Sporazum o pridruživanju između EU-a i Maroka

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između EU-a i Maroka stupio je na snagu 2000. i njime je stvoreno područje slobodne trgovine između EU-a i Maroka.

 

Za Maroko su pravila o podrijetlu obuhvaćena Protokolom 4., izmijenjenim Odlukom br. 1/2011.

Pregovori o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) između EU-a i Maroka započeli su 1. ožujka 2013.

 

Čitajte o trgovinskom statusu EU-a i Maroka.

Maroko je zemlja korisnica PEM-a — pročitajte o njoj.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice