Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama

Ukratko o sporazumu

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama stupio je na snagu 1. kolovoza 2020.

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama stupit će na snagu nakon što ga sve države članice EU-a službeno odobre.

Trgovinski sporazum

 • uklanja carine, birokraciju i druge prepreke s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Vijetnam
 • olakšava trgovinu ključnom robom kao što su elektronika, prehrambeni proizvodi i farmaceutski proizvodi
 • otvara vijetnamsko tržište za izvoz usluga iz EU-a, primjerice u području prometa i telekomunikacija.

Sporazum o ulaganju, nakon što stupi na snagu,

 • dodatno poboljšati ulagačku klimu
 • pružiti veću sigurnost europskim i vijetnamskim ulagačima.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinski sporazum koristi poduzećima na sljedeće načine:

 • ukidanje 99 % svih carina i djelomično ukidanje preostalih 1 % kvotama s nultom stopom carine;
 • smanjenje regulatornih prepreka i preklapanja birokracije
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla dodijeljene posebnim regionalnim prehrambenim proizvodima i pićima, kao što su vina Cognac, Rioja ili Feta sir
 • otvaranje tržišta usluga i javne nabave
 • osiguravanje provedbe dogovorenih pravila.

Vijetnam je uklonio 65 % svojih carina na robu iz EU-a na dan stupanja sporazuma na snagu. Postupno će se ukloniti ostatak do 2030.

EU će do 2027. postupno ukidati svoje carine na uvoz iz Vijetnama.

Taj asimetričan pristup proizlazi iz činjenice da je Vijetnam zemlja u razvoju.

Trgovinskim sporazumom ukidaju se carine na niz ključnih izvoznih proizvoda EU-a

 • većina strojeva i uređaja više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine u iznosu do 35 % – ostatak se više neće morati platiti do kolovoza 2025.
 • za motocikle s motorima većima od 150 cc vijetnamske uvozne carine postupno će se u potpunosti ukinuti do kolovoza 2027.
 • u većini automobila do kolovoza 2030. postupno će se ukinuti vijetnamske uvozne carine od 78 %
 • za automobilske dijelove vijetnamske uvozne carine postupno će se ukinuti do 32 % do kolovoza 2027.
 • otprilike polovina farmaceutskih proizvoda iz EU-a više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine od najviše 8 %, a ostatak do kolovoza 2027. više neće morati plaćati vijetnamske uvozne carine od 12 %
 • gotovo 70 % izvoza kemikalija iz EU-a više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine do 5 %, a ostatak će moći ući bez carina do 25 % nakon tri, pet ili sedam godina.

Osim ukidanja carina, Vijetnam je pristao i na

 • ukidanje postojećih izvoznih carina na izvoz u EU
 • neće se povećati malobrojne pristojbe koje će ostati na snazi.

Kako će trgovinski sporazum koristiti poljoprivrednim zajednicama EU-a?

Europski proizvođači i izvoznici poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imat će koristi od rastućeg vijetnamskog tržišta i postupnog ukidanja carina.

Proizvod

Trenutačna vijetnamska
uvozna carina

Uvozna carina
postupno se ukida

Govedina i janjetina

20 %

Kolovoz 2023.

Smrznuto svinjsko meso

15 %

Kolovoz 2027.

Svježe svinjetina, nusproizvodi klanja i šunke

Do 25 %

Kolovoz 2029.

Perad i iznutrice

Do 40 %

Kolovoz 2030.

Mliječni proizvodi

Do 15 %

Kolovoz 2025.

Većina sireva s oznakom zemljopisnog podrijetla

Do 15 %

Kolovoz 2023.

Vina i jaka alkoholna pića

50 % odnosno 48 %

Kolovoz 2027.

Pivo

35 %

Kolovoz 2030.

Prehrambeni proizvodi

Do 40 %

Kolovoz 2027.

Pekarski proizvodi i peciva

Do 40 %

Kolovoz 2025.

Čokolada

30 %

Kolovoz 2027.

Tjestenina

20 – 38 %

Kolovoz 2027.

Određena tjestenina s mesnim nadjevom

20 – 38 %

Kolovoz 2030.

U ovom priručniku možete pronaći detaljan opis izvoznih uvjeta za poljoprivredno-prehrambene proizvode. Priručnik za izvoznike u Vijetnam.

Za najosjetljivije proizvode EU će samo u ograničenoj mjeri otvoriti svoje tržište za vijetnamski izvoz kako bi se spriječio negativan utjecaj na proizvođače iz EU-a.

EU Vijetnamu odobrava nulte carinske kvote fiksnog, ograničenog obujma bez godišnjeg povećanja za

 • dekstrini i ostali modificirani škrobovi
 • jaja i žumanjci jaja
 • etanol
 • češnjak
 • škrob manioke
 • manitol
 • gljive
 • riža
 • sorbitol
 • šećer i proizvodi s visokim udjelom šećera
 • kukuruz šećerac.

Trgovinskim sporazumom priznaju se i štite oznake zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene u EU-u ili Vijetnamu.

Sanitarnim i fitosanitarnim mjerama nastoji se zaštititi život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Takve mjere uključuju:

 • priznavanje područja niskog/slobodnog štetočina ili bolesti
 • osiguravanje transparentnosti i razmjene informacija
 • mehanizmi za izbjegavanje trgovinskih prepreka.

Više pojedinosti navedeno je u odjeljku u nastavku.

Koliko je veliko vijetnamsko tržište? Koliko je trgovina EU-a s Vijetnamom?

S više od 97 milijuna stanovnika Vijetnam je ključno izvozno tržište EU-a u Aziji.

Za EU je Vijetnam 17. najveći partner u trgovini robom na svijetu, a drugi najveći u jugoistočnoj Aziji.

Za EU je Vijetnam važan izvor sirovina i drugih sirovina za robu.

Vijetnam je 2019. zabilježio pozitivnu bilancu u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s EU-om

 • Vijetnamski izvoz u EU – 2,16 milijardi EUR
 • Izvoz iz EU-a u Vijetnam – 1,14 milijardi EUR.

Trgovinski sporazum vjerojatno će dovesti do daljnjeg rasta trgovine između EU-a i Vijetnama u tom sektoru.

EU je 2018. imao pozitivnu bilancu u trgovini uslugama s Vijetnamom

 • Izvoz usluga iz EU-a u Vijetnam – 2,1 milijarda EUR
 • Vijetnamski izvoz usluga u EU – 1,8 milijardi EUR.

Tarife

Za izvoz u Vijetnam

Prije trgovinskog sporazuma vijetnamski su uvozni proizvodi primjenjivali do 50 % na izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a i do 78 % na industrijske proizvode, kao što su automobili i strojevi. Na temelju trgovinskog sporazuma Vijetnam je pravno obvezan postupno smanjivati svoje carine u roku od tri i deset godina nakon kolovoza 2020.

Za uvoz u EU

Od 1. kolovoza 2020. približno 84 % uvoza EU-a iz Vijetnama ulazi u EU bez carine.

Sektori koji od toga imaju koristi uključuju:

• farmaceutski proizvodi

• većina petrokemijskih proizvoda (određene carine na petrokemijske proizvode postupno će se ukinuti tek nakon tri godine).

EU će do studenoga 2030. postupno ukinuti gotovo sve preostale carine koje se primjenjuju na uvoz iz Vijetnama.

EU će nastaviti primjenjivati carine na nekoliko proizvoda čak i nakon isteka razdoblja postupnog ukidanja, među ostalim na neke riblje proizvode (tilapiju, tunj prugavca).

U Prilogu 2.-A trgovinskom sporazumu o ukidanju carina detaljno su utvrđene faze ukidanja carina za različite kategorije robe tijekom pet godina.

 

Detaljan raspored ukidanja carina za svoj određeni proizvod možete pronaći u Moj trgovački pomoćnik.

 

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinu administrativne suradnje uz Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama (SL L 186, 12.6.2020., str. 1319.).

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama.

Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ako je

 • u cijelosti dobiven u EU-u ili Vijetnamu
 • proizvedena isključivo od materijala podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ili
 • proizvedeni u EU-u ili Vijetnamu od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za određene proizvode utvrđenih u Prilogu II. Vidjeti Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, na primjer nedovoljnu obradu ili preradu ili pravilo o neizmijenjenosti. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, na primjer dopuštena odstupanja ili kumulacija.

 

Proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (npr. nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Dodatne fleksibilnosti pomažu u usklađivanju s pravilima za određene proizvode (npr. dopuštena odstupanja ili kumulacija).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom, odjevnom i kemijskom sektoru.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Postoji dodatna fleksibilnost koja će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

U Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 10 % težine ili cijene franko tvornica proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode obuhvaćene poglavljima 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • Primjenjuje se 10 % cijene franko tvornica proizvoda za industrijske proizvode, osim tekstila i odjeće za tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. HS-a, kako je utvrđeno u napomeni 6. i napomeni 7. Priloga A „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg maksimalnog praga vrijednosti (bilo vrijednosti ili mase) materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.

Tolerancija se ne primjenjuje na proizvode dobivene u cijelosti.

Kumulacija

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama predviđena su četiri načina kumuliranja podrijetla. Međutim, napominjemo da se trenutačno primjenjuje samo prva (bilateralna kumulacija)

 • dvostrana kumulacija: materijali podrijetlom iz Vijetnama mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja ima preferencijalni sporazum s EU-om, u kojoj se materijali navedeni u Prilogu III. mogu smatrati materijalima podrijetlom iz Vijetnama kada se dalje prerađuju ili ugrađuju u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu IV. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje
 • Tkanine podrijetlom iz Republike Koreje mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz Vijetnama ako se dalje prerađuju ili ugrađuju u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu V., a dobiveni su u Vijetnamu pod određenim uvjetima. Ta se kumulacija primjenjuje od 23. prosinca 2020.
 • Na zahtjev stranke tkanine podrijetlom iz zemlje s kojom i EU i Vijetnam primjenjuju sporazum o povlaštenoj trgovini mogu se smatrati proizvodima podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ako su dalje prerađeni ili ugrađeni u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu V. Protokolu, a dobiveni su u toj stranci pod određenim uvjetima. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.

Ostali zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Vijetnam (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji. Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • čuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka.

Carinska tijela mogu zatražiti dokaze o poštovanju pravila, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • sve dokaze povezane sa samom robom.
Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene carine dopušten je na temelju Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama.

Postupci uvezi s podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom.

 

Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. U njima se pojašnjava, npr. kako

 • za izjavu o podrijetlu proizvoda
 • kako bi se potražile preferencije ili
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Više informacija: Smjernice o pravilima o podrijetlu – Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama.

Uvoznici mogu zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju izjave o podrijetlu koju je dostavio izvoznik.

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici iz EU-a mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX). Isti broj stručne skupine REX može se upotrijebiti i za neke druge sporazume EU-a o povlaštenoj trgovini (na primjer trgovinski sporazum EU-a s Kanadom).
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR.

Za proizvode podrijetlom iz Vijetnama izvoznici mogu upotrebljavati sljedeće dokaze o podrijetlu:

 • potvrda o podrijetlu
 • izjavu o podrijetlu koju sastavlja

bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR

nakon što Vijetnam obavijesti EU o takvom sustavu (to još nije slučaj), izvoznik odobren ili registriran u skladu s relevantnim vijetnamskim zakonodavstvom.

Što bi trebao sadržavati dokaz o podrijetlu?

Tvrdnja o podrijetlu

Tvrdnja o podrijetlu trebala bi se nalaziti na računu ili na bilo kojoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod.

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Prilogu IV. Protokolu o pravilima o podrijetlu sporazuma. Zemlja uvoznica ne može zahtijevati da uvoznik dostavi prijevod tvrdnje o podrijetlu.

Podnošenje i valjanost

 • Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma sastavljanja
 • Obično se tvrdnja o podrijetlu odnosi na jednu pošiljku, ali može obuhvaćati i više pošiljaka istovjetnih proizvoda tijekom razdoblja koje nije dulje od 12 mjeseci.

Dodatna objašnjenja pružaju se u smjernicama Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama o tvrdnji o podrijetlu za višestruke pošiljke istovjetnih proizvoda.

Potvrda o podrijetlu

Potvrdu o podrijetlu izdaju nadležna tijela Vijetnama upotrebom oglednog primjerka iz Priloga VII.

Podnošenje i valjanost

Potvrda o podrijetlu izdaje se što je prije moguće, a najkasnije tri radna dana nakon datuma izvoza (prijavljeni datum otpreme).

Potvrda o podrijetlu može se izdati naknadno u posebnim situacijama

 • nije izdana u trenutku izvoza zbog pogrešaka, nenamjernih propusta ili drugih valjanih razloga
 • potvrda o podrijetlu izdana je, ali nije prihvaćena pri uvozu iz tehničkih razloga, ili
 • konačno odredište predmetnih proizvoda nije bilo poznato u trenutku izvoza. Moguće je izdati duplikat potvrde o podrijetlu u slučaju, na primjer, krađe, gubitka, uništenja. Vrijedi 12 mjeseci.
Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i stranke izvoznice
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju lokalna carinska tijela

Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni. Nakon završetka provjere nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Farmaceutski proizvodi

Za farmaceutske/lijekove i medicinske proizvode sporazumom se osigurava primjena međunarodnih normi, praksi i smjernica koje je razvila

 • Svjetska zdravstvena organizacija.
 • Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)
 • Međunarodno vijeće za harmonizaciju tehničkih zahtjeva za farmaceutske proizvode za primjenu u ljudi
 • Konvencija o farmaceutskoj inspekciji i program suradnje u farmaceutskoj inspekciji
 • Međunarodni forum regulatora medicinskih proizvoda.

Priznavanje tih tijela kao mjerila za utvrđivanje standarda ključno je za pojačanu regulatornu suradnju između EU-a i Vijetnama. U skladu sa sporazumom Vijetnam je suglasan odmah objaviti ili staviti na raspolaganje u ranoj odgovarajućoj fazi svoja pravila o određivanju cijena, povratu troškova ili regulaciji farmaceutskih proizvoda/lijekova ili medicinskih proizvoda. Vijetnam će također pojednostavniti zahtjeve za odobrenje za stavljanje u promet. Time će se smanjiti kašnjenja i troškovi stavljanja proizvoda na raspolaganje u Vijetnamu, a posebno je važno za lijekove koji se temelje na istraživanju.

Alkoholna pića

Vijetnam će

 • postupno ukidati visoke carine na vino (50 %) i jaka alkoholna pića (48 %) tijekom sedam godina te na pivo (35 %) tijekom 10 godina
 • pojednostavnjenje ograničenja u pogledu dozvola za proizvodnju pića i distribuciju
 • zaštititi oznake zemljopisnog podrijetla EU-a.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – Sanitarna i fitosanitarna pravila

I EU i Vijetnam imaju stroge zakone o sigurnosti hrane te zdravlju životinja i biljaka. Cilj je trgovinskog sporazuma olakšati izvoz poljoprivrednih proizvoda uz istodobno očuvanje potrebne razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Pojačani dijalog i trgovina trebali bi na vrijeme dovesti do većeg povjerenja među strankama. To su neke od glavnih koristi ovog dijela sporazuma.

EU kao jedinstveni subjekt

Odredbama sporazuma o sanitarnim i fitosanitarnim pravilima i njihovom provedbom iskoristit će se dodana vrijednost usklađenih pravila EU-a o sanitarnim pitanjima. Sporazumom će se olakšati jedinstveni i transparentni okvir za odobravanje izvoza prehrambenih proizvoda iz EU-a u Vijetnam. Vijetnam se obvezuje primjenjivati iste uvozne zahtjeve na slične proizvode koji dolaze iz svih država članica EU-a. To je važan korak u ubrzavanju odobravanja zahtjeva za izvoz iz EU-a i izbjegavanju diskriminirajućeg postupanja.

Prethodno uvrštavanje na popis

Nakon što Vijetnam odobri kategoriju prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla i uvjeren je da nadležno tijelo predmetne države članice može provjeriti i pratiti usklađenost sa zahtjevima EU-a u pogledu sigurnosti hrane, Vijetnam će automatski dopustiti uvoz iz svih objekata koje je dostavila ta država članica EU-a. To odobrenje objekata u stranci izvoznici bez prethodnih pojedinačnih inspekcija poznato je kao prethodno uvrštavanje na popis. Time će se izbjeći komplicirane i skupe inspekcije pojedinačnih objekata u EU-u.

Izvoz voća i povrća

Sporazum sadržava odredbe kojima se olakšava izvoz ili uvoz voća i povrća.

Kada EU ili Vijetnam provedu analizu rizika od štetnih organizama, to će učiniti bez nepotrebne odgode kada prime zahtjev od stranke izvoznice. U slučaju poteškoća EU i Vijetnam usuglasit će se o rasporedu provedbe analize rizika od štetnih organizama.

 

Pronađite posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

 

Tehničke prepreke trgovini (TBT)

Tehnički zahtjevi utječu na većinu proizvoda koje kupujemo. Ti tehnički zahtjevi mogu se stvoriti obveznim tehničkim propisima i dobrovoljnim normama kojima se određuje proizvod

 • veličina i oblik
 • dizajn
 • označivanje, obilježavanje i pakiranje
 • funkcija i djelovanje.

Postupci za provjeru usklađenosti proizvoda s tim zahtjevima također mogu biti tehnička prepreka trgovini. Ti takozvani „postupci ocjenjivanja sukladnosti” mogu uključivati ispitivanje, pregled i potvrđivanje proizvoda.

 

Vlade obično uvode takve tehničke zahtjeve u javnom interesu. Na primjer, za zaštitu

 • zdravlje i sigurnost ljudi
 • život i zdravlje životinja i biljaka
 • okoliš
 • potrošača od nepoštene poslovne prakse.

 

Iako EU i Vijetnam mogu imati slične ciljeve pri uvođenju tehničkih propisa, stvarne norme i postupci za provjeru proizvoda mogu se razlikovati, što stvara prepreku trgovini. Cilj je trgovinskog sporazuma poboljšati suradnju EU-a i Vijetnama u pogledu tehničkih zahtjeva za proizvode, smanjiti nepotrebne troškove i olakšati pristup informacijama o zahtjevima za proizvode.

Tehnički propisi

Vijetnam je pristao

 • procijeniti alternative svim predloženim tehničkim propisima i provesti procjenu njihova učinka
 • temelje tehničke propise na međunarodnim normama
 • preispitati postojeće tehničke propise kako bi ih se uskladilo s međunarodnim normama.
Ocjenjivanje sukladnosti

Vijetnam je pristao

 • prihvati izjavu o sukladnosti dobavljača (SDoC) kao dokaz sukladnosti s nacionalnim pravom
 • osigurati da poduzeća imaju izbor postrojenja za ocjenjivanje sukladnosti
 • osigurati da su akreditacijska tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti međusobno neovisna i da nisu u sukobu interesa
 • razmotriti pridruživanje ili poticanje tijela za ispitivanje, inspekciju i certifikaciju da se pridruže međunarodnim sporazumima ili dogovorima za usklađivanje i/ili olakšavanje prihvaćanja rezultata ocjenjivanja sukladnosti.
I njihovo održavanje

Sporazum uključuje obveze u pogledu

 • poticati normizacijska tijela da sudjeluju u pripremi međunarodnih normi od strane međunarodnih normizacijskih tijela
 • koristiti se međunarodnim normama kao osnovom za razvoj domaćih standarda
 • izbjegavanje dupliciranja ili preklapanja s radom međunarodnih normizacijskih tijela
 • redovito preispitivanje nacionalnih i regionalnih normi koje se ne temelje na međunarodnim normama kako bi ih se uskladilo s međunarodnim standardima
 • prijaviti tehničke propise i postupke ocjenjivanja sukladnosti zbog kojih su dobrovoljne norme obvezne.
Transparentnost

Sporazum sadržava obveze u pogledu

 • osigurati da su svi tehnički propisi i obvezni postupci ocjenjivanja sukladnosti javno dostupni besplatno na službenim internetskim stranicama
 • omogućiti poduzećima i drugim zainteresiranim osobama iz EU-a i Vijetnama ravnopravno sudjelovanje u svim javnim savjetovanjima o novim tehničkim propisima
 • odgovor na primjedbe druge stranke o predloženim tehničkim propisima.
Nadzor tržišta

Trgovinski sporazum sadržava odredbe kojima se osigurava da ne postoji sukob interesa između:

 • funkcija nadzora tržišta i funkcija ocjenjivanja sukladnosti
 • tijela za nadzor tržišta i poduzeća koja podliježu kontroli ili nadzoru.

Obratite nam se

Automobili – necarinske prepreke

Ukidanje carina ne znači automatski pristup tržištu trgovinskog partnera: Roba iz EU-a i dalje mora biti u skladu s vijetnamskim pravilima kojima se uređuje automobilski sektor. Trgovinski sporazum sadržava prilog posvećen rješavanju nepotrebnih necarinskih prepreka u automobilskom sektoru, čiji je cilj olakšati trgovinu. Prilog stupa na snagu u kolovozu 2023.

Dokumenti i postupci carinjenja

Trgovinskim sporazumom poboljšavaju se carinski postupci, čime se poduzećima omogućuje lakše i jeftinije carinjenje.

Kako bi se ojačala sigurnost lanca opskrbe, EU i Vijetnam stupit će u uzajamno priznavanje programa trgovinskog partnerstva, kao što je program EU-a „Ovlašteni gospodarski subjekti”.

Dokumenti

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda. Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navedite posebne zahtjeve u vezi s njegovim oblikom i sadržajem u mom trgovačkom asistentu)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu.

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

 

Postupcima

Kako biste saznali kako dokazati podrijetlo vaših proizvoda kako biste mogli ostvariti korist od povlaštene tarife, pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu. Opće informacije o carinskim postupcima.

Prava intelektualnog vlasništva i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovinski sporazum sadržava i pravila za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznake zemljopisnog podrijetla znakovi su koji se upotrebljavaju na tradicionalnim prehrambenim proizvodima i pićima koji imaju posebna svojstva ili uživaju poseban ugled zbog mjesta proizvodnje. Primjeri su sir Roquefort, vino Rioja i Parma šunka. Oznakama zemljopisnog podrijetla potrošačima se daje na znanje da je proizvod autentičn i da nije lažan.

Na temelju tog sporazuma Vijetnam je ojačao svoje postojeće aranžmane za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla uspostavom sustava za njihovu registraciju u Vijetnamu. Zbog toga je nezakonita prodaja lažnih proizvoda pod istim nazivom kao i izvorni proizvod.

Kao rezultat toga, 169 vijetnamskih oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i 39 vijetnamskih oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića i određene poljoprivredne proizvode uživa razinu zaštite od kopiranja u Vijetnamu usporedivu s onom u EU-u. Vijetnamski potrošači bit će svjesniji autentičnih prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića iz EU-a.

Cjelovit popis oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i Vijetnama

Patenti

U skladu s trgovinskim sporazumom Vijetnam je pristao na učinkovit mehanizam za naknadu štete vlasnicima patenata za kraći životni vijek patenta koji je posljedica nerazumnih kašnjenja u izdavanju prvog odobrenja za stavljanje u promet.

Autorsko pravo i srodna prava

Trgovinskim sporazumom vijetnamski zakoni o autorskim pravima usklađuju se s propisima EU-a i drugih zemalja kako bi radiotelevizijske kuće i organizatori javnih izvedbi plaćali tantijeme proizvođačima zvučnih snimaka i izvođača.

Žigovi

EU i Vijetnam štitit će dobro poznate žigove u skladu s preporukama

 • Pariška unija za zaštitu industrijskog vlasništva
 • Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo.

Zaštita ispitnih podataka

Podaci o farmaceutskim i agrokemijskim proizvodima bit će zaštićeni pet godina.

Industrijski dizajni

Vijetnam će se pridružiti Haškom sporazumu o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna i zaštiti dizajna najmanje 15 godina. Biljne sorte Vijetnam zaštitit će oplemenjivačka prava na biljnu sortu u skladu s Međunarodnom konvencijom za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV). To znači da će se zaštititi nove biljne sorte, na primjer one koje daju bolje prinose ili su otporne na nametnike (kao što su određene sorte riže otporne na trulež).

Izvršenje

Sporazumom se poboljšava pravni okvir za provedbu na svim razinama. Vijetnamska tijela i carinski službenici također stječu više ovlasti i bolje alate za rješavanje prekršaja.

Nositelji prava moći će od vijetnamskih carinskih tijela zatražiti da zaplijene i unište robu kojom se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva.

Službaza pomoć u području prava intelektualnog vlasništva u jugoistočnoj Aziji nudi službu za pomoć za izravnu potporu u području intelektualnog vlasništva za mala poduzeća.

Službe

Trgovinskim sporazumom obuhvaćen je širok raspon usluga, a pružateljima usluga i ulaganjima u proizvodnju osigurava se dodatni pristup tržištu.

EU i Vijetnam dogovorili su se da će smanjiti ili ukloniti određena ograničenja u pogledu

 • koliko poduzeća može pružati usluge
 • vrijednost transakcija ili imovine usluga
 • broj usluga ili količina izlaznih usluga
 • koliko osoba može biti zaposleno
 • vrsta društva kćeri u stranom vlasništvu koje se može osnovati na lokalnoj razini
 • ograničenja stranog udjela/vlasničkog kapitala.

To se odnosi na širok raspon sektora, uključujući

 • telekomunikacije
 • financijske
 • računalo i srodno
 • prijevoza
 • okolišna
 • poslovanje, uključujući profesionalne usluge
 • poštanski
 • distribucija.

EU i Vijetnam dogovorili su se i da će osigurati da se ista pravila i propisi primjenjuju na domaće i strane pružatelje usluga u određenim sektorima kako bi se stvorilo predvidljivo poslovno okruženje i jednaki uvjeti za sve.

To se primjenjuje na:

 • poštanske usluge: vladajući sudionici na tržištu neće sudjelovati u praksama kojima se narušava tržišno natjecanje; pravedni postupci izdavanja dozvola; neovisnost regulatornog tijela
 • telekomunikacijske usluge: glavni pružatelji usluga moraju drugim operatorima omogućiti pristup određenim mrežnim elementima pod razumnim i transparentnim uvjetima; neovisnost regulatornog tijela; prenosivost broja
 • međunarodni pomorski promet
 • računalne usluge
 • nacionalni propisi: sveobuhvatne odredbe o postupcima izdavanja dozvola i stručnim kvalifikacijama; prema ulagačima koji podnose zahtjev za dozvolu za pružanje usluge ili ulaganje mora se postupati pošteno i mora ih se zaštititi od proizvoljnih ograničenja; pravo na žalbu
 • usluge međunarodnog pomorskog prometa: jasne definicije usluga za koje su preuzete obveze; pravedni uvjeti za pristup lukama; i okončanje dogovora o podjeli tereta; osiguravanje dovoda i ponovnog postavljanja praznih spremnika u određenim lukama.

 

EU

Vijetnam

Stručne usluge

 • arhitektonske usluge
 • računovodstvo
 • usluge inženjerstva i integrirane inženjerske usluge
 • usluge urbanističkog planiranja i krajobrazne arhitekture
 • usluge savjetovanja o upravljanju
 • usluge međunarodne trgovinske arbitraže
 • i. pravne usluge
 • računovodstvo
 • oporezivanje
 • arhitektonske usluge
 • integrirano inženjerstvo
 • urbanističko planiranje i urbani krajolik
 • usluge liječnika i stomatologa
 • veterinarske službe
 • usluge zdravstvene njege, fizioterapeuti i paramedicinsko osoblje

Računalne i povezane usluge

Sve povezane usluge u ovom području

Sve povezane usluge u ovom području

Istraživanje i razvoj

 • prirodne znanosti i interdisciplinarne znanosti, osim javno financiranih usluga istraživanja i razvoja
 • društvene i humanističke znanosti
 • prirodne znanosti

Poslovne usluge

 • oglašavanje usluga u području nekretnina
 • usluge iznajmljivanja/zakupa bez rukovatelja
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja o upravljanju
 • savjetovanje i savjetovanje u vezi s proizvodnjom
 • tiskanje i izdavaštvo
 • usluge povezane s Konvencijom
 • prijevod,
 • usluge dizajna
 • usluge unutarnjeg dizajna i druge usluge posebnog dizajna
 • usluge agencija za naplatu
 • usluge kreditnog izvješćivanja
 • usluge umnožavanja
 • usluge savjetovanja u području telekomunikacija
 • usluge telefonskog poziva
 • oglašavanje
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja o upravljanju
 • usluge tehničke provjere i analize
 • usluge povezane s proizvodnjom

Poštanske usluge

Sve povezane poštanske i kurirske usluge

Sve poštanske usluge, osim javnih i rezerviranih usluga

 

Telekomunikacijske usluge

Usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala elektromagnetskim sredstvima, osim radiodifuzije

Usluge (osim radiodifuzije), kao što su

 • osnovne usluge i usluge s dodanom vrijednošću, kako objekti tako i usluge koje se ne temelje na objektima (fiksne, pokretne satelitske mreže)

Građevinske usluge

 

Sve građevinske i povezane inženjerske usluge (navedene u popisu Sektorske klasifikacije W/120)

 • Sve građevinske usluge (navedene u popisu Sektorske klasifikacije W/120)

 

Raspodjela

službe

 • službe agenata Komisije
 • usluge trgovine na veliko
 • usluge maloprodaje
 • usluge franšize
 • službe agenata Komisije
 • usluge trgovine na veliko
 • usluge maloprodaje
 • usluge franšize

Usluga u području okoliša

 • usluge odvodnje otpadnih voda
 • gospodarenje krutim/opasnim otpadom, osim prekograničnog prijevoza opasnog otpada
 • zaštita okolnog zraka i tretiranje klime te čišćenje tla i voda
 • saniranje i čišćenje tla i vode
 • smanjenje buke i vibracija
 • zaštita biološke raznolikosti i krajolika
 • ostale usluge u području okoliša i pomoćne usluge
 • usluge odvodnje otpadnih voda,
 • usluge odlaganja otpada,
 • usluge skupljanja i odlaganja otpada, osim usluga odlaganja otpada na odlagališta
 • gospodarenje opasnim otpadom
 • sanitarne i slične usluge
 • usluge čišćenja ispušnih plinova
 • usluge smanjenja buke
 • usluge zaštite prirode i krajolika
 • usluge procjene utjecaja na okoliš

Financijskih usluga

 • osiguranje i usluge povezane s osiguranjem
 • bankarske i druge financijske usluge
 • usluge osiguranja i u vezi s osiguranjem
 • bankarske i druge financijske usluge

 

 

 • hoteli, restorani i ugostiteljske usluge, osim pripreme i dostave hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prijevoza
 • usluge putničkih agencija i organizatora putovanja (uključujući voditelje putovanja)
 • usluge turističkih vodiča
 • hoteli i restorani, uključujući usluge smještaja, ugostiteljske usluge hrane i pića
 • usluge posluživanja hrane i pića, osim usluga posluživanja obroka u objektima za jelo kojima upravlja vlada
 • usluge putničkih agencija i organizatora putovanja

Rekreacijske, kulturne i sportske usluge

 

 • usluge zabave (uključujući kazalište, koncerte, cirkus i usluge disko klubova)
 • usluge novinskih i novinskih agencija
 • knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne usluge
 • usluge u području sporta
 • usluge rekreacijskih parkova i plaža
 • usluge zabave (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina uživo i cirkusa)
 • poslovanje s elektroničkim igrama

Prijevoza

 • pomoćne pomorske i pomorske usluge
 • prijevoz unutarnjim plovnim putovima
 • usluge zračnog prijevoza
 • usluge željezničkog prijevoza
 • cestovni prijevoz 
 • pomoćne usluge u svim vrstama prijevoza
 • drugim vrstama prometa

Ostale usluge prijevoza

 • pomoćne pomorske i pomorske usluge
 • prijevoz unutarnjim plovnim putovima
 • usluge zračnog prijevoza
 • usluge željezničkog prijevoza
 • cestovni prijevoz
 • pomoćne usluge u svim vrstama prijevoza

Proizvodnja

 • hrana i pića
 • odjeću
 • proizvodnja obuće
 • strojevi
 • proizvodi od papira
 • računalni i električni strojevi
 • hrana i pića
 • odjeću
 • proizvodi od papira
 • kemikalije
 • određena mehanička oprema
 • računalna i telekomunikacijska oprema

E-trgovine

EU i Vijetnam postigli su dogovor

 • ne nametati carine na elektroničke prijenose
 • promicanje razvoja elektroničke trgovine među sobom
 • održavanje dijaloga o regulatornim pitanjima povezanima s elektroničkom trgovinom
 • E-trgovina ne bi smjela narušavati prava intelektualnog vlasništva
 • razvoj e-trgovine mora biti u skladu s međunarodnim standardima zaštite podataka.

Javna nabava

U skladu sa sporazumom javna nabava bit će transparentna, a njezini postupci pošteni kao oni utvrđeni u trgovinskim sporazumima koje je EU potpisao s razvijenim i naprednijim zemljama u razvoju.

Ona obuhvaća:

 • sva vijetnamska ministarstva na središnjoj razini, među ostalim za infrastrukturu kao što su ceste i luke, te Odbor za pitanja etničkih manjina i vladin inspektorat
 • javna tijela u Hanoiju i Ho Chi Minhu, koja čine 50 % javne nabave Vijetnama izvan središnje vlasti
 • podružnice nacionalnog operatora za električnu energiju Vijetnama (EVN) i vijetnamskih željeznica (VNR);
 • 34 javne bolnice pod kontrolom Ministarstva zdravstva
 • dva velika sveučilišta i dva velika istraživačka instituta
 • gotovo sve građevinske usluge, uključujući nabavu u okviru Ministarstva prometa, i usluge jaružanja.

Ključna pitanja

Vijetnam je zemlja u razvoju, stoga će u skladu sa sporazumom imati koristi od različitog tretmana i prijelaznih mjera.

Imat će prijelazno razdoblje od 15 godina za postupno snižavanje pragova na razinu usporedivu s onom koju nude druge zemlje koje su članice međunarodnog općeg sporazuma o javnoj nabavi. Na primjer, početni prag od 1,5 milijuna standardnih prava vučenja (SDR) za robu i usluge za nabavu koju provode središnja državna tijela postupno se smanjuje na 130000 SDR.

Vijetnam je također pristao razviti središnji internetski portal za oglašavanje ugovora o javnoj nabavi. Mora biti operativan najkasnije do kolovoza 2030.

Trgovina i održivi razvoj

Potpora gospodarskom rastu, društvenom razvoju i zaštiti okoliša tri su osnovna elementa za postizanje održivog razvoja. Trgovinske politike mogu imati dalekosežne učinke na gospodarstvo, zapošljavanje, radne standarde, socijalnu koheziju i okoliš. EU želi osigurati da se njegovom trgovinskom politikom podupire održivi razvoj unutar EU-a, u njegovim partnerskim zemljama i na globalnoj razini.

Glavni su ciljevi:

 • promicanje uzajamne potpore između trgovine i ulaganja, politike rada i politike zaštite okoliša
 • osiguravanje veće trgovine i ulaganja na štetu radnika i zaštite okoliša
 • osiguravanje usklađenosti domaćih razina zaštite okoliša i rada s temeljnim međunarodnim standardima i sporazumima.

Standardi rada

EU i Vijetnam obvezali su se na provedbu konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje su ratificirali. Vijetnam se također obvezuje ratificirati konvencije ILO-a o temeljnim pravima koje još nije potpisao, kao što su

 • ministarska deklaracija Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda iz 2006. o stvaranju potpunog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve
 • deklaracija ILO-a o temeljnim načelima i pravima na radu
 • temeljne konvencije ILO-a.

Okoliš i klimatske promjene

EU i Vijetnam obvezuju se na učinkovitu provedbu multilateralnih sporazuma o okolišu kojih su stranke, kao što su

 • konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti
 • konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES)
 • Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) Ulaganja EU-a i Vijetnama suglasni su poboljšati pristup tržištu za ulaganja u uslužne i neuslužne sektore, kao što je proizvodnja. Veći pristup vijetnamskom tržištu trebao bi privući strane ulagače i stvoriti prilike za razvoj proizvodnje u Vijetnamu.

Ulaganja

EU i Vijetnam dogovorili su se da će poboljšati pristup tržištu za ulaganja u uslužne i neuslužne sektore, kao što je proizvodnja. Veći pristup vijetnamskom tržištu trebao bi privući strane ulagače i stvoriti prilike za razvoj proizvodnje u Vijetnamu.

Ograničenja stranih ulaganja ublažena su u sljedećim područjima:

 • prehrambeni sektor, kao što je prerada ribe i proizvoda akvakulture
 • sektor gnojiva
 • keramika
 • sastavljanje brodskih motora
 • usluge povezane sa strojevima opće namjene
 • poljoprivredni strojevi
 • aparati za kućanstvo
 • bicikli
 • dozvole za proizvodnju bezalkoholnih pića.

EU i Vijetnam potpisali su Sporazum o zaštiti ulaganja. Stupit će na snagu nakon što ga sve države članice EU-a službeno odobre.

Nakon što stupi na snagu, sporazumom o ulaganju dodatno će se poboljšati ulagačka klima i ulagačima ponuditi veća sigurnost. Zamijenit će 21 bilateralni ugovor o ulaganju koji je na snazi između Vijetnama i država članica EU-a.

Sporazumom o ulaganju osigurat će se visoka razina zaštite ulaganja uz istodobno očuvanje prava EU-a i Vijetnama na donošenje propisa radi ostvarivanja legitimnih ciljeva javne politike, kao što su zaštita zdravlja, javne sigurnosti ili okoliša.

Europskim i vijetnamskim ulagačima pružit će se osnovna jamstva da će vlade poštovati određena temeljna načela postupanja na koja se strani ulagači mogu osloniti pri donošenju odluka o ulaganju.

Ta jamstva uključuju:

 • nediskriminacija
 • neprovođenje izvlaštenja bez brze i odgovarajuće naknade
 • mogućnost prijenosa i repatrijacije sredstava povezanih s ulaganjem
 • opće jamstvo poštenog i pravičnog postupanja i fizičke sigurnosti
 • obveza da će vlade poštovati vlastite pisane i pravno obvezujuće ugovorne obveze prema ulagaču.

U skladu sa sporazumom o ulaganju ulagači će imati mogućnost modernog i reformiranog načina rješavanja sporova koji uključuju ulaganja – sustav sudova za ulaganja.

Temelji novog sustava sudova za ulaganja jesu:

 • stalni prvostupanjski sud za ulaganja
 • žalbeni sud.

Institucionalna priroda sustava sudova za ulaganja i mogućnost žalbe na odluke osigurat će da se sporazum o ulaganju tumači na pravno ispravan i predvidljiv način.

Osim toga, zahvaljujući sporazumu o ulaganju sporovi su troškovno učinkovitiji i brži za korisnike, a time i dostupniji manjim poduzećima. Njime je predviđeno sljedeće:

 • plaće sudaca koje će isplaćivati EU i Vijetnam (norma na međunarodnim sudovima), a ne stranke u sporu;
 • jasni postupovni rokovi
 • dobrovoljni mehanizam mirenja za mirno i brzo rješavanje sporova
 • mogućnost podnošenja zahtjeva sucu pojedincu (umjesto tročlanog odjela) ako zahtjeve podnose manja poduzeća ili je iznos naknade štete relativno malen
 • mogućnost održavanja savjetovanja putem videokonferencije, posebno ako je uključeno manje poduzeće, prije prvih formalnih koraka u rješavanju sporova.

Sporazum o ulaganju sadržava i odredbu o prijelazu s bilateralnog sustava sudova za ulaganja uspostavljenog na temelju sporazuma na multilateralni sud za ulaganja kada takav sud stupi na snagu. Rasprave o multilateralnoj reformi rješavanja sporova između ulagača i države, među ostalim o osnivanju multilateralnog suda za ulaganja, trenutačno se vode u Komisiji Ujedinjenih naroda zameđunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL).

Korisne poveznice i kontakti

Vijetnamsko Ministarstvo industrije i trgovine

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-pošta: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Faks: (+ 84) 24 2220 2525

Delegacija Europske unije u Vijetnamu

Adresa: Kat, zapadno krilo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okrug Ba Dinh, Hanoi

E-pošta: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Faks: (+ 84) 24 3946 1701

Dodatne poveznice:

Kratak opis

 

Europska unija i Vijetnam sklopili su Sporazum o slobodnoj trgovini i Sporazum o zaštiti ulaganja koji su stupili na snagu 1. kolovoza 2020.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice