Sporazum o pridruživanju između EU-a i Maroka

Euromediteranski sporazum o pridruživanju između EU- a i Maroka stupio je na snagu 2000. i njime je uspostavljeno područje slobodne trgovine između EU-a i Maroka.

 

Za Maroko su pravila o podrijetlu obuhvaćena Protokolom 4. koji je izmijenjen Odlukom br. 1/2011.

Pregovori o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine između EU-a i Maroka započeli su 1. ožujka 2013.

 

Čitajte o trgovinskom statusu između EU-a i Maroka.

Maroko je zemlja korisnica PEM-a – čitajte o tome.

Korisne poveznice

Službe za pomoć u području regionalne trgovine

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice