Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama

Kratak pregled sporazuma

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama stupio je na snagu 1. kolovoza 2020.

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama stupit će na snagu nakon što sve države članice EU-a daju svoju službenu suglasnost.

Trgovinski sporazum

 • ukidaju se carine, birokracija i druge prepreke s kojima se suočavaju europska poduzeća pri izvozu u Vijetnam
 • olakšava trgovinu ključnim proizvodima kao što su elektronika, prehrambeni proizvodi i farmaceutski proizvodi
 • otvara vijetnamsko tržište za izvoz usluga iz EU-a, primjerice u području prometa i telekomunikacija.

Sporazum o ulaganju, kada stupi na snagu, bit će

 • dodatno poboljšati ulagačku klimu
 • pružiti veću sigurnost europskim i vijetnamskim ulagačima.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinski sporazum pogoduje poduzećima na sljedeći način:

 • ukidanje 99 % svih carina i djelomično ukidanje preostalih 1 % kroz ograničene nulte carinske kvote;
 • smanjenje regulatornih prepreka i preklapanja birokracije
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla dodijeljene posebnim regionalnim prehrambenim proizvodima i pićima, kao što su Cognac, vina Rioja ili sir Feta
 • otvaranje tržišta usluga i javne nabave
 • osiguravanje provedbe dogovorenih pravila.

Vijetnam je uklonio 65 % svojih carina na robu EU-a na dan stupanja sporazuma na snagu. Postupno će se ukidati ostatak do 2030.

EU će postupno ukidati svoje pristojbe na uvoz iz Vijetnama do 2027.

Taj asimetričan pristup proizlazi iz činjenice da je Vijetnam zemlja u razvoju.

Sporazumom o trgovini ukidaju se carine na niz ključnih izvoznih proizvoda EU-a

 • većina strojeva i uređaja više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine do 35 %, a ostatak neće to činiti do kolovoza 2025.
 • za motocikle s motorima većim od 150 cm³ vijetnamske uvozne carine postupno će se ukinuti 75 % do kolovoza 2027.
 • vijetnamske uvozne carine od 78 % postupno će se ukinuti u većini automobila do kolovoza 2030.
 • vijetnamske uvozne carine u iznosu do 32 % postupno će se ukinuti do kolovoza 2027.
 • otprilike polovina farmaceutskih proizvoda iz EU-a više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine do 8 %, a ostatak do kolovoza 2027. više neće morati plaćati vijetnamske uvozne carine od 12 %
 • gotovo 70 % izvoza kemikalija iz EU-a više ne mora plaćati vijetnamske uvozne carine do 5 %, a ostatak će moći bez carina uvesti do 25 % nakon tri, pet ili sedam godina.

Osim ukidanja carina, Vijetnam je pristao i na

 • ukloniti postojeće izvozne carine na svoj izvoz u EU
 • neće se povećati mali broj pristojbi koje će ostati.

Kako će trgovinski sporazum koristiti poljoprivrednim zajednicama EU-a?

Europski proizvođači i izvoznici poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imat će koristi od rastućeg vijetnamskog tržišta i postupnog ukidanja carina.

 

Trenutačna vijetnamska
uvozna carina

Uvozna carina
postupno ukida

Govedina i janjetina

20 %

Kolovoz 2023.

Smrznuta svinjetina

15 %

Kolovoz 2027.

Svježe svinjetina, iznutrice i šunke

Do 25 %

Kolovoz 2029.

Perad i nusproizvodi klanja

Do 40 %

Kolovoz 2030.

Mliječni proizvodi

Do 15 %

Kolovoz 2025.

Većina sireva s oznakom zemljopisnog podrijetla

Do 15 %

Kolovoz 2023.

Vina i jaka alkoholna pića

50 % odnosno 48 %

Kolovoz 2027.

Pivo

35 %

Kolovoz2030.

Prehrambeni pripravci

Do 40 %

Kolovoz 2027.

Pekarski proizvodi i peciva

Do 40 %

Kolovoz 2025.

Čokoladu

30 %

Kolovoz 2027.

Tjestenina

20 – 38 %

Kolovoz 2027.

Određena tjestenina s nadjevom od mesa

20 – 38 %

Kolovoz 2030.

U ovom priručniku možete pronaći detaljan opis uvjeta izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Priručnik za izvoznike u Vijetnam.

Za najosjetljivije proizvode EU će svoje tržište otvoriti vijetnamskom izvozu samo u ograničenoj mjeri kako bi se spriječio negativan utjecaj na proizvođače iz EU-a.

EU Vijetnamu odobrava carinske kvote s nultom stopom carine od fiksne, ograničene količine bez godišnjeg povećanja za

 • dekstrini i drugi modificirani škrobovi
 • jaja i žumanjci jaja
 • etanol
 • češnjak
 • škrob od manioke
 • manitol
 • jestive gljive
 • riža
 • sorbitola
 • šećer i proizvodi s visokim udjelom šećera
 • kukuruz šećerac.

Sporazumom o trgovini priznaju se i štite oznake zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se proizvode u EU-u ili Vijetnamu.

Sanitarne i fitosanitarne mjere usmjerene su na zaštitu života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Takve mjere uključuju:

 • priznavanje područja s niskim/slobodnim štetočinama ili bolestima
 • osiguravanje transparentnosti i razmjene informacija
 • mehanizmi za izbjegavanje trgovinskih prepreka.

Više pojedinosti navedeno je u odjeljku u nastavku.

Koliko je veliko vijetnamsko tržište? Koliko EU trguje s Vijetnamom?

Vijetnam je s više od 97 milijuna stanovnika ključno izvozno tržište EU-a u Aziji.

Vijetnam je 17. najveći trgovinski partner EU-a u trgovini robom na svijetu, a drugi po veličini u jugoistočnoj Aziji.

Vijetnam je važan izvor sirovina i drugih ulaznih materijala za robu.

Vijetnam je 2019. imao pozitivnu ravnotežu u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s EU-om

 • Vijetnamski izvoz u EU: 2,16 milijardi EUR
 • Izvoz iz EU-a u Vijetnam: 1,14 milijardi EUR.

U okviru trgovinskog sporazuma vjerojatno će doći do daljnjeg rasta trgovine između EU-a i Vijetnama u tom sektoru.

EU je 2018. imao pozitivnu bilancu u trgovini uslugama s Vijetnamom

 • Izvoz usluga iz EU-a u Vijetnam – 2,1 milijarda EUR
 • Vijetnamske usluge izvoze u EU: 1,8 milijardi EUR.

Tarife

Za izvoz u Vijetnam

Prije trgovinskog sporazuma Vijetnam je primjenjivao uvozne carine u iznosu do 50 % na izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a i do 78 % na industrijske proizvode, kao što su automobili i strojevi. U skladu s trgovinskim sporazumom Vijetnam je pravno obvezan postupno smanjivati svoje carine u roku od tri i deset godina nakon kolovoza 2020.

Za uvoz u EU

Od 1. kolovoza 2020. približno 84 % uvoza iz Vijetnama u EU uvozi se bez carine.

Sektori koji od toga imaju koristi uključuju

• farmaceutski proizvodi

• većina petrokemijskih proizvoda (određene carine na petrokemijske proizvode postupno će se ukinuti tek nakon tri godine).

EU će do studenoga 2030. postupno ukinuti gotovo sve preostale carine koje se primjenjuju na uvoz iz Vijetnama.

EU će nastaviti primjenjivati carine na nekoliko proizvoda čak i nakon završetka razdoblja postupnog ukidanja, među ostalim na neke riblje proizvode (tilapiju, tunja prugavca).

U Prilogu 2.-A Sporazumu o trgovini detaljno se utvrđuju faze ukidanja carina za različite kategorije robe tijekom pet godina.

 

Detaljan raspored ukidanja tarifa za određeni proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

 

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Kako biste ostvarili pravo na povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu o definiciji „proizvodâ s podrijetlom” i načinu administrativne suradnje iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama (SL L 186, 12.6.2020., str. 1319.).

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama.

Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Vijetnamu
 • proizvedena isključivo od materijala podrijetlom iz EU-a ili Vijetnama ili
 • proizvedene u EU-u ili Vijetnamu uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za pojedine proizvode iz Priloga II. Vidjeti Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u ovom poglavlju, na primjer nedostatnu obradu ili preradu ili pravilo o neizmijenjenosti. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, na primjer tolerancija ili kumulacija.

 

Proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (npr. nedostatna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Dodatne fleksibilnosti pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (npr. dopuštena odstupanja ili kumulacija).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • Pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • Promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • Posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – ta se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom, odjevnom i kemijskom sektoru.

 

Primjenjiva pravila za pojedinačne proizvode možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

 

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Postoji dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se uskladite s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se uskladite s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

U Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto masa ili vrijednost ne premašuje

 • 10 % mase ili cijene proizvoda fco tvornica za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 10 % cijene franko tvornica proizvoda za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće za tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. HS-a primjenjuju se posebna odstupanja kako je navedeno u napomeni 6. i napomeni 7. Priloga A”Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.”.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti (bilo u vrijednosti ili težini) materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.

To se odstupanje ne primjenjuje na proizvode dobivene u cijelosti.

Zbrajanje

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama predviđena su četiri načina kumuliranja podrijetla. Međutim, napominjemo da se trenutačno primjenjuje samo prva (bilateralna kumulacija)

 • dvostrana kumulacija: Materijali podrijetlom iz Vijetnama mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u.
 • kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja ima preferencijalni sporazum s EU-om, u kojoj se materijali navedeni u Prilogu III. mogu smatrati materijalima podrijetlom iz Vijetnama kada se dalje prerađuju ili ugrađuju u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu IV. Trenutačno se ova kumulacija ne primjenjuje.
 • Tkanine podrijetlom iz Republike Koreje mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz Vijetnama ako su dalje obrađene ili ugrađene u jedan od proizvoda iz Priloga V. dobivenih u Vijetnamu pod određenim uvjetima. Ta se kumulacija primjenjuje od 23. prosinca 2020.
 • Na zahtjev stranke može se smatrati da tkanine podrijetlom iz zemlje s kojom i EU i Vijetnam primjenjuju sporazum o povlaštenoj trgovini imaju podrijetlo iz EU-a ili Vijetnama ako su dalje obrađene ili ugrađene u jedan od proizvoda navedenih u Prilogu V. Protokolu dobivenog u toj stranci pod određenim uvjetima. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.

Drugi zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Vijetnam (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji. Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka.

Carinska tijela mogu zatražiti dokaz o sukladnosti s pravilom, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi na temelju označivanja ili numeriranja paketa
 • bilo kojeg dokaza u vezi sa samom robom.
Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj carinskoj tarifi dopušten je na temelju Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama.

Postupci u vezi s podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom.

 

Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. Pojašnjavaju, npr. kako

 • Deklariranje podrijetla proizvoda
 • Kako bi se potraživale preferencije ili
 • Carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Saznajte više: Smjernice o pravilima o podrijetlu – Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama.

Uvoznici mogu zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju izjave o podrijetlu koju je dostavio izvoznik.

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici iz EU-a mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a navođenjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

 • Izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX). Isti broj REX-a može se upotrijebiti i za neke druge povlaštene trgovinske sporazume EU-a (primjerice trgovinski sporazum EU-a s Kanadom).
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR.

Za proizvode podrijetlom iz Vijetnama izvoznici mogu upotrijebiti sljedeće dokaze o podrijetlu

 • potvrda o podrijetlu
 • izjavu o podrijetlu koju je sastavio

bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6000 EUR

nakon što Vijetnam obavijesti EU o takvom sustavu (to još nije slučaj), izvoznik koji je odobren ili registriran u skladu s relevantnim zakonodavstvom Vijetnama.

Što bi trebao sadržavati dokaz o podrijetlu?

Izjava o podrijetlu

Tvrdnja o podrijetlu trebala bi se nalaziti na računu ili na bilo kojoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod.

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a i nalazi se u Prilogu IV. Protokolu o pravilima o podrijetlu sporazuma. Zemlja uvoznica ne može zahtijevati da uvoznik dostavi prijevod izjave o podrijetlu.

Podnošenje i valjanost

 • Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja
 • Tvrdnja o podrijetlu obično se odnosi na jednu pošiljku, ali može obuhvaćati i više pošiljaka istovjetnih proizvoda tijekom razdoblja koje nije dulje od 12 mjeseci.

Dodatna objašnjenja pružaju se u smjernicama Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama o tvrdnji o podrijetlu za više pošiljaka istovjetnih proizvoda.

Potvrda o podrijetlu

Potvrdu o podrijetlu izdaju nadležna tijela Vijetnama koristeći se obrascem iz Priloga VII.

Podnošenje i valjanost

Potvrda o podrijetlu izdaje se što je prije moguće, a najkasnije 3 radna dana nakon datuma izvoza (prijavljeni datum otpreme).

Potvrda o podrijetlu može se izdati naknadno u posebnim situacijama

 • u trenutku izvoza nije izdana zbog pogrešaka, nenamjernih propusta ili drugih valjanih razloga
 • potvrda o podrijetlu izdana je, ali nije prihvaćena pri uvozu iz tehničkih razloga, ili
 • konačno odredište predmetnih proizvoda nije bilo poznato u trenutku izvoza. Moguće je izdati duplikat potvrde o podrijetlu u slučaju, primjerice, krađe, gubitka, uništenja. Vrijedi 12 mjeseci.
Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i izvozne stranke
 • provjere podrijetla proizvoda provode lokalna carinska tijela

Nisu dopušteni posjeti stranke uvoznice izvozniku. Nakon završetka provjere, tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Farmaceutski proizvodi

Sporazumom se za farmaceutske/lijekove i medicinske proizvode osigurava upotreba međunarodnih normi, praksi i smjernica koje su razvili

 • Svjetska zdravstvena organizacija
 • Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)
 • Međunarodno vijeće za harmonizaciju tehničkih zahtjeva za farmaceutske proizvode za primjenu u ljudi
 • Konvencija o farmaceutskoj inspekciji i program suradnje farmaceutske inspekcije
 • Međunarodni forum regulatora medicinskih proizvoda.

Priznavanje tih tijela kao mjerila za utvrđivanje normi ključno je za pojačanu regulatornu suradnju između EU-a i Vijetnama. U skladu sa sporazumom Vijetnam je pristao u ranoj odgovarajućoj fazi odmah objaviti ili staviti na raspolaganje svoja pravila o određivanju cijena, povratu troškova ili reguliranju farmaceutskih/lijekovnih ili medicinskih proizvoda. Vijetnam će pojednostavniti i zahtjeve za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet. Time će se smanjiti kašnjenja i troškovi stavljanja proizvoda na raspolaganje u Vijetnamu te je od posebne važnosti za lijekove koji se temelje na istraživanjima.

Alkoholna pića

Vijetnam će

 • postupno ukinuti visoke carine na vino (50 %) i žestoka alkoholna pića (48 %) tijekom sedam godina i na pivo (35 %) tijekom 10 godina
 • olakšavanje ograničenja dozvola za proizvodnju pića i distribuciju
 • zaštititi oznake zemljopisnog podrijetla EU-a.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – sanitarna i fitosanitarna pravila

I EU i Vijetnam imaju stroge zakone o sigurnosti hrane, zdravlju životinja i biljaka. Cilj je trgovinskog sporazuma olakšati izvoz poljoprivrednih proizvoda uz istodobno očuvanje potrebne razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i biljaka. Pojačani dijalog i trgovina trebali bi na vrijeme dovesti do većeg povjerenja među strankama. To su neke od glavnih prednosti tog dijela sporazuma.

EU kao jedinstveni subjekt

Odredbe sporazuma o sanitarnim i fitosanitarnim pravilima i njihovoj provedbi iskoristit će dodanu vrijednost usklađenih sanitarnih pravila EU-a. Sporazumom će se olakšati jedinstven i transparentan okvir za odobravanje izvoza prehrambenih proizvoda iz EU-a u Vijetnam. Vijetnam se obvezuje na primjenu istih uvoznih zahtjeva na istovjetne proizvode koji dolaze iz svih država članica EU-a. To je važan korak prema ubrzanju odobravanja zahtjeva EU-a za izvoz i izbjegavanju diskriminirajućeg postupanja.

Prethodni popis

Nakon što Vijetnam odobri kategoriju prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla i uvjeren je da nadležno tijelo predmetne države članice ima kapacitete za provjeru i praćenje usklađenosti sa zahtjevima EU-a u pogledu sigurnosti hrane, Vijetnam će automatski dopustiti uvoz iz svih objekata koje je ta država članica EU-a podnijela. Ovo odobrenje objekata u stranci izvoznici bez prethodnih pojedinačnih inspekcija poznato je kao prethodno uvrštavanje na popis. Time će se izbjeći složeni i skupi inspekcijski pregledi pojedinačnih objekata u EU-u.

Izvoz voća i povrća

Sporazum sadržava odredbe kojima se olakšava izvoz ili uvoz voća i povrća.

Kada EU ili Vijetnam provedu analizu rizika od štetnih organizama, to će učiniti bez nepotrebne odgode kada od stranke izvoznice dobiju zahtjev. U slučaju poteškoća EU i Vijetnam dogovorit će raspored za provedbu analize rizika od štetnih organizama.

 

Posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod pronađite na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

 

Tehničke prepreke u trgovini (TBT)

Tehnički zahtjevi utječu na većinu proizvoda koje kupujemo. Ti tehnički zahtjevi mogu se utvrditi obveznim tehničkim propisima i dobrovoljnim normama kojima se određuje proizvod

 • veličina i oblik
 • projektiranje
 • stavljanje etiketa, označivanje i pakiranje
 • funkcija i djelovanje.

Postupci za provjeru sukladnosti proizvoda s tim zahtjevima mogu također biti tehnička prepreka trgovini. Ti takozvani „postupci ocjenjivanja sukladnosti” mogu uključivati ispitivanje, inspekciju i certifikaciju proizvoda.

 

Vlade obično uvode takve tehničke zahtjeve u javnom interesu. Na primjer, radi zaštite

 • Ljudsko zdravlje i sigurnost
 • Života i zdravlja životinja i biljaka
 • Okoliš
 • Potrošača od nepoštene poslovne prakse.

 

Iako EU i Vijetnam mogu imati slične ciljeve kada uvode svoje tehničke propise, stvarni standardi i postupci za provjeru proizvoda mogu se razlikovati, što stvara prepreku trgovini. Cilj je trgovinskog sporazuma poboljšati suradnju EU-a i Vijetnama na tehničkim zahtjevima za proizvode, smanjiti nepotrebne troškove i olakšati pristup informacijama o zahtjevima u pogledu proizvoda.

Tehnički propisi

Vijetnam je pristao

 • procijeniti alternative predloženim tehničkim propisima i provesti njihovu procjenu učinka
 • temeljiti tehničke propise na međunarodnim normama
 • preispitati postojeće tehničke propise kako bi ih se uskladilo s međunarodnim normama.
Ocjenjivanje sukladnosti

Vijetnam je pristao

 • prihvatiti izjavu dobavljača o sukladnosti (SDoC) kao dokaz sukladnosti s domaćim pravom
 • osigurati poduzećima da odaberu postrojenja za ocjenjivanje sukladnosti
 • osiguravati da su akreditacijska tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti međusobno neovisna i da nisu u sukobu interesa
 • razmotriti pridruživanje ili poticanje tijela za ispitivanje, inspekciju i certifikaciju da se pridruže međunarodnim sporazumima ili dogovorima za usklađivanje i/ili olakšavanje prihvaćanja rezultata ocjenjivanja sukladnosti.
Norme

Sporazum uključuje obveze u pogledu

 • poticati normizacijska tijela da sudjeluju u pripremi međunarodnih normi od strane međunarodnih normizacijskih tijela
 • koristiti međunarodne norme kao temelj za razvoj domaćih normi
 • izbjegavanje udvostručavanja ili preklapanja s radom međunarodnih normizacijskih tijela
 • redovito preispitivati nacionalne i regionalne norme koje se ne temelje na međunarodnim normama kako bi ih se uskladilo s međunarodnim normama
 • obavješćivanje o tehničkim propisima i postupcima ocjenjivanja sukladnosti kojima dobrovoljne norme postaju obvezne.
Transparentnost

Sporazum sadržava obveze u pogledu

 • osigurati da su svi tehnički propisi i obvezni postupci ocjenjivanja sukladnosti besplatno dostupni na službenim web-mjestima
 • poduzećima i drugim zainteresiranim osobama iz EU-a i Vijetnama omogućiti ravnopravno sudjelovanje u svim javnim savjetovanjima o novim tehničkim propisima
 • odgovor na primjedbe druge stranke o predloženim tehničkim propisima.
Nadzor tržišta

Sporazum o trgovini sadržava odredbe kojima se osigurava da ne dođe do sukoba interesa između:

 • funkcija nadzora tržišta i funkcija ocjenjivanja sukladnosti
 • tijela za nadzor tržišta i poduzeća koja podliježu kontroli ili nadzoru.

Obratite nam se

Automobili – necarinske prepreke

Ukidanje carina ne znači automatski pristup tržištu trgovinskog partnera: Roba EU-a još uvijek mora biti u skladu s vijetnamskim pravilima kojima se uređuje automobilski sektor. Sporazum o trgovini sadržava prilog posvećen uklanjanju nepotrebnih necarinskih prepreka u automobilskom sektoru, čiji je cilj olakšati trgovinu. Prilog stupa na snagu u kolovozu 2023.

Dokumenti i postupci carinjenja

Trgovinskim sporazumom poboljšavaju se carinski postupci, što poduzećima olakšava i pojeftinjuje carinjenje.

Kako bi se ojačala sigurnost lanca opskrbe, EU i Vijetnam uključit će se u uzajamno priznavanje programa trgovinskog partnerstva, kao što je program „Ovlašteni gospodarski subjekti” EU-a.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda. Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu.

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje trebate predočiti za carinjenje proizvoda obratite se službi My Trade Assistant.

 

Postupci

Kako biste saznali kako dokazati podrijetlo svojih proizvoda kako biste mogli imati koristi od povlaštene carine, pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu. Opće informacije o carinskim postupcima.

Prava intelektualnog vlasništva i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazum o trgovini sadržava i pravila za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznake zemljopisnog podrijetla znakovi su koji se upotrebljavaju na tradicionalnim prehrambenim proizvodima i pićima koji imaju posebne kvalitete ili imaju poseban ugled zbog mjesta proizvodnje. Primjeri su sir Roquefort, vino Rioja i šunka parme. Oznake zemljopisnog podrijetla potrošačima omogućuju da znaju da je proizvod stvaran i da nije lažan.

U skladu sa sporazumom Vijetnam je ojačao postojeće aranžmane za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla uspostavom sustava za njihovu registraciju u Vijetnamu. Zbog toga je nezakonita prodaja lažnih proizvoda pod istim imenom kao i izvorni proizvod.

Kao rezultat toga, 169 oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i 39 vijetnamskih oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića i određene poljoprivredne proizvode uživaju razinu zaštite od kopiranja u Vijetnamu usporedivu s onima u EU-u. Vijetnamski potrošači bit će svjesniji izvornih kvalitetnih prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića iz EU-a.

Potpuni popis oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i Vijetnama

Patenti

U skladu s trgovinskim sporazumom Vijetnam je pristao na učinkovit mehanizam kojim se vlasnicima patenata nadoknađuje kraći patentni vijek koji je posljedica neopravdanih kašnjenja u izdavanju prvog odobrenja za stavljanje u promet.

Autorska i srodna prava

Trgovinskim sporazumom vijetnamski zakoni o autorskim pravima usklađuju se s onima EU-a i drugih zemalja tako da televizijske kuće i organizatori javnih izvedbi plaćaju licencijske naknade proizvođačima zvučnih zapisa i izvođačima.

Žigovi

EU i Vijetnam zaštitit će dobro poznate žigove u skladu s preporukama iz

 • Pariška unija za zaštitu industrijskog vlasništva
 • Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo.

Zaštita ispitnih podataka

Podaci o farmaceutskim i agrokemijskim proizvodima bit će zaštićeni pet godina.

Industrijski dizajn

Vijetnam će se pridružiti Haškom sporazumu o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna i zaštiti dizajna najmanje 15 godina. Biljne sorte Vijetnam štitit će oplemenjivačka prava na biljnu sortu u skladu s Međunarodnom konvencijom za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV). To znači da će se zaštititi nove biljne sorte, primjerice sorte koje daju bolji prinos ili su otporne na nametnike (kao što su određene sorte riže otporne na trulež).

Provedba

Sporazumom se poboljšava pravni okvir za provedbu na svim razinama. Vijetnamska tijela i carinski službenici također dobivaju više ovlasti i bolje alate za rješavanje povreda.

Nositelji prava moći će od vijetnamskih carinskih tijela zatražiti da zaplijene i unište robu kojom se krše prava intelektualnog vlasništva.

Služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva u jugoistočnoj Aziji nudi službu za pomoć malim poduzećima za izravnu potporu u području intelektualnog vlasništva.

Usluge

Sporazumom o trgovini obuhvaćen je širok raspon usluga i pruža se dodatni pristup tržištu za pružatelje usluga i za ulaganja u proizvodnju.

EU i Vijetnam dogovorili su se da će smanjiti ili ukloniti određena ograničenja u pogledu

 • koliko poduzeća mogu pružati usluge
 • vrijednost transakcija ili imovine usluga
 • broj uslužnih djelatnosti ili količina izlaznih usluga
 • koliko osoba može biti zaposleno
 • vrsta društva kćeri u stranom vlasništvu koje se može osnovati na lokalnoj razini
 • ograničenja stranih udjela/vlasničkog kapitala.

To se odnosi na širok raspon sektora, uključujući

 • telekomunikacije
 • financijski
 • računalo i srodne
 • prijevoz
 • okoliš
 • poslovne usluge, uključujući profesionalne usluge
 • poštanski
 • distribucija.

EU i Vijetnam dogovorili su se i da će osigurati da se ista pravila i propisi primjenjuju na domaće i strane pružatelje usluga u određenim sektorima kako bi se stvorilo predvidljivo poslovno okruženje i jednaki uvjeti za sve.

To se odnosi na

 • poštanske usluge: Vladajući sudionici na tržištu neće sudjelovati u praksama kojima se narušava tržišno natjecanje; Pošteni postupci izdavanja dozvola; Neovisnost regulatora
 • telekomunikacijske usluge: Glavni pružatelji usluga moraju drugim operatorima omogućiti pristup određenim mrežnim elementima pod razumnim i transparentnim uvjetima; Neovisnost regulatora; Prenosivost broja
 • međunarodni pomorski prijevoz
 • računalne usluge
 • nacionalni propisi: Sveobuhvatne odredbe o postupcima izdavanja dozvola i stručnim kvalifikacijama; Ulagatelji koji podnose zahtjev za licenciju za pružanje usluge ili ulaganje moraju biti pošteno tretirani i zaštićeni od proizvoljnih ograničenja; Pravo žalbe
 • usluge međunarodnog pomorskog prijevoza: Jasne definicije rezerviranih usluga; Pravedni uvjeti za pristup lukama; I okončati dogovore o podjeli tereta; Osiguravanje napajanja i ponovnog postavljanja praznih kontejnera u određenim lukama.

 

EU

Vijetnam

Profesionalne usluge

 • arhitektonske usluge
 • računovodstvo
 • inženjerske i integrirane inženjerske usluge
 • usluge urbanističkog planiranja i krajobrazne arhitekture
 • usluge savjetovanja u upravljanju
 • usluge međunarodne komercijalne arbitraže
 • pravne usluge
 • računovodstvo
 • oporezivanje
 • arhitektonske usluge
 • integrirane inženjerske
 • urbanističko planiranje i urbani krajobraz
 • medicinske i stomatološke usluge
 • veterinarske usluge
 • usluge medicinskih sestara, fizioterapeuti i paramedicinsko osoblje

Računalne i povezane usluge

Sve povezane usluge u ovom području

Sve povezane usluge u ovom području

Istraživanje i razvoj

 • prirodne znanosti i interdisciplinarne znanosti osim javno financiranih usluga istraživanja i razvoja
 • društvene i humanističke znanosti
 • prirodne znanosti

Poslovne usluge

 • oglašavanje usluga u području nekretnina
 • usluge najma/zakupa bez rukovatelja
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja u upravljanju
 • savjetovanje i savjetovanje u vezi s proizvodnjom
 • tiskanje i izdavaštvo
 • kongresne usluge
 • prijevod
 • usluge dizajna
 • unutarnji dizajn i ostale usluge posebnog dizajna
 • usluge agencije za naplatu
 • usluge kreditnog izvješćivanja
 • usluge umnožavanja
 • usluge savjetovanja u području telekomunikacija
 • usluge odgovaranja na telefonske pozive
 • oglašavanje
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja u upravljanju
 • usluge tehničkog ispitivanja i analize
 • usluge povezane s proizvodnjom

Poštanske usluge

Sve povezane poštanske i kurirske usluge

Sve poštanske usluge, osim javnih usluga i rezerviranih usluga

 

Telekomunikacijske usluge

Usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala elektromagnetskim sredstvom, osim radiodifuzije

Usluge (osim radiodifuzijskog emitiranja), kao što su

 • osnovne usluge i usluge s dodanom vrijednošću, kako infrastrukture tako i one koje se ne temelje na objektima (fiksne, pokretne satelitske mreže)

Građevinske usluge

 

Sve građevinske i srodne inženjerske usluge (navedene na popisu Sektorske klasifikacije W/120)

 • Sve građevinske usluge (navedene na popisu Sektorske klasifikacije W/120)

 

Distribucija

usluge

 • usluge posrednikâ
 • usluge trgovine na veliko
 • usluge maloprodaje
 • usluge franšiza
 • usluge posrednikâ
 • usluge trgovine na veliko
 • usluge maloprodaje
 • usluge franšiza

Ekološke usluge

 • usluge zbrinjavanja otpadnih voda
 • gospodarenje krutim/opasnim otpadom, osim prekograničnog prijevoza opasnog otpada
 • zaštita okolnog zraka i klimatska obrada te čišćenje tla i voda
 • saniranje i čišćenje tla i vode
 • smanjenje buke i vibracije
 • zaštita bioraznolikosti i krajolika
 • ostale ekološke i pomoćne usluge
 • usluge u području otpadnih voda,
 • usluge zbrinjavanja otpada,
 • usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada, osim usluga odlaganja otpada
 • gospodarenje opasnim otpadom
 • sanitarne i slične usluge
 • usluge čišćenja ispušnih plinova
 • usluge smanjivanja buke
 • usluge zaštite prirode i krajobraza
 • usluge procjene utjecaja na okoliš

Financijske usluge

 • osiguranje i usluge povezane s osiguranjem
 • bankarske i druge financijske usluge
 • osiguranje i s osiguranjem povezane usluge
 • bankarske i druge financijske usluge

 

 

 • hoteli, restorani i priprema i dostava hrane i pića (catering) osim pripreme i dostave hrane i pića (catering) u uslugama zračnog prijevoza
 • usluge putničkih agencija i organizatora grupnih putovanja (turoperatora) (uključujući voditelje putovanja)
 • usluge turističkih vodiča
 • hoteli i restorani, uključujući usluge smještaja, pripreme i dostave hrane i pića
 • usluge posluživanja hrane i pića, osim usluga posluživanja hrane u objektima za prehranu kojima upravlja vlada
 • usluge putničkih agencija i organizatora putovanja

Rekreacijske, kulturne i sportske usluge

 

 • usluge zabavnog sadržaja (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina koje nastupaju uživo, cirkusa i diskoteka)
 • usluge novinskih agencija
 • knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne usluge
 • sportske usluge
 • usluge rekreacijskih parkova i plaža
 • zabavljačke usluge (uključujući usluge kazališta, glazbenih skupina uživo i cirkusa
 • djelatnost elektroničkih igara

Prijevoz

 • pomoćne pomorske i pomorske usluge
 • prijevoz unutarnjim plovnim putovima
 • zračni prijevoz
 • usluge željezničkog prijevoza
 • cestovni prijevoz
 • pomoćne usluge u svim vrstama prijevoza
 • drugim vrstama prometa

Ostale prometne usluge

 • pomoćne pomorske i pomorske usluge
 • prijevoz unutarnjim plovnim putovima
 • zračni prijevoz
 • usluge željezničkog prijevoza
 • cestovni prijevoz
 • pomoćne usluge u svim vrstama prijevoza

Proizvodnja

 • hrana i piće
 • odjeća
 • obuća
 • strojevi
 • papirnati proizvodi
 • računalni i električni strojevi
 • hrana i piće
 • odjeća
 • papirnati proizvodi
 • kemikalije
 • određena strojna oprema
 • računalna i telekomunikacijska oprema

E-trgovina

EU i Vijetnam postigli su dogovor

 • ne uvoditi carine na elektroničke prijenose
 • promicati razvoj elektroničke trgovine među njima
 • održavanje dijaloga o regulatornim pitanjima povezanima s elektroničkom trgovinom
 • E-trgovina ne bi trebala narušavati prava intelektualnog vlasništva
 • razvoj e-trgovine mora biti usklađen s međunarodnim standardima zaštite podataka.

Javna nabava

U skladu sa sporazumom javna nabava bit će jednako transparentna, a njezini postupci jednaki onima koje je EU potpisao u trgovinskim sporazumima s razvijenim i naprednijim zemljama u razvoju.

Njime su obuhvaćeni

 • sva vijetnamska ministarstva na središnjoj razini, uključujući za infrastrukturu kao što su ceste i luke te Odbor za pitanja etničkih manjina i vladin inspektorat
 • javna tijela u Hanoiju i Ho Chi Minhu, koja čine 50 % vijetnamske javne nabave koja nije središnja država
 • podružnice nacionalnog elektroenergetskog operatora za električnu energiju Vijetnama (EVN) i Vietnam Railways (VNR);
 • 34 javne bolnice pod kontrolom Ministarstva zdravstva
 • dva velika sveučilišta i dva velika istraživačka instituta
 • gotovo sve građevinske usluge, uključujući nabavu u okviru Ministarstva prometa i jaružanje.

Ključna pitanja

Vijetnam je zemlja u razvoju pa će u skladu sa sporazumom imati koristi od različitog tretmana i prijelaznih mjera.

Imat će prijelazno razdoblje od 15 godina za postupno snižavanje pragova do razine usporedive s onima koje nude druge zemlje koje su članice međunarodnog sporazuma o općoj nabavi. Na primjer, početni prag od 1,5 milijuna standardnih prava vučenja (SDR) za robu i usluge za nabavu koju provode središnja državna tijela postupno se smanjuje na 130 000 SDR-a.

Vijetnam je pristao i na razvoj središnjeg internetskog portala za oglašavanje ugovora o javnoj nabavi. Mora biti u funkciji najkasnije do kolovoza 2030.

Trgovina i održivi razvoj

Podupiranje gospodarskog rasta, društvenog razvoja i zaštite okoliša tri su osnovna elementa za postizanje održivog razvoja. Trgovinske politike mogu imati dalekosežne učinke na gospodarstvo, zapošljavanje, radne standarde, socijalnu koheziju i okoliš. EU želi osigurati da se njegovom trgovinskom politikom podupire održivi razvoj unutar EU-a, u partnerskim zemljama i na globalnoj razini.

Glavni su ciljevi:

 • promicanje uzajamne potpore između politike trgovine i ulaganja, politike rada i politike zaštite okoliša
 • osiguravanje veće trgovine i ulaganja na štetu radnika i zaštite okoliša
 • osiguravanje usklađenosti nacionalnih razina zaštite okoliša i rada s temeljnim međunarodnim standardima i sporazumima.

Radne norme

EU i Vijetnam obvezali su se na provedbu konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje su ratificirali. Vijetnam se također obvezuje ratificirati konvencije ILO-a o temeljnim pravima koje još nije potpisao, kao što su:

 • ministarska deklaracija Gospodarskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda iz 2006. o stvaranju pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve
 • deklaracija MOR-a o temeljnim načelima i pravima na radu
 • temeljne konvencije ILO-a.

Okoliš i klimatske promjene

EU i Vijetnam obvezuju se učinkovito provoditi multilateralne sporazume o okolišu u kojima su stranke, kao što su:

 • konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti
 • konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES)
 • U Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) ulaganje EU i Vijetnam dogovorili su se da će poboljšati pristup tržištu za ulaganja u uslužne i neuslužne sektore, kao što je proizvodnja. Veći pristup vijetnamskom tržištu trebao bi privući strane ulagače i stvoriti prilike za razvoj proizvodnje u Vijetnamu.

Ulaganja

EU i Vijetnam dogovorili su se da će poboljšati pristup tržištu za ulaganja u uslužne i neuslužne sektore, kao što je proizvodnja. Veći pristup vijetnamskom tržištu trebao bi privući strane ulagače i stvoriti prilike za razvoj proizvodnje u Vijetnamu.

Ograničenja stranih ulaganja ublažena su:

 • prehrambeni sektor, kao što je prerada ribe i proizvoda akvakulture
 • sektor gnojiva
 • keramike
 • sastavljanje brodskih motora
 • usluge vezane uz strojeve opće namjene
 • poljoprivredni strojevi
 • aparati za kućanstvo
 • bicikli
 • dozvole za proizvodnju bezalkoholnih pića.

EU i Vijetnam potpisali su Sporazum o zaštiti ulaganja. Stupit će na snagu nakon što sve države članice EU-a daju svoju službenu suglasnost.

Kada stupi na snagu, sporazumom o ulaganju dodatno će se poboljšati ulagačka klima i pružiti veća sigurnost ulagačima. Njime će se zamijeniti 21 bilateralni ugovor o ulaganju koji je na snazi između Vijetnama i država članica EU-a.

Sporazumom o ulaganju osigurat će se visoka razina zaštite ulaganja uz istodobno očuvanje prava EU-a i Vijetnama da donose propise kako bi se ostvarili legitimni ciljevi javne politike, kao što su zaštita zdravlja, javna sigurnost ili okoliš.

Njime će se europskim i vijetnamskim ulagačima pružiti osnovna jamstva da će vlade poštovati određena temeljna načela tretmana na koja se strani ulagači mogu osloniti pri donošenju odluka o ulaganjima.

Ta jamstva uključuju:

 • nediskriminacija
 • neprovođenje izvlaštenja bez brze i odgovarajuće naknade
 • mogućnost prijenosa i repatrijacije sredstava povezanih s ulaganjem
 • opće jamstvo poštenog i pravičnog postupanja i fizičke sigurnosti
 • obvezu da će vlade poštovati vlastite pisane i pravno obvezujuće ugovorne obveze prema ulagaču.

U skladu sa sporazumom o ulaganju ulagači će imati mogućnost modernog i reformiranog načina rješavanja sporova koji uključuju ulaganja – sustav sudova za ulaganja.

Temelji novog sustava sudova za ulaganja su:

 • stalni prvostupanjski sud za ulaganja
 • žalbeni sud za žalbe.

Institucionalna priroda sustava sudova za ulaganja i mogućnost žalbe na odluke osigurat će da se sporazum o ulaganju tumači na pravno ispravan i predvidljiv način.

Zahvaljujući sporazumu o ulaganju sporovi postaju troškovno učinkovitiji i brži za korisnike, a time i dostupniji manjim poduzećima. Njome se predviđa

 • plaće sudaca koje trebaju isplaćivati EU i Vijetnam (norma na međunarodnim sudovima), a ne stranke u sporu;
 • jasni postupovni rokovi
 • mehanizam dobrovoljnog posredovanja za mirno i brzo rješavanje sporova
 • mogućnost podnošenja zahtjeva jedinom sucu (umjesto odjela od tri) ako zahtjeve podnose manja poduzeća ili je iznos odštete relativno malen
 • mogućnost održavanja savjetovanja putem videokonferencije, posebno ako je uključeno manje poduzeće, prije prvih formalnih koraka rješavanja sporova.

Sporazum o ulaganju sadržava i odredbu o prijelazu s bilateralnog sustava sudova za ulaganja uspostavljenog sporazumom na multilateralni sud za ulaganja kako i kada takav sud stupi na snagu. Rasprave o multilateralnoj reformi rješavanja sporova između ulagača i države, među ostalim o uspostavi multilateralnog suda za ulaganja, trenutačno se vode u okviru Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL).

Korisne poveznice i kontakti

Vijetnamsko Ministarstvo industrije i trgovine

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hai Noi

E-pošta: Bbt@moit.gov.vn Telefon: (+ 84) 24 2220 2108

Telefaks: (+ 84) 24 2220 2525

Delegacija Europske unije u Vijetnamu

Adresa: Kat, zapadno krilo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okrug Ba Dinh, Hanoi

E-pošta: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Telefon: (+ 84) 24 3941 0099

Telefaks: (+ 84) 24 3946 1701

Dodatne poveznice:

Kratki opis

 

Europska unija i Vijetnam imaju Sporazum o slobodnoj trgovini i Sporazum o zaštiti ulaganja koji su stupili na snagu 1. kolovoza 2020.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice