvezne oznake i oznake na potrošačkim proizvodima i njihovoj ambalaži obično se odnose na pitanja javne sigurnosti, zdravlja i/ili okoliša. Oni mogu pružiti informacije kao što su sastojci ili datum „upotrijebiti do”.
 • Dobrovoljne oznake su, na primjer, one koje označavaju ekološku proizvodnju oznake zaštite okoliša na industrijskim proizvodima.

Obično postoje različite agencije nadležne za različite djelatnosti, npr. medicinske, električne, prehrambene i kemijske, od kojih svi imaju vrlo različite zahtjeve.

 

3

Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

Kako se vaše odgovornosti dijele s vašim dobavljačem?

Zadefiniranje ugovornih obveza možete upotrijebiti Incoterms®.

Incoterms®

 • Utvrđuju odgovornosti prodavatelja i kupaca za isporuku, osiguranje i prijevoz robe u okviru kupoprodajnih ugovora
 • odrediti tko je odgovoran za carinske izvozne formalnosti u EU-u i formalnosti na vašem izvoznom tržištu.

Primjeri

„Slobodno na plovilu” (FOB): znači da je vaš dobavljač odgovoran za plaćanje svih lokalnih troškova:

 • prijevoz robe do luke otpreme
 • troškovi utovara
 • postupci carinjenja u zemlji izvoznici.

Kao kupac odgovorni ste za:

 • prijevoz od otpremne luke nadalje
 • osiguranje
 • istovar
 • prijevoz od luke dolaska do konačnog odredišta.

„Troškovi, osiguranje i vozarina” (CIF) znači da je vaš dobavljač odgovoran za lokalne troškove u okviru FOB-a, uvećano za:

 • vozarine
 • osiguranje

Pod CIF, ako je vaš dobavljač odgovoran za sve troškove do dolaska proizvoda u odredišnu luku.

 

4

Priprema dokumenata za carinjenje u EU-u

Koje dokumente treba pripremiti za carinu?

 • Morate podnijeti carinsku deklaraciju svojem nacionalnom carinskom tijelu. Carinski zastupnik može vas savjetovati o tom važnom pitanju.
 • Prije dolaska robe na prvu točku ulaska u EU morate predočiti ulaznu skraćenu deklaraciju (ENS).
  • Ulaznu skraćenu deklaraciju prijevoznik robe ili, u nekim slučajevima, uvoznik-primatelj ili predstavnik prijevoznika ili uvoznika treba podnijeti prvoj ulaznoj carinarnici u EU.
  • Rok za podnošenje ulazne skraćene deklaracije ovisi o načinu prijevoza robe. Više.
 • EU ima zajednički obrazac uvozne deklaracije za sve države članice EU-a, koji se naziva jedinstvenom carinskom deklaracijom (JCD). Više.
  • Ovisno o vrsti robe, dodatne isprave koje se podnose carinskim tijelima mogu uključivati:
  • trgovački račun,
  • prijevozne isprave,
  • potvrde o podrijetlu,
  • uvozne dozvole,
  • rezultate ispitivanja i druge potvrde,
  • potvrde o inspekciji (kao što su zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni certifikati).

Carinjenje može podnijeti uvoznik ili carinski zastupnik koji je osoba koju je uvoznik imenovao za obavljanje svih carinskih formalnosti koje se zahtijevaju carinskim zakonodavstvom EU-a.

Za više informacija o dokumentima i postupcima obratite se svojem nacionalnom carinskom tijelu, gospodarskoj komori ili agenciji za promicanje trgovine. Više.

Što se događa kada vaša roba stigne na granicu?

 • Stavlja se u privremeno skladište pod carinskim nadzorom (najviše 90 dana) do carinjenja.
  • Roba se može cariniti na temelju podnesenih dokumenata, ili
  • Vaša roba može biti odabrana za provjeru isprava i možda ćete morati dostaviti dodatne isprave prije carinjenja robe, ili
  • Vaša roba može biti odabrana i za ispravu ili fizičku provjeru.

Može li se vaš proizvod prodavati bilo gdje u EU-u nakon carinjenja?

Kada carinska tijela odobre proizvod, on ima isti status kao i proizvod iz EU-a i može se slobodno kretati unutar EU-a i prodavati bilo gdje na tržištu EU-a.

 • Sve države članice EU-a primjenjuju istu carinsku tarifu na robu uvezenu iz zemalja izvan EU-a.
 • Ista se pravila primjenjuju na uvoz, bez obzira na zemlju EU-a preko koje ona ulazi na tržište EU-a.

Gdje možete pronaći više informacija?

Vaš kontrolni popis: 4 koraka za uvoz proizvoda

Korak 1.: Pronađite dobavljača u inozemstvu

 • Procijeniti potencijalne zemlje od interesa i usporediti konkurentnost potencijalnih dobavljača (npr. usporedba cijena, uključujući troškove povezane s uvozom, kao što su carine i troškovi prijevoza).
 • Navedite poslovne partnere/dobavljače.
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu u vezi s formalnostima u vezi s uvoznim postupcima (na primjer za pripremu ugovora, uvjete plaćanja, kreditnu sposobnost dobavljača).

Korak 2.: Procjena uvoznih uvjeta i carina i osiguravanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a

 • Dobivanje registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI) (pošaljite dovoljno unaprijed).
 • Provjerite primjenjuje li se ograničenje uvoza.
 • Provjerite ima li EU trgovinski sporazum sa zemljom iz koje želite uvoziti.
 • Provjerava je li vaš proizvod u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu i utvrđuje primjenjivu (povlaštenu) carinsku stopu.
 • Procijeniti primjenjuju li se druge pristojbe (npr. trgovinska zaštita) ili unutarnji porezi.
 • Utvrditi zdravstvene, sigurnosne, okolišne i tehničke zahtjeve u EU-u.
 • Osigurati da je proizvod u skladu sa zahtjevima i dobavljač može dostaviti potrebnu certifikaciju.
 • Provjerite pravila o pakiranju i označivanju u EU-u.
 • Procijeniti je li potrebna potvrda o podrijetlu, koju izvoznik treba dostaviti i koja se vrsta potvrde predočuje ovisno o tome postoji li trgovinski sporazum ili aranžman koji se primjenjuje između EU-a i zemlje podrijetla robe.

Korak 3.: Pripremati prodaju i organizirati prijevoz

 • Pripremiti i potpisati ugovor s dobavljačem, uključujući dogovor o tome tko je odgovoran za što, te organizirati postupak prijevoza.
 • Koordinirati se s potencijalnim institucijama koje podupiru proces.

Korak 4.: Priprema dokumenata za carinjenje na granici

 • U slučaju sumnje obratite se posebnom predstavniku za savjet
 • Osigurati dostupnost ulazne skraćene deklaracije
 • Priprema dodatnih isprava za carinjenje uvoza (komercijalni račun, prijevozne isprave, potvrda o podrijetlu (kao što su obrazac A, Eur.1/Eur.Med, izjava REX koju je izdao registrirani izvoznik ili izjava o podrijetlu koju je izdao ovlašteni izvoznik), uvozna dozvola, rezultati ispitivanja, potvrde o inspekciji (kao što su zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni certifikati) Potpunite i dostavite uvoznu deklaraciju/jedinstvenu administrativnu ispravu (JCD)
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice