Opći sustav povlastica (OSP)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju OSP-a EU-a.

O OSP-u

Trenutačni opći sustav povlastica EU-a (OSP) (Uredba (EU) 978/2012)primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Tri dogovora u okviru sustava, opći sustav OSP, sustav poticaja OSP+ i sustav „Sve osim oružja” (EBA), pojačani su prilagodbom povlastica i osiguravanjem njihova većeg učinka.

Zemlje prihvatljive za OSP navedene su u Prilogu I. Uredbi o OSP-u. Zemlje koje se koriste novim povlasticama u okviru OSP-a navedene su u Prilogu II. Korisnici Sve osim oružja navedeni su u Prilogu IV.

Kako se prijaviti za posebni dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje, OSP+ utvrđen je u Uredbi (EU) br. 978/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 155/2013.

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u sljedećim pravnim dokumentima:

Napominjemo da je riječ o sveobuhvatnim propisima koji se ne odnose samo na podrijetlo. Međutim, vodič Komisije za korisnike o pravilima o podrijetlu u okviru OSP-a (Pravila Europske unije o podrijetlu za OSP: Priručnik za korisnike) sadržava neslužbenu pročišćenu verziju pravnog teksta o pravilima o podrijetlu OSP-a.

Je li moj proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru OSP-a, mora biti podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a ako je

 • u cijelosti dobiven u zemlji korisnici ili
 • dobiveni u zemlji korisnici koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti dobiveni, ali su podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, kako je utvrđeno u pravilima za pojedine proizvode iz Priloga 22 – 03 Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Prilog 22 – 03 sadržava dva skupa pravila: jedna se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a, jedna se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a.

 

Primjeri glavnih vrstapravila zaodređene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom sektoru odjeće i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

U OSP-u se pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 15 % težine proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i od 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 15 % cijene proizvoda franko tvornica za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A Uvodne napomene uz popis u Prilogu 22 – 03.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.

Kumulacija

OSP-om se predviđaju sljedeći načini kumuliranja podrijetla:

 • Dvostrana kumulacija, koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz EU-a računaju kao materijali podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • Regionalna kumulacija, koja omogućuje kumulaciju unutar određenih regionalnih skupina zemalja. To se trenutačno primjenjuje na:

Skupina I.

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vijetnam

Skupina III.

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepal
 • Pakistan
 • Šri Lanka

Ta kumulacija omogućuje da se materijali uvezeni iz zemalja iste skupine računaju kao materijali s podrijetlom kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Određeni posebni uvjeti za tekstilne proizvode u Prilogu 22 – 05 i određene proizvode koji su isključeni iz regionalne kumulacije navedeni su u Prilogu 22 – 04.

 • Međuregionalnu kumulaciju, kojom se državama korisnicama iz skupine I. i skupine III. omogućuje upotreba materijala iz druge zemlje kao materijala s podrijetlom. Ta kumulacija podliježe zahtjevu koji se ne odobrava automatski. Trenutačno postoji jedna takva kumulacija.
 • Proširena kumulacija, kojom se državi korisnici omogućuje da podnese zahtjev za kumulaciju sa zemljom s kojom je Europska unija sklopila sporazum o slobodnoj trgovini. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • Kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih triju zemalja računaju kao materijali podrijetlom iz zemlje korisnice kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Poljoprivredni proizvodi iz poglavlja 1. – 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz ove vrste kumulacije.

Odstupanja

Pod posebnim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno i trenutačno je na snazi za Kabo Verde.

Ostali zahtjevi

Vaš proizvod mora biti u skladu i sa svim drugim primjenjivim zahtjevima Protokola (kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz zemlje korisnice OSP-a u EU bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provesti u trećoj zemlji ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo kakve dokumentacije kako bi se osigurala usklađenost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • konzerviranje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • pošiljke za razdvajanje pošiljaka

Carinska tijela mogu zatražiti dokaze o poštovanju pravila, kao što su:

 • ugovorne isprave o prijevozu kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je u okviru sustava OSP-a.

Postupci u vezis podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u vezi s podrijetlom koji se odnose na zahtjev za povlaštenu tarifu i provjeru koju provode carinska tijela utvrđeni su u člancima 60. i 70. – 112. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Njima se, primjerice, pojašnjava kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Izjava o podrijetlu

 • Dokaz o podrijetlu nije potreban za uvoz u EU ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 500 EUR za male pakete ili 1 200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokazi o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može dati

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX)
 • bilo kojeg izvoznika pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju registrirani izvoznik sastavlja na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi koja omogućuje identifikaciju robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za podnošenje zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a jest tvrdnja o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Potvrde obrasca A više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, moguće je zatražiti produljenje prijelaznog razdoblja. Zemlje u kojima se sustav REX nije mogao uvesti ili upotrijebiti zbog pandemije mogu imati koristi od još jednog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Redovita ažuriranja dostupna su na internetskim stranicama REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. OSP se temelji na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela zemlje korisnice i EU-a
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju carinska tijela zemlje korisnice, ali Komisija ili tijela država članica EU-a prema potrebi mogu sudjelovati u takvim istragama
 • nakon završetka provjere tijela zemlje korisnice dostavljaju rezultate tijelima države članice EU-a koja su podnijela zahtjev i koja donose konačnu odluku o podrijetlu.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

Zahtjevi za proizvode i trgovinski režimi koje roba mora ispunjavati za uvoz u Europsku uniju.

 

Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću mojeg pomoćnika za trgovinu.

Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našlizahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete ga potražiti s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, sanitarne i fitosanitarne norme

Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima (SPS) koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.

 

Pretražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moji trgovinski asistent.

Isprave i postupci carinjenja

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može dati

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX)
 • bilo kojeg izvoznika pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju registrirani izvoznik sastavlja na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi koja omogućuje identifikaciju robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za podnošenje zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a jest tvrdnja o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Potvrde obrasca A više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, moguće je zatražiti produljenje prijelaznog razdoblja. Zemlje u kojima se sustav REX nije mogao uvesti ili upotrijebiti zbog pandemije mogu imati koristi od još jednog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Redovita ažuriranja dostupna su na internetskim stranicama REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Ostali dokumenti

Carinski postupci za uvoz i izvoz.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Pravila EU- a o
  • Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla
  • Politika EU-a o intelektualnom vlasništvu i zemlje u razvoju

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Korisne poveznice i dokumenti

Provjerite posebna pravila i carine koje se primjenjuju na robu koju želite uvoziti/izvoziti u odjeljku Moji trgovinski asistent.

Uredba (EU) br. 978/2012 o općim carinskim povlasticama.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice