Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama

Ukratko o dogovoru

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama stupio je na snagu 1. kolovoza 2020.

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama stupit će na snagu nakon što ga sve države članice EU-a službeno odobre.

Trgovinski sporazum

 • uklanjaju se carine, birokracija i druge prepreke s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Vijetnam
 • olakšava trgovinu ključnim proizvodima kao što su elektronika, prehrambeni proizvodi i farmaceutski proizvodi
 • otvara vijetnamsko tržište za izvoz usluga iz EU-a, primjerice u području prometa i telekomunikacija.

Nakon što stupi na snagu, sporazum o ulaganju bit će

 • dodatno poboljšati ulagačku klimu
 • pružiti veću sigurnost europskim i vijetnamskim ulagačima.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinski sporazum koristi poduzećima:

 • ukidanje 99 % svih carina i djelomično uklanjanje preostalih 1 % ograničenim kvotama s nultom stopom carine;
 • smanjenje regulatornih prepreka i preklapanja birokracije
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla dodijeljene posebnim regionalnim prehrambenim proizvodima i pićima, kao što su Cognac, vina Rioja ili sir Feta
 • otvaranje tržišta usluga i javne nabave
 • osiguravanje provedbe dogovorenih pravila.

Vijetnam je ukinuo 65 % svojih carina na robu iz EU-a na dan stupanja na snagu Sporazuma. Ostatak će se postupno ukloniti do 2030.

EU će do 2027. postupno ukidati svoje carine na uvoz iz Vijetnama.

Taj asimetričan pristup proizlazi iz činjenice da je Vijetnam zemlja u razvoju.

Trgovinskim sporazumom ukidaju se carine na niz ključnih izvoznih proizvoda EU-a

 • većina strojeva i uređaja više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine u iznosu do 35 % – ostatak više neće morati plaćati do kolovoza 2025.
 • za motocikle s motorima većim od 150 cc do kolovoza 2027. vijetnamske uvozne carine od 75 % postupno će se u potpunosti ukinuti.
 • u većini automobila do kolovoza 2030. postupno će se ukinuti vijetnamske uvozne carine od 78 %
 • u automobilskim dijelovima do kolovoza 2027. postupno će se ukinuti vijetnamske uvozne carine u iznosu do 32 %
 • otprilike polovina farmaceutskih proizvoda iz EU-a više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine u iznosu do 8 %, a ostatak do kolovoza 2027. više neće morati plaćati vijetnamske uvozne carine od 12 %
 • gotovo 70 % izvoza kemikalija iz EU-a više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine u iznosu do 5 %, a ostatak će nakon tri, pet ili sedam godina moći ući bez carina u iznosu do 25 %.

Osim ukidanja carina, Vijetnam je pristao i na

 • ukinuti svoje postojeće izvozne carine na izvoz u EU
 • ne povećati broj preostalih pristojbi.

Kako će trgovinski sporazum koristiti poljoprivrednim zajednicama EU-a?

Europski proizvođači i izvoznici poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imat će koristi od rastućeg vijetnamskog tržišta i postupnog ukidanja carina.

 

Trenutačna vijetnamska
uvozna carina

Uvozna carina
postupno ukinuta

Govedina i janjad

20 %

Kolovoz 2023.

Smrznuto svinjsko meso

15 %

Kolovoz 2027.

Svježe svinjsko meso, nusproizvodi klanja i šunke

Do 25 %

Kolovoz 2029.

Perad i nusproizvodi klanja

Do 40 %

Kolovoz 2030.

Mliječni proizvodi

Do 15 %

Kolovoz 2025.

Većina sireva s oznakom zemljopisnog podrijetla

Do 15 %

Kolovoz 2023.

Vina i jaka alkoholna pića

50 % odnosno 48 %

Kolovoz 2027.

Pivo

35 %

Kolovoz 2030.

Prehrambeni proizvodi

Do 40 %

Kolovoz 2027.

Pekarski proizvodi i peciva

Do 40 %

Kolovoz 2025.

Čokolada

30 %

Kolovoz 2027.

Tjestenina

20 – 38 %

Kolovoz 2027.

Određena tjestenina s mesnim punjenjem

20 – 38 %

Kolovoz 2030.

Detaljan opis uvjeta za izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda možete pronaći u ovom priručniku. Priručnik za izvoznike u Vijetnam.

Za najosjetljivije proizvode EU će svoje tržište otvoriti vijetnamskom izvozu samo u ograničenoj mjeri kako bi se spriječio negativan utjecaj na proizvođače iz EU-a.

EU Vijetnamu odobrava carinske kvote s nultom stopom carine utvrđene, ograničene količine bez godišnjeg povećanja za

 • dekstrini i ostali modificirani škrobovi
 • jaja i žumanjci jaja
 • etanol
 • češnjak
 • škrob manioke
 • manitol
 • gljive
 • riža
 • sorbitol
 • šećer i proizvodi s visokim udjelom šećera
 • kukuruz šećerac.

Trgovinskim sporazumom priznaju se i štite oznake zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene u EU-u ili Vijetnamu.

Sanitarnim i fitosanitarnim mjerama nastoji se zaštititi život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Takve mjere uključuju:

 • priznavanje područja s niskim/nezaraženim štetnim organizmima ili bolestima
 • osiguravanje transparentnosti i razmjene informacija
 • mehanizme za izbjegavanje trgovinskih prepreka.

Više pojedinosti navedeno je u odjeljku u nastavku.

Koliko je veliko vijetnamsko tržište? Kolika je trgovina EU-a s Vijetnamom?

S više od 97 milijuna stanovnika Vijetnam je ključno izvozno tržište EU-a u Aziji.

Kad je riječ o EU-u, Vijetnam je 17. najveći partner u trgovini robom na svijetu, a drugi najveći u jugoistočnoj Aziji.

Za EU je Vijetnam važan izvor sirovina i drugih ulaznih materijala za robu.

Vijetnam je 2019. ostvario pozitivnu ravnotežu u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s EU-om

 • Vijetnamski izvoz u EU – 2,16 milijardi EUR
 • Izvoz iz EU-a u Vijetnam: 1,14 milijardi EUR.

Trgovinski sporazum vjerojatno će dodatno rasti u trgovini između EU-a i Vijetnama u tom sektoru.

EU je 2018. ostvario pozitivnu ravnotežu u trgovini uslugama s Vijetnamom

 • Izvoz usluga iz EU-a u Vijetnam – 2,1 milijarda EUR
 • Izvoz vijetnamskih usluga u EU: 1,8 milijardi EUR.

Tarife

Za izvoz u Vijetnam

Prije trgovinskog sporazuma Vijetnam je primjenjivao uvozne carine u iznosu do 50 % na izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a i do 78 % na industrijsku robu, kao što su automobili i strojevi. Na temelju trgovinskog sporazuma Vijetnam je pravno obvezan postupno smanjivati svoje carine u roku od tri i deset godina nakon kolovoza 2020.

Za uvoz u EU

Od 1. kolovoza 2020. približno 84 % uvoza EU-a iz Vijetnama uvozi se bez carine.

Sektori koji od toga imaju koristi uključuju:

• farmaceutski proizvodi

• većina petrokemijskih proizvoda (određene carine na petrokemijske proizvode postupno će se ukinuti tek nakon tri godine).

EU će do studenoga 2030. postupno ukinuti gotovo sve preostale carine koje se primjenjuju na uvoz iz Vijetnama.

EU će nastaviti primjenjivati carine na nekoliko proizvoda čak i nakon završetka razdoblja postupnog ukidanja, među ostalim na neke riblje proizvode (tilapija, tunj prugavac).

U Prilogu 2-A trgovinskom sporazumu detaljno su utvrđene faze ukidanja carina za različite kategorije robe tijekom pet godina.

 

Detaljan raspored ukidanja carina za vaš proizvod možete pronaći na stranici Moja pomoćnica za trgovinu.

 

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinu administrativne suradnje iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama (SL L 186, 12.6.2020., str. 1319.).

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu na temelju Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama.

Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ako je

 • u cijelosti dobiven u EU-u ili Vijetnamu
 • proizvedeni isključivo od materijala podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ili
 • proizvedeni u EU-u ili Vijetnamu od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za pojedine proizvode iz Priloga II. Vidjeti Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, na primjer nedovoljnu obradu ili preradu ili pravilo o neizmijenjenosti. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje pomažu u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, na primjer dopuštena odstupanja ili kumulacija.

 

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (npr. nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Dodatne fleksibilnosti pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (npr. dopuštena odstupanja ili kumulacija).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom, odjevnom i kemijskom sektoru.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Postoji dodatna fleksibilnost za usklađivanje s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

U Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama pravilom o odstupanju proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 10 % težine ili cijene franko tvornica proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i od 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 10 % cijene franko tvornica proizvoda za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće za tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. HS-a primjenjuje se posebna odstupanja kako je utvrđeno u napomeni 6. i napomeni 7. Priloga A „Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti (u vrijednosti ili težini) materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za određene proizvode.

Tolerancija se ne primjenjuje na proizvode dobivene u cijelosti.

Kumulacija

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama predviđena su četiri načina kumuliranja podrijetla. Međutim, imajte na umu da se trenutačno primjenjuje samo prvi (bilateralna kumulacija)

 • dvostrana kumulacija: materijali podrijetlom iz Vijetnama mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u.
 • kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja ima preferencijalni sporazum s EU-om, u kojoj se materijali navedeni u Prilogu III. mogu računati kao materijali podrijetlom iz Vijetnama kada se dalje prerađuju ili ugrađuju u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu IV. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje
 • Tkanine podrijetlom iz Republike Koreje mogu se smatrati proizvodima podrijetlom iz Vijetnama ako se dalje prerađuju ili ugrađuju u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu V. dobivenih u Vijetnamu pod određenim uvjetima. Ta se kumulacija primjenjuje od 23. prosinca 2020.
 • Na zahtjev stranke može se smatrati da su tkanine podrijetlom iz zemlje s kojom i EU i Vijetnam primjenjuju sporazum o povlaštenoj trgovini podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ako se dalje prerađuju ili ugrađuju u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu V. Protokolu dobivenih u toj stranci pod određenim uvjetima. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.

Ostali zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Vijetnam (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji. Neke se radnje mogu provesti u trećoj zemlji ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo kakve dokumentacije kako bi se osigurala usklađenost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • konzerviranje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • pošiljke za razdvajanje.

Carinska tijela mogu zatražiti dokaze o poštovanju pravila, kao što su:

 • ugovorne isprave o prijevozu kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • bilo kojeg dokaza u vezi sa samom robom.
Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama.

Postupci u vezis podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom.

 

Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. U njima se pojašnjava, npr. kako

 • za deklariranje podrijetla proizvoda
 • za traženje preferencijalnih povlastica ili
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Saznajte više: Smjernice o pravilima o podrijetlu – Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama.

Uvoznici mogu zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju izjave o podrijetlu koju daje izvoznik.

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici iz EU-a mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX). Isti broj REX-a može se upotrijebiti i za neke druge sporazume EU-a o povlaštenoj trgovini (na primjer trgovinski sporazum EU-a s Kanadom).
 • bilo kojeg izvoznika pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR.

Za proizvode podrijetlom iz Vijetnama izvoznici mogu upotrijebiti sljedeće dokaze o podrijetlu:

 • potvrda o podrijetlu
 • izjavu o podrijetlu koju sastavlja

bilo kojeg izvoznika pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR

nakon što Vijetnam obavijesti EU o takvom sustavu (to još nije slučaj), izvoznik koji je odobren ili registriran u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Vijetnama.

Što bi trebao sadržavati dokaz o podrijetlu?

Tvrdnja o podrijetlu

Izjava o podrijetlu trebala bi biti navedena na računu ili bilo kojoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod.

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Prilogu IV. Protokolu o pravilima o podrijetlu uz sporazum. Zemlja uvoznica ne smije zahtijevati da uvoznik dostavi prijevod tvrdnje o podrijetlu.

Podnošenje i valjanost

 • Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma sastavljanja.
 • Obično se izjava o podrijetlu odnosi na jednu pošiljku, ali može obuhvaćati i više pošiljaka istovjetnih proizvoda tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci.

Dodatna objašnjenja navode se u smjernicama o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama o izjavi o podrijetlu za višestruke pošiljke identičnih proizvoda.

Potvrda o podrijetlu

Potvrdu o podrijetlu izdaju nadležna tijela Vijetnama koristeći ogledni primjerak iz Priloga VII.

Podnošenje i valjanost

Potvrda o podrijetlu izdaje se što je prije moguće, a najkasnije tri radna dana nakon datuma izvoza (prijavljeni datum otpreme).

Potvrda o podrijetlu može se izdati naknadno u posebnim situacijama

 • u trenutku izvoza nije izdana zbog pogrešaka, nenamjernih propusta ili drugih valjanih razloga
 • potvrda o podrijetlu izdana je, ali pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga, ili
 • konačno odredište predmetnih proizvoda nije bilo poznato u trenutku izvoza. Moguće je izdati duplikat potvrde o podrijetlu u slučaju, primjerice, krađe, gubitka, uništenja. Vrijedi 12 mjeseci.
Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i stranke izvoznice
 • provjere podrijetla proizvoda provode lokalna carinska tijela

Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni. Nakon završetka provjere tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i o rezultatima obavješćuju tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Farmaceutski proizvodi

Za farmaceutske/lijekovne proizvode i medicinske proizvode sporazumom se osigurava primjena međunarodnih normi, praksi i smjernica koje je razvila

 • Svjetska zdravstvena organizacija
 • Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)
 • Međunarodno vijeće za harmonizaciju tehničkih zahtjeva za farmaceutske proizvode za primjenu u ljudi
 • Konvencija o farmaceutskoj inspekciji i program suradnje u farmaceutskoj inspekciji
 • Međunarodni forum regulatora medicinskih proizvoda.

Priznavanje tih tijela kao mjerila za utvrđivanje standarda ključno je za povećanu regulatornu suradnju između EU-a i Vijetnama. U skladu sa Sporazumom Vijetnam je suglasan da će u ranoj odgovarajućoj fazi odmah objaviti ili staviti na raspolaganje svoja pravila o određivanju cijena, povratu troškova ili regulaciji farmaceutskih/lijekova ili medicinskih proizvoda. Vijetnam će pojednostavniti i zahtjeve za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet. Time će se smanjiti kašnjenja i troškovi stavljanja proizvoda na raspolaganje u Vijetnamu, a posebno je važno za lijekove koji se temelje na istraživanju.

Alkoholna pića

Vijetnam će

 • postupno ukidati visoke carine na vino (50 %) i jaka alkoholna pića (48 %) tijekom sedam godina te na pivo (35 %) tijekom 10 godina
 • olakšati ograničenja u pogledu dozvola za proizvodnju pića i za distribuciju
 • zaštititi oznake zemljopisnog podrijetla EU-a.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – sanitarna i fitosanitarna pravila

I EU i Vijetnam imaju stroge zakone o sigurnosti hrane, zdravlju životinja i biljaka. Cilj je trgovinskog sporazuma olakšati izvoz poljoprivrednih proizvoda uz istodobno očuvanje potrebne razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Pojačani dijalog i trgovina trebali bi s vremenom dovesti do većeg povjerenja među strankama. To su neke od glavnih koristi ovog dijela sporazuma.

EU kao jedinstveni subjekt

Odredbama Sporazuma o sanitarnim i fitosanitarnim pravilima i njihovom provedbom iskoristit će se dodana vrijednost usklađenih propisa EU-a o sanitarnim pitanjima. Sporazumom će se olakšati uspostava jedinstvenog i transparentnog okvira za odobravanje izvoza prehrambenih proizvoda iz EU-a u Vijetnam. Vijetnam se obvezuje na primjenu istih uvoznih zahtjeva na slične proizvode iz svih država članica EU-a. To je važan korak prema ubrzanju odobravanja zahtjeva za izvoz iz EU-a i izbjegavanju diskriminirajućeg postupanja.

Prethodno uvrštavanje na popis

Nakon što Vijetnam odobri kategoriju prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla i uvjeren je da nadležno tijelo predmetne države članice ima kapacitet za provjeru i praćenje usklađenosti sa zahtjevima EU-a u pogledu sigurnosti hrane, Vijetnam će automatski dopustiti uvoz iz svih objekata koje je podnijela ta država članica EU-a. Ovo odobrenje objekata u stranci izvoznici bez prethodnih pojedinačnih inspekcija naziva se prethodnim uvrštavanjem na popis. Time će se izbjeći složene i skupe inspekcije pojedinačnih objekata u EU-u.

Izvoz voća i povrća

Sporazum sadržava odredbe kojima se olakšava izvoz ili uvoz voća i povrća.

Kada EU ili Vijetnam provedu analizu rizika od štetnih organizama, to će učiniti bez nepotrebne odgode kada prime zahtjev od stranke izvoznice. U slučaju poteškoća EU i Vijetnam usuglasit će se o rasporedu za provedbu analize rizika od štetnih organizama.

 

Pronađite posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod na stranici Moja pomoćnica za trgovinu.

 

Tehničke prepreke u trgovini (TBT)

Tehnički zahtjevi utječu na većinu proizvoda koje kupujemo. Ti se tehnički zahtjevi mogu stvoriti obveznim tehničkim propisima i dobrovoljnim normama kojima se određuje proizvod.

 • veličina i oblik
 • dizajn
 • označivanje, obilježavanje i pakiranje
 • funkcija i učinkovitost.

Postupci za provjeru sukladnosti proizvoda s tim zahtjevima također mogu biti tehnička prepreka trgovini. Ti takozvani „postupci ocjenjivanja sukladnosti” mogu uključivati ispitivanje, inspekciju i certificiranje proizvoda.

 

Vlade obično uvode takve tehničke zahtjeve u javnom interesu. Na primjer, radi zaštite

 • zdravlje i sigurnost ljudi
 • život i zdravlje životinja i biljaka
 • okoliš
 • potrošača od nepoštene poslovne prakse.

 

Iako EU i Vijetnam mogu imati slične ciljeve pri uvođenju tehničkih propisa, stvarne norme i postupci za provjeru proizvoda mogu se razlikovati, što stvara prepreku trgovini. Cilj je trgovinskog sporazuma poboljšati suradnju EU-a i Vijetnama na tehničkim zahtjevima za proizvode, smanjiti nepotrebne troškove i olakšati pristup informacijama o zahtjevima za proizvode.

Tehnički propisi

Vijetnam je pristao:

 • procijeniti alternative svim predloženim tehničkim propisima i provesti procjenu njihova učinka
 • temelji tehničke propise na međunarodnim normama
 • preispitati postojeće tehničke propise kako bi ih se uskladilo s međunarodnim standardima.
Ocjenjivanje sukladnosti

Vijetnam je pristao:

 • prihvatiti izjavu o sukladnosti dobavljača (SDoC) kao dokaz sukladnosti s domaćim pravom
 • osiguravanje da poduzeća imaju izbor sredstava za ocjenjivanje sukladnosti
 • osigurava da su akreditacijska tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti međusobno neovisni i da nisu u sukobu interesa
 • razmotriti pridruživanje ili poticati tijela za ispitivanje, inspekciju i certificiranje da se pridruže međunarodnim sporazumima ili dogovorima za usklađivanje i/ili olakšavanje prihvaćanja rezultata ocjenjivanja sukladnosti.
Standardi

Sporazum uključuje obveze u pogledu:

 • poticati tijela za standardizaciju da sudjeluju u pripremi međunarodnih normi od strane međunarodnih normizacijskih tijela
 • upotreba međunarodnih normi kao temelja za razvoj domaćih normi
 • izbjegavanje udvostručavanja ili preklapanja s radom međunarodnih normizacijskih tijela
 • redovito preispitivati nacionalne i regionalne norme koje se ne temelje na međunarodnim normama kako bi ih se uskladilo s međunarodnim normama
 • obavješćuje o tehničkim propisima i postupcima ocjenjivanja sukladnosti zbog kojih su dobrovoljne norme obvezne.
Transparentnost

Sporazum sadržava obveze u pogledu:

 • osigurati da svi tehnički propisi i obvezni postupci ocjenjivanja sukladnosti budu besplatno javno dostupni na službenim internetskim stranicama
 • poduzećima i drugim zainteresiranim osobama iz EU-a i Vijetnama omogućiti ravnopravno sudjelovanje u svim javnim savjetovanjima o novim tehničkim propisima
 • odgovor na primjedbe druge stranke o predloženim tehničkim propisima.
Nadzor tržišta

Trgovinski sporazum sadržava odredbe kojima se osigurava da ne postoji sukob interesa između:

 • funkcija nadzora tržišta i funkcija ocjenjivanja sukladnosti
 • tijela za nadzor tržišta i poduzeća koja podliježu kontroli ili nadzoru.

Obratite nam se

Automobili – necarinske prepreke

Ukidanje carina ne znači automatski pristup tržištu trgovinskog partnera: Roba EU-a još uvijek mora biti u skladu s vijetnamskim pravilima kojima se uređuje automobilski sektor. Trgovinski sporazum sadržava prilog namijenjen uklanjanju nepotrebnih necarinskih prepreka u automobilskom sektoru, čiji je cilj olakšati trgovinu. Prilog stupa na snagu u kolovozu 2023.

Isprave i postupci carinjenja

Trgovinskim sporazumom poboljšavaju se carinski postupci, što poduzećima olakšava i poještava carinjenje.

Kako bi se ojačala sigurnost lanca opskrbe, EU i Vijetnam uzajamno će priznavati programe trgovinskog partnerstva, kao što je program EU-a „Ovlašteni gospodarski subjekti”.

Dokumenti

U vodičima se korak po korak opisuju različite vrste dokumenata koje trebate pripremiti za carinjenje svojih proizvoda. Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (definirao posebne zahtjeve u pogledu oblika i sadržaja u odjeljku My Trade Assistant)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati o vašem proizvodu u skladu su s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu.

Radi veće sigurnosti možete unaprijed zatražiti obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o ispravama koje morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moji trgovinski asistent.

 

Postupci

Kako biste saznali kako dokazati podrijetlo svojih proizvoda kako biste mogli ostvariti korist od povlaštene tarife, pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu. Opće informacije o carinskim postupcima.

Prava intelektualnog vlasništva i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovinski sporazum sadržava i pravila za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznake zemljopisnog podrijetla znakovi su koji se upotrebljavaju na tradicionalnim prehrambenim proizvodima i pićima koji imaju posebna svojstva ili imaju poseban ugled zbog mjesta proizvodnje. Primjeri su sir Roquefort, vino Rioja i šunka Parma. Oznake zemljopisnog podrijetla potrošačima omogućuju da znaju da je proizvod autentičan, a ne lažan.

U skladu sa Sporazumom Vijetnam je ojačao svoje postojeće aranžmane za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla uspostavom sustava za njihovu registraciju u Vijetnamu. Zbog toga je nezakonita prodaja lažnih proizvoda pod istim imenom kao i izvorni proizvod.

Kao rezultat toga, 169 oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i 39 vijetnamskih oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića i određene poljoprivredne proizvode uživaju razinu zaštite od kopiranja u Vijetnamu usporedivu s onima u EU-u. Vijetnamski potrošači bit će svjesniji autentičnih kvalitetnih prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića iz EU-a.

Potpuni popis oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i Vijetnama

Patenti

U okviru trgovinskog sporazuma Vijetnam je pristao na učinkovit mehanizam za naknadu štete vlasnicima patenata za kraći vijek trajanja patenata zbog nerazumnih kašnjenja u izdavanju prvog odobrenja za stavljanje u promet.

Autorsko pravo i srodna prava

Tim se trgovinskim sporazumom vijetnamski zakoni o autorskim pravima usklađuju s onima EU-a i drugih zemalja kako bi radiotelevizijske kuće i organizatori javne izvedbe plaćali tantijeme proizvođačima zvučnih zapisa i izvođačima.

Žigovi

EU i Vijetnam zaštitit će dobro poznate žigove u skladu s preporukama utvrđenima u

 • Pariška unija za zaštitu industrijskog vlasništva
 • Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo.

Zaštita podataka o ispitivanju

Podaci o farmaceutskim i agrokemijskim proizvodima bit će zaštićeni pet godina.

Industrijski dizajn

Vijetnam će se pridružiti Haškom sporazumu o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna i zaštiti dizajna najmanje 15 godina. Biljne sorte Vijetnama zaštitit će oplemenjivačka prava na biljnu sortu u skladu s Međunarodnom konvencijom za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV). To znači da će se zaštititi nove biljne sorte, primjerice one koje daju bolje prinose ili su otporne na nametnike (kao što su određene sorte riže otporne na truleži).

Izvršenje

Sporazumom se poboljšava pravni okvir za provedbu na svim razinama. Vijetnamska tijela i carinski službenici također dobivaju više ovlasti i bolje alate za rješavanje povreda.

Nositelji prava moći će od vijetnamskih carinskih tijela zatražiti da zaplijene i unište robu kojom se krše prava intelektualnog vlasništva.

Služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva u jugoistočnoj Aziji nudi uslugu službe za pomoć malim poduzećima za izravnu potporu intelektualnom vlasništvu.

Usluge

Trgovinski sporazum obuhvaća širok raspon usluga i pruža dodatni pristup tržištu za pružatelje usluga i za ulaganja u proizvodnju.

EU i Vijetnam dogovorili su se da će smanjiti ili ukloniti određena ograničenja

 • koliko poduzeća mogu pružati usluge
 • vrijednost uslužnih transakcija ili imovine
 • broj uslužnih djelatnosti ili količina usluga
 • broj osoba koje se mogu zaposliti
 • vrsta društva kćeri u stranom vlasništvu koje se može osnovati lokalno
 • ograničenja stranog udjela/vlasničkog kapitala.

To se primjenjuje na širok raspon sektora, uključujući

 • telekomunikacije
 • financijski
 • računalo i srodni
 • prijevoz
 • okolišni
 • poslovanje, uključujući profesionalne usluge
 • poštanska
 • raspodjela.

EU i Vijetnam dogovorili su se i da će osigurati da se ista pravila i propisi primjenjuju na domaće i strane pružatelje usluga u određenim sektorima kako bi se stvorilo predvidljivo poslovno okruženje i jednaki uvjeti.

To se primjenjuje na:

 • poštanske usluge: dominantni sudionici na tržištu neće provoditi prakse kojima se narušava tržišno natjecanje; pravedne postupke licenciranja; neovisnost regulatornog tijela
 • telekomunikacijske usluge: glavni pružatelji usluga moraju drugim operatorima omogućiti pristup određenim mrežnim elementima pod razumnim i transparentnim uvjetima; neovisnost regulatornog tijela; prenosivost broja
 • međunarodni pomorski promet
 • računalne usluge
 • nacionalni propisi: sveobuhvatne odredbe o postupcima izdavanja dozvola i stručnim kvalifikacijama; prema ulagateljima koji podnose zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluge ili za ulaganje mora se postupati pošteno i mora ih se zaštititi od proizvoljnih ograničenja; pravo na žalbu
 • usluge međunarodnog pomorskog prijevoza: jasne definicije preuzetih usluga; pravedni uvjeti za pristup lukama; i okončati dogovore o podjeli tereta; opskrba hranom i ponovnim postavljanjem praznih kontejnera u određenim lukama.

 

EU

Vijetnam

Profesionalne usluge

 • arhitektonske usluge
 • računovodstvo
 • inženjerske i integrirane inženjerske usluge
 • usluge prostornog planiranja i krajobrazne arhitekture
 • usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem
 • usluge međunarodne trgovinske arbitraže
 • pravne usluge
 • računovodstvo
 • oporezivanje
 • arhitektonske usluge
 • integrirani inženjering
 • urbanističko planiranje i urbani krajolik
 • usluge liječnika i stomatologa
 • veterinarske usluge
 • usluge njege, fizioterapeuti i paramedicinsko osoblje

Računalne i povezane usluge

Sve povezane usluge u ovom području

Sve povezane usluge u ovom području

Istraživanje i razvoj

 • prirodne znanosti i interdisciplinarne znanosti, osim za javno financirane usluge istraživanja i razvoja
 • društvene i humanističke znanosti
 • prirodne znanosti

Poslovne usluge

 • usluge oglašavanja u području nekretnina
 • usluge najma/zakupa bez rukovatelja
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem
 • savjetovanje i savjetovanje u vezi s proizvodnjom
 • tiskanje i izdavaštvo
 • usluge povezane s Konvencijom
 • prijevod
 • usluge projektiranja
 • unutarnji dizajn i ostale usluge posebnog dizajna
 • usluge agencija za naplatu
 • usluge kreditnog izvješćivanja
 • usluge dupliciranja
 • usluge telekomunikacijskog savjetovanja
 • usluge odgovaranja telefonskih poziva
 • oglašavanje
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem
 • usluge tehničke provjere i analize
 • usluge povezane s proizvodnjom

Poštanske usluge

Sve povezane poštanske i kurirske usluge

Sve poštanske usluge, osim javnih usluga i rezerviranih usluga

 

Telekomunikacijske usluge

Usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala elektromagnetskim sredstvima, osim radiodifuzije

Usluge (osim radiodifuzije), kao što su

 • osnovne usluge i usluge s dodanom vrijednošću, i oprema i usluge koje se ne temelje na opremi (fiksne, pokretne satelitske mreže)

Građevinske usluge

 

Sve građevinske i povezane inženjerske usluge (navedene na popisu Sektorske klasifikacije W/120)

 • Sve građevinske usluge (navedene na popisu Sektorske klasifikacije W/120)

 

Raspodjela

usluge

 • službe agenata Komisije
 • usluge trgovine na veliko
 • usluge maloprodaje
 • usluge franšiznog poslovanja
 • službe agenata Komisije
 • usluge trgovine na veliko
 • usluge maloprodaje
 • usluge franšiznog poslovanja

Usluge zaštite okoliša

 • usluge povezane s otpadnim vodama
 • zbrinjavanje krutog/opasnog otpada, osim prekograničnog prijevoza opasnog otpada
 • zaštita okolnog zraka i obrada klime te čišćenje tla i voda
 • saniranje i čišćenje tla i vode
 • ublažavanje buke i vibracija
 • zaštita biološke raznolikosti i krajolika
 • ostale usluge u području okoliša i pomoćne usluge
 • usluge odvodnje otpadnih voda,
 • usluge zbrinjavanja otpada,
 • usluge skupljanja i odlaganja otpada, osim usluga odlaganja otpada na odlagališta
 • gospodarenje opasnim otpadom
 • sanitarne i slične usluge
 • usluge čišćenja ispušnih plinova
 • usluge smanjenja buke
 • usluge zaštite prirode i krajolika
 • usluge procjene utjecaja na okoliš

Financijske usluge

 • osiguranje i usluge povezane s osiguranjem
 • bankovne i druge financijske usluge
 • usluge osiguranja i u vezi s osiguranjem
 • bankovne i druge financijske usluge

 

 

 • hoteli, restorani i ugostiteljske usluge, osim ugostiteljskih usluga u zračnom prijevozu
 • usluge putničkih agencija i organizatora grupnih putovanja (turoperatora) (uključujući voditelje putovanja)
 • usluge turističkih vodiča
 • hoteli i restorani, uključujući usluge smještaja, pripreme i posluživanja hrane i pića
 • usluge posluživanja hrane i pića, osim usluga posluživanja obroka u objektima za prehranu kojima upravlja vlada
 • usluge putničkih agencija i turoperatora

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta

 

 • usluge zabave (uključujući kazalište, koncerte, cirkus i usluge disko klubova)
 • usluge novinskih i tiskovnih agencija
 • knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne usluge
 • sportske usluge
 • usluge rekreacijskih parkova i plaža
 • usluge zabave (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina uživo i cirkusa)
 • poslovanje s elektroničkim igrama

Prijevoz

 • pomoćne pomorske i pomorske usluge
 • prijevoz unutarnjim plovnim putovima
 • usluge zračnog prijevoza
 • usluge željezničkog prijevoza
 • cestovni prijevoz 
 • pomoćne usluge u svim vrstama prijevoza
 • ostali načini prijevoza

Ostale usluge prijevoza

 • pomoćne pomorske i pomorske usluge
 • prijevoz unutarnjim plovnim putovima
 • usluge zračnog prijevoza
 • usluge željezničkog prijevoza
 • cestovni prijevoz
 • pomoćne usluge u svim vrstama prijevoza

Proizvodnja

 • hrana i pića
 • odjeća
 • obuća
 • strojevi
 • proizvodi od papira
 • računalni i električni strojevi
 • hrana i pića
 • odjeća
 • proizvodi od papira
 • kemikalije
 • određena strojna oprema
 • računalna i telekomunikacijska oprema

E-trgovina

EU i Vijetnam postigli su dogovor

 • ne uvoditi carine na elektroničke prijenose
 • promicanje razvoja elektroničke trgovine među njima
 • održavanje dijaloga o regulatornim pitanjima povezanima s elektroničkom trgovinom
 • E-trgovina ne bi smjela narušavati prava intelektualnog vlasništva
 • razvoj e-trgovine mora biti usklađen s međunarodnim standardima zaštite podataka.

Javna nabava

U skladu sa sporazumom javna nabava bit će jednako transparentna, a njezini postupci pravedni kao i pošteni kao i pošteni u trgovinskim sporazumima koje je EU potpisao s razvijenim i naprednijim zemljama u razvoju.

Obuhvaća:

 • sva vijetnamska ministarstva na središnjoj razini, među ostalim za infrastrukturu kao što su ceste i luke, te Odbor za etnička pitanja i vladini inspektorat
 • javna tijela u Hanoiju i Ho Chi Minhu, koja čine 50 % vijetnamske javne nabave koja ne uključuje središnju vlast
 • podružnice nacionalnog operatora električne energije Vijetnama (EVN) i vijetnamskih željeznica (VNR);
 • 34 javne bolnice pod kontrolom Ministarstva zdravstva
 • dva velika sveučilišta i dva velika istraživačka instituta
 • gotovo sve građevinske usluge, uključujući nabavu u okviru Ministarstva prometa i usluge jaružanja.

Ključna pitanja

Vijetnam je zemlja u razvoju pa će u skladu sa sporazumom imati koristi od različitog tretmana i prijelaznih mjera.

Imat će prijelazno razdoblje od 15 godina za postupno snižavanje pragova na razinu usporedivu s onima koje nude druge zemlje koje su članice međunarodnog Općeg sporazuma o javnoj nabavi. Na primjer, početni prag od 1,5 milijuna standardnih prava vučenja (SDR) za robu i usluge za nabavu koju provode tijela središnje državne uprave postupno će se smanjiti na 130 000 SDR-a.

Vijetnam je pristao i na razvoj središnjeg internetskog portala za oglašavanje ugovora o javnoj nabavi. Mora biti operativan najkasnije do kolovoza 2030.

Trgovina i održivi razvoj

Potpora gospodarskom rastu, socijalnom razvoju i zaštiti okoliša tri su osnovna elementa za postizanje održivog razvoja. Trgovinske politike mogu imati dalekosežne učinke na gospodarstvo, zapošljavanje, radne standarde, socijalnu koheziju i okoliš. EU želi osigurati da se njegovom trgovinskom politikom podupire održivi razvoj unutar EU-a, u njegovim partnerskim zemljama i na globalnoj razini.

Glavni su ciljevi:

 • promicanje uzajamne potpore među politikama u području trgovine i ulaganja, rada i zaštite okoliša
 • osiguravanje povećane trgovine i ulaganja na štetu radnika i zaštite okoliša
 • osiguravanje usklađenosti domaćih razina zaštite okoliša i rada s temeljnim međunarodnim standardima i sporazumima.

Standardi rada

EU i Vijetnam obvezali su se provoditi konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO) koje su ratificirali. Vijetnam se također obvezuje ratificirati konvencije ILO-a o temeljnim pravima koje još nije potpisao, kao što su:

 • ministarska deklaracija Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda iz 2006. o postizanju potpunog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve
 • deklaracija ILO-a o temeljnim načelima i pravima na radu
 • temeljne konvencije ILO-a.

Okoliš i klimatske promjene

EU i Vijetnam obvezuju se učinkovito provoditi multilateralne sporazume o okolišu čije su potpisnice, kao što su:

 • konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti
 • konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES)
 • ulaganje u Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). EU i Vijetnam suglasni su poboljšati pristup tržištu za ulaganja u uslužne i neuslužne sektore, kao što je proizvodnja. Veći pristup vijetnamskom tržištu trebao bi privući strane ulagače i stvoriti prilike za razvoj proizvodnje u Vijetnamu.

Ulaganje

EU i Vijetnam suglasni su poboljšati pristup tržištu za ulaganja u uslužne i neuslužne sektore, kao što je proizvodnja. Veći pristup vijetnamskom tržištu trebao bi privući strane ulagače i stvoriti prilike za razvoj proizvodnje u Vijetnamu.

Ograničenja stranih ulaganja ublažena su u sljedećim područjima:

 • prehrambeni sektor, kao što je prerada ribe i proizvoda akvakulture
 • sektor gnojiva
 • keramika
 • sastavljanje pomorskih motora
 • usluge povezane sa strojevima opće namjene
 • poljoprivredni strojevi
 • aparati za kućanstvo
 • bicikli
 • dozvole za proizvodnju bezalkoholnih pića.

EU i Vijetnam potpisali su Sporazum o zaštiti ulaganja. Stupit će na snagu nakon što ga sve države članice EU-a službeno odobre.

Nakon što stupi na snagu, sporazumom o ulaganju dodatno će se poboljšati ulagačka klima i ulagačima pružiti veća sigurnost. Zamijenit će 21 bilateralni ugovor o ulaganju koji su na snazi između Vijetnama i država članica EU-a.

Sporazumom o ulaganjima osigurat će se visoka razina zaštite ulaganja uz istodobno očuvanje prava EU-a i Vijetnama na zakonsko uređivanje radi ostvarivanja legitimnih ciljeva javne politike, kao što su zaštita zdravlja, javne sigurnosti ili okoliša.

Europskim i vijetnamskim ulagačima pružit će se osnovna jamstva da će vlade poštovati određena temeljna načela postupanja sa stranim ulagačima na koja se mogu osloniti pri donošenju odluka o ulaganju.

Ta jamstva uključuju:

 • nediskriminacija
 • neprovođenje izvlaštenja bez brze i odgovarajuće naknade
 • mogućnost prijenosa i repatrijacije sredstava povezanih s ulaganjem
 • opće jamstvo poštenog i pravičnog postupanja i fizičke sigurnosti
 • obveza vlada da će poštovati vlastite pisane i pravno obvezujuće ugovorne obveze prema ulagatelju.

U skladu sa sporazumom o ulaganju ulagači će imati mogućnost modernog i reformiranog načina rješavanja sporova koji uključuju ulaganja – sustav sudova za ulaganja.

Temelji novog sustava sudova za ulaganja su:

 • stalni prvostupanjski sud za ulaganja
 • žalbeni sud za žalbe.

Institucionalna priroda sustava sudova za ulaganja i mogućnost žalbe na odluke osigurat će pravno ispravno i predvidljivo tumačenje sporazuma o ulaganju.

Osim toga, sporazumom o ulaganju sporovi postaju troškovno učinkovitiji i brži za korisnike, a time i dostupniji manjim poduzećima. Njime se predviđa sljedeće:

 • plaće sudaca koje isplaćuju EU i Vijetnam (norma na međunarodnim sudovima), a ne stranke u sporu;
 • jasni postupovni rokovi
 • dobrovoljni mehanizam mirenja za rješavanje sporova mirnim i brzim putem
 • mogućnost podnošenja zahtjeva sucu pojedinacu (umjesto podjele od tri) ako zahtjeve podnose manja poduzeća ili je iznos odštete relativno malen
 • mogućnost savjetovanja putem videokonferencije, posebno ako je uključeno manje poduzeće, prije prvih službenih koraka rješavanja sporova.

Sporazum o ulaganju sadržava i odredbu o prijelazu s bilateralnog sustava sudova za ulaganja uspostavljenog sporazumom na multilateralni sud za ulaganja ako i kada takav sud stupi na snagu. Trenutačno se u Komisiji Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) vode rasprave o multilateralnoj reformi rješavanja sporova između ulagača i države, među ostalim o osnivanju multilateralnog suda za ulaganja.

Korisne poveznice i kontakti

Vijetnamsko Ministarstvo industrije i trgovine

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-pošta: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Telefaks: (+ 84) 24 2220 2525

Delegacija Europske unije u Vijetnamu

Adresa: Kat, zapadno krilo, ulica Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okrug Ba Dinh, Hanoi

E-pošta: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Telefaks: (+ 84) 24 3946 1701

Dodatne poveznice:

Kratak opis

 

Europska unija i Vijetnam sklopili su Sporazum o slobodnoj trgovini i Sporazum o zaštiti ulaganja koji su stupili na snagu 1. kolovoza 2020.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice